Lokalafdeling København

Arrangementer 2023:

CCF-KBH Generalforsamling

Tid: 2. februar 2023 kl. 18.00-19.00
Sted: Online. 

Indkaldelse til Online ordinær generalforsamling i CCF København
Torsdag den 2. februar 2022, kl. 19.00-20:00. Dagsorden nedenfor.
 
Dagsorden ved generalforsamlingen ifølge vedtægterne:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning og handlingsplan for CCF-København 2022-2023
3) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4) Handlingsplan for 2023 herunder forslag til vedtægtsændringer 
5) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. På valg er jf. vedtægterne
 
  1. Hengameh Chloe Lauridsen, Formand (genopstiller) vælges for 2 år
  2. Iben Bøgeholm Folkmann, Næstformand (genopstiller) vælges for 2 år
  3. Marlene Frandsen, Kasserer (udtræder)
  4. Annie S. Pedersen, stiller op som kasserer, vælges for 2 år.
  5. Sylvia Katharine Engel, Suppleant (genopstiller) vælges for 1 år.
 
6) Valg af revisors.  
7) Indkomne forslag.
8) Eventuelt.

Tilmelding: Vi vil gerne have din tilmelding senest den 1. februar 2020 på ccf-kobenhavn.nemtilmeld.dk/. Find generalforsamlingen på listen over arrangementer og tryk på knappen ”Læs mere”.
 
Med venlig hilsen
På vegne af bestyrelsen i CCF København
Hengameh Chloѐ Lauridsen, formand, 23 84 04 22
 
 
Forslag 1. til ændring af CCF-KBH-vedtægter vedrørende foreningens bidrag til transport for bestyrelsesmedlemmer m.m.
 
Godtgørelse af udgifter i forbindelse med mødeafholdelse:
Befordring:
Der refunderes som CCF-landsforening, 2,19 pr. km. – 2023-sats, til bestyrelsesmedlemmer.
 

Har du gode idéer / forslag til foredragsholdere / temaer,
vil bestyrelsen gerne høre fra dig. 

Du er velkommen til at tage én pårørende gratis med til vore arrangementer.
For pårørende derover er prisen kr. 50,-. Disse pårørende registreres først når betaling har fundet sted på konto: regnr. 2253 - kontonr. 6885 766 607.

Familiemedlemmer af CCF kan fortsat tage flere pårørende med gratis.

Det er vigtigt, at du holder din mailadresse opdateret hos CCF, for at være sikker på du modtager vores invitationer. Vi udsender ikke længere invitationer med posten.  


Man er altid velkommen til at deltage i medlemsmøder i andre lokalafdelinger end sin egen, blot man er personligt medlem eller familiemedlem af CCF.

Se arrangementer i de andre aktive lokalafdelinger:

>> Nordsjælland   >> Vestsjælland   >> Fyn   >> Sydvestjylland   >> Midtjylland   >> Nordjylland