Socialrådgiver > Rejser

Medicin på rejsen
Det er dit ansvar at undersøge, om du kan tage din medicin med til det land, du skal besøge. Sørg for at få den korrekte dokumentation med. Især hvis du rejser med medicin i store mængder eller medicin, der indeholder euforiserende stoffer.
Når du skal have medicin med på rejsen, kan myndighederne i udlandet kræve dokumentation for, at den medbragte medicin er til dit eget forbrug.
Derfor bør du medbringe pillepas på rejsen inden for Schengen-området, eller en medicinattest fra din læge på rejser uden for Schengen.

Pillepas
På Sundheds-og Ældreministeriets hjemmeside kan du finde vejledning i, hvordan du udfylder et pillepas.
Et pillepas kan du få på dit apotek, og du kan til enhver tid henvende dig der, hvis du har spørgsmål om attesten.

Medicinattest
Ved rejser til lande uden for Schengen-området:
Hvert land kan have sin egne regler for medbragt medicin. Du bør henvende dig til landets ambassade, for at høre, hvilke krav der er.
Medicinattest udfyldes af din læge.
Det er Colitis-Crohn Foreningens erfaring, at de fleste gastroafdelinger gerne udfylder en medicinattest med de nødvendige oplysninger.
Husk altid at rejse med medicinen i den originale emballage og altid at have din medicin i håndbagagen.
 
Det gule sundhedskort
Pr. 01.08.2014 blev den offentlige rejsesygesikring ophævet. Det betyder, at du ikke længere kan få dækket udgifter til sygehjælp i udlandet med den offentlige rejsesygeforsikring.
Hvis du har bopæl i Danmark, dækker Det gule sundhedskort udgifter til sygehjælp og hjemtransport ved ferie- eller studierejser til Grønland og på Færøerne.

Det blå EU sygesikringskort
Det blå sygesikringskort dækker på rejse i EU og EØS lande.
Det blå EU sygesikringskort dækker udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling på samme vilkår som borgerne i det land, hvor du opholder dig.
Hvis landets egne borgere skal betale for eksempelvis lægebesøg eller en indlæggelse, vil du som rejsende skulle betale tilsvarende.
Vil du undgå egenbetaling, kan du tegne en privat rejseforsikring, ligesom man gør, når man rejser til lande uden for Europa.
Vær opmærksom på, at udgifter til hjemtransport ikke dækkes af Det blå EU-sygesikringskort!
Det blå EU sygesikringskort kan ​bestilles på www.borger.dk

Privat rejseforsikring
En rejseforsikring dækker for akut sygdom og skader opstået under rejsen. Det er vigtigt at have en rejseforsikring ellers kan et udlandsophold bliver en dyr fornøjelse.
Rejseforsikring kan tegnes med forskelligt indhold, men man bør sikre sig at have sygeforsikring med behandlingsdækning, hjemtransport og bagageforsikring.
Hvis du har haft opblussen, ændringer i din medicin eller indlæggelse bør du et stykke tid før afrejsen  undersøge hos dit forsikringsselskab, om du har brug for en forhåndsgodkendelse.
De fleste forsikringsselskaber har den regel, at du ikke må have ændringer i din medicin eller været indlagt på hospital inden for de sidste 2 - 3 måneder før at forsikringsselskabet vil tegne en rejseforsikring til dig, men det er forskelligt fra selskab til selskab.
Derfor bør du i god tid før afrejsen tage kontakt til dit forsikringsselskab.

Dokumenter der bør medbringes på rejsen.
Pas
Det blå EU sygesikringskort ved rejser i EU
Kontaktinfo på din rejseforsikring
Colitis-Crohn Foreningens patientkort på engelsk, kan printes her: https://ccf.dk/medlemsliste
Pillepas eller medicinattest.Mine rettigheder - Børn og unge - Uddannelse - ArbejdsmarkedetTilskud - Fradrag - Rejser

Sidste nyt

04/06/24
Hjertelig TAK for opbakning ... 
 
27/05/24
Kan du have brug for hurtig adgang til et toilet? ... 
 
22/05/24
299.890,- kr. uddelt til forskning ... 
 
Gå til nyhedsarkiv
member
member