Socialrådgiver > Arbejdsmarkedet


På arbejdsmarkedet, er der en mængde regler for hjælp og støtte, hvis man bliver kronisk syg. Samt muligheder for kompensation, hvis man ikke kan arbejde på ordinære vilkår. Der er De Sociale kapitler i overenskomsterne, regler ved ledighed, mentorordning, personlige assistance, § 56 aftale, sygedagpenge, revalidering, fleksjob og muligheder for førtidspension. I det følgende kan du læse om sygedagpenge og forlængelsesmuligheder. Revalidering, fleksjob, ledighedsydelse og fleksydelse samt førtidspension. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Colitis-Crohn Foreningens socialrådgiver.


Sygedagpenge
  • Du er i beskæftigelse og har været beskæftiget i mindst 240 timer inden for de seneste seks afsluttede kalendermåneder forud for første sygefraværsdag. I mindst fem af disse måneder har du været beskæftiget i mindst 40 timer i hver måned.
  • Hvis ikke du var blevet syg, ville du have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse.
  • Du har inden for den seneste måned afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse, der varede mindst 18 måneder.
  • Du er elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret i henhold til lov.
  • Du er ansat i fleksjob.
>> Læs mere


§ 56 aftale ved kronisk sygdom
Når en lønmodtagers sygdomsrisiko er væsentlig forøget på grund af langvarig kronisk lidelse, kan der indgås en § 56 aftale mellem arbejdsgiver, kommunen og lønmodtager.
Dette betyder, at arbejdsgiveren får refusion fra 1. sygedag.
>> Læs mere


Revalidering
Personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er i fare for at miste jobbet, eller ikke kan få job, har muligheder for at søge hjælp i form af revalidering. Hjælpen består af erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp.
>> Læs mere


Fleksjob
Kommunen kan give tilbud om fleksjob til personer, som ikke modtager førtidspension, og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på ordinære vilkår på arbejdsmarkedet.
>> Læs mere


Ledighedsydelse
Når man er visiteret til fleksjob har man ingen ret til arbejdsløshedsunderstøttelse. Man vil i stedet være berettiget til ledighedsydelse.
>> Læs mere


Fleksydelse
Fleksydelsesordningen er en frivillig tilbagetrækningsordning for personer med nedsat arbejdsevne. Formålet med loven er at give personer, som er visiteret til et fleksjob, mulighed for at modtage fleksydelse med henblik på at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Fleksydelse er en efterlønslignende ordning.
>> Læs mere


Førtidspension
Førtidspension kan tilkendes personer i alderen 18 – 65 år. Det er en betingelse for at få tilkendt førtidspension, at personen har en varigt nedsat arbejdsevne.
>> Læs mere


Mine rettigheder - Børn og unge - Uddannelse - ArbejdsmarkedetTilskud - Fradrag - Rejser

Sidste nyt

04/06/24
Hjertelig TAK for opbakning ... 
 
27/05/24
Kan du have brug for hurtig adgang til et toilet? ... 
 
22/05/24
299.890,- kr. uddelt til forskning ... 
 
Gå til nyhedsarkiv
member
member