SocialrådgiverTilskud > Medicintilskud


Beløbsgrænser
Skemaet nedenfor viser, hvorledes det almindelig tilskud til medicin afhænger af den årlige udgift.

Beløbsgrænserne pr. 1. januar 2016 fremgår af nedenstående skema:
Årlig udgift i tilskudspriser Tilskud til medicin til personer over 18 år Tilskud til medicin til personer under 18 år
0-935 kr. 0 % 60 %
935-1.535 kr. 50 % 60 %
1.535-3.325 kr. 75 % 75 %
Over 3.325 kr. 85 % 85 %

Lægemiddelstyrelsens Centrale TilskudsRegister (CTR)
Hver gang du køber tilskudsberettiget medicin, indberetter apoteket købet til
Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskudsregister (CTR), som sikrer, at du modtager korrekt tilskud. Tilskuddet beregnes på baggrund af din aktuelle status i CTR.

Tilskudspriser
Regionens tilskud ydes ikke altid til medicinens fulde købspris. Ved beregning af tilskud anvendes medicinens "tilskudspris". Det er også tilskudsprisen, der anvendes ved opgørelsen af dit samlede forbrug af tilskudsberettiget medicin.

Tilskudsprisen fastsættes på baggrund af prisen på den billigste medicin blandt de flere forskellige slags medicin, som har den samme virkning og de samme aktive indholdsstoffer.

Enkelttilskud
Lægemiddelstyrelsen kan efter ansøgning fra læge bevilge individuelt medicintilskud til et lægemiddel til en bestemt person efter bestemmelsen i sundhedslovens § 145 (enkelttilskud), når lægemidlet ikke har generelt tilskud, er af særlig behandlingsmæssig betydning for patienten og andre relevante behandlingsmetoder konkret er fundet utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige.
For en række ofte anvendte lægemidler, der ikke har meddelt generelt tilskud, har Lægemiddelstyrelsen opstillet konkrete vejledende kriterier for enkelttilskud. Når disse er opfyldt, vil Lægemiddelstyrelsen normalt bevilge enkelttilskud.

Forhøjet tilskud
Ganske få mennesker kan være allergiske overfor eksempelvis et farvestof i en bestemt slags medicin. I sådanne tilfælde kan lægen søge Lægemiddelsstyrelsen om forhøjet tilskud til en anden og dyrere medicin.

Sidste nyt

10/04/17
Colitis-Crohn Foreningen har igen i år uddelt forskningsstøtte. ... 
 
07/03/17
Den 8. april kl 14.00 afholdes der ordinær generalforsamling i Esbjerg. ... 
 
03/02/17
Det nye nummer af CCF Magasinet er nu på gaden. ... 
 


Gå til nyhedsarkiv


Nyhedsbrev

Tilmeld dig Colitis-Crohn Foreningens nyhedsbrev, så modtager du de seneste nyheder om forskning, CCF-arrangementer, kurser, politik, aktiviteter i diskussionsgrupperne og meget mere.

Tilmeld nyhedsbrevet
member
member
member