Nyheder

Landsgeneralforsamling 2022

Hovedbestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling:
Lørdag den 2. april 2022 kl. 14.00

Auditorium
Syddansk Universitet
Moseskovvej 59
5230 Odense M
Auditoriet ligger i nummer 59, lige til højre når man kommer ind.

 
Kl. 13 - 14 finder uddeling af forskningsmidler sted. Alle er velkomne.
 
Der vil i henhold til vedtægternes §6, stk. 2 være følgende dagsorden:
 
 1. Fremlæggelse af hovedbestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i den forløbne periode til godkendelse.
 2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge.
 3. Hovedbestyrelsens forslag til handlingsplan for det næste år.
 4. Behandling og godkendelse af budget.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg.
  1. Foreningens formand - Formanden er ikke på valg i år!
  2. Hovedbestyrelsesmedlemmer. Der skal vælges 4 medlemmer. 3 for 3 år og 1 for 2 år. Af sidende HB medlemmer genopstiller Teitur Vágadal, Ulla Arnum, Helle Steno og Vera Slyk
 7. Valg af suppleanter. Der skal vælges 3 suppleanter.
 8. Valg af revisorer.
 9. Beslutning om stedet for næste ordinære generalforsamling.
 10. Eventuelt.
 
Adgang: Medbring medlemsbevis i form af blad nr. 125 eller kontingentkvittering.
 
Ad. Pkt. 5: Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 1. marts 2022.
 
Ad. Pkt. 6 og 7: Forslag vedr. kandidater til hovedbestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 1. marts 2022.
 
Forslag til hovedbestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor, samt regnskab og budget vil kunne rekvireres fra foreningens sekretariat efter d. 21. marts. 2022. Informationerne udsendes automatisk til alle lokalformænd.
 
Vedtægter for Colitis-Crohn Foreningen kan findes på foreningens hjemmeside www.ccf.dk
 
I forbindelse med generalforsamlingen bydes på et let måltid. Ønsker du at deltage i spisningen, bedes du tilmelde dig senest 21. marts 2022 til sekretariatet på telefon 35 35 48 82 eller info@ccf.dk
OBS! Tilmelding er kun nødvendig for deltagelse i spisning.
 
Af CCF den 09/03/22Ekstraordinær Landsgeneralforsamling 12. juni
Ny bestyrelse på plads ... Læs mere
Af CCF den 20/06/22

Ekstraordinær Landsgeneralforsamling 12. juni
Materiale er nu klar! ... Læs mere
Af CCF den 03/06/22

App’en ”Flush it – find et toilet” lukker!
Toilet-finder funktionen findes fremover i "Lev med IBD" ... Læs mere
Af CCF den 09/05/22

CCF Magasinet nr. 126
Det nye nummer af af CCF medlemsmagasin er nu udkommet ... Læs mere
Af CCF den 05/05/22

Indbydelse til temamøde for stomiopererede
Stomiforeningen COPA, Colitis-Crohn Foreningen og Coloplast Danmark A/S holder temamøde ... Læs mere
Af CCF den 04/05/22

Uddeling af forskningsstøtte 2022
150.000,- kr. uddelt til forskning ... Læs mere
Af CCF den 27/04/22

Donation fra Sydbank
Torsdag den 10. marts var Sydbank forbi med en flot check ... Læs mere
Af CCF den 11/03/22

Guldlok-zonen: optimeret osmolalitet i drikke til patienten med ileostomi
Aarhus Universitetshospital søger deltager til forskningsprojekt! ... Læs mere
Af CCF den 02/02/22

Få rabat på psykologhjælpe
Medlemsrabat hos We.Care ... Læs mere
Af CCF den 28/01/22

Sidste nyt

09/03/22
Lørdag den 2. april 2022 ... 
 
20/06/22
Ny bestyrelse på plads ... 
 
03/06/22
Materiale er nu klar! ... 
 
Gå til nyhedsarkiv
member
member