Lokalafdeling Bornholm

Velkommen

Lokalafdeling Bornholm holdt stiftende generalforsamling 14. juni, 2011.

Hermed er Bornholm repræsenteret i CCF, til forhåbentlig stor gavn for borgere, der er belastet af Colitis Ulcerosa eller Crohns sygdom samt andre relaterede tarmsygdomme.

Vi vil i bestyrelsen gøre vort til, gennem bl.a. arrangementer, at øge kendskabet til disse tabubelagte sygdomme.

Har du sendt din mail-adresse til www.ccf.dk? Det vil spare os tid og penge når vi indkalder til medlemsmøderne m.m.