Lokalafdeling København

Arrangementer


 
11.09.2018
 
CCF inviterer til guidet rundvisning på
 
Dansk Farmacihistorisk Samling"


lørdag d. 3. november 2018 kl. 12:00 - ca. 14:15.

Tid og sted: Lørdag den 3. november kl. 12:00 – ca. 14:00 på”Dansk

Farmacihistorisk Samling”, Milnersvej 42, Hillerød. (ca. 400 meter fra Hillerød station)

Kom og se og hør om det gamle apotekshåndværk og udviklingen frem til i dag.

Vi følger med dette besøg op på vores interessante arrangement i marts, hvor 60 medlemmer og pårørende deltog i vores besøg på Museion i Bredgade, og udstillingen ”Mind the Gut”.

Langt de fleste af CCF’s medlemmer har været i tæt kontakt med et utal af lægemidler gennem deres sygdom – og flere i rigtig mange år. Dette besøg er unik mulighed for at stifte bekendtskab med udviklingen i medicinfremstillingen. En stor del af det du her kan opleve, kan ikke opleves andre steder i Danmark.

Gennem de sidste 100 år har lægemiddelfremstillingen ændret sig markant. Fra at være et håndværk udøvet på landets apoteker er fremstillingen af lægemidler i dag overtaget af industrien.

Gå evt. selv lidt på opdagelse på Samlingens webside: http://dfhf.dk/

Prisen pr. person for deltagelse er beskedne kr. 25,- for medlemmer og pårørende, max én. Har du mere end én pårørende med, er prisen for disse kr. 50,-. Der er plads til 25 deltagere i dette arrangement, og man kommer med efter først til mølle princippet.

Finder du ovennævnte interessant, kan du tilmelde dig efter først til mølle-princippet, således:
Send senest 31. oktober en mail med navne på dem du tilmelder til ccf.kbh@gmail.com, gerne med medl.nr. på det deltagende medlem. Samtidig skal beløbet indbetales på reg. nr. 2253 kontonr: 6885 766 607. Husk at skrive dit medlemsnummer og/eller navn i beskedfeltet.

Har du betalt, og der ikke er plads, får du naturligvis din indbetaling retur. Oplys gerne om du ønsker at stå på venteliste.

CCF er vært ved kaffe/te/vand samt kage e. lign. i Farmakons kantine, lige efter rundvisningen ca. kl. 13:30.
 

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i CCF København
Tlf. 61 38 54 61
11.09.2018

Foredrag om Fækal Mikrobiota Transplantation ved colitis ulcerosa, og den fortsatte forskning


Tid og sted: Mandag den 26. november 2018 kl. 19:00 – 21:00 på Herlev Hospital – det lille auditorium.
 
I forlængelse af CCF Københavns 2 foredrag 2016-2017 om tarmfloraens betydning for Crohn og Colitis inviterer CCF København i samarbejde med Aleris Hamlet nu til et interessant foredrag om den videre forskning på området, herunder om muligheden for at blive deltager i kommende forsøg. De lovende resultater fra pilotstudier med fæces transplantation vil desuden blive gennemgået afFrederik Cold, Ph.d.-studerende, læge - Stig Günther FMT-specialist - Alice Højer Christensen, Ph.d., overlæge. Alle med tilknytning til Aleris Hamlet.

NB! Derudover medvirker en patient, der allerede deltager i forskningsforsøget, og bidager med egne erfaringer.

Om foredraget/forskningsprojektet:
Fækal Mikrobiota Transplantation (FMT) – altså overførsel af tarmbakterier fra raske til syge – er en rigtig god behandling ved infektion med bakterien Clostridium difficile.
 
Nye studier viser nu også en gavnlig effekt ved Colitis Ulcerosa. Fire internationale studier, der sammenligner FMT overfor placebo, viser gunstig effekt. I et lille pilotstudie har vi undersøgt effekten af FMT hos 7 patienter med Colitis Ulcerosa og fundet overvejende god effekt.
 
Derfor går vi nu videre med et større studie i 2019 med 60 patienter, hvor FMT skal sammenlignes med placebo.
 
FMT-behandlingen gives i kapselform.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til foredragsholderne under og/eller efter foredraget.

Der bliver en kort pause midtvejs, hvor CCF sørger for lidt at drikke.

Deltagelsen er gratis for personlige medlemmer af CCF samt én pårørende. For hver pårørende derover er prisen 50,-, der indbetales ved tilmelding til reg nr.: 2253 konto nr.: 6885 766 607. Denne tilmelding registreres, når CCF har modtaget din indbetaling, med dit medl.nr. og navn på pårørende der betales for.
 
Tilmelding med medlemsnummer, senest onsdag den 21. november 2018 på mail til ccf.kbh@gmail.com.
Medlemsnummer finder du på bagsiden af CCF-Magasinet til højre ud for dit navn.
NB! Oplys venligst navn på alle du tilmelder

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i CCF København
Tlf. 61385461
 23.09.2018

Indkaldelse til Generalforsamling i CCF København 2019.


Generalforsamlingen i CCF København finder sted mellem mandag d. 4. og torsdag den 7. februar 2019.
Datoen fastlægges endeligt på næste bestyrelsesmøde og vil blive annonceret her på siden senest 1. december 2018.

Dagsorden i følge CCF's vedtægter for lokalafdelinger, som kan læses ved at klikke her.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i CCF København
Tlf. 61385461


02.03.2013

Man er altid velkommen til at deltage i medlemsmøder i andre lokalafdelinger end sin egen, blot man er personligt medlem eller familiemedlem af CCF.
Se hvilke arrangementer der tilbydes i:

>> Nordsjælland    >> Midtsjælland    >> Vestsjælland    >> Storstrøm