Lokalafdeling Nordjylland


De små glæders legat - Formål

At uddele små opmuntringer til langtidssyge medlemmer ved besøg på enten sygehus eller privat. Hvis legatets midler tillader det, kan der undtagelsesvis ydes en mindre støtte til økonomisk trængte medlemmer.

Der kan som hovedregel ikke søges om støtte fra legatet, men ethvert medlem kan henvende sig til bestyrelsen og foreslå, at den sender en hilsen eller selv møder op med en sådan.

Som opmuntring anvendes blomster, en flaske vin, chokolade eller andet og til børn legetøj, en bamse eller lignende.

Fremskaffelse af økonomiske midler
Efter bestyrelsens indstilling og generalforsamlingens godkendelse kan der overføres et beløb fra årsregnskabets overskud til legatet. Ligeledes kan der søges om støtte hos private og offentlige fonde.