Generalforsamling
 
Colitis / Crohn Midtjylland
 
Generalforsamlingen blev afholdt d. 21. februar på Sundhedscentret i Viborg
Til generalforsamlingen deltog Ove Kokholm, Marianne Aaris Andersen, Kamilla Toksvig, Mette Skovgaard og Karin Villemand.
 
  • Marianne startede med at byde velkommen.
 
  • Mette blev valgt som dirigent.
 
 
  • Marianne gennemgik hvilke arrangementer der var afholdt i 2017 - der var ingen tilføjelser og den blev godkendt.
 
  • Ove gennemgik regnskabet for 2017 og det så rigtig fint ud – regnskabet blev godkendt.
 
 
  • Handlingsplanen for 2018:
Der blev diskuteret hvilke tiltag af arrangementer der kunne laves i 2018.
Vi er i fuld gang med at arrangere et medlemsmøde med Medicinsk overlæge Mette Esbjerg fra Viborg regionshospital.
Der arbejdes også videre med et medlemsmøde i efteråret med en kirurg samt en medlemshyggeaften, hvor vi skal bowle.
 
  • På valg var Marianne Aaris Andersen, Ove Kokholm samt Karin Villemand – Marianne og Karin ville godt fortsætte i foreningen, hvis der fortsat var opbakning til, at det blev på samme niveau som nu – og det var der. Ove Kokholm ønskede ikke genvalg. Eva Christensen ville gerne vælges, men kunne ikke deltage i generalforsamlingen. Alle tre blev valgt.
 
  • Lena Andersen blev valgt som revisor.
 
 
Referent
Marianne Aaris Andersen