Patientstøtte 2018

Så starter vi den nye runde op. Igen uddeler vi patientstøtte til medlemmer med behov for økonomisk støtte, ud over hvad det offentlige i dag kan hjælpe med. Husk at medlemmer på kontanthjælp også kan søge. Legatet vil ikke blive fratrukket i ydelsen.
De grundlæggende kriterier for at kunne søge er:

  • At man er medlem af Colitis-Crohn Foreningen.

  • Modtog du patientstøtte sidste år, kan du ikke komme i betragtning i år. Vi får så mange ansøgninger og vil gerne først og fremmest tilgodese de, der ikke tidligere har modtaget støtte. Dette gælder også, hvis du sidder i hovedbestyrelsen.

  • Legatet kan søges, hvis ansøgeren er diagnosticeret med - eller har været i behandling for Crohns sygdom, colitis ulcerosa, Mikroskopisk Kolit eller IBS inden for de sidste 2 år.

  • Ansøgeren og dennes eventuelle ægtefælle/samlever må ikke have en samlet likvid formue på over 15.000 kr.

  • Ansøgeren og dennes eventuelle ægtefælle/samlevers månedlige rådighedsbeløb (ekskl. faste udgifter til husleje, lys, varme osv.) må maksimalt udgøre 3.000 kr. pr. person i husstanden.

  • Der skal være tale om støtte, der ikke kunne opnås via anden offentlig hjælp.

  • De økonomiske oplysninger i ansøgningen bekræftes ved vedlæggelse af kopier af ansøgerens og dennes eventuelle ægtefælle/samlevers sidste årsopgørelse fra skattevæsenet. De lægelige oplysninger på ansøgningen skal udfyldes af en læge.

Mangler ansøgningen bilag, vil den ikke komme i betragtning.

Ansøgningsskemaet kan downloades her.
Eller rekvireres ved henvendelse til sekretariatet på e-mail info@ccf.dk eller telefon 3535 4882 inden 20. juni 2018.

Ansøgningen sendes til:

Colitis-Crohn Foreningen
Klingenberg 15, 2.th
5000 Odense C
(Mrk. "Patientstøtte")

Ansøgningen skal være foreningen i hænde senest den 1. august 2018. Ansøgninger modtaget efter denne dato vil ikke kunne komme i betragtning. Ansøgninger fra sidste år er ikke længere gældende.
Der kan forventes svar på ansøgningen ultimo oktober. Kun bevilligede ansøgninger modtager svar. Alle fremsendte dokumenter vil blive makuleret, når behandlingen er afsluttet.

Sidste nyt

10/01/19
Debatindlæg bragt på Altinget.dk ... 
 
09/01/19
Er der en sammenhæng mellem din tarmsygdom og din mund og tænder? ... 
 
07/01/19
Husk at indberette evt. bivirkninger ved din medicin ... 
 
Gå til nyhedsarkiv
member
member
member