Det lægelige råd

Det Lægelige Råd har til opgave at rådgive bestyrelsen i Colitis-Crohn Foreningen med hensyn til lægelige spørgsmål.

En af funktionerne er at vurdere ansøgninger til Colitis-Crohn Foreningens forskningsstøtte. Ansøgningerne vurderes af hvert enkelt medlem af Det Lægelige Råd ud fra en vurdering af projektets originalitet, kliniske betydning, videnskabelige design og den pågældende ansøgers personlige kvalifikationer.

Desuden indgår en vurdering af de lokale muligheder for supervision, teknologi og patientunderlag til projektets gennemførelse. Der foretages så en prioritering indenfor de indkomne ansøgninger, og heraf beregnes en samlet prioritering for hele lægerådet. Det skal bemærkes, at evt. ansøgninger fra én af lægerådets medlemmers egen afdeling ikke kan prioriteres af det pågældende medlem.

Ud over vurdering af forskningsprojekter rådgiver Det Lægelige Råd bestyrelsen mht. artikler i Colitis-Crohn bladet, udarbejdelse af informationshæfter og info-foldere samt programlægning for kursusvirksomhed for patienter og forældre.

Det Lægelig Råd arbejder ulønnet og stiller deres store ekspertise, viden og erfaring gratis til rådighed for foreningen

Medlemmer af Det Lægelige Råd (i alfabetisk rækkefølge):


Ida Vind
Overlæge, ph.d.
Gastroenheden, medicinsk sektion, Hvidovre Hospital

Jan Fallingborg
Overlæge dr.med.
Medicinsk Afdeling 9Ø og Medicinsk Ambulatorium, Aalborg Sygehus Syd

Jens Kjeldsen
Klinisk Professor, overlæge, ph.d.
Afdeling for medicinske mavetarmsygdomme, Odense Universitetshospital (OUH)

Johan Burisch
1. Reservelæge, ph.d.
Gastroenheden, medicinsk sektion, Hvidovre Hospital

Karsten Lauritsen
Overlæge, dr.med.
Medicinsk-gastroenterologisk afdeling S, Odense Universitetshospital

Katrine Winther
Speciallæge i pædiatri
Hillerød Hospital

Niels Qvist
Professor, overlæge dr.med.
Kirurgisk gastroenterologisk afdeling A, Odense Universitetshospital

Pia Munkholm
Professor, overlæge, dr.med.
Kirurgisk afdelinge, medicinsk sektion, Nordsjællands hospital

Torben Knudsen
Klinisk Professor, Overlæge, dr.med., ph.d.
Medicinsk Gastroenterologi, Esbjerg Sygehus

Anders Dige
Læge, PhD
Lever-, Mage og Tarmsygdomme, Aarhus Universitetshospital Skejby
 

Sidste nyt

13/02/24
Lørdag den 6. april 2024 kl, 12:30. ... 
 
08/02/24
Sekretariatet har fået nye åbningstider ... 
 
29/01/24
CCF Magasinet er nu på gaden ... 
 
Gå til nyhedsarkiv
member
member