Lokalafdeling København

Velkommen

24.05.2019

På generalforsamlingen den 18. februar 2019, lykkedes det desværre ikke at få valgt bestyrelse i CCF København.
Efter initiativer i kulissen, er det på et møde den 2. maj lykkedes at konstituere en ny bestyrelse bestående af 7 medlemmer og 3 suppleanter, sådan at der fortsat er udsigt til arrangementer for medlemmerne i CCF-København.

Dags dato er der foreløbig besluttet 3 arrangementer i efteråret 2019:

Søndag den 1. sept. Inviteres til ungearrangement med en life coach.
Torsdag den 8. oktober inviteres til foredrag med foreningens nye formand.
Torsdag den 6. november inviteres til julebanko for foreningens medlemmer.

Mere om arrangemanterne i kommende nr. af CCF-Magasinet og i mailinvitationer der udsendes ca. 4 uger før afviklingen af arrangementerne.

Vi afholder almindeligvis mindst 3-4 medlemsmøder om året, med fagligt og socialt indhold. Du kan læse om de fleste af vore arrangementer i CCF-Magasinet, og om alle kommende arrangementer ved at klikke på "Arrangementer" ude til højre.

Det er vigtigt, at du holder din mailadresse opdateret hos CCF, da vi ellers ikke kan sikre på, at du modtager vore invitationer.
Vi udsender ikke længere invitationer med posten - det har vi desværre ikke resourcer til i bestyrelsen.  


Har du gode idéer / forslag til foredragsholdere / temaer, vil bestyrelsen gerne høre fra dig. 

Du er velkommen til at tage én pårørende gratis med til vore arrangementer.
For pårørende derover er prisen kr. 50,-. Disse pårørende registreres først når betaling har fundet sted på konto: regnr. 2253 - kontonr. 6885 766 607.

Familiemedlemmer af CCF kan fortsat tage flere pårørende med gratis.
 


02.03.2013

Man er altid velkommen til at deltage i medlemsmøder i andre lokalafdelinger end sin egen, blot man er personligt medlem eller familiemedlem af CCF.
Se hvilke arrangementer der tilbydes i:

>> Nordsjælland    >> Midtsjælland    >> Vestsjælland    >> Storstrøm