Lokalafdeling København


Betænkning af gavebidrag til Colitis-Crohn Foreningen - bl.a. ved medlemsmøder

CCF er afhængig af økonomisk støtte til: afvikling af medlemsarrangementer, driften af CCF og for økonomisk at kunne støtte forskning inden for ”vores” sygdomsområde. CCF uddeler hvert år op til kr. 500.000 i forskningslegater.
 
 
Gavebidrag kan indbetales på tre måder:

1. Via MobilePay på tlf.
56489 (CCF - mobil), Husk at oplyse dit cpr.nr. i beskedfeltet, for at opnå skattefradrag. 

2. Ved bankoverførsel til CCF’s bankkonto: Reg: 1551 Kontonr. 4 666 666. I beskedfeltet bedes du skrive dit navn / medl.nr. og/eller CPR-nr. for at opnå skattefradrag. Klik HER

3. Kontant betaling i forbindelse med et medlemsmøde. Husk at udfylde en gavebidragsseddel med CPR.nr. for at opnå skattefradrag. Gavebidragssedlen udleveres på medlemsmødet.
 

 
CCF er taknemlig for gavebidrag på alle beløbsstørrelser. Foreningen er dog afhængig af, at modtage mindst 100 gavebidrag á minimum 200 kr. inden 1. oktober for herved at opnå SKATs godkendelse for næste kalenderår.

CCF er i år godkendt af SKAT, hvilket betyder at foreningen modtager momskompensation og distributionsbidrag fra SKAT (ca. kr. 60.000). Det indebærer, at hvis du giver et gavebidrag til CCF i år, er det fradragsberettiget på din selvangivelse for indeværende år. Forudsætningen er, at du oplyser dit CPR-nummer i forbindelse med indbetaling af bidraget. Det vil samtidig tælle med i ovennævnte 100 gavebidrag, hvorved vi vil bevare SKAT’s godkendelse for det kommende år.

Tak for gavebidraget

Med venlig hilsen
Colitis-Crohn Foreningen