Socialrådgiver > Uddannelse


Folkeskolen
Elever, der igennem længere tid på grund af smittefare eller af hensyn til deres sundhed eller velfærd ikke kan undervises i skolen, undervises i deres hjem eller på den institution, hvor de opholder sig.
Det påhviler Kommunalbestyrelsen at indrette undervisningen på de i kommunen beliggende sygehuse, hospitaler og andre institutioner, som modtager børn i den skolepligtige alder medmindre der på anden måde sørges for børnenes undervisning.
>> Læs mere


Handicaptillæg og SU
Betingelserne for, at du kan få handicaptillæg er, at du får SU eller slutlån til en videregående uddannelse, og at du har en varig funktionsnedsættelse.

Din funktionsnedsættelse skal være af en sådan sværhedsgrad, at du har betydelige vanskeligheder ved, at have et studiejob ved siden af din uddannelse. Du skal heller ikke kunne påtage dig arbejde henlagt til ferie og weekender.

Det er SU Styrelsen der, ud fra et individuelt skøn, afgør om du kan få handicaptillæg.
Du kan ikke søge om handicaptillæg til ungdomsuddannelserne, kun til videregående uddannelser.
>>  Læs mere


Støtte under uddannelse
Der findes stort set indenfor alle studieretninger mulighed for at ansøge om specialpædagogisk støtte i forbindelse med uddannelse. Det kan være meget forskelligt fra uddannelsessted til uddannelsessted, hvorledes man yder hjælp til uddannelsen, når man har en kronisk lidelse.
>> Læs mere


Mine rettigheder - Børn og unge - Uddannelse - ArbejdsmarkedetTilskud - Fradrag - Rejser

Sidste nyt

04/06/24
Hjertelig TAK for opbakning ... 
 
27/05/24
Kan du have brug for hurtig adgang til et toilet? ... 
 
22/05/24
299.890,- kr. uddelt til forskning ... 
 
Gå til nyhedsarkiv
member
member