Socialrådgiver > Børn og Unge > Merudgift


Børn med enten Colitis Ulcerosa eller Morbus Crohn tilhører den gruppe, der vil være berettiget til støtte, idet der ved ”langvarig lidelse” lægges vægt på, om lidelsen skønnes at vare et år eller mere, og ved ”indgribende kronisk lidelse” lægges der vægt på, om lidelsen forventes at vare barnealderen ud.

Selvom det umiddelbart vurderes, at barnet tilhører målgruppen for Servicelovens § 41 merudgiftsydelse, vil kommunen alligevel, som dokumentation indhente lægestatus, hvor barnets tilstand beskrives og vurderes samt oplysninger om den fremtidige behandling.

Du kan søge om dækning af dine merudgifter når
 • barnet er under 18 år
 • barnet bliver forsørget i hjemmet. Ved delebørn udbetales ydelsen til den forælder, hvor barnet har sin Folkeregisteradresse.
 • der er tale om en indgribende kronisk lidelse
 • merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne
 • der er tale om en merudgift i forbindelse med forsørgelsen af barnet
 • merudgiften er nødvendig og kan ikke dækkes igennem andre ordninger.
 • merudgifterne i egenbetaling overstiger 4.656 kr. (2016) om året.

Beregning af merudgifter
 • Merudgifter på over et år skal sandsynliggøres eller dokumenteres.
 • Merudgiftsydelsen udregnes på baggrund af det konkrete behov hos det enkelte barn afrundet til nærmeste 100 kr.
 • Merudgiftsydelsen er ikke indtægtsbestemt og ydelsen er skattefri.
 • Merudgiftsydelsen dækker kun udgifter i forbindelse med forsørgelsen, og dækker derfor ikke udgifter til undervisning eller behandling.
 • Merudgiftsydelsen fastsætttes en gang årligt.

Eksempler på merudgifter
 • Egenbetaling til medicinudgifter
 • Ekstra tøj og ekstra vask
 • Befordring til behandling, som ikke dækkes af andre ordninger
 • Befordring i fritiden, hvis barnet ikke kan bruge offentlige transportmidler
 • Befordring til dagtilbud, hvis udgiften ikke dækkes af andre bestemmelser
 • Kurser til forældre og andre pårørende
 • Overnatning og kostudgifter til forældre i forbindelse med indlæggelse af barnet
 • Aflastning i hjemmet
 • Særlige kost og diætpræparater (kræver lægelig dokumentation)
 • Listen er ikke udtømmende.

Sidste nyt

24/05/17
Ph.d.-studerende vil kortlægge i alt 820 mavetarmpatienters livstil, miljø og vaner ... 
 
15/05/17
Den 10. maj udkom bogen "Top trimmede tarme". Bogen er skrevet af forfatterne bag bogser ... 
 
01/05/17
Der er nu åben for tilmelding til årets Voksenkursus og Ungekoloni ... 
 


Gå til nyhedsarkiv


Nyhedsbrev

Tilmeld dig Colitis-Crohn Foreningens nyhedsbrev, så modtager du de seneste nyheder om forskning, CCF-arrangementer, kurser, politik, aktiviteter i diskussionsgrupperne og meget mere.

Tilmeld nyhedsbrevet
member
member
member