Hvad er funktionsevne?

Og hvorfor kan det være vigtigt at DIN funktionsevne er beskrevet.

Ordet ”funktionsevne” går igen flere steder i den sociale jungle af jura, vejledninger og skrivelser og en beskrivelse af en borgers funktionsevne er ofte et hovedgrundlag og et lovkrav for bevilling af visse typer hjælp under Serviceloven. Også visse typer sager inden for beskæftigelsesreglerne gør brug af beskrivelser af funktionsevnen.
Funktionsevne er en samlet betegnelse for det enkelte menneskes muligheder for at udfolde sig fysisk, psykisk og socialt. (F.eks. er arbejdsevne kun en mindre del af den samlede funktionsevne).

Når kommuner skal beskrive en borgers funktionsevne bruges ofte ”Voksen Udrednings Metoden” (VUM).
(Læs mere om VUM her)

Her benyttes særlige skemaer, og det er ofte en ergoterapeut eller fagpersoner med lignende fagligheder der udarbejder undersøgelsen.
Hvis du selv skal beskrive din funktionsevne, så er VUM oftest alt for kompliceret og kræver indgående viden om metoden før man kan gå i gang.

Derfor anbefaler vi at du bruger et mere simpelt skema. Det var tidligere kaldt et ”samtaleskema”.
Foreningen har redigeret i og udarbejdet et skema som du kan få tilsendt på mail af vores socialrådgiver.

Socialrådgiveren vil også gerne guide og hjælpe dig.

Når skemaet er udfyldt så anbefaler vi at du deler det med relevante aktører i din sag, f.eks. sagsbehandler, jobkonsulent, læger og andet sundhedspersonale.

Læs meget mere om funktionsevne og vigtigheden af at den bliver beskrevet tit og ofte her:
 

 

Sidste nyt

17/05/24
Den 19. maj 2024 går hele verden i lilla for, at skabe fokus på tarmsygdomme! ... 
 
29/04/24
CCF Magasinet er nu på gaden ... 
 
13/02/24
Lørdag den 6. april 2024 kl, 12:30. ... 
 
Gå til nyhedsarkiv
member
member