Informationshæftet kan hentes som PDF-fil - klik her!

Tarmsvigt – om hjemmeparenteral støtte
 

Parenteral støtte er ernæring eller væske, der gives ind i patientens blodbane
Parenteral ernæring og/eller væske er nødvendigt, når det ikke er muligt at få tilstræk- kelig ernæring eller væske gennem tarmen. Tilstanden kaldes også tarmsvigt og er
en tilstand, hvor tarmen ikke kan optage vigtige næringsstoffer som protein, fedt og kulhydrater, væske og næringssalte, sådan at det er nødvendigt at tilføre intravenøs ernæring og væske for at opretholde helbredstilstanden.

Vi har tidligere brugt betegnelsen korttarmssyndrom (short bowel syndrome) for tilstanden med tarmsvigt. Idet der også kan være andre årsager end en kort tarm til nødvendigheden af parenteral ernæring, bruger vi nu betegnelsen tarmsvigt.

Forord:
Denne publikation er udgivet af Landsforeningen til bekæmpelse af colitis ulcerosa og Crohns sygdom samt andre relaterede tarmsygdomme.
 
Colitis-Crohn Foreningen er en patientforeningen, der arbejder for oplysning, forskning og bedre kår for personer, der lider af tarmsygdomme.
 
Hensigten med hæftet er at informere om emnet og at besvare nogle af de spørgsmål, der helt naturligt melder sig under et behandlingsforløb. Som patient eller pårørende har man ofte et behov for at vide så meget som muligt om denne sygdom, som man sandsyn- ligvis skal leve med i mange år.
 
Denne publikation kan dog på ingen måde erstatte den personlige dialog mellem læge og patient, men det er vores håb, at den kan give svar på en del af de spørgsmål, der opstår, og virke som grundlag for yderligere, uddybende spørgsmål over for læge og personale på hospitalet.
 
 Venlig hilsen
Colitis-Crohn Foreningen

Fagredaktion på hæftet er: Overlæge dr. med. Lars Vinter-Jensen1, professor Ph.D. Henrik Højgaard Rasmussen1, Overlæge ph.d. Christian Lodberg Hvas2 og sygeplejerske Helle Bendtsen1

 
1) Center for Ernæring og Tarmsygdomme (CET), Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital og 2) sLever-, Mave- og Tarmsygdomme, Aarhus Universitets- hospital

Læs hele hæftet som PDF-fil - KLIK HER!
 

Sidste nyt

17/05/24
Den 19. maj 2024 går hele verden i lilla for, at skabe fokus på tarmsygdomme! ... 
 
29/04/24
CCF Magasinet er nu på gaden ... 
 
13/02/24
Lørdag den 6. april 2024 kl, 12:30. ... 
 
Gå til nyhedsarkiv
member
member