Lokalafdeling København

Generalforsamlinger

 

         Dato Beretninger Referater Regnskab
6. februar 2024 Klik her Klik her Klik her
2. februar 2023 Klik her Klik her Klik her
3. februar 2022 Klik her Klik her Klik her
4. marts 2021 Klik her Klik her
6. februar 2020 Klik her Klik her Klik her
18. februar 2019 klik her klik her  
1. februar 2018 klik her klik her  
2. februar 2017 klik her klik her  
2. februar 2016 klik her klik her  
3. februar 2015 klik her klik her  
4. februar 2014 klik her klik her  
6. februar 2013 klik her klik her  
28. februar 2012 klik her    
 

Vedtægtsbestemt dagsorden ved lokalafdelingens generalforsamlinger:

   Pkt. 1 
   Pkt. 2

   Pkt. 3
   Pkt. 4
   Pkt. 5
   Pkt. 6
   Pkt. 7
   Pkt. 8
   Pkt. 9
   Pkt. 10
Valg af dirigent.
Lokalafdelingens beretning om lokalafdelingens virksomhed i den forløbne periode.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Lokalforeningens forslag til handlingsplan for det kommende år.
Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Valg af suppleanter
Valg af revisor
Valg af revisorsuppleant
Indkomne forslag.
Eventuelt.

Bestyrelsens årshjul