Socialrådgiver > Rejser


Herunder er nogle få, men vigtige ting du bør vide. De vil være med til at sikre, at din rejse bliver vellykket.

Medicin i håndbagagen
Gode råd når du har brug for medicin på flyrejsen
>> Læs mere


Det gule sundhedskort
Pr. 01.08.2014 blev den offentlige rejsesygesikring ophævet. Det betyder, at du ikke længere kan få dækket udgifter til sygehjælp i udlandet med den offentlige rejsesygeforsikring.
Hvis du har bopæl i Danmark, dækker Det gule sundhedskort udgifter til sygehjælp og hjemtransport ved ferie- eller studierejser til Grønland og på Færøerne.

NB! Ved forhåndsgodkendelse skal du rette henvendelse til dit forsikringsselskab. De fleste forsikringsselskaber har den regel, at du ikke må have ændret medicin eller været indlagt på hospital indenfor de sidste 2 måneder før at forsikringsselskabet vil tegne en rejseforsikring.
 


Det blå EU sygesikringskort
I stedet skal du bruge Det Blå EU-sygeforsikringskort, der dækker udgifter til sygehandling i samme omfang, som den offentlige sygeforsikring i det land, du besøger.
Du skal være klar over, at man som udgangspunkt kun kan få dækket udgifterne til offentlige sygehuse eller og klinikker.
Det blå EU sygesikringskort dækker udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling på samme vilkår som borgerne i det land, hvor du opholder dig.
Hvis landets egne borgere skal betalt for eksempelvis lægebesøg eller en indlæggelse, vil du som rejsende skulle betale tilsvarende.
Vil du undgå egenbetaling, kan du tegne en privat rejseforsikring, ligesom man gør, når man rejser til lande uden for Europa.
Vær opmærksom på, at udgifter til hjemtransport ikke dækkes af Det blå EU-sygesikringskort!

Det blå EU sygesikringskort kan ​bestilles på www.borger.dk


Mine rettigheder - Børn og unge - Uddannelse - ArbejdsmarkedetTilskud - Fradrag - Rejser

Sidste nyt

19/02/19
i uge 11, 12 13 eller 14, 2019 ... 
 
19/02/19
af det Nationale Center for Autoimmune Sygdomme ... 
 
11/02/19
om patienters ønsker til anvendelse af sundhedsdata ... 
 
Gå til nyhedsarkiv
member
member
member