Patientstøtte 2016

Så starter vi den nye runde op. Igen uddeler vi patientstøtte til medlemmer med behov for økonomisk støtte, ud over hvad det offentlige i dag kan hjælpe med. 
De grundlæggende kriterier for at kunne søge er:


  • At man er medlem af Colitis-Crohn Foreningen.

  • Modtog du patientstøtte sidste år, kan du ikke komme i betragtning i år. Vi får så mange ansøgninger og vil gerne først og fremmest tilgodese de, der ikke tidligere har modtaget støtte. Dette gælder også, hvis du sidder i hovedbestyrelsen.


  • Legatet kan søges, hvis ansøgeren er diagnosticeret med - eller har været i behandling for Crohns sygdom, colitis ulcerosa, Mikroskopisk Kolit eller IBS inden for de sidste 2 år.

  • 
Ansøgeren og dennes eventuelle ægtefælle/samlever må ikke have en samlet likvid formue på over 15.000 kr.


  • Ansøgeren og dennes eventuelle ægtefælle/samlevers månedlige rådighedsbeløb (ekskl. faste udgifter til husleje, lys, varme osv.) må maksimalt udgøre 3.000 kr. pr. person i husstanden.

  • 
Der skal være tale om støtte, der ikke kunne opnås via anden offentlig hjælp.

  • 
De økonomiske oplysninger i ansøgningen bekræftes ved vedlæggelse af kopier af ansøgerens og dennes eventuelle ægtefælle/samlevers sidste årsopgørelse fra skattevæsenet. De lægelige oplysninger på ansøgningen skal udfyldes af en læge.Mangler ansøgningen bilag, vil den ikke komme i betragtning.


Ansøgningsskemaet kan downloades her.
Eller rekvireres ved henvendelse til sekretariatet på e-mail info@ccf.dk eller telefon 3535 4882 inden 20. juni 2016.

Ansøgningen sendes til:

Colitis-Crohn Foreningen

Klingenberg 15, 2.th
.
5000 Odense C

(Mrk. "Patientstøtte")

Ansøgningen skal være foreningen i hænde senest den 1. august 2016. Ansøgninger modtaget efter denne dato vil ikke kunne komme i betragtning. Ansøgninger fra sidste år er ikke længere gældende.

Der kan forventes svar på ansøgningen ultimo oktober. Kun bevilligede ansøgninger modtager svar. Alle fremsendte dokumenter vil blive makuleret, når behandlingen er afsluttet.

Sidste nyt

07/03/17
Den 8. april kl 14.00 afholdes der ordinær generalforsamling i Esbjerg. ... 
 
03/02/17
Det nye nummer af CCF Magasinet er nu på gaden. ... 
 
18/01/17
Husk at møde op og støtte op om arbejdet i din lokalforening! ... 
 


Gå til nyhedsarkiv


Nyhedsbrev

Tilmeld dig Colitis-Crohn Foreningens nyhedsbrev, så modtager du de seneste nyheder om forskning, CCF-arrangementer, kurser, politik, aktiviteter i diskussionsgrupperne og meget mere.

Tilmeld nyhedsbrevet
member
member
member