Socialrådgiver > Arbejdsmarkedet > Førtidspension

Førtidspension
I forbindelse med den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft pr. 1.1.2013 kan personer under 40 år som udgangspunkt ikke tilkendes førtidspension. I stedet skal man have et individuelt tilrettelagt ressourceforløb tilpasset den enkeltes behov, der kan vare op til 5 år. Der kan tilbydes flere ressourceforløb, hvis det skønnes nødvendigt.
​Du har kun ret til førtidspension, hvis du på ingen måder er i stand til at forsørge dig selv ved arbejde, fordi din arbejdsevne er varigt nedsat.
​Du har ikke ret til førtidspension, hvis du kan forbedre din arbejdsevne gennem behandling, aktivering, revalidering, ressourceforløb eller fleksjob. Du skal som udgangspunkt deltage i et ressourceforløb, før kommunen kan vurdere, om du har ret til førtidspension.
​Førtidspension er den sidste løsning.

Ressourceforløb
Målgruppen for ressourceforløbene er personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil blive tilkendt førtidspension.
Det er en forudsætning for, at en person kan blive tilkendt et ressourceforløb, at kommunen dokumenterer, at de hidtidige indsatser og tilbud ikke har bragt borgeren i uddannelse eller job, og at alle muligheder i beskæftigelseslovgivningen er udtømte.
Personer over 40 år skal som udgangspunkt også have et ressourceforløb, inden de kan få tilkendt førtidspension. I de tilfælde, hvor kommunen eller en samlet faglig vurdering kan dokumentere, at det er formålsløst at forsøge at udvikle personens arbejdsevne gennem et ressourceforløb, træffer kommunen afgørelse om, at sagen går direkte til behandling efter reglerne om førtidspension.
Alle, der deltager i ressourceforløb, skal have en ydelse på samme niveau, som de modtog forud for ressourceforløbet.

Rehabiliteringsteam
I forbindelse med reformen etableres der rehabiliteringsteam i kommunerne, der sammensættes af repræsentanter indenfor relevante forvaltningsområder herunder: beskæftigelses-, sundheds-, social og undervisningsområdet. Samt en sundhedskoordinator.
Borgeren får en gennemgående sagsbehandler. Teamet skal behandle alle sager, inden der træffes afgørelse om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Teamet kan komme med anbefalinger, men er uden beslutningskompetence, som fortsat er forankret i den forvaltning, der har kompetencen til at træffe afgørelse i den enkelte sag.

 

Sidste nyt

03/07/24
Myndighederne anbefaler, at du og din husstand skal kunne klare Jer i tre døgn ... 
 
26/06/24
Se hvornår vi holder ferielukket ... 
 
04/06/24
Hjertelig TAK for opbakning ... 
 
Gå til nyhedsarkiv
member
member