Lokalafdeling København

Arrangementer

 
15.01.2017
Foredrag om tarmfloraens betydning for sygdomsudvikling
 v/ overlæge Andreas Munk Petersen, Hvidovre Hospital

Tid: Torsdag den 20. april 2017, kl. 19:00 – 21:00.
Sted: Hvidovre hospital i auditorium 3+4.
Adresse: Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre.
 
Foredragsholder: Andreas Munk Petersen er overlæge, klinisk lektor, ph.d. er tilknyttet Gastroenheden på Hvidovre hospital.

Der er i disse år stor interesse for tarmfloraens betydning for udviklingen af mange forskellige kroniske sygdomme. Dette foredrag vil have fokus på tarmfloraens (mikrobiomets) betydning for sygdomsudvikling. Kan man orebygge fedme, diabetes, inflammatoriske tilstande mm., hvis man får den rette tarmflora? Virker probiotika og fæces transplantation?

 Der vil blive lagt vægt på følgende sygdomme:
- Antibiotika associeret diarré og recidiverende clostridium difficile infektion (CDI)
- Colon Irritabile/Irritabel tarmsyndrom (IBS)
- Inflammatoriske tarmsygdomme (IBD)
- Fedme
 
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til Andreas Munk Petersen efter en kort pause, hvor CCF sørger for vand og frugt.
 
Deltagelsen er gratis for medlemmer af CCF samt deres pårørende.

Medlemsmødet er blevet til i et samarbejde med CCF København. Medlemmer fra CCF Vestsjælland har fortrin til pladserne ved tilmelding før 14. april.


Tilmelding for medlemmer fra CCF Vestsjælland senest 14. april via mail til
heidichristensen.heidi@jubii.dk evt. tlf.: 4034 0640

Tilmelding for medlemmer i CCF København, -Nordsjælland og -Midtsjælland senest 14. april via mail til ccf.kbh@gmail.com evt. tlf. 6138 5461.

Med venlig hilsen
bestyrelsen i CCF Vestsjælland.


NB! Der er allerede nu stor interesse for dette medlemsmøde, så vær ikke for længe om at beslutte dig/jer, Vi havde en stor venteliste på vores tidligere arrangement.


19.03.2017
Lørdag den 22. april kl. 10:00 – ca. 16:00
Sted: Kedelhuset (ved siden af frivilligcenteret)
Fredensvej 12 C, 3400 Hillerød

 
CCF og Nyreforeningen har fået en aftale med en af Danmarks bedste gospelinstruktører Lars Jochimsen som bl.a. er kendt for gospelfestival i tivoli. Arrangementet er åbent for alle, så her får du chancen for at synge gospel med en masse andre og se hvad det er for noget. Det er ikke altid nemt at skulle være syg og forholde sig til behandling, lægesamtaler, dialyse osv. Denne dag har derfor også fokus på sang og glæde og noget som kan give os energi.

DELTAGERPRIS:
Medlemmer af CCF eller Nyreforeningen 50,- kr., andre 100,- kr.
Prisen dækker deltagelse, samt frokost og vand.
Der vil desuden være kaffe og te.

Tilmelding efter først til mølle princippet. Der er plads til 70 personer.
NB! Ved for få tilmeldinger aflyses arrangementet
Gospelinstruktør Lars Jochumsen
DU TILMELDER DIG VED:
- at indsætte beløbet på: Regnr. 5365 kontonr: 0243199 senest den 8. april.
(Husk navn i beskedfeltet) og - send mail til: nordsjaelland@ccf.dk
med navn og hvilken forening du er fra (CCF/Nyreforeningen eller udefra).

Har du spørgsmål så kontakt Michelle på Tlf. 25 34 47 02

Arrangementet er blevet til i et samarbejde mellem
CCF Nordsjælland og Nyreforeningen København/Frederiksberg.
 
     

SPONSERET AF
 
 
15.01.2017
 
Foredrag om brugen af medicinsk Cannabis med Tina Horsted,
 tidligere overlæge på det tværfaglige smertecenter på Rigshospitalet

Tid: Torsdag den 4. maj 2017, kl. 19:00 – 21:00.
Sted: Herlev Hospital, det lille auditorium på 1. sal. Brug hovedindgangen.

Foredrag/medlemsmøde om brug af medicinsk Cannabis, med Tina Horsted, tidligere overlæge på det Tværfaglige Smertecenter på Rigshospitalet.

Foredraget finder sted tirsdag den 4. maj kl. 19 – 21 på Herlev Hospital.

Tina Horsted har siden maj 2016 drevet en privat smerteklinik i København. Hun er fortaler for frigivelse af medicinsk cannabis til smertebehandling og medicinsk cannabis indgår derfor i det behandlingsregime, som tilbydes i klinikken.

Når Tina benytter medicinsk cannabis i sin behandling, sker det i overensstemmelse med dansk lovgivning, idet lovgivningen tillader læger at udskrive en recept på et lægemiddel som efterfølgende fremstilles på eksempelvis Glostrup apotek, såkaldt magistrel lægemiddelfremstilling.

Foredraget vil være bredt funderet i brugen af medicinsk cannabis til forskellige patientgrupper og ikke være specifikt for Colitis-Crohn patienter.

Der vil være vand i pausen.

Deltagelse gratis for medlemmer af CCF og deres pårørende.

Tilmelding senest 1. maj på mail til
ccf.kbh@gmail.com

Venlig hilsen
Bestyrelsen i CCF København

15.01.2017
 
Ungegruppen spiller minigolf og hygger den 7. maj.

Vi skal i år spille minigolf, og bagefter have en fælles snak om det kommende års aktiviteter i ungegruppen. Mød op til en hyggelig dag og vær med til at aftale, hvad du helt præcist kunne tænke dig at deltage i det kommende år.
Mere information følger på vores Facebookgruppen
CCF Ungegruppe København" , når tiden nærmer sig. Det er også der man tilmelder dig.

Med venlig hilsen
Ungegruppen i CCF København

27.03.27
Foredrag om Følgesygdomme
Foredrag af overlæge Ida Vind om Sygdomme udenfor tarmsystemet ved Crohn og colitis ulcerosa, samt virkning af og bivirkninger til den medicinske behandling.

Tid og sted: Onsdag den 6. september kl. 19:00 – 21:00 på Hvidovre Hospital – auditorium 3+4.
Adressen er Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre.

Ida Vind er tilknyttet Gastroenheden på Hvidovre hospital. Hun kommer i foredraget ind på symptomerne, både i og uden for tarmen, og bivirkninger og risici til den medicin der tilbydes, bl.a. i forhold til tænder, ledsmerter, knogleskørhed, hudproblemer, følgeproblemer i andre organer fx lever og galdeveje.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til Ida Vind efter en kort pause, hvor CCF sørger for vand og frugt.

NB! Emnet for dagens foredrag har i længere tid været meget efterspurgt blandt vore medlemmer, så tøv ikke med din tilmelding. 

Deltagelsen er gratis for medlemmer af CCF samt deres pårørende.

Tilmelding senest fredag den 1. september via mail til ccf.kbh@gmail.com evt. tlf. 6138 5461.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i CCF København
Tlf. 6138 5461

02.03.2013

Man er altid velkommen til at deltage i medlemsmøder i andre lokalafdelinger end sin egen, blot man er personligt medlem eller familiemedlem af CCF.
Se hvilke arrangementer der tilbydes i:

>> Nordsjælland    >> Midtsjælland    >> Vestsjælland    >> Storstrøm