Socialrådgiver > Arbejdsmarkedet > Revalidering

Revalidering
​Revalidering er den korteste mulighed vej tilbage til arbejdsmarkedet.

En revalidering kan bestå af vejledning og opkvalificering, f.eks. i form at korte afklarings- og vejledningsforløb eller ordinær uddannelsesforløb. Desuden kan det være virksomhedspraktik på en offentlig eller privat arbejdsplads samt ansættelse med løntilskud.

Kommunen skal udarbejde den forberedne rehabilteringsplan i sager om revalidering. Rehabiliteringsplanen skal have oplysninger omkring borgerens helbredsmæssige forhold, arbejdserfaring, interesserer, sociale kompetencer og socialt netværk.
Rehabiliteringsplanen forlægges rehabiliteringsteamet, som kommer med en indstilling.

Det er Jobcentret i din Kommune, der vurderer og beslutter, om du kan få tilbud om revalidering, hvad den skal gælde til, og i hvor lang tid.
Kun hvis du på ingen måde kan udnytte din arbejdsevne, vil du være berettiget til revalidering. Der skal herefter i samarbejde med dig udfærdiges en jobplan. Jobplanen skal ligeledes være realistisk, det vil sige, at efter endt revalideringsforløb, så skal man kunne forsørge sig selv på ordinære vilkår, medmindre man skal afklares i forhold til et fleksjob eller førtidspension.

Hvad er forrevalidering?

Forrevalidering betegner den periode, hvor det ikke er muligt at fastlægge det konkrete erhvervsmæssige sigte med revalideringen. Måske fordi skolekundskaberne er for ringe, eller der er behov for en afklarende fase for at kunne vurderer det videre revalideringsforløb.
De tilbud, du får under en forrevalidering, skal have erhvervsmodnende eller afklarende sigte. Under forrevalideringen bevarer du dit hidtidige forsørgelsesgrundlag.

Revalideringsydelsen

Når der er udarbejdet en jobplan modtager man revalideringsydelse, med mindre man bliver ansat med løntilskud.
Revalideringsydelsen svarer til dagpenge maks.
Er man under 25 år og udeboende er statsen 7.448 kr. (2020). Dette gælder dog ikke, hvis man forsørger hjemmeboende børn eller har haft arbejdsindtægter, som giver ret til højeste dagpengesats.
I forbindelse med revalidering under uddannelse, vil man kunne få støtte til betaling af undervisningsmateriale, hjælpemidler, arbejdspladsindretning osv..
Regler om revalidering kan f.eks. bruges i forbindelse med:
  • Uddannelse
  • Afklaring og aktivitet, når man modtager sygedagpenge
  • Overgang til job på særlige vilkår
  • Overgang til fleksjob
  • Overgang til skånejob med løntilskud, når man modtager førtidspension.
Det er muligt at have arbejdsindtægt uden fradrag i revalideringsydelsen, hvis arbejdsindtægten ikke overstiger 12.000 kr. om året.
Arbejde i forbindelse med revalideringsydelsen, må ikke have forstyrrende virkning på jobplanen og skal altid aftales med sagsbehandleren.

Sidste nyt

17/05/24
Den 19. maj 2024 går hele verden i lilla for, at skabe fokus på tarmsygdomme! ... 
 
29/04/24
CCF Magasinet er nu på gaden ... 
 
13/02/24
Lørdag den 6. april 2024 kl, 12:30. ... 
 
Gå til nyhedsarkiv
member
member