SocialrådgiverTilskud > Medicintilskud


Beløbsgrænser
Skemaet nedenfor viser, hvorledes det almindelig tilskud til medicin afhænger af den årlige udgift.

Beløbsgrænserne pr. 1. januar 2020 fremgår af nedenstående skema:
Årlig udgift i tilskudspriser Tilskud til medicin til personer over 18 år Tilskud til medicin til personer under 18 år
0-995 kr. 0 % 60 %
995-1.655 kr. 50 % 60 %
1.655-3.590 kr. 75 % 75 %
Over 3.590 kr. 85 % 85 %

Lægemiddelstyrelsens Centrale TilskudsRegister (CTR)
Hver gang du køber tilskudsberettiget medicin, indberetter apoteket købet til
Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskudsregister (CTR), som sikrer, at du modtager korrekt tilskud. Tilskuddet beregnes på baggrund af din aktuelle status i CTR.

Tilskudspriser
Regionens tilskud ydes ikke altid til medicinens fulde købspris. Ved beregning af tilskud anvendes medicinens "tilskudspris". Det er også tilskudsprisen, der anvendes ved opgørelsen af dit samlede forbrug af tilskudsberettiget medicin.

Tilskudsprisen fastsættes på baggrund af prisen på den billigste medicin blandt de flere forskellige slags medicin, som har den samme virkning og de samme aktive indholdsstoffer.

Enkelttilskud
Lægemiddelstyrelsen kan efter ansøgning fra læge bevilge individuelt medicintilskud til et lægemiddel til en bestemt person efter bestemmelsen i sundhedslovens § 145 (enkelttilskud), når lægemidlet ikke har generelt tilskud, er af særlig behandlingsmæssig betydning for patienten og andre relevante behandlingsmetoder konkret er fundet utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige.
For en række ofte anvendte lægemidler, der ikke har meddelt generelt tilskud, har Lægemiddelstyrelsen opstillet konkrete vejledende kriterier for enkelttilskud. Når disse er opfyldt, vil Lægemiddelstyrelsen normalt bevilge enkelttilskud.

Forhøjet tilskud
Ganske få mennesker kan være allergiske overfor eksempelvis et farvestof i en bestemt slags medicin. I sådanne tilfælde kan lægen søge Lægemiddelsstyrelsen om forhøjet tilskud til en anden og dyrere medicin.

Sidste nyt

17/05/24
Den 19. maj 2024 går hele verden i lilla for, at skabe fokus på tarmsygdomme! ... 
 
29/04/24
CCF Magasinet er nu på gaden ... 
 
13/02/24
Lørdag den 6. april 2024 kl, 12:30. ... 
 
Gå til nyhedsarkiv
member
member