Lokalafdeling København

Velkommen

I Københavns lokalafdeling gør vi vores bedste for at yde en indsats med information og hjælp til socialt samvær for vores medlemmer og deres pårørende. 

Vi forsøger at skabe et netværk af medlemmer gennem forskellige arrangementer både for dem der er ramt af en sygdom og for de pårørende. Derfor afholder vi ca. 4 medlemsarrangementer om året, med fagligt og socialt indhold.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen for lokalafdeling København.

Arrangementer:

CCF Ekstraordinær Landsgeneralforsamling med samkørsel

Tid: lørdag 12. juni 2022 kl 13.00
Sted: Odense, SDU - Auditorium (lokale 59)Klik her for samkørsel via Nemtilmeld
 
Dagsorden:
 
1. Valg af dirigent
 
2. Den fungerende hovedbestyrelses beretning for perioden fra Landsgeneralforsamlingen 2. april 2022 – til den ekstraordinære generalforsamling
 
3. Den fungerende hovedbestyrelses forslag til handlingsplan for det næste år
 
4. Behandling og godkendelse af budget 2022
 
5. Fastsættelse af kontingenter
 
6. Indkomne forslag
(Gennemgang og afstemning af forslag indsendt eller fremkommet på LGF 2. april 2022)
 
7. Valg
a) Landsformand/Landsforkvinde - Valgperiode = 1 år
b) Hovedbestyrelsesmedlemmer
Der skal vælges:
3 hovedbestyrelsesmedlemmer - Valgperiode = 3 år
2 hovedbestyrelsesmedlemmer - Valgperiode = 2 år
3 hovedbestyrelsesmedlemmer - Valgperiode = 1 år
 
8. Valg af suppleanter (Der skal vælges 3 suppleanter - Valgperiode = 1 år)
 
9. Valg af interne revisorer (Der skal vælges 2 interne revisorer)
 
10. Beslutning for næste landsgeneralforsamling
 
11. Evt.
 
Ad. 7.a, 7.b & 8:
Forslag til kandidater til hhv. landsformand/landsforkvinde samt hovedbestyrelsesmedlemmer skal være HB i hænde senest 20. maj 2022 og sendes til: info@ccf.dk

Tilmelding til spisning senest d. 29. maj 2022 på info@ccf.dk.
Telefon til sekretariatet: 3535 4882

 
De bedste hilsner
Den fungerende Hovedbestyrelse
Colitis – Crohn Foreningen

 


 

Medlemsforedrag om stamcellebehandling af fistler ved Crohn's sygdom

Tid: 6. oktober 2022 kl. 19.00-20.00

Sted: Fysisk og online. 

 

Foredrag med Andreas Nordholm-Carstensen 

Udviklingen af fistler (en gang/kanal) som forbinder tarmkanalen med huden eller urinblæren er et stort menneskeligt og behandlingsmæssigt problem ved Crohn’s sygdom. Medicinsk og kirurgisk behandling af fistlerne er ofte utilfredsstillende og mange kanaler gendannes efter behandlingen.

Se mere her under "Arrangementer"
 

Undervisning for CCF-bestyrelsesmedlemmer med Sigrid Bolet

Tid: 12. september 2022 kl. 9.00-15.00

Sted: Online. 


Værktøjskassen til nye bestyrelsesmedlemmer i mindre foreninger. Grundkursus i bestyrelsesarbejde.

Få et solidt fundament at stå på som nyt medlem af bestyrelsen i en mindre forening uden ansatte medarbejdere. Kurset præsenterer grundlæggende viden om, hvad din rolle og dit ansvar indebærer og giver dig et solidt overblik over bestyrelsesarbejdet herunder opgaverne med foreningens økonomi. 

Se mere her under "Arrangementer"
 

Undervisning for CCF-bestyrelsesmedlemmer med Anita Sørensen

Tid: 7. november 2022 kl. 9.00-14.00

Sted: Online. 


Vejen til guldet. Et lokalt grundkursus i fundraising.

Bliv klogere på de strategiske overvejelser, I skal gør jer, når I skal skaffe penge og ressourcer til foreningens aktiviteter og projekter. Dette lokale grundkursus giver en solid indføring i fundraising i det frivillige sociale arbejde. Med kurset får I blandt andet indsigt i relevante fonde, puljer og støttemuligheder samt inspiration og værktøjer, I kan bruge til at tilrettelægge en god proces, som øger sandsynligheden for at jeres arbejde med fundraising skaber resultat. 

Se mere her under "Arrangementer"

 


 

Fra foredrag med CCF-Socialrådgiver Ricky M

Kun for medlemmer af CCF:
 

Se webinar KLIK HER

Se PowerPoint - klik på Ikonet  Se oplysningsskema - klik HER 

Fra foredrag om mad som hjælper og modstander
- af ernæringsterapeut Mia Damhus

Kun for medlemmer af CCF: Se webinar KLIK HER

Password:  ccfadgang
  

Fra foredrag om kost, bakterier og tarmsygdomme

Døjer du med smerter i højre side af tarmen...

                                                       
Klik her
for slides fra foredrag 
Klik her
for Youtube film om forstoppelse/ ileocecal valve massage/ ileum massage


 

 

Se mere her under "Arrangementer" i Navigations menu til højre her på siden, i CCF-Magasinet eller i de mailinvitationer der udsendes ca. 4 uger før afvikling af hvert arrangement.

Har du gode idéer / forslag til foredragsholdere / temaer,
vil bestyrelsen gerne høre fra dig. 

Du er velkommen til at tage én pårørende gratis med til vore arrangementer.
For pårørende derudover er prisen kr. 50,-. Disse pårørende registreres først når betaling har fundet sted på konto: regnr. 2253 - kontonr. 6885 766 607.

Familiemedlemmer af CCF kan fortsat tage flere pårørende med gratis.

Det er vigtigt, at du holder din mailadresse opdateret hos CCF, for at være sikker på du modtager vores invitationer. Vi udsender ikke længere invitationer med posten.  


Man er altid velkommen til at deltage i medlemsmøder i andre lokalafdelinger end sin egen, blot man er personligt medlem eller familiemedlem af CCF.

Se arrangementer i de andre aktive lokalafdelinger:

>> Nordsjælland   >> Vestsjælland   >> Fyn   >> Sydvestjylland   >> Midtjylland   >> Nordjylland