Lokalafdeling København

VelkommenI Københavns lokalafdeling gør vi vores bedste for at yde en indsats med information og hjælp til socialt samvær for vores medlemmer og deres pårørende. 

Vi forsøger at skabe et netværk af medlemmer gennem forskellige arrangementer både for dem der er ramt af en sygdom og for de pårørende. Derfor afholder vi ca. 4 medlemsarrangementer om året, med fagligt og socialt indhold.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for lokalafdeling København.


Arrangementer: 

CCF-KBH Generalforsamling

Tid: Torsdag 2. februar 2023 kl. 19.00-20.00
Sted: Online
Tilmelding: ccf-københavn.nemtilmeld.dk 

 
Indkaldelse til Online ordinær generalforsamling i CCF København
Torsdag den 2. februar 2022, kl. 19.00-20:00. Dagsorden nedenfor.
 
Dagsorden ved generalforsamlingen ifølge vedtægterne:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning og handlingsplan for CCF-København 2022-2023
3) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4) Handlingsplan for 2023 herunder forslag til vedtægtsændringer 
5) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. På valg er jf. vedtægterne
 
  1. Hengameh Chloe Lauridsen, Formand (genopstiller) vælges for 2 år
  2. Iben Bøgeholm Folkmann, Næstformand (genopstiller) vælges for 2 år
  3. Marlene Frandsen, Kasserer (udtræder)
  4. Annie S. Pedersen, stiller op som kasserer, vælges for 2 år.
  5. Sylvia Katharine Engel, Suppleant (genopstiller) vælges for 1 år.
 
6) Valg af revisors.  
7) Indkomne forslag.
8) Eventuelt.

Tilmelding: Vi vil gerne have din tilmelding senest den 1. februar 2020 på ccf-kobenhavn.nemtilmeld.dk/. Find generalforsamlingen på listen over arrangementer og tryk på knappen ”Læs mere”.
 
Med venlig hilsen
På vegne af bestyrelsen i CCF København
Hengameh Chloѐ Lauridsen, formand, 23 84 04 22
 
 
Forslag 1. til ændring af CCF-KBH-vedtægter vedrørende foreningens bidrag til transport for bestyrelsesmedlemmer m.m.
 
Godtgørelse af udgifter i forbindelse med mødeafholdelse:
Befordring:
Der refunderes som CCF-landsforening, 2,19 pr. km. – 2023-sats, til bestyrelsesmedlemmer.
 
 
 

Fra foredrag med CCF-Socialrådgiver Ricky M

Kun for medlemmer af CCF:
 

Se webinar KLIK HER

Se PowerPoint - klik på Ikonet  Se oplysningsskema - klik HER 

Fra foredrag om mad som hjælper og modstander
- af ernæringsterapeut Mia Damhus

Kun for medlemmer af CCF: Se webinar KLIK HER

Password:  ccfadgang
  

Fra foredrag om kost, bakterier og tarmsygdomme

Døjer du med smerter i højre side af tarmen...

                                                       
Klik her
for slides fra foredrag 
Klik her
for Youtube film om forstoppelse/ ileocecal valve massage/ ileum massage


 

 

Se mere her under "Arrangementer" i Navigations menu til højre her på siden, i CCF-Magasinet eller i de mailinvitationer der udsendes ca. 4 uger før afvikling af hvert arrangement.

Har du gode idéer / forslag til foredragsholdere / temaer,
vil bestyrelsen gerne høre fra dig. 

Du er velkommen til at tage én pårørende gratis med til vore arrangementer.
For pårørende derudover er prisen kr. 50,-. Disse pårørende registreres først når betaling har fundet sted på konto: regnr. 2253 - kontonr. 6885 766 607.

Familiemedlemmer af CCF kan fortsat tage flere pårørende med gratis.

Det er vigtigt, at du holder din mailadresse opdateret hos CCF, for at være sikker på du modtager vores invitationer. Vi udsender ikke længere invitationer med posten.  


Man er altid velkommen til at deltage i medlemsmøder i andre lokalafdelinger end sin egen, blot man er personligt medlem eller familiemedlem af CCF.

Se arrangementer i de andre aktive lokalafdelinger:

>> Nordsjælland   >> Vestsjælland   >> Fyn   >> Sydvestjylland   >> Midtjylland   >> Nordjylland