SocialrådgiverTilskud > Hjælpemidler


Hjælpemidler

Behandlingsudgifter bliver dækket af regionen og omhandler de udgifter der er ved indlæggelse eller som led i behandlingen. Får man for eksempel anlagt stomi, vil regionen dække udgiften til stomihjælpemidler, så længe man er indlagt.

Hjælpemidler § 112 stk. 6
​Før du kan ansøge i din kommune om et hjælpemiddel skal følgende generelt være opfyldt.
1. Hjælpemidlet skal i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte  funktionsevne.
2.Hjælpemidlet skal i væsentlig grad  lette den daglige tilværelse i hjemmet,
3.Hjælpemidlet er nødvendigt for udførelsen af et erhverv.

Særligt for dig med stomi gælder det, at kommunen skal yde betaling af stomihjælpemidler til personer, som har fået foretaget colostomi, ileostomi og urostomi.
​Stomisygeplejersken på hospitalet vil hjælpe dig med de rette stomiprodukter. Stomisygeplejersken kan være behjælpelig med kontakt til kommunen, når du udskrives fra hospitalet.
Hvis din leverandør af stomiposer m.v. er dyre end kommunens egen leverandør, skal du som udgangspunkt selv betale merpriser.

Forbrugsgoder § 113 st. 6
Et forbrugsgode betegnes som en genstand, som forefindes i de fleste husstande. Ankestyrelsen har ved afgørelse SM C-45-05 besluttet at løbende udgifter til gaze, gazeservietter, creme og handsker anses for at være forbrugsgoder.
Barrierecreme og blødt toiletpapir for personer med Pouch – kan også være et forbrugsgode.
Har man indenfor en overskuelig fremtid udgifter, der er større end 500 kr. dækker kommunen 50 % af udgiften.

Sidste nyt

04/06/24
Hjertelig TAK for opbakning ... 
 
27/05/24
Kan du have brug for hurtig adgang til et toilet? ... 
 
22/05/24
299.890,- kr. uddelt til forskning ... 
 
Gå til nyhedsarkiv
member
member