Lokalafdeling København

Arrangementer


20.01.2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i CCF København
mandag den 18. februar 2019 kl. 19:00

Efter generalforsamlingen: 
Kl. 20:00 holdes et spændende medlemsforedrag om et aktuelt projekt med
behandling med Trichuris suis Ova (svinepiske orme æg) til patienter med colitis ulcerosa.
Foredragsholder: overlæge Andreas Munk Petersen, Hvidovre Hospital

 Generalforsamlingen holdes på Hvidovre Hospital i mødelokale 3 på 1. sal. Medlemsforedraget holdes i auditorie 3+4 i stue etagen.
Brug hovedindgangen og følg CCF-pilene

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for 2018
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  4. Handlingsplan for 2019
  5. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer – 3 vælges for 2 år, 2 vælges for 1 år.  
  6. Valg af 2 - 3 suppleanter til bestyrelsen (Vælges for 1 år)
  7. Valg af revisor. På valg er: Lise B. Nielsen (villig til genvalg)
  8. Valg af revisorsuppleant.
  9. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest den 8. februar 2018)
  10. Eventuelt, herunder uddeling af Kirsten Hjerrilds rejselegat.


Medlemsmødet med overlæge Andreas Munk Petersen starter kl. 20:00 og forventes at vare en time.  Pause ca. kl. 19:45 – 20:00, hvor CCF sørger for vand, frugt og andet godt.

Om foredraget kl. 20.00, der holdes i auditorie 3+4. Overlæge Andreas Munk Petersen, vil fortælle os om deres nuværende projekt på Hvidovre Hospital om behandling med Trichuris suis Ova (svinepiske orme æg) til patienter med colitis ulcerosa. Der rekrutteres patienter fra hele region hovedstaden.
Gå ikke glip af den spændende information om dette nye projekt på Hvidovre Hospital.

Tilmelding: Af hensyn til forplejning, modtager vi meget gerne din tilmelding senest den 13. februar på mail: ccf.kbh@gmail.com.
Meddel venligst, om din tilmelding gælder hele aftenen, eller kun det ene arrangement.

NB! Vi mangler i den grad kandidater til den kommende bestyrelse og suppleanter, som det fremgår af dagsordenen, så hold dig endelig ikke tilbage.
For at sikre lokalafdelingens fremtidige virke, vil vi opfordre medlemmer, der kan og vil afse tid til at gøre en aktiv indsats for foreningen, om at møde frem ved generalforsamlingen og give sig til kende.
Er du forhindret er du særdeles velkommen til at kontakte formanden Kenneth Hoffmann for en snak på Tlf. 61 38 54 61, eller sende en mail til ccf.kbh@gmail.com



02.03.2013

Man er altid velkommen til at deltage i medlemsmøder i andre lokalafdelinger end sin egen, blot man er personligt medlem eller familiemedlem af CCF.
Se hvilke arrangementer der tilbydes i:

>> Nordsjælland    >> Midtsjælland    >> Vestsjælland    >> Storstrøm