Lokalafdeling Østjylland
2018:
 Generalforsamling afholdes den 8. februar 2018.
Indkaldelse sendes til alle medlemmer.

 

 
Vedrørende arrangementerne
Vi sælger amerikansk lotteri til foredragsarrangementerne, hvor der er mulighed for at støtte lokalafdelingens arrangementer, så husk kontanter.