Lokalafdeling Sønderjylland

Seneste arrangement:
Generalforsamling den 29.1.22 i Arrild Ferieby

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 
'

  GENERALFORSAMLING - REFERAT 2022
Deltagere
 
 
Bestyrelsen: Lena Kjærgaard (LK), Diana van der Meer (DM), Casper Nagel (CN), Lone Møllgaard (LM), Ingrid van Zon (IZ), Tine Kierkegaard (TK)
 
Derudover 6 medlemmer til stede.
Dato:
29/1-22
Tidspunkt:
13 – 13.30
Mødeleder
Referent
Lena Kjærgaard
Tine Kierkegaard
Sted: 
Arrild Ferieby 15
                                                                     
1 Valg af dirigent
  Bodil Nødesbo valgt.
Generalforsamlingen konstateret lovligt indkaldt.
 
2 Formandens beretning
  Se vedlagte.  Beretningen var til orientering.
3 Fremlæggelse af revideret regnskab
  Se vedlagte.  Regnskabet blev godkendt.
 
4 Fremlæggelse af årshjul for det kommende år
  Se vedlagte.
29/1-22     Generalforsamling med foredrag af Ph.D. studerende Natalie Fogh
                    Rasmussen om hvordan inflammatoriske sygdomme diagnostiseres.
12/3-22      Banko – stedet ændret til PowerHouse.  Vi spiller om de mange flotte
                    donerede præmier, der er nok til alle.  Tag familien med.
2/4-22        Landsgeneralforsamling i Odense. Både bestyrelse og medlemmer
                    opfordrede alle til at deltage, da det er meget givende.
6/4-22        Online foredrag med CCFs socialrådgiver Ricky Magnussen.  Hvilke
                    muligheder har man når man er kronisk syg? Ricky er fuld af gode råd og
                    idéer til hvordan du takler kommune, arbejdsplads m.m.
21/1-22     I anledningen af IBD-dagen tager vi en tur til Dybbøl Banke, hvor vi får en
                   guidet tur, alle er velkomne medlemmer, pårørende og venner.
Okt. 2022 Lægeforedrag (dato og foredragsholder udmeldes senere).
21./23. nov. 2022 Vi er i gang med at arrangere en teatertur, hvor vi skal julehygge
                   bagefter.
 
Medlemmerne opfordres til at komme med forslag til arrangementer.  Skriv blot til Lena på lenapccf@gmail.com.

Arrangementerne kan ses på hjemmesiden når datoen nærmer sig.
5 Valg af bestyrelsesmedlemmer
 
  1. Formand (Lena Kjærgaard på valg i ulige år)
  2. Næstformand (Diana Kees genvalgt)
  3. Bestyrelsesmedlem (Caspar Nagel genvalgt)
  4. Bestyrelsesmedlem (Lone Møllgaard genvalgt)
  5. Bestyrelsesmedlem (Tine Kierkegaard på valg i ulige år)
6 Valg af suppleanter (på valg hvert år)
 
  1. suppleant (Emilie Kirkegaard blev valgt)
  2. suppleant (Ingrid Ølgaard Jensen blev valgt)
7 Valg af revisor og revisorsuppleant (på valg hvert år)
  Revisor (Ingrid van Zon genvalgt)
Revisorsuppleant (Kirsten Meisner blev valgt)
 
8 Indkomne forslag
  Ingen indkomne forslag.
 
9 Eventuelt
  Intet at bemærke.