Lokalafdeling København

Arrangementer 2022:

 


Medlemsforedrag om stamcellebehandling af fistler ved Crohn's sygdom

Tid: 6. oktober 2022 kl. 19.00-20.00

Sted: Fysisk og online. 

 

Foredrag med Andreas Nordholm-Carstensen 

Udviklingen af fistler (en gang/kanal) som forbinder tarmkanalen med huden eller urinblæren er et stort menneskeligt og behandlingsmæssigt problem ved Crohn’s sygdom. Medicinsk og kirurgisk behandling af fistlerne er ofte utilfredsstillende og mange kanaler gendannes efter behandlingen.

Stamcellebehandling til reparations behandling er en ny lovende eksperimentel terapi indenfor mange sygdomsgrupper. Den såkaldte stromale stamcelle (ASC) kan isoleres fra fedtvæv og opformeres under dyrkning. Behandling af fistler med stamceller hos patienter med og uden Crohn’s sygdom har i de senere år haft stigende interesse. Hypotesen er, cellerne kan lukke fistlerne ved en kombination af deres evne til at udvikle sig til forskellige reparations celletyper kombineret med deres hæmning af betændelsesprocesser.

Colitis-Crohn foreningen har givet delvis økonomisk støtte til behandling af patienterne med celler fra raske donorer. 

Tilmelding: via nemtilmeld, hvilket sendes med invitation.

Før foredraget får I tilsendt en mail med et link, så I kan logge jer på.

 

Undervisning for CCF-bestyrelsesmedlemmer med Sigrid Bolet

Tid: 12. september 2022 kl. 9.00-15.00

Sted: Online. 


Værktøjskassen til nye bestyrelsesmedlemmer i mindre foreninger. Grundkursus i bestyrelsesarbejde.


Få et solidt fundament at stå på som nyt medlem af bestyrelsen i en mindre forening uden ansatte medarbejdere. Kurset præsenterer grundlæggende viden om, hvad din rolle og dit ansvar indebærer og giver dig et solidt overblik over bestyrelsesarbejdet herunder opgaverne med foreningens økonomi. Vi gennemgår også bestyrelsens juridiske forpligtelser, og hvordan du bedst kan bidrage til planlægningen af det kommende års arbejde i foreningen.

Står du på sikker grund som bestyrelsesmedlem og kender du dit ansvar som medlem af bestyrelsen – den øverste ledelse i foreningen? Som medlem i bestyrelsen er det vigtigt, at du er bevidst om din rolle, kender dit ansvar og er godt inde i årshjulet for det praktiske arbejde i bestyrelsen og opgaverne med økonomi, budget og årsregnskab.

På kurset gennemgår vi, hvordan en bestyrelse bedst sikrer både udvikling og stabilitet. Du får forslag til, hvordan I organiserer opgaverne, holder gode møder og træffer beslutninger. Vi taler også om dit ansvar for demokratiet i foreningen. 

Tilmelding: via nemtilmeld, hvilket sendes med invitation.
 

Undervisning for CCF-bestyrelsesmedlemmer med Anita Sørensen

Tid: 7. november 2022 kl. 9.00-14.00

Sted: Online. 


Vejen til guldet. Et lokalt grundkursus i fundraising.

Bliv klogere på de strategiske overvejelser, I skal gør jer, når I skal skaffe penge og ressourcer til foreningens aktiviteter og projekter. Dette lokale grundkursus giver en solid indføring i fundraising i det frivillige sociale arbejde. Med kurset får I blandt andet indsigt i relevante fonde, puljer og støttemuligheder samt inspiration og værktøjer, I kan bruge til at tilrettelægge en god proces, som øger sandsynligheden for at jeres arbejde med fundraising skaber resultat. 

Fundraising er en udbredt aktivitet i foreningslivet - ikke mindst i tiden under og efter corona. I dag er indtægter fra fundraising nemlig en betydelig del af driftsgrundlaget i næsten alle frivillige sociale organisationer. Mængden af ansøgninger og henvendelser om støtte til såvel offentlige som private finansieringskilder er omfattende, og konkurrencen om midler er hård. Dette lokale kursus giver en solid indføring i fundraising og de støttemuligheder, der findes på det frivillige sociale område. Kurset giver indblik i de strategiske overvejelser, man skal gøre sig, inden man går i gang med at søge penge. Kurset præsenterer også tips og tricks til den gode ansøgning til puljer og fonde. Med fra kurset får deltagerne viden, inspiration og værktøjer, de kan bruge i arbejdet med at tilrettelægge en god proces for foreningens arbejde med fundraising. 

Tilmelding: via nemtilmeld, hvilket sendes med invitation.

 

Har du gode idéer / forslag til foredragsholdere / temaer,
vil bestyrelsen gerne høre fra dig. 

Du er velkommen til at tage én pårørende gratis med til vore arrangementer.
For pårørende derover er prisen kr. 50,-. Disse pårørende registreres først når betaling har fundet sted på konto: regnr. 2253 - kontonr. 6885 766 607.

Familiemedlemmer af CCF kan fortsat tage flere pårørende med gratis.

Det er vigtigt, at du holder din mailadresse opdateret hos CCF, for at være sikker på du modtager vores invitationer. Vi udsender ikke længere invitationer med posten.  


Man er altid velkommen til at deltage i medlemsmøder i andre lokalafdelinger end sin egen, blot man er personligt medlem eller familiemedlem af CCF.

Se arrangementer i de andre aktive lokalafdelinger:

>> Nordsjælland   >> Vestsjælland   >> Fyn   >> Sydvestjylland   >> Midtjylland   >> Nordjylland