Socialrådgiver > Børn og unge


Dækning af merudgifter (Serviceloven § 41)
Kommunen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse af et barn under 18 år hvis
- barnet har betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne
eller
- har en indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Det betyder at børn med enten Colitis Ulcerosa eller Morbus Crohn helt automatisk tilhører den gruppe der er berettiget til støtte.
>> Læs mere


Tabt arbejdsfortjeneste
(Serviceloven § 42)
Kommunen yder hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller indgribende eller langvarig kronisk lidelse.

Ydelsen er betinget af, at det er en nødvendig følge af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer barnet.
>> Læs mere


Overgang fra barn til voksen

Der er mange ydelser, der bortfalder den dag den unge bliver 18 år – blandt andet merudgifter efter Servicelovens § 41, tabt arbejdsfortjeneste efter Servicelovens § 42 samt børne- og familieydelser m.v.

En overgang fra barn til voksen kan involvere mange forskellige afdelinger i kommunen. Der kan derfor ofte være brug for en koordinering af indsatsen, og det er derfor en god idé, at sagsbehandlere og andre involverende samles til et fælles møde. Det bør ske, når den unge er mellem 16- 18 år. Helst i god tid inden den unge bliver 18 år. Kommunerne bør tage initiativ til dette fælles møde, men sker det ikke foreslås det, at forældrene selv tager initiativet.
>> Læs mere


Mine Rettigheder - Børn og unge - Uddannelse - ArbejdsmarkedetTilskud - Fradrag - Rejser

Sidste nyt

04/06/24
Hjertelig TAK for opbakning ... 
 
27/05/24
Kan du have brug for hurtig adgang til et toilet? ... 
 
22/05/24
299.890,- kr. uddelt til forskning ... 
 
Gå til nyhedsarkiv
member
member