Socialrådgiver > Arbejdsmarkedet > § 56 aftale ved kronisk sygdom

§ 56 aftale ved kronisk sygdom
En lønmodtager skal inden ansættelsen af egen drift eller på spørgsmål derom fra arbejdsgiveren oplyse om lønmodtageren er bekendt med at lide af sygdom eller har symptomer på en sygdom, som kan have væsentlig betydning for lønmodtagerens arbejdsdygtighed ved det pågældende arbejde.

Derfor er det vigtig, at kunne fortælle en ny eller nuværende arbejdsgiver, at i tilfælde af sygdom, kan der laves en § 56 aftale. Hvor arbejdsgiveren får refusion fra Kommunen fra 1. sygedag på højeste dagpengeniveau, hvilket betyder, at arbejdsgiveren bliver holdt nogenlunde skadesløs, og den ansatte kan være syg med lidt bedre samvittighed.

Her er de nærmere regler:
 • Arbejdsgiveren får refusion de første 30 kalender dage ved hvert sygefravær.
 • En § 56 aftale kan indgås af alle arbejdsgivere.
 • Aftalen skal godkendes af lønmodtagerens bopælskommune.
 • Aftalen gælder for 2 år af gangen.
 • Aftalen gælder kun det bestående ansættelsesforhold.
 • Aftalen dækker kun sygefravær vedrørende den lidelse, som aftalen omfatter.
 • Aftalen kan bruges ved indlæggelse eller undersøgelse på hospital på baggrund af den kroniske lidelse, som aftalen omfatter.
 • Aftalen kan ikke bruges til at forkorte arbejdstiden fast hver uge.
 • Er du ansat i fleksjob, er det ikke nødvendigt med en § 56 aftale, her får arbejdsgiveren allerede refusion fra 1. sygedag.
En § 56 aftale kan godkendes af kommunen:
 • Når der er tale om en kronisk eller langvarig lidelse Morbus Crohn og Colitis Ulcerosa.
 • Når lidelsen i væsentligt omfang forøger din fraværsrisiko.
 • Når du har haft mindst 10 sygedage indenfor 1 år på grund af lidelsen.
 • Kommunen skal vurdere, om aftalen kan godkendes. Lægeerklæring kan indhentes fra egen læge eller den behandlende læge.
 • Ved tvivl om forventet sygefravær, kan det hidtidige fravær, som følge af lidelsen lægges til grund for en godkendelse.
 • Aftalen skal være skriftlig og indgås på blanket, der kan hentes på www.borger.dk. Skriv § 56 aftale i søgefeldtet.

Sidste nyt

10/04/17
Colitis-Crohn Foreningen har igen i år uddelt forskningsstøtte. ... 
 
07/03/17
Den 8. april kl 14.00 afholdes der ordinær generalforsamling i Esbjerg. ... 
 
03/02/17
Det nye nummer af CCF Magasinet er nu på gaden. ... 
 


Gå til nyhedsarkiv


Nyhedsbrev

Tilmeld dig Colitis-Crohn Foreningens nyhedsbrev, så modtager du de seneste nyheder om forskning, CCF-arrangementer, kurser, politik, aktiviteter i diskussionsgrupperne og meget mere.

Tilmeld nyhedsbrevet
member
member
member