Lokalafdeling København

Tidligere arrangementer:
 

AFLYST - Frøken Poo og Posedamen for børn og unge 7-16 år

Hygge eftermiddag fior børn og unge med Frk. Poo & Posedamen. Arrangementet er henvendt børn/unge og foregår i øjenhøjde. Der vil blive serveret lidt godt til ganen. Der vil i øjenhøjde blive fortalt om at være tarmsyg. Du vil bl.a. også kunne se og i praksis være med til at måle op, hvor lang en tyktarm og tyndtarm egentlig er - og hvor meget en tarm i det hele taget fylder. 

Vi taler med hinanden om nogle af de mange både pinlige, sjove og svære ting, der er i forbindelse med at være tarmsyg. Der vil være mulighed for, hvis du har lyst til at prøve, at bære en stomi pose.
 
Denne eftermiddag henvender sig primært til børn og unge i alderen ca. 7 – 16 år, men forældre er selvfølgelig også velkomne, men må sidde bagerst og lytte, da denne eftermiddag er ”børnenes og de unges”

Søndag 23. april 2023 kl. 12– 15 på Hvidovre Hospital

Tilmelding på NemTilmeld: ccf-kobenhavn.nemtilmeld.dk senest 18.04.2023 - det et er først til mølle tilmelding. Invitation er sendt til CCF medlemmer på Sjælland, Bornholm, Lolland og Falster.

Venlig hilsen Frk. Poo & Posedamen
CCF – København

Samkørsel til CCF Landsgeneralforsamling i Odense

Tid: Lørdag 25. marts 2023 kl. 10-12
Sted: opsamling arrangeres
Tilmelding: ccf-københavn.nemtilmeld.dk 

 
CCF København arrangerer samkørsel i bil til LGF i Odense den 25. marts 2023.

Når du tilmelder dig, vil du blive spurgt til medlemsnummer og du kan tilføje hvor du bor eller hvor du gerne vil samles op. Vi vil derefter koordinere med biler og chauffører, så du kan blive hentet et sted nær dig eller ved en togstation - og du vil derefter få nærmere information tilsendt.

Seneste tilmeldingsfrist til samkørsel er 19. marts 2023.

I forbindelse med landsgeneralforsamlingen bydes på et let måltid.
Ønsker du at deltage i spisningen, skal du tilmelde dig senest 12. marts 2023 til sekretariatet på telefon 35354882 eller info@ccf.dk. Tilmelding er kun nødvendig for deltagelse i spisning.

CCF-KBH Generalforsamling

Tid: Torsdag 2. februar 2023 kl. 19.00-20.00
Sted: Online
Tilmelding: ccf-københavn.nemtilmeld.dk 

 
Indkaldelse til Online ordinær generalforsamling i CCF København
Torsdag den 2. februar 2022, kl. 19.00-20:00. Dagsorden nedenfor.
 
Dagsorden ved generalforsamlingen ifølge vedtægterne:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning og handlingsplan for CCF-København 2022-2023
3) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4) Handlingsplan for 2023 herunder forslag til vedtægtsændringer 
5) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. På valg er jf. vedtægterne
 
 1. Hengameh Chloe Lauridsen, Formand (genopstiller) vælges for 2 år
 2. Iben Bøgeholm Folkmann, Næstformand (genopstiller) vælges for 2 år
 3. Marlene Frandsen, Kasserer (udtræder)
 4. Annie S. Pedersen, stiller op som kasserer, vælges for 2 år.
 5. Sylvia Katharine Engel, Suppleant (genopstiller) vælges for 1 år.
 
6) Valg af revisors.  
7) Indkomne forslag.
8) Eventuelt.

Tilmelding: Vi vil gerne have din tilmelding senest den 1. februar 2020 på ccf-kobenhavn.nemtilmeld.dk/. Find generalforsamlingen på listen over arrangementer og tryk på knappen ”Læs mere”.
 
Med venlig hilsen
På vegne af bestyrelsen i CCF København
Hengameh Chloѐ Lauridsen, formand, 23 84 04 22
 

Medlemsarrangement: Mindfulness med Berit Weise

Tid: Søndag den 4. december 2021, kl. 11.00-12.00 
Sted: Online, maks 50 personer. I får tilsendt en mail med et link, så I kan logge jer på.
Deltagere skal have en yogamåtte og et håndklæde, samt være iklædt løst tøj, som man kan bevæge sig i.

Berit er sygeplejerske med Master i Voksen pædagogik og læring samt erfaren Instruktør fra Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet. Mindfulness er en 2500 år gammel fra buddhistisk tradition og en bare 25 år gammel vestlig videnskabelig definition fra programmet Mindfulnessbaseret stressreduktion (MBSR).  Mindfulness er brugt til at lindre og helbrede og er testet med vestlige, videnskabelige metoder i MBSR. Formålet er at reducere lidelse og opbygge et vedvarende sundt mentalt helbred. 

Til undervisning Berit vil sætte fokus på hvad mindfulness træning gør ved kroppen og hvordan man træner det bedst i sin hverdag. Berit vil guide meditationer – bodyscanning og lette yogaøvelser. Efter øvelser Berit vil blive der noget tid – til besvarelse af spørgsmål eller individuelle henvendelser. Du kan læse mere om metode og resultater på Dansk Center for mindfulness https://mindfulness.au.dk/.

Pris: Deltagelse er gratis.
Tilmelding: via NemTilmeld: ccf-kobenhavn.nemtilmeld.dk. Først til mølle, begrænset antal deltagere.
 

Undervisning for CCF-bestyrelsesmedlemmer - Vejen til guldet

Et lokalt grundkursus i fundraising. fundraising med Sigrid Bolet fra Center for Frivilligt Socialt arbejde. 

Tid: 21. november 2022 kl. 18.30-21.00
Sted: Online. 

 
Bliv klogere på de strategiske overvejelser, I skal gør jer, når I skal skaffe penge og ressourcer til foreningens aktiviteter og projekter. Dette lokale grundkursus giver en solid indføring i fundraising i det frivillige sociale arbejde. Med kurset får I blandt andet indsigt i relevante fonde, puljer og støttemuligheder samt inspiration og værktøjer, I kan bruge til at tilrettelægge en god proces, som øger sandsynligheden for at jeres arbejde med fundraising skaber resultat. 

Dette lokale kursus giver en solid indføring i fundraising og de støttemuligheder, der findes på det frivillige sociale område. Kurset giver indblik i de strategiske overvejelser, man skal gøre sig, inden man går i gang med at søge penge. Kurset præsenterer også tips og tricks til den gode ansøgning til puljer og fonde. Med fra kurset får deltagerne viden, inspiration og værktøjer, de kan bruge i arbejdet med at tilrettelægge en god proces for foreningens arbejde med fundraising. 

Tilmelding: via NemTilmeld: ccf-kobenhavn.nemtilmeld.dk

Tilmeldingsfrist: 17. november 2022. Kurset gennemføres ved min 15 deltagere.Tilmeldin
 

Medlemsarrangement: Julehygge med bankoTid: Torsdag den 10. november 2022, kl. 18:00 til 21:00. 
Sted: Dalle Valle i Herlev, Herlev Hovedgade 17, 2730 København.

              


Så er det blevet tid til julebanko. 7 almindelige spil, samt et ekstraspil. Vi håber du har lyst til at deltage og være med til at gøre det til en hyggelig aften. Der vil naturligvis blive serveret æbleskiver, gløgg/ øl eller vand,ligesom der vil være tid til at snakke sammen inden, mellem og efter spillene. De heldige vindere vil blive begavet  med  spændende  præmier,  bl.a.  er  hovedpræmien  i  ekstraspillet  en  flot købmandskurv. Mød op tilhyggeligt samværog test dit held med banko, flotte gaver ogsidegevinster.Måske det   er   dig, der i   år går   hjem   med hovedpræmien. 

Pris for deltagelse: 50 kr. for medlemmer og 60 kr. for pårørende.
Prisen dækker æbleskiver, gløgg, kaffe, the og vand, samt 3 plader til bankospillene.
Der kan købes yderligere plader til kr., 10,- pr stk. (husk lige penge) eller betal med MobilePay.

Tilmelding:
1. Indsættilmeldingsbeløb på: Regnr. 2253 Kontonr: 6885 766 607 (senest 6. november 2022).
2. Husk navn(e) i beskedfeltet.
3. Via NemTilmeld ccf-kobenhavn.nemtilmeld.dk senest 6. november.

Hurtig tilmelding tilrådes. Der er begrænset antal pladser.


 

Medlemsforedrag om stamcellebehandling af fistler ved Crohn's sygdom

Tid: 6. oktober 2022 kl. 19.00-20.00

Sted: Fysisk og online. 

 

Fysisk og online foredrag med Andreas Nordholm-Carstensen 
Udviklingen af fistler (en gang/kanal) som forbinder tarmkanalen med huden eller urinblæren er et stort menneskeligt og behandlingsmæssigt problem ved Crohn’s sygdom. Medicinsk og kirurgisk behandling af fistlerne er ofte utilfredsstillende og mange kanaler gendannes efter behandlingen. Stamcellebehandling til reparations behandling er en ny lovende eksperimentel terapi indenfor mange sygdomsgrupper. Den såkaldte stromale stamcelle (ASC) kan isoleres fra fedtvæv og opformeres under dyrkning. Behandling af fistler med stamceller hos patienter med og uden Crohn’s sygdom har i de senere år haft stigende interesse.
Hypotesen er, cellerne kan lukke fistlerne ved en kombination af deres evne til at udvikle sig til forskellige reparations celletyper kombineret med deres hæmning af betændelsesprocesser. Colitis-
Crohn foreningen har givet delvis økonomisk støtte til behandling af patienterne med celler fra raske donorer. Tilmelding via nemtilmeld -
https://ccf-kobenhavn.nemtilmeld.dk 
 
 

Online Undervisning for CCF-bestyrelsesmedlemmer med Sigrid Bolet

Tid: 12. september 2022 kl 9.00-15.00
Sted: Online


 

Værktøjskassen til nye bestyrelsesmedlemmer i mindre foreninger. Grundkursus i bestyrelsesarbejde
 

Få et solidt fundament at stå på som nyt medlem af bestyrelsen i en mindre forening uden ansatte medarbejdere. Kurset præsenterer grundlæggende viden om, hvad din rolle og dit ansvar indebærer og giver dig et solidt overblik over bestyrelsesarbejdet herunder opgaverne med foreningens økonomi. Vi gennemgår også bestyrelsens juridiske forpligtelser, og hvordan du bedst kan bidrage til planlægningen af det kommende års arbejde i foreningen. Står du på sikker grund som bestyrelsesmedlem og kender du dit ansvar som medlem af bestyrelsen – den øverste ledelse i foreningen? Som medlem i bestyrelsen er det vigtigt, at du er bevidst om din rolle, kender dit ansvar og er godt inde i årshjulet for det praktiske arbejde i bestyrelsen og opgaverne med økonomi, budget og årsregnskab.

På kurset gennemgår vi, hvordan en bestyrelse bedst sikrer både udvikling og stabilitet. Du får forslag til, hvordan I organiserer opgaverne, holder gode møder og træffer beslutninger. Vi taler også om dit ansvar for demokratiet i foreningen. Tilmelding via nemtilmeld - https://ccf-kobenhavn.nemtilmeld.dk. 
 


CCF Ekstraordinær Landsgeneralforsamling med samkørsel

Tid: lørdag 12. juni 2022 kl 13.00
Sted: Odense, SDU - Auditorium (lokale 59)
 
Dagsorden:
 
1. Valg af dirigent
 
2. Den fungerende hovedbestyrelses beretning for perioden fra Landsgeneralforsamlingen 2. april 2022 – til den ekstraordinære generalforsamling
 
3. Den fungerende hovedbestyrelses forslag til handlingsplan for det næste år
 
4. Behandling og godkendelse af budget 2022
 
5. Fastsættelse af kontingenter
 
6. Indkomne forslag
(Gennemgang og afstemning af forslag indsendt eller fremkommet på LGF 2. april 2022)
 
7. Valg
a) Landsformand/Landsforkvinde - Valgperiode = 1 år
b) Hovedbestyrelsesmedlemmer
Der skal vælges:
3 hovedbestyrelsesmedlemmer - Valgperiode = 3 år
2 hovedbestyrelsesmedlemmer - Valgperiode = 2 år
3 hovedbestyrelsesmedlemmer - Valgperiode = 1 år
 
8. Valg af suppleanter (Der skal vælges 3 suppleanter - Valgperiode = 1 år)
 
9. Valg af interne revisorer (Der skal vælges 2 interne revisorer)
 
10. Beslutning for næste landsgeneralforsamling
 
11. Evt.
 
Ad. 7.a, 7.b & 8:
Forslag til kandidater til hhv. landsformand/landsforkvinde samt hovedbestyrelsesmedlemmer skal være HB i hænde senest 20. maj 2022 og sendes til: info@ccf.dk

Tilmelding til spisning senest d. 29. maj 2022 på info@ccf.dk.
Telefon til sekretariatet: 3535 4882

 
De bedste hilsner
Den fungerende Hovedbestyrelse
Colitis – Crohn Foreningen

 


Anbefaling - Foredrag om kost og kronisk sygdom, København

Tid: 23. april 2022 kl 18.00
Sted: 
Grøndal MultiCenter, København NV


Strange Skov har lige udgivet en bog om hvordan kost og 
kroniske sygdomme, som colitis og crohns, hænger sammen.
Med udgangspunkt i egen helbreds-rejse fortæller Strange om ny og gammel viden, som har hjulpet ham til at opnå mere bedring end han tidligere turde håbe på. 

Du kan se mere og tilmelde dig foredraget ved at klikke på linket her: 

Kost og kronisk sygdom 


CCF Landsgeneralforsamling med samkørsel

Tid: lørdag 2. april 2022 kl 14.00
Sted: Odense


I forbindelse med generalforsamlingen bydes på et let måltid. Ønsker du at deltage i spisningen, bedes du tilmelde dig senest 21. marts 2022 til sekretariatet på telefon 35354882 eller info@ccf.dk. Tilmelding er kun nødvendig for deltagelse i spisning.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være hovedbestyrelsen i hænde 1. marts 2022.

Forslag vedr. kandidater til hovedbestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 1. marts 2022.

Forslag til hovedbestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor, samt regnskab og budget vil kunne rekvireres fra foreningens sekretariat efter d. 21. marts 2022. Informationerne udsendes automatisk til alle lokalformænd.

Dagsorden

1. Fremlæggeslse af hovedbestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i den forløbne periode til godkendelse.
2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelse af decharge.
3. Hovedbestyrelsens forslag til handlingsplan for det næste år.
4. Behandling og godkendelse af budget.
5. Indkomne forslag.
6. Valg:
   a. Foreningens formand (formanden er ikke på valt i år!)
   b. Hovedbestyrelsesmedlemmer. (Der skal vælges 4 medlemmer. 3 for 3 år og 1 for 2 år).
       (Af siddende HB medlemmer genopstiller Teitur Vagadal, Ulla Arnum, Helle Steno og Vera Slyk).
7. Valg af suppleanter. (Der skal vælges 3 suppleanter).
8. Valg af revisorer. 
9. Beslutnint om stedet for næste ordinære generalforsamling. 
10. Eventuelt.   

Bestyrelsen af lokalafdeling København håber på, at I medlemmer støtter op ved at deltage på Landsgeneralforsamlingen. Vi vil sørge for samkørsel - se mere her:
 


Medlemsforedrag om træning og kost med Sylvia Frost

Tid: 20. marts 2022 kl. 19.00

Sted: Online. 

 

Sylvia har Morbus Crohn’s med stomi, hun arbejder som træner, er bikinifitness atlet og klinisk diætist. Sylvia vil i sit foredrag rådgive om at træne med Crohns, Collitis, IBS og stomi. I vil høre om, hvordan kosten kan gavne én inden træning, hvilke træningsmuligheder er de mest oplagte med dårlig mave, toilet behov, tøj og evt. medicin.  

I vil blive introducere til et træningsprogram for nyopstartet: både til gang/løb, styrketræning - og hun svarer gerne på alle personlige spørgsmål til egen træning og dennes præferencer, hvordan de kan tilpasses sygdom.  

Sylvia vil vise en forsimplet tilgang til Low-fod-map diæten og hvordan man ”nemt” kommer i gang med den meget avancerede diæt. Hvordan man kan handle ind, spise med andre, få ro på efter en opblussen, hvorfor Low-fod-map kan bruges til alle mavesygdomstyper og hvilke High-fod-map fødevarer, man bør undgå. 

Der vil være plads til spørgsmål undervejs, og der må gerne brydes ind. Sylvia tilbyder rådgivning efter foredraget omkring mere personlige spørgsmål. Det kan være omkring sex, toiletbesøg, læk m.m.  
Sylvia Engel    

Pris: Deltagelse er gratis. 

Tilmelding: senest tirsdag 15/3 på https://ccf-kobenhavn.nemtilmeld.dk/
Før foredraget får I tilsendt en mail med et link, så I kan logge jer på.

Med hilsen fra bestyrelsen, din lokalafdeling CCF København 
 

 

Medlemsforedrag "Hvad for en rådden fisk" med Benthe Bertelsen

Tid: 17. marts 2022 kl. 19.00

Sted: Online. 
 
Det er et oplæg om pludselig uden varsel, at finde ud af, at man er bærer af Morbus Crohn – lige som, at jeg syntes, at nu var jeg kommet på toppen af min karriere og der var masser af drømme, der skulle realiseres.   

7 ugers indlæggelse og 5 måneders rekreation trak gulvtæppet under mig – og mange ting skulle ses i øjne, ændres og finde nye veje, erstatte drømme med nye, samtidig med følgesygdomme siden er kommet til i en lind strøm. Hvor blot 2 år efter jeg selv var blevet diagnosticeret debuterede min dengang 16 årige datter med ”fætter Crohn”.  

I dette oplæg vil jeg dele hvad det gjorde ved mig, at få tæppet trukket under mig, hvorfor det IKKE er smart at gå til reception i g-streng, hvilke følgesygdomme, der er kommet til og hvordan jeg har lært, at navigere i det spillerum, som folk med disse usynlig tarmsygdomme skal lære at navigere i – også når ”manden med leen” til tider synes, at han skal banke på min dør.  

Håber I har lyst til, at deltage/lytte med i ca. 40 minutter og der bliver rig mulighed for at stille spørgsmål efterfølgende. DBH Benthe   

Pris: Deltagelse er gratis. 

Tilmelding: senest tirsdag 15/3 på  https://ccf-kobenhavn.nemtilmeld.dk/
Før foredraget får I tilsendt en mail med et link, så I kan logge jer på.

Med hilsen fra bestyrelsen, din lokalafdeling CCF København 
 

Ordinær generalforsamling CCF København med samkørsel

Tid: 3. febuar 2022 kl. 19.00


Indkaldelse til ordinær generalforsamling i CCF København Torsdag den 3. februar 2022, kl. 19.00. 
Dagsorden til generalforsamlingen samt yderligere information udsendes via mail senest 15. januar 2022. Vi afholder generalforsamlingen så der kan vælges mellem at deltage online eller fysisk (hvis muligt). 

Når I tilmelder jer på https://ccf-kobenhavn.nemtilmeld.dk/, bedes I oplyse, om I møder op eller følger med på skærmen. 

VI mangler flere kræfter i bestyrelsen. Skulle nogen af jer have lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet, er I mere end velkomne til at melde jer. Alle henvendelser kan ske til ccf.kbh@gmail.com 
 

Online Yoga og Mindfulness med Berit Weise

Tid: Søndag den 12. december 2021, kl. 11.00-12.00 
Sted: Online, maks 50 personer. I får tilsendt en mail med et link, så I kan logge jer på.
Deltagere skal have en yogamåtte og et håndklæde, samt være iklædt løst tøj, som man kan bevæge sig i.

Berit er sygeplejerske med Master i Voksen pædagogik og læring samt erfaren Instruktør fra Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet. Mindfulness er en 2500 år gammel fra buddhistisk tradition og en bare 25 år gammel vestlig videnskabelig definition fra programmet Mindfulnessbaseret stressreduktion (MBSR).  Mindfulness er brugt til at lindre og helbrede og er testet med vestlige, videnskabelige metoder i MBSR. Formålet er at reducere lidelse og opbygge et vedvarende sundt mentalt helbred. 

Til undervisning Berit vil sætte fokus på hvad mindfulness træning gør ved kroppen og hvordan man træner det bedst i sin hverdag. Berit vil guide meditationer – bodyscanning og lette yogaøvelser. Efter øvelser Berit vil blive der noget tid – til besvarelse af spørgsmål eller individuelle henvendelser. Du kan læse mere om metode og resultater på Dansk Center for mindfulness https://mindfulness.au.dk/.

Pris: Deltagelse er gratis.
Tilmelding på ccf-kobenhavn.nemtilmeld.dk. Først til mølle, maks 50 deltagere.
 

Onlineforedrag med socialrådgiver Ricky Magnussen

Invitation til medlemsarrangement: Tilskudsmuligheder som kroniker – onlineforedrag med CCF’s egen socialrådgiver Ricky Magnussen

Tid: Torsdag den 11. november 2021, kl. 18:00 – 20:00.

Sted: Online. Før foredraget får I tilsendt en mail med et link, så I kan logge jer på.

Foredraget kommer ind på emnerne: 

 • medicin- og kronikertilskud
 • kontanthjælpsloftet
 • servicelovens § 100 (regler om dækning af nødvendige merudgifter)
 • § 56-aftale (regler for refusion til arbejdsgiver)
 • SU-regler, SPS og handicaptillæg (SPS står for specialpædagogisk støtte)

Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Pris: Deltagelse er gratis.

Tilmelding: senest mandag d. 08. november på ccf-kobenhavn.nemtilmeld.dk.
 


Medlemsarrangement: Julehygge med banko

Så er det blevet tid til julebanko. 7 almindelige spil, samt et ekstraspil. Vi håber du har lyst til at deltage og være med til at gøre det til en hyggelig aften. De heldige vindere vil få gode præmier. Bl.a. er hovedpræmien i ekstraspillet en flot købmandskurv. Der vil naturligvis blive serveret æbelskiver, gløgg, kaffe, the og vand, ligesom der vil være tid til at snakke sammen inden, mellem og efter spillene.
 
Tid: Søndag den 21. november 2021, kl. 17:00 til 21:00. 
Sted: Danhostel, Copenhagen Bellahøj

Pris for deltagelse: 50 kr. for medlemmer og 60 kr. for pårørende.
Prisen dækker æbleskiver, gløgg, kaffe, the og vand, samt 3 plader til bankospillene.
Der kan købes yderligere plader til kr., 10,- pr stk. (husk lige penge) eller betal med MobilePay.
 
Tilmelding senest 19. november via CCF København (nemtilmeld.dk) 
- eller indsæt beløbet på: Reg.nr. 2253, kontonr: 6885 766 607 senest den 19. november. Husk navn(e) i beskedfeltet.
 
NB! VIGTIGT! Husk at det af tilmeldingen skal fremgå, om man ønsker gløgg, eller vand. Fremgår det ikke ved tilmelding vil der blive serveret gløgg. CCF er vært ved første ”drik”. Resten er for egen regning.
Prisen er for øl/vand er 20 kr. Husk lige penge, eller betal via MobilePay på dagen.
 
Hurtig tilmelding tilrådes. Der er kun 50 pladser.
 

Ungegruppen: Spisning og bowling i DGI-byen

Invitation til hyggeaften - 10. september 2021

Lad os mødes, spise en burger og bowle sammen.
Efter lang tids pause, er vi nu endelig klar til at afholde et fysisk arrangement igen.

Vi har planlagt en hyggelig aften med spisning inde i DGI-Byen og bowling i en times tid bagefter. Vi spiser en burger og hyggesnakker fra kl. 18-20 og så bowler vi fra kl. 20-21. Hvis nogen har lyst til at gå videre i byen derfra, skal de være velkomne til det.

CCF Lokalafdeling København betaler for en burger med valgfri drik og en times bowling. Vi håber, at så mange som muligt har lyst og mulighed for at mødes med os.


Foredrag med Oluf Borbye Pedersen

Tarmens billioner af bakterier påvirker krop og sjæl - også hos kronisk tarmsyge

Oluf Borbye Pedersen er professor og forskningsleder på Novo Nordisk Fondens Metabolismecenter på Københavns Universitet. Han tilhører den internationale videnskabelige elite, der har udviklet den genbaserede forskning i tarmens bakteriesamfund.

Ny forskning viser at mikrober i vores tarm, på vores hud og i vores hulrum påvirker vores helbred fra det sekund vi kommer til verden. Hør om hvordan du styrker dine mikroorganismer så de optimerer dit immunforsvar, din fordøjelse og din mentale balance.

Professor Oluf Borbye Pedersen tager dig med ind i et ufatteligt stort og fascinerende univers af bittesmå organismer; mikrober, som ikke længere kun er bakterier i tarmen, men også farvestrålende vira, svampe, arkæer og bakteriofager, der findes på vores hud og som fylder alle vores kroppes hulrum fra luftveje, fordøjelseskanal til vagina, og som påvirker vores helbred fra det sekund vi kommer til verden.

Mange mennesker er bange for nogle af de billioner af personlige mikrober der kan gøre os syge, men langt de fleste mikrober gavner os derimod og har magt til at holde os raske, hvis vi forstår at samarbejde med dem. Indenfor de seneste par år har forskere fået mistanke om at ”rod” i vores mikrober, og mangel på mikrober kan være medvirkende årsag til udvikling af kroniske tarmsygdomme, Alzheimer, depression, Parkinsons sygdom, skizofreni, anoreksi, træthedssyndromer, astma, allergi, overvægt og diabetes.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til Oluf Borbye Pedersen under og/eller efter foredraget. Der vil blive serveret vand og frugt i pausen.

Tid: Tirsdag d. 7. sepember 2021, kl. 19.00 - 21.00
Sted: Herlev Hospital

Tilmelding senest d. 7. september kl. 9.00 på ccf-kobenhavn.nemtilmeld.dk

Foredraget foregår i Det Store Auditorie på Herlev Hospital, hvor der er plads til 350 deltagere. Deltagelse er først til mølle.


Foredrag med Vera Slyk om at finde vej gennem livet med Crohns

At danse i regnen
Vera Slyk har haft stomi og fistler det meste af livet: 
”Livet handler ikke om at vente på, uvejret har lagt sig, men at lære at danse i regnen. Det lyder som en dårlig kliche, men den er god nok. For mig handler det om at finde en vej gennem alt det her kaos og samtidig bevare mig og ikke blive opslugt i det at have Crohns eller fistler."

Hun vil gerne give sin indsigt videre, om hvordan man kan leve et godt liv med stomi og sygdom. ”Jeg vil ikke forsøge at male et lyserødt billede eller lave en skræmmekampagne, blot fortælle om mit sygdomsforløb, og hvad jeg gør, for at andre ikke skal igennem det samme. Hvad gør jeg for at holde humøret højt, uden det bliver det falske smil, jeg møder folk med. Jeg glæder mig til at dele min viden og erfaring med jer.”


Hermed (gen)indkaldes til

Ordinær generalforsamling i CCF København

Torsdag den 4. marts 2021, kl. 19.00. Deltagelse i generalforsamlingen sker online via ”Microsoft Teams” (link sendes den 3. marts).

Tilmelding: Vi vil gerne se din tilmelding senest den 2. marts 2021 på ccf-kobenhavn.nemtilmeld.dk. Find generalforsamlingen (inkl. foredraget) på listen over arrangementer, tryk på knappen ”Læs mere” og find så rubrikken ”Tilmelding” (på tablets og mobiltelefoner nederst på skærmen).
Dagsorden samt øvrige bilag er vedhæftet nedenfor.
Vi trækker lod om to kurve med vin og godter til hver 500 kr. blandt deltagerne i generalforsamlingen.

Skulle I have lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet, er I mere end velkomne til at melde jer.

Alle henvendelser kan ske til ccf.kbh@gmail.com.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for CCF København


Onlinearrangement med fokus på krop og sind

4. søndag i advent: Mindfulness og yoga med Berit Weise

Hver søndag i adventstiden kan medlemmerne i CCF København få foræret en gave mod julestress- og jag. Som den fjerde og sidste kan vi tilbyde en formiddagstime mindfulness og yoga.

Mindfulness bygger på en toethalvt tusind år gammel buddhistisk tradition og har blot få årtier på bagen med en vestlig videnskabelig definition som mindfulnessbaseret stressreduktion (MBSR).

Mindfulness er testet med videnskabelige metoder og bliver brugt til at lindre og helbrede. Formålet er at reducere lidelse og opbygge et vedvarende sundt mentalt helbred.

I undervisningen sætter Berit Weise fokus på, hvad mindfulness gør ved kroppen, og hvordan man bedst træner den i sin hverdag. Hun vil guide meditationer som fx bodyscanning og vise en række lette yogaøvelser.

Berit er uddannet sygeplejerske og har i en del år arbejdet som sådan. Siden er fulgt en master i voksen­pædagogik og en uddannelse som instruktør fra Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet. Du kan læse mere om metode og resultater på Dansk Center for Mindfulness, mindfulness.au.dk. Du kan se mere om Berit her på metacom.dk.

Tid: Søndag d. 20. december 2020, kl. 11.00 - 12.00
Sted: Online

Tilmelding senest d. 18. december på ccf-kobenhavn.nemtilmeld.dk. Find arrangementet på listen, tryk på knappen ”Læs mere”, find så rubrikken ”Tilmelding” (på tablets og mobiltelefon nederst på skærmen).

Arrangementet foregår udelukkende online. Umiddelbart før vil du via mail få tilsendt et adgangslink og en lille vejledning om at logge på.

Husk: Du skal bruge et liggeunderlag (yogamåtte) og et håndklæde og have løst tøj på, du kan bevæge dig ubesværet i.
 
Bedste julehilsner
Bestyrelsen for CCF København
 

Onlinearrangement med fokus på krop og sind

3. søndag i advent: Thai Chi Qigong

Hver søndag i adventstiden kan medlemmerne i CCF København få foræret en gave mod julestress- og jag. Som den tredje kan vi tilbyde en formiddagstime med de kinesiske helbreds­øvelser Thai Chi Qigong. En lille hilsen fra instruktøren med en forklaring på øvelserne:

Jeg hedder Thomas Kolling Hansen og har dyrket kinesisk kampkunst i mere end 10 år på tværs af stilarter. Tai Chi'en har givet mig et helt særligt fundament i forhold til min gigt som ingen anden stilart, jeg har prøvet. Derfor er jeg også ekstra passioneret og opsat på at være med til at fremme Tai Chi og Qigong i vores land.

Kinesisk Qigong udøves for at opbygge kroppens indre energi, på kinesisk kaldet qi, deraf navnet Qigong, som betyder energiøvelser. Også Tai Chi betyder energiøvelser og er en bred fællesbetegnelse for kinesiske helbredsøvelser med fokus på indre energi. Tai Chi består af lange sekvenser, sammensat af fra 24 op til 120 forskellige bevægelser og sammenkædet til én lang flydende bevægelse, der udføres meget langsomt.

Der findes videnskabeligt baserede undersøgelser, som dokumenterer fremskridt hos patienter, der dyrker Tai Chi, og som samtidig har astma og problemer med hjerterytmen - inklusive fald hos ældre. Men Tai Chi Qigong handler i høj grad også om mental og følelsesmæssig balance.

Jeg ser frem til at arbejde sammen med jer.

Tid: Søndag d. 13. december 2020, kl. 11.00 - 12.00

Husk: Du skal bruge et liggeunderlag (yogamåtte) og et håndklæde og have løst tøj på, du kan bevæge dig ubesværet i.


Onlinearrangement med fokus på krop og sind

2. søndag i advent

Mindfulness bygger på en toethalvt tusind år gammel buddhistisk tradition og har blot få årtier på bagen med en vestlig videnskabelig definition som mindfulnessbaseret stressreduktion (MBSR).

Mindfulness er testet med videnskabelige metoder og bliver brugt til at lindre og helbrede. Formålet er at reducere lidelse og opbygge et vedvarende sundt mentalt helbred.

I undervisningen sætter Berit Weise fokus på, hvad mindfulness gør ved kroppen, og hvordan man bedst træner den i sin hverdag. Hun vil guide meditationer som fx bodyscanning og vise en række lette yogaøvelser.

Berit er uddannet sygeplejerske og har i en del år arbejdet som sådan. Siden er fulgt en master i voksen-pædagogik og en uddannelse som instruktør fra Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet. Du kan læse mere om metode og resultater på Dansk Center for Mindfulness, mindfulness.au.dk. Du kan læse mere om Berit her på metacom.dk.

Tid: Søndag d. 6. december 2020, kl. 11.00 - 12.00

Husk: Du skal bruge et liggeunderlag (yogamåtte) og et håndklæde og have løst tøj på, du kan bevæge dig ubesværet i.
 


Online medlemsarrangement med  CCF-Socialrådgiver, Ricky Magnussen

Tilskudsmuligheder som kroniker - opfølgning

Online Foredraget med CCF’s socialrådgiver, Ricky Magnussen, d. 19. november har givet stor feedback og nye spørgsmål fra de medlemmer, der deltog. Samtidig har en del meddelt, at de desværre var udelukkede fra at være med på linjen.
Derfor vil Ricky med kort varsel gerne vende tilbage med en opfølgning. Den er vi glade for at kunne tilbyde jer nu.
 
Det ny foredrag falder ligesom sidst inden for emnerne
medicin- og kronikertilskud,
kontanthjælpsloftet,
servicelovens § 100 (regler om dækning af nødvendige merudgifter),
56-aftale (regler for refusion til arbejdsgiver),
SU-regler, SPS og handicaptillæg (SPS står for specialpædagogisk støtte).

Der bliver mulighed for at stille spørgsmål undervejs.
Foredraget bliver online pga. af det forsamlingsloft, som myndighederne har indført mod coronasmitten.
 
Hvornår: Onsdag d. 2. december 2020
Tid: 19.00 - 21.00
Hvor: Det er Microsoft Teams møde

1. søndag i advent

Kinesisk Qigong udøves for at opbygge kroppens indre energi, på kinesisk kaldet qi, deraf navnet Qigong, som betyder energiøvelser. Også Tai Chi betyder energiøvelser og er en bred fællesbetegnelse for kinesiske helbredsøvelser med fokus på indre energi. Tai Chi består af lange sekvenser, sammensat af fra 24 op til 120 forskellige bevægelser og sammenkædet til én lang flydende bevægelse, der udføres meget langsomt.

Der findes videnskabeligt baserede undersøgelser, som dokumenterer fremskridt hos patienter, der dyrker Tai Chi, og som samtidig har astma og problemer med hjerterytmen - inklusive fald hos ældre.  Men Tai Chi Qigong handler i høj grad også om mental og følelsesmæssig balance.

Hvornår: Søndag d. 29. november 2020
Tid: 11.00 – 12.00​


Instruktør: Thomas Kolling Hansen


Online medlemsforedrag

Det er lykkedes os at overtale CCF’s socialrådgiver, Ricky Magnussen, til at give medlemmerne en grundig orientering om mulighederne for forskellige sociale bidrag, når man er kroniker. Her vil Ricky bl.a. tale om 

medicin- og kronikertilskud,

kontanthjælpsloftet,

servicelovens § 100 (regler om dækning af nødvendige merudgifter),

§ 56-aftale (regler for refusion til arbejdsgiver),

SU-regler, SPS og handicaptillæg (SPS står for specialpædagogisk støtte).


Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Hvornår: Torsdag d. 19. november 2020
Tid: 19.00 – 21.00


ATT. ændret til online arrangement!

Mad som hjælper og modstander - Et foredrag med ernæringsterapeut Mia Damhus

Ethvert måltid sætter immunsystemet i øget alarmberedskab. Har du kroniske eller tilbagevendende inflammation i tarmen, er det vigtigt at kende den måltidssammensætning og de fødevarer, der giver mindst inflammation.

Din mad fodrer nemlig ikke bare dig, men også dine tarmbakterier. Som tak kan de belaste dit immunsystem og øge inflammationen.

Inflammationen kan desuden give næringsstofmangler, som også kan påvirkes af den medicinske og kirurgiske behandling.

Ved foredraget bliver du klogere på fødevarereaktioner og praktiske fremgangsmåder, hvordan du kan påvirke din tarms mikrobiota uden transplantation, hvad du kan gøre for at øge optagelsen af næringsstoffer fra den mad, du spiser, cases til belysning af muligheder ved autoimmune, inflammatoriske tarmlidelser og korttarmssyndrom.
 • Tid: 10. september 2020 kl. 19:00 til 21:00
 • Sted: Online, tilmeldte har modtaget mail med information, link m.m. 

Stamselleterapi ved Crohns sygdom, foredrag med Andreas Nordholm-Carstensen

Op mod halvdelen af alle patienter med Crohns sygdom vil i deres sygdomsforløb opleve symptomer fra endetarmsåbningen. De kan bl.a. skyldes fistelsygdom, som i høj grad påvirker patienternes livskvalitet. Behandlingen af Crohn-fistler ved endetarmsåbningen er både medicinsk og kirurgisk. Kirurgiske indgreb til lukning af sådanne fistler har indtil nu været forbundet med nedslående succesrater, men anvendelsen af stamceller er en ny og lovende teknik, som forhåbentlig kan hjælpe mange patienter fremover.

Foredraget vil omhandle anvendelsen af stamceller til behandling af Crohn-fistler - hvor vi er i dag, og hvad der er det fremtidige perspektiv.
 • Tid: 1. oktober 2020 kl. 19:00 til ca. 20:00
 • Sted: Herlev Hospital, det store auditorium
Foredragsholder: Andreas Nordholm-Carstensen, MD, Ph.d., Digestive Disease Center, Bispebjerg Hospital

I pausen mellem foredragene sørger CCF København for vand og frugt.

Pris: Deltagelse er gratis for dig som medlem samt den første pårørende, du tager med, derefter er prisen 50 kr. pr. person. Betaling sker med betalingskort på NemTilmeld, vælg billettypen ”Pårørende”.

NB: Vi håber, at det maksimale antal deltagere til den tid kan være 100 igen, men vi er nødt til at tage for-behold pga. af den vekslende smittefare. Den kan føre til et mindre deltagerantal og i værste fald aflysning.
Skriv venligst til ccf.kbh@gmail.com, hvis du har behov for transport til Herlev Hospital fra Herlev eller Hvidovre S-togsstation.

Hjemmetest til overvågning af tarmbetændelse, foredrag med Line Tommerup

eHealth og telemedicin bliver stadig mere udbredt og anvendes allerede til personer med KOL, diabetes eller hjertesygdomme.

Nu er der også mulighed for at tilbyde eHealth til IBD- og IBS-patienter. De kan få udleveret en hjemmetest til at måle betændelsesgraden i tarmsystemet (calprotectin), hvor resultatet scannes med en Smart Phone og automatisk sendes til den elektroniske journal, som ambulatoriet gennemgår dagligt.

I Region Hovedstaden kan gastroenheder og speciallægepraksis få installeret en elektronisk patientjournal - Constant Care, som er i brug allerede på Nordsjællands hospitaler i Hillerød og Frederikssund. Hvidovre Hospital har anvendt programmet på Børne- og Ungeafdelingen siden 2016, og der bliver under foredraget mulighed for se, hvordan både hjemmetesten og den digitale løsning fungerer.
 • Tid: 1. oktober 2020 kl. ca. 20:00 til 21:00
 • Sted: Herlev Hospital, det store auditorium
Foredragsholder: Line Tommerup, CALPRO A/S

I pausen mellem foredragene sørger CCF København for vand og frugt.
 
Pris: Deltagelse er gratis for dig som medlem samt den første pårørende, du tager med, derefter er prisen 50 kr. pr. person. Betaling sker med betalingskort på NemTilmeld, vælg billettypen ”Pårørende”.

NB: Vi håber, at det maksimale antal deltagere til den tid kan være 100 igen, men vi er nødt til at tage for-behold pga. af den vekslende smittefare. Den kan føre til et mindre deltagerantal og i værste fald aflysning.
Skriv venligst til ccf.kbh@gmail.com, hvis du har behov for transport til Herlev Hospital fra Herlev eller Hvidovre S-togsstation.
 

Invitation til ungearrangement

Hyggeaften med bowling med bowling

Hvornår: Fredag den 28. september 2020 kl. 18:00 – 22:00 - ?
Hvor: Dalle Valle (Axeltorv ved Palads) kl. 18.00 og DGI-byen bagefter kl. 20.00 - 22.00

 

Så er det blevet tid til endnu en hyggelig stund, hvor vi kan lære hinanden endnu bedre at kende - og denne gang skal vi ud at bowle. I juli mødtes vi godt 7 personer på Hvidovre Hospital, kendte og et par nye ansigter...

Vi har denne gang valgt at mødes og spise en bid mad sammen på Dalle Valle og bagefter gå over i DGI-byen, hvor vi bowler et par timer. Derfra kan vi tage videre i byen, hvis vi har lyst. Foreningen giver maden og bowlingbanerne.
Vi glæder os meget til endnu en hyggelig stund sammen, gerne med endnu flere deltagere.

Hjælp modtages gerne - kender du en pårørende, der kan hjælpe?
Vi kunne godt bruge et par hænder mere i CCF København og gerne en, der ikke selv er syg, men kender til sygdommene. Vi er en frivillig forening med en rigtig god bestyrelse og kræver ikke andet, end at du medbringer dit gode humør og en hjælpende hånd fra tid til anden.

 

Husk at hvis du sidder med en god idé til foreningen eller gerne vil høre mere om den, så skriv gerne til os på ccf.kbh@gmail.com. Drejer det sig om ungegruppen så skriv til vangrikke@gmail.com. 


Tilmelding senest mandag 24. august på ccf-kobenhavn.nemtilmeld.dk/.
Find mødet på listen over arrangementer og tryk på knappen "Læs mere" ud for. Udfyld blanketten og send den - umiddelbart efter modtager du en bekræftelse på din tilmelding.
CCF sørger for sandwich og vand i pausen.


Mange hilsner Rikke og Nicolai
Ungegruppearrangører i CCF København
Rikke: 28 40 26 92
Nicolai: 61 85 84 47

 


Invitation til ungearrangement

Life coaching - kender du din indre harddisk?

Hvornår: Lørdag den 5. september 2020 kl. 10:00 – 14:00.
Hvor: Hvidovre Hospital, mødelokale 3, 1. sal
(følg trappen op til venstre for hovedindgangen)

Gå ikke glip af endnu en god mulighed for at møde life coach Charlotte Godsk Petersen.

Er du klar over, hvor mange historier vi har indvendig – og som slet ikke er vores?

Alt det, der er blevet programmeret i os gennem vores forældre, vores kærester eller mennesker, der har været rigtig tæt på os.

Alle de historier har skabt dem, vi er i dag. Af den grund går mange af os rundt med en indre smerte og uro, som vi ikke rigtig kan finde ord for.

Jeg vil hjælpe dig med at få en forståelse for, hvad de begrænsede overbevisninger gør inde i dig.

Den største healing findes i indsigten – så kom og vær med til denne her hyggelige dag, hvor vi arbejder med det indre barn og hvor jeg vil foretage en gruppehypnose. 

Jeg glæder mig til at se jer, og være med til at åbne jeres indre harddisk.

 

Størst er kærligheden 
Charlotte Godsk Petersen
Life coach
lclifecoaching.dk/

NB! For unge med tilknytning til CCF København - og derfor også for de berørte unge, hvor blot forældrene er medlemmer af foreningen. Vent ikke med at beslutte dig - der er kun 25 pladser.


Med venlig hilsen
Ungegruppen
CCF København
Henvendelser om arrangementet på tlf. 61 85 84 47 el. 28 40 26 92


Hjemmetest til overvågning af tarmbetændelse – nu som online foredrag

eHealth og telemedicin bliver stadig mere udbredt og anvendes allerede til personer med KOL, diabetes eller hjertesygdomme.
Nu er der også mulighed for at tilbyde eHealth til IBD- og IBS-patienter. De kan få udleveret en hjemmetest til at måle betændelsesgraden i tarmsystemet (calprotectin), hvor resultatet scannes med en Smart Phone og automatisk sen¬des til den elektroniske journal, som ambulatoriet gennemgår dagligt.
I Region Hovedstaden kan gastroenheder og speciallægepraksis få installeret en elektronisk patientjournal - Constant Care, som er i brug allerede på Nordsjællands hospitaler i Hillerød og Frederikssund. Hvidovre Hospital har anvendt programmet på Børne- og Ungeafdelingen siden 2016, og der bliver under foredraget mulighed for se, hvordan både hjemmetesten og den digitale løsning fungerer.
Foredragsholder: Line Tommerup, CALPRO A/S
 • Hvornår: Torsdag d. 1. oktober 2020, kl. 20.00 – 21.00. 
 • Hvor: Online. De tilmeldte modtager en mail med link og brugsanvisning kort før foredraget.

Mad som hjælper og modstander - Et foredrag med ernædringsterapeut Mia Damhus

Ethvert måltid sætter immunsystemet i øget alarmberedskab. Har du kroniske eller tilbagevendende inflammation i tarmen, er det vigtigt at kende den måltidssammensætning og de fødevarer, der giver mindst inflammation.

Din mad fodrer nemlig ikke bare dig, men også dine tarmbakterier. Som tak kan de belaste dit immunsystem og øge inflammationen.

Inflammationen kan desuden give næringsstofmangler, som også kan påvirkes af den medicinske og kirurgiske behandling.

Ved foredraget bliver du klogere på fødevarereaktioner og praktiske fremgangsmåder, hvordan du kan påvirke din tarms mikrobiota uden transplantation, hvad du kan gøre for at øge optagelsen af næringsstoffer fra den mad, du spiser, cases til belysning af muligheder ved autoimmune, inflammatoriske tarmlidelser og korttarmssyndrom.
 • Tid: 10. september 2020 kl. 19:00 til 21:00
 • Sted: Online, tilmeldte har modtaget mail med information, link m.m.
Pris: Deltagelse er gratis for dig som medlem samt den første pårørende, du tager med, derefter er prisen 50 kr. pr. person. Betaling sker med betalingskort på NemTilmeld, vælg billettypen ”Pårørende”.

Aflyst - Ungegruppemøde - bowling og hygge i DGI byen

Så er det blevet tid til endnu en hyggelig stund, hvor vi kan lære hinanden endnu bedre at kende - denne gang skal vi ud og bowle.  I januar mødtes vi på Hvidovre Hospital, ca. 10 personer, kendte og nye ansigter… 

Vi har denne gang valgt at mødes og spise en bid mad sammen på Dalle Valle, og bagefter går vi over i DGI-byen, hvor vi bowler et par timer. Derfra kan vi så gå videre i byen, hvis vi har lyst til det. Foreningen giver maden og bowlingbanerne.

Ungegruppemøder i fremtiden
For at skabe noget genkendelighed og for bedre at kunne huske, hvornår det er, vi mødes, vil vi for fremtiden forsøge at mødes fast, nemlig den sidste mandag i hver måned. Vi vil i hvert fald afprøve det i en periode… (startende fra sidste mandag i april).
Særarrangementer som en bowlingaften, der kan vare flere timer, vil af gode grunde ikke kunne foregå på en mandag aften.

Vi glæder os meget til at have endnu en hyggelig stund sammen, gerne med endnu flere deltagere.

Hjælp modtages gerne
Vi kunne godt bruge hjælp til at få fat i flere unge, så vi kan hjælpe så bredt som muligt. Vi er en frivillig forening med en rigtig god bestyrelse, vi kræver ikke andet, end at man medbringer det gode humør. Husk altid, at hvis du sidder derude med en god idé til foreningen, ungegruppemøde eller ej, så skriv gerne ind til os.
 • Tid: Fredag d. 13. marts 2020 kl. 18:00 - ?
 • Sted: Dalle Valle (Axeltorv ved Palads) og DGI-byen bagefter.
 • Tilmelding: Tilmeld dig senest mandag d. 9. marts på ccf-kobenhavn.nemtilmeld.dk/.
Find mødet på listen over arrangementer og tryk på knappen ”Læs mere” ud for. Udfyld tilmeldingsblanketten, umiddelbart efter modtager du en bekræftelse på din tilmelding. 

NB! Er du forhindret i at møde denne gang, men interesseret i at deltage i fremtidige møder eller har nogle gode forslag til arrangementer/møder, må du meget gerne skrive det til os på ccf.kbh@gmail.com.

Mange hilsner

Rikke og Nicolai
Ungegruppearrangører i CCF København

Rikke: 28 40 26 92
Nicolai: 61 85 84 47

Aflyst - Mad som hjælper og modstander - Et foredrag med ernæringsterapeut Mia Damhus

Ethvert måltid sætter immunsystemet i øget alarmberedskab. Har du kroniske eller tilbagevendende inflammation i tarmen, er det vigtigt at kende den måltidssammensætning og de fødevarer, der giver mindst inflammation.

Din mad fodrer nemlig ikke bare dig, men også dine tarmbakterier. Som tak kan de belaste dit immunsystem og øge inflammationen.

Inflammationen kan desuden give næringsstofmangler, som også kan påvirkes af den medicinske og kirurgiske behandling.

Ved foredraget bliver du klogere på fødevarereaktioner og praktiske fremgangsmåder, hvordan du kan påvirke din tarms mikrobiota uden transplantation, hvad du kan gøre for at øge optagelsen af næringsstoffer fra den mad, du spiser, cases til belysning af muligheder ved autoimmune, inflammatoriske tarmlidelser og korttarmssyndrom.
 • Tid: Onsdag d. 6. maj 2020 kl. 19:00 til 21:00
 • Sted: Herlev Hospital, Borgmester Ib Juuls Vej 1, 2730 Herlev
 • Tilmelding: Tilmeld dig senest søndag d. 3. maj 2020 kl. 23:55 på ccf-kobenhavn.nemtilmeld.dk/.
Find mødet på listen over arrangementer og tryk på knappen ”Læs mere” ud for. Udfyld tilmeldingsblanketten, umiddelbart efter modtager du en bekræftelse på din tilmelding.

Deltagelse er gratis for dig som medlem af CCF samt den første pårørende, du tager med. Derefter er prisen 50 kr. pr. person - vælg billettypen ”Pårørende” og brug dit betalingskort.

NB: Medlemmer af CCF København samt deres pårørende har fortrinsret. Medlemmer fra andre lokalafdelinger inklusive en enkelt pårørende kan også få adgang, hvis der bliver pladser til overs. Adgang for den ene pårørende er også gratis. 
 

Ordinær generalforsamling i CCF København

Torsdag den 6. februar 2020, kl. 19.00 på Hvidovre hospital

 
Efter generalforsamlingen er der foredrag ved forskningslektor, ph.d., overlæge Andreas Munk Petersen, Hvidovre Hospital med følgende emne:   

- Nyt om tarmbakterier og fæcestransplantation til behandling af inflammatoriske tarmsygdomme og irritabel tyktarm


Dagsorden til generalforsamlingen samt yderligere information om foredraget udsendes til medlemmerne pr. mail senest 10. januar 2020.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i CCF København
Henvendelser om arrangementerne på ccf.kbh@gmail.com

Invitation til medlemsarrangement

Få dig et liv - et godt liv - med kronisk sygdom

CCF København inviterer til endnu et foredrag med life coach Charlotte Godsk Petersen

Det er en styrke at kunne skifte fokus og lægge mærke til det, der giver værdi her og nu, når livet pludselig skifter og sætter andre betingelser end dem, vi ellers regner med. 


Accepten af sygdommen som et vilkår er meget vigtig. Der er dog altid noget, du kan gøre for at få det bedre, nemlig at lære dig, hvor og hvordan din energi skal bruges - og blive klar over de mange historier, du fortæller dig om dig selv hver eneste dag, og som slet ikke er dine egne.

Alle de historier har skabt den, du er i dag. De er blevet programmeret i dig af forældre, kærester eller mennesker nær dig. 
 • Jeg vil gerne give dig en forståelse for, hvilke begrænsninger de historier lægger i dig. Mange af os ender nemlig med at have en indre smerte og uro, vi ikke kan finde ord eller forståelse for.
 • Jeg vil glæde mig til at undervise dig i, hvor store gaver der ligger i vores ubevidste sind, og hvordan du ikke behøver at bruge flere år på at skabe dig et godt liv med en kronisk sygdom.
Den største healing findes i indsigter. Jeg vil gerne være med til at åbne for de indsigter og hjælpe dig med at slette de gamle programmer, der ikke tjener dig mere.
Charlotte Godsk Petersen, life coach, http://www.lclifecoaching.dk/

Hvornår: Torsdag d. 28. november 2019, kl. 19.00 - 22.00.

Hvor: Herlev Hospital, det lille auditorium 
(i nærheden af hovedindgangen, følg CCF’s pile).

Tilmelding via mail til ccf.kbh@gmail.com senest 21/11 - klik her 


NB: Medlemmer af CCF København har fortrinsret, men medlemmer fra andre lokalafdelinger kan få adgang, hvis der er ledige pladser efter den 21. november.

CCF sørger for frugt og vand. Der bliver 20 min. pause.


Banko på Bellahøj

Kom og prøv dit held,
når CCF København inviterer til den årlige julehygge

Det stunder mod jul, og traditionen tro mødes medlemmer og pårørende til banko i november. Aftenen byder på syv almindelige spil og et ekstraspil, og de heldige bliver begavet med gode præmier - hovedpræmien i ekstraspillet er en flot købmandskurv. Der bliver naturligvis serveret gløgg og æbleskiver samt øl og vand, så de hårdt prøvede spillere får styrket sig. 
 
Vi håber, du har lyst til at deltage og gøre det til en hyggelig aften. Der bliver god lejlighed til at snakke sammen både inden, mellem og efter spillene.
 
Hvornår: Torsdag d. 7. november 2019, kl. 19.00 - 21.00.
Hvor: Danhostel Copenhagen Bellahøj/Københavns Vandrerhjem,
Herbergvejen 8, 2700 Vanløse
 
Deltagere: Medlemmer samt pårørende.
Pris: 50 kr. pr. person. Prisen dækker et glas gløgg eller en vand/øl samt tre æbleskiver og tre plader til bankospil. Der kan købes ekstra øl eller vand til 20 kr. flasken og ekstra spilleplader til 10 kr. stykket. Husk - at medbringe lige penge eller betal via Mobile Pay (nummeret oplyses på dagen).
Tilmelding via mail til ccf.kbh@gmail.com senest 1. november - klik her 
(Oplys navn(e), tlf.nr., mailadresse og medlemsnummer. Indsæt beløbet (50 kr. pr. person) på vores konto reg.nr. 2253, kontonr. 6885 766 607 og HUSK at tilføje navn(e) i beskedfeltet). 

NB: Oplys om du/I ønsker gløgg, øl eller vand. Fremgår det ikke af tilmeldingen, får du/I serveret gløgg af CCF.

Parkering: Der er mulighed for parkering lige ved Danhostel.

Rutevejledning: Kør/gå ad Bellahøjvej, drej ind ad Næsbyholmvej ved Bodenhoffs bageri, forsæt og drej ad tredje vej til højre, Herbergvejen. (Se evt. Google maps.) Bus 2A holder på hjørnet af Bellahøjvej og Annebergvej (hhv. Primulavej), parallelgaden til Næsbyholmvej.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i CCF København
Henvendelser om arrangementet på ccf.kbh@gmail.com 

Medlemsarrangement - Om kost, bakterier og tarmsygdomme
 
Invitation til foredrag
Foredrag af den nye formand for CCF København, Hengameh Chloé Lauridsen, seniorforsker, MSc (Eng), Ph.d. i mikrobiologi og kronisk inflammatoriske tarmsygdomme.

Chloѐ fortæller om, hvordan kosten kan påvirke bakterierne i tarmen hos Crohn- og colitis-patienter og forårsage opblussen i sygdommene, og om de bakterier, der er knyttet til de kronisk inflammatoriske tarmsygdomme såsom colibakterier. Chloè giver også et indblik i den internationale forskning på området og i forskningen på Statens Serum Institut, som hun for nyligt har publiceret i den videnskabelige journal Clinical Microbiology Reviews. 

Kom og hør det spændende foredrag om det for os særligt interessante emne.
NB! Familie og pårørende til medlemmer af CCF er altid velkomne til at deltage i alle vores arrangementer, ligesom medlemmer fra andre lokalafdelinger end CCF København.

Tid: Tirsdag den 8. oktober 2019, kl. 19.00 – 21.00
Sted: Det lille auditorium, Herlev Hospital, Borgmester Ib Juuls Vej 1, 2730 Herlev

Tilmelding senest 1. oktober til ccf.kbh@gmail.com
Venligst oplys antal deltagere samt navn, tlf.nr. og mailadresse.

Med venlig hilsen  
Bestyrelsen i CCF’s lokalafdeling København


Invitation til ungearrangement

Life coaching - har du kendskab til din indre harddisk?

Hvornår: Søndag den 1. september 2019 kl. 13:00 – 17:00.
Hvor: Hvidovre Hospital, mødelokale 3 på 1. sal (Lige over hovedindgangen)

Arrangementet har været i støbeskeen et stykke tid – og bliver nu foldet ud. Gå ikke glip af denne enestående chance / oplevelse, og så er det gratis.

Er du klar over, hvor mange historier vi har indvendig – som slet ikke er vores?

De ting, der er blevet programmeret igennem vores forældre, vores kærester eller mennesker, der har været rigtig tæt på os.

Alle de historier har skabt den du er i dag. Mange af os går rundt med en indre smerte og uro som vi ikke rigtig kan finde ord for.

Jeg vil hjælpe dig den her dag med at få en forståelse for, hvad de begrænsede overbevisninger gør inde i dig.

Den største healing findes i indsigten – så kom og vær med til denne her hyggelige eftermiddag, hvor jeg vil lave en gruppehypnose, hvor vi arbejder med det indre barn.

Jeg glæder mig til at se jer, og være med til at åbne jeres indre harddisk.

 

Størst er kærligheden 
Charlotte Godsk Petersen
Life coach
lclifecoaching.dk/

 

Tilmelding senest 20. august via mail til ccf.kbh@gmail.com.
NB! Navn, alder, tlf.nr og mailadresse bedes oplyst på alle tilmeldte.
Kun for unge (18-35 år). Man er velkommen til at tage en ven eller veninde med.
Unge med tilknytning til CCF København har fortrin ved tilmelding før 20. august. 

Der er kun 25 pladser, så vær ikke for længe om at bestemme dig.
CCF sørger for snacks, vand og sodavand.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen i CCF København
Henvendelser om dette arrangement på tlf. 61 38 54 61 / 61 85 84 47


18 deltagere ved GF. 27 delt. ved medlemsmødet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i CCF København
mandag den 18. februar 2019 kl. 19:00

Efter generalforsamlingen: 
Kl. 20:00 holdes et spændende medlemsforedrag om et aktuelt projekt med 
behandling med Trichuris suis Ova (svinepiske orme æg) til patienter med colitis ulcerosa.
Foredragsholder: overlæge Andreas Munk Petersen, Hvidovre Hospital

 Generalforsamlingen holdes på Hvidovre Hospital i mødelokale 3 på 1. sal. Medlemsforedraget holdes i auditorie 3+4 i stue etagen.
Brug hovedindgangen og følg CCF-pilene

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning for 2018

 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

 4. Handlingsplan for 2019

 5. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer – 3 vælges for 2 år, 2 vælges for 1 år.  

 6. Valg af 2 - 3 suppleanter til bestyrelsen (Vælges for 1 år)

 7. Valg af revisor. På valg er: Lise B. Nielsen (villig til genvalg)

 8. Valg af revisorsuppleant.

 9. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest den 8. februar 2018)

 10. Eventuelt, herunder uddeling af Kirsten Hjerrilds rejselegat.


Medlemsmødet med overlæge Andreas Munk Petersen starter kl. 20:00 og forventes at vare en time.  Pause ca. kl. 19:45 – 20:00, hvor CCF sørger for vand, frugt og andet godt.

Om foredraget kl. 20.00, der holdes i auditorie 3+4. Overlæge Andreas Munk Petersen, vil fortælle os om deres nuværende projekt på Hvidovre Hospital om behandling med Trichuris suis Ova (svinepiske orme æg) til patienter med colitis ulcerosa. Der rekrutteres patienter fra hele region hovedstaden.
Gå ikke glip af den spændende information om dette nye projekt på Hvidovre Hospital.

Tilmelding: Af hensyn til forplejning, modtager vi meget gerne din tilmelding senest den 13. februar på mail:  ccf.kbh@gmail.com.
Meddel venligst, om din tilmelding gælder hele aftenen, eller kun det ene arrangement.

NB! Vi mangler i den grad kandidater til den kommende bestyrelse og suppleanter, som det fremgår af dagsordenen, så hold dig endelig ikke tilbage.
For at sikre lokalafdelingens fremtidige virke, vil vi opfordre medlemmer, der kan og vil afse tid til at gøre en aktiv indsats for foreningen, om at møde frem ved generalforsamlingen og give sig til kende.
Er du forhindret er du særdeles velkommen til at kontakte formanden Kenneth Hoffmann for en snak på Tlf. 61 38 54 61, eller sende en mail til ccf.kbh@gmail.com
 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i CCF København
Tlf. 61385461
 


142 deltagere

Foredrag om Fækal Mikrobiota Transplantation ved colitis ulcerosa, og den fortsatte forskning


Tid og sted: Mandag den 26. november 2018 kl. 19:00 – 21:00 på Herlev Hospital – det lille auditorium.
 
I forlængelse af CCF Københavns 2 foredrag 2016-2017 om tarmfloraens betydning for Crohn og Colitis inviterer CCF København i samarbejde med Aleris Hamlet nu til et interessant foredrag om den videre forskning på området, herunder om muligheden for at blive deltager i kommende forsøg. De lovende resultater fra pilotstudier med fæces transplantation vil desuden blive gennemgået af

Frederik Cold, Ph.d.-studerende, læge - Stig Günther FMT-specialist - Alice Højer Christensen, Ph.d., overlæge. Alle med tilknytning til Aleris Hamlet.

NB! Derudover medvirker en patient, der allerede deltager i forskningsforsøget, og bidager med egne erfaringer.

Om foredraget/forskningsprojektet:
Fækal Mikrobiota Transplantation (FMT) – altså overførsel af tarmbakterier fra raske til syge – er en rigtig god behandling ved infektion med bakterien Clostridium difficile.
 
Nye studier viser nu også en gavnlig effekt ved Colitis Ulcerosa. Fire internationale studier, der sammenligner FMT overfor placebo, viser gunstig effekt. I et lille pilotstudie har vi undersøgt effekten af FMT hos 7 patienter med Colitis Ulcerosa og fundet overvejende god effekt.
 
Derfor går vi nu videre med et større studie i 2019 med 60 patienter, hvor FMT skal sammenlignes med placebo.
 
FMT-behandlingen gives i kapselform.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til foredragsholderne under og/eller efter foredraget.

Der bliver en kort pause midtvejs, hvor CCF sørger for lidt at drikke.

Deltagelsen er gratis for personlige medlemmer af CCF samt én pårørende. For hver pårørende derover er prisen 50,-, der indbetales ved tilmelding til reg nr.: 2253 konto nr.: 6885 766 607. Denne tilmelding registreres, når CCF har modtaget din indbetaling, med dit medl.nr. og navn på pårørende der betales for.
 
Tilmelding med medlemsnummer, senest onsdag den 21. november 2018 på mail til ccf.kbh@gmail.com
Medlemsnummer finder du på bagsiden af CCF-Magasinet til højre ud for dit navn.
NB! Oplys venligst navn på alle du tilmelder

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i CCF København
Tlf. 61385461


15 deltagere
 

CCF inviterer til guidet rundvisning på

 
Dansk Farmacihistorisk Samling"


lørdag d. 3. november 2018 kl. 12:00 - ca. 14:15.

Tid og sted: Lørdag den 3. november kl. 12:00 – ca. 14:00 på”Dansk

Farmacihistorisk Samling”, Milnersvej 42, Hillerød. (ca. 400 meter fra Hillerød station)

Kom og se og hør om det gamle apotekshåndværk og udviklingen frem til i dag.

Vi følger med dette besøg op på vores interessante arrangement i marts, hvor 60 medlemmer og pårørende deltog i vores besøg på Museion i Bredgade, og udstillingen ”Mind the Gut”.

Langt de fleste af CCF’s medlemmer har været i tæt kontakt med et utal af lægemidler gennem deres sygdom – og flere i rigtig mange år. Dette besøg er unik mulighed for at stifte bekendtskab med udviklingen i medicinfremstillingen. En stor del af det du her kan opleve, kan ikke opleves andre steder i Danmark.

Gennem de sidste 100 år har lægemiddelfremstillingen ændret sig markant. Fra at være et håndværk udøvet på landets apoteker er fremstillingen af lægemidler i dag overtaget af industrien.

Gå evt. selv lidt på opdagelse på Samlingens webside: http://dfhf.dk/

Prisen pr. person for deltagelse er beskedne kr. 25,- for medlemmer og pårørende, max én. Har du mere end én pårørende med, er prisen for disse kr. 50,-. Der er plads til 25 deltagere i dette arrangement, og man kommer med efter først til mølle princippet.

Finder du ovennævnte interessant, kan du tilmelde dig efter først til mølle-princippet, således:
Send senest 31. oktober en mail med navne på dem du tilmelder til ccf.kbh@gmail.com, gerne med medl.nr. på det deltagende medlem. Samtidig skal beløbet indbetales på reg. nr. 2253 kontonr: 6885 766 607. Husk at skrive dit medlemsnummer og/eller navn i beskedfeltet.

Har du betalt, og der ikke er plads, får du naturligvis din indbetaling retur. Oplys gerne om du ønsker at stå på venteliste.

CCF er vært ved kaffe/te/vand samt kage e. lign. i Farmakons kantine, lige efter rundvisningen ca. kl. 13:30.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i CCF København
Tlf. 61 38 54 61


16 deltagere

Bagekurset er fuldtegnet

Glutenfrit bagekursus hos Meyers Madhus

 

Vi er glade for at kunne meddele, at vi, efter aftale med Meyers Madhus, igen i år får 20% rabat på deres kursus i Glutenfrit bagning. Læs om kursusindhold  HER men tilmeld dig gennem CCF.

 

Mange med Colitis eller Crohn er glutenallergikere, glutensensitive eller har blot gavn af at undgå gluten i deres kost. For de af jer der har forsøgt sig med  glutenfrit bageværk, ved I at det kan være udfordrende at få et tilfredsstillende bageresultat.
Vores tilsvarende kursus i 2017, var en kæmpe succes

Kom og få fingrene i bolledejen plus viden og tips om glutenfri bagning, så dit glutenfrie brød får konsistens og smag som almindeligt brød.

Kursus foregår i et køkken, hvor der forekommer glutenholdige melsorter og dermed spor af gluten.

Foruden 20% i rabat yder CCF København et tilskud på 82 kr. per deltager.

Praktisk information:

 

Normal pris:

1290 kr. (1032 kr ved 20% rabat)
Med et mindre tilskud til medlemmer af CCF, bliver

din pris

950 kr. 

Tid:

Søndag den 7. okt. 2018 kl. 10.30-16.00

Sted:

Meyers Madhus, Nørrebrogade 52C, 2200 Nørrebro

Tilmelding:

Senest 30. august 2018 ved
- mail til ccf.kbh@gmail.com
- indbetaling af 950 kr. til CCF Københavns konto:

Regnr. 2253 kontonr. 6885 766 607 ligeledes senest 30. august. (Husk navn i beskedfeltet)
Din tilmelding registreres først, når både mail og beløb er modtaget.

Oplys ved tilmelding:
- om du ved overtegning af kurset ønsker at stå på venteliste.
- regnr. og kontonummer til brug ved eventuel tilbagebetaling.
 

Afbud:

Afbud modtages indtil 30.8.2018. Herefter gives pengene ikke retur, medmindre, der er medlemmer på ventelisten, der kan overtage pladsen.

 

Kurset gennemføres ved 15 tilmeldte, der senest 30. august har indbetalt mindst 950 kr. Der er plads til 16 deltagere på kurset.

Modtager vi mere end 16 tilmeldinger, vil de overskydende personer få returneret sin indbetaling 10. september. Har du ønsket at stå på venteliste og ikke fået plads, vil tilbagebetaling ske tæt på kursusstart.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i CCF København
Tlf. 6138 5461


23-9-2018. 238 tilmeldt.

Hvordan fungerer tarmen?

Onsdag den 3. oktober 2018 kl. 19:00 – 21:00 på Herlev hospital.


Foredrag v/ Jens Rikardt Andersen, tidligere overlæge på Rigshospitalet og nu lektor på Københavns Universitet på Institut for Idræt og Ernæring, og ansvarlig for kandidatuddannelsen i klinisk ernæring.
(Bonusinfo: Mangeårigt medlem af CCF og medstifter af CCF’s lokalafdeling i Storstrøm som daværende overlæge i Nykøbing Falster)
 

Vi har bl.a. bedt Jens fortælle os om, hvordan tarmsystemet basalt fungerer, og i hvilken rolle den har – på godt og ondt – i relation til bl.a. sygdommene Crohns sygdom, colitis ulcerosa (IBD) og irritabel tarm (IBS). Der er også forskel på funktionen af både mavesæk og tarm hvis der er opblussen i sygdommen i forhold til situationen i rolig fase. Desuden rammes patienter af intolerans fuldstændig ligesom personer uden disse tarmsygdomme. Også gas-udvikling i tarmen er et fælles problem med resten af befolkningen (f.eks. FODMAP`s).  Disse biologiske fænomener er en blanding af noget meget indviklet og noget helt elementært. Vi tager en snak om så meget, vi kan nå den 3. oktober.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til Jens Rikardt Andersen under og/eller efter selve foredraget.

Deltagelsen er gratis for almindelige medlemmer af CCF samt én pårørende. 

For hver pårørende til medlemmer udover én, er prisen 50,-, der indbetales ved tilmelding til reg nr. 2253 kontonr: 6885 766 607. Husk at skrive dit medlemsnummer og/eller navn i beskedfeltet.

Du kan eventuelt finde dit medlemsnummer her: https://ccf.dk/medlemsliste (Skriv tlf.nr. eller den oplyste mailadresse i feltet).

Man modtager kvittering på eventuelle indbetalinger, der bedes medbragt ved foredraget.

Tilmelding senest torsdag den 27. september via mail til ccf.kbh@gmail.com
 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i CCF København
Tlf. 6138 5461


Tilmeldt pr. 10/3-2018: 33 deltagere, 17/4-2018: 55 deltagere

På dagen: 141 deltagere

01-12-2017

Medlemsforedrag den 15. maj 2018

Forskning med stamcelleterapi
hos Crohn- og colitis patienter

 v/ overlæge, Jakob B. Seidelin, ph.d  ogdr.med , samt forskningslektor på Herlev Hospital,
 

Tid og sted: tirsdag den 15. maj 2018 kl. 19:00 – 21:00 på Herlev Hospital – det store auditorium.
Adressen er Herlev Ringvej 75, Herlev.
 
Foredraget tager afsæt i Jakobs forskning, der bl.a. handler om hvordan, og om, man kan bruge kroppens egne celler til heling ved Crohns sygdom og colitis ulcerosa. Det er populært det man kalder ”stamcelle-behandling”. Konkret arbejdes med en metode der kan høste stamceller fra tarmen fra patienter med colitis ulcerosa, får dem til at gro i laboratoriet og ”glemme” at de kom fra et betændt sted i tarmen, og efter et par uger give dem tilbage i patienten, for at få sårene til at lukke sig og slimhinden kan heles. Jacob har arbejdet med denne forskning på bl.a. et forskningsophold i Boston tilbage i 2015.
Parallelt med ovenstående undersøges en anden anvendelse hos patienter med fistler ved Crohns sygdom, hvor forskningen går ud på at få fistlerne til at hele. Der er tale om stamceller, som høstes fra fedtvæv og ikke fra tarmvæv.  
Forskningen vil fortsætte de kommende år.
Kom og hør om denne spændende forskning, og i hvilken retning ”pilen” peger.


Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til Jakob Seidelin under og/eller efter selve foredraget afsluttes.

Der bliver en kort pause, hvor CCF sørger for vand.

Deltagelsen er gratis for personlige medlemmer af CCF samt én pårørende. For hver pårørende derover er prisen 50,-, der indbetales ved tilmelding til regnr: 2253 kontonr: 6885 766 607. Denne tilmelding registreres, når CCF har modtaget din indbetaling, med dit medl.nr. og navn på pårørende der betales for.

Familiemedlemmer kan gratis tage pårørende med som vanligt.

Tilmelding med medlemsnummer, senest mandag den 7. maj 2018 på mail til  ccf.kbh@gmail.com
Medlemsnummer finder du på bagsiden af CCF-Magasinet til højre ud for dit navn.
NB! Oplys venligst navn på alle du tilmelder
 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i CCF København
Tlf. 6138 5461


Foredraget er 2. april fuldtegnet med 321 deltagere

Tilmeldt pr.
1/3-2018: (45 delt.), 10/3-2018: (71 delt.) 21/3-2018: (245 delt.), 22/3-2018 (272 delt.), 24-3-2018 (292 delt.) 2-4-2018 (321 delt.)

10/4-2018: Efter en hel del afbud og udeblivelser mødte 243 frem til foredraget.

 

01.12.2017

Medlemsforedrag den 10. april 2018

Tarmens billioner af bakterier påvirker krop og sjæl - også hos kronisk tarmsyge
v/  Professor Oluf Borbye Pedersen.

Oluf Borbye Pedersen er professor og forskningsleder på Novo Nordisk Fondens Metabolismecenter på Københavns Universitet. Han tilhører den internationale videnskabelige elite, der har udviklet den gen-baserede forskning i tarmens bakteriesamfund.

Tid og sted: Tirsdag 10. april 2018 kl. 19:00 – 21:00 på Herlev Hospital – det store auditorie på 1. sal. Der er plads til (312 deltagere.
Adressen er Herlev Ringvej 75, Herlev.

Om foredraget:
Hvert voksen mennesker indeholder i sine tarme omkring 50, 000,000,000,000 bakterier fordelt på flere hundrede forskellige bakteriearter.

Den store galakse af sundhedsfremmende tarmbakterier er ikke blinde passagerer men de er aktive øjeblik for øjeblik døgnet rundt, hvor de i deres ufatteligt store kemifabrik omdanner madrester til energi for sig selv og os, de danner vitaminer og bestemte galdesyrer, som virker som hormoner; de er vores vigtigste beskyttere i forhold til angreb af de relativt få sygdomsfremkaldende bakteriearter, og de danner et væld af signalstoffer som påvirker vores organer, herunder tarmen og hjernen. Aktuelt pågår der en intens forskning for at finde ud af hvorledes en ændret tarmbakterie sammensætning og funktion er involveret i udvikling af en række kroniske sygdomme, herunder Crohns sygdom og tyktarmsbetændelse. Og ikke mindst er der fokus på hvad man selv kan gøre for ændre en ubalance i tarmens bakterieøkologi for at forebygge sygdom eller mindske ubehag og følger af allerede opstået sygdom.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til Oluf Borbye Pedersen under og/eller efter foredraget.

Der bliver en kort pause, hvor CCF sørger for vand.


Deltagelsen er gratis for personlige medlemmer af CCF samt én pårørende. For hver pårørende derover er prisen 50,-, der indbetales ved tilmelding til regnr: 2253 kontonr: 6885 766 607. Denne tilmelding registreres, når CCF har modtaget din indbetaling, med dit medl.nr. og navn på pårørende der betales for.

Familiemedlemmer kan gratis tage pårørende med som vanligt.

Tilmelding med medlemsnummer, senest tirsdag den 2. april 2018 på mail til  ccf.kbh@gmail.com
Medlemsnummer finder du på bagsiden af CCF-Magasinet til højre ud for dit navn.
NB! Oplys venligst navn på alle du tilmelder

NB! for ikke medlemmer:
Man får mulighed for at tilmelde sig foredraget, selvom man ikke er medlem, hvis der er ledige pladser ved tilmeldingsfristens udløb (ca. 8 dage før foredraget).
Prisen for ikke-medlemmer vil være 50,- kr.

Tilmeldingsprocedure for ikke-medlemmer kan læses her sidst i marts 2018.
 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i CCF København
Tlf. 6138 546118.01.2018

Tilmeldt pr. 07/3-18:  kl. 16:00: 30 deltagere

                                 kl. 17:30: 27 deltagere

Medlemsarrangement i CCF København 7. marts 2018
MIND the GUT

CCF København inviterer til en spændende rundvisning med guide på det medicinsk historiske museum ’Museion’, som ligger i hjertet af København i en fredet bygning i det gamle ’Frederiks hospital’. 
Museet ligger i Bredgade nr. 62, København. (Tag evt. bus 1A fra Kongens Nytorv mod Hellerup. Stå af i krydset Bredgade/Fredericiagade og gå maks. 50 m.)

Gennem tiden har sammenhængen mellem hjerne og mave interesseret mange forskellige kredse i vores samfund. Udstillingen viser, de tiltag og forsøg, der er gjort for at forstå og behandle sammenhængen fra fortiden og til nutiden. Udstillingen er bl.a. interaktiv, men vi har valgt at få en rundviser til dette arrangement. Kom og få en speciel oplevelse. Du kan læse mere om udstillingen på http://www.museion.ku.dk/da/mindthegut/

Vi afholder to rundvisninger – begge onsdag den 7. marts kl. 16.00-17.15 og kl. 17.30-18.45.
Der kan højest deltage 30 personer pr. rundvisning.

Tilmelding til CCF København senest mandag den 27. februar på ccf.kbh@gmail.com. Skriv i din tilmelding: ”Tilmelding 16:00” eller ”Tilmelding 17:30”. 
Du er velkommen til at skrive begge klokkeslæt, men skriv da dit andet valg i parentes.

Rundvisning inkl. Guide, betales af CCF København.

Deltagelsen er gratis for personlige medlemmer af CCF samt én pårørende. For hver pårørende derover er prisen 50,-, der indbetales ved tilmelding til regnr: 2253 kontonr: 6885 766 607. Denne tilmelding registreres først, når CCF har modtaget din indbetaling, med dit medl.nr. og navn på pårørende der betales for. Find evt. dit medl.nr. her: https://ccf.dk/medlemsliste

Familiemedlemmer kan gratis tage pårørende med som vanligt.

Vigtigt: Vi anbefaler at komme senest 10 minutter før rundvisningen starter, så I har mulighed for at lægge jakker og tasker i garderoben. (På grund af brand- og sikkerhedsregler er det ikke tilladt at have tasker med rundt på omvisningen).

NB! For at deltage i rundvisningen, skal man være klar på det angivne tidspunkt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i CCF København 
Tlf. 6138 5461


23 tilmeldt, 13 deltog

05.01.2018

Generalforsamling 1. februar –
med efterfølgende medlemsmøde

Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 1. februar 2018 kl. 19:00 på Hvidovre Hospital, Kettegård Allé 30, Hvidovre, Mødelokale 3 på 1. sal.
Følg CCF skiltene fra hovedindgang, op ad trappen til venstre. 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent 

 2. Bestyrelsens beretning for 2017 

 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 

 4. Handlingsplan for 2018 

 5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer – på valg er

  1. Pia Hougaard (villig til genvalg)

  2. Ida Simonsen (genopstiller ikke)

  3. Sara Ude Frank (genopstiller ikke)   

 6. Valg af 2 og helst 3 suppleanter til bestyrelsen 

 7. Valg af revisor. På valg er: Lise B. Nielsen (villig til genvalg) 

 8. Valg af revisorsuppleant.

 9. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest den 24. januar 2018) 

 10. Eventuelt

Vi forventer at holde en kort pause ca. kl. 19:35, hvor CCF sørger for vand, frugt og andet godt.

 

På medlemsmødet ca. kl. 19:45, vil CCF’s socialrådgiver, Maiken Guldborg orientere om forskellige tilskudsmuligheder bl.a.

 • Medicintilskud og kronikertilskud

 • Kontanthjælpsloftet  

 • Servicelovens § 100 (regler om dækning af nødvendige merudgifter)

 • § 56 aftale (regler for refusion til arbejdsgiver)

 • SU-regler, SPS og handicaptillæg (SPS = special pædagogisk støtte)

 • Rejseregler

Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

 

Tilmelding. Af hensyn til forplejningen, modtager vi meget gerne, senest den 26. januar, din tilmelding på mail ccf.kbh@gmail.com. Har du ingen mail kan du ringe på 6138 5461.

NB! Vi mangler pt. kandidater til 3 ledige bestyrelsesposter og 2-3 suppleanter, samt en revisorsuppleant.

For at sikre lokalafdelingens fremtidige virke, vil vi opfordre medlemmer, der kan og vil afse tid til at gøre en aktiv indsats for foreningen, om at møde frem ved generalforsamlingen og give sig til kende.
Er du forhindret er du velkommen til at kontakte formanden Kenneth Hoffmann på Tlf. 61 38 54 61, eller sende en mail til ccf.kbh@gmail.com.
 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i CCF København
Tlf. 61 38 54 61


44 tilmeldt, 38 deltog

25.09.2017

Medlemsarrangement
Julehygge med banko

Tid: onsdag den 15. november 2017, kl. 18:30 til ?.
Sted:  Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 2500 Valby.

Så er det blevet tid til julebanko. 9 almindelige spil, samt et ekstraspil.

Vi håber du har lyst til at deltage og være med til at gøre det til en hyggelig aften.

Måske det skal være en rigtig juletradition i CCF København?

Der vil naturligvis blive serveret gløgg/ øl eller vand, ligesom der vil være tid til at snakke sammen inden, mellem og efter spillene. De heldige vindere vil blive begavet med nogle ganske fornuftige præmier.
Bl.a. er hovedpræmien i ekstraspillet en flot købmandskurv.
Afprøv dit held, så bestyrelsesmedlemmer ikke skal løbe med hovedpræmierne..

Pris for deltagelse: 50 kr. for medlemmer og 60 kr. for pårørende.
Prisen dækker et glas Gløgg eller en øl/vand, samt 3 plader til bankospillene.
Der kan købes yderligere plader til kr., 10,- pr stk. (husk lige penge) eller betal med MobilePay
CCF giver derudover et pænt tilskud til medlemsmødet.

Tilmelding sker ved

1.  at indsætte beløbet på: Regnr. 2253 kontonr: 6885 766 607 senest den 8. november. Husk navn(e) i beskedfeltet og
2.  send mail til: ccf.kbh@gmail.com med navne på tilmeldte, og gerne medl.nr. på medlemmer, og/eller ring på 6138 5461, ligeledes senest 8. november.

NB! VIGTIGT! Husk at det af tilmeldingen skal fremgå, om man ønsker Gløgg, øl eller vand. Fremgår det ikke ved tilmelding vil der blive serveret gløgg. CCF er vært ved første ”drik” Resten er for egen regning.
Prisen er for øl vand er 20 kr.
Husk lige penge, eller betal via MobilPay på dagen.

Hurtig tilmelding tilrådes. Der er kun 70 pladser.

Parkering:
Det vil være muligt at parkere i køreskolernes træningsområde, hvorfra der også erdirekte indgang til Kulturhuset. Kør ind ved Gammel Køge Landevej nr. 3.

Med venlig hilsen  
Bestyrelsen i CCF’s lokalafdeling København
Tlf. 6138 5461
 


334 tilmeldinger med ca. 280 fremmødt (alle på ventelisten fik plads)

23.08.2017

Foredrag om

Ernæringsterapi ved inflammatoriske tarmlidelser
- er der grund til at gøre noget?

ved ernæringsterapeut Mia Damhus

Tid og sted: mandag den 6. november kl. 19:00 – 21:00 på Herlev Hospital – det store auditorium. (312 pladser)
Adressen er Herlev Ringvej 75, Herlev.

Ethvert måltid er en begivenhed, som sætter immunsystemet i øget alarmberedskab. Har du kronisk eller tilbagevendende problemer med inflammation i tarmen, kan det være afgørende at finde ud, hvilken måltidssammensætning og hvilke fødevarer, der giver mindst inflammation.
 
Samtidig fodrer din mad ikke bare dig, men i højeste grad også dine tarmbakterier. Som tak kan de belaste dit immunsystem og øge inflammationen.
Følgerne af inflammatorisk tarmlidelse er derudover en større risiko for næringsstofmangler, som yderligere kan påvirkes af den medicinske- og kirurgiske behandling
 
Ved foredraget vil du blive klogere på

 • fødevarereaktioner og praktiske fremgangsmåder

 • hvordan du kan påvirke din tarmflora uden transplantation

 • hvad du kan gøre for at øge optagelsen af næringsstoffer fra den mad, du spiser

 • cases til belysning af muligheder ved autoimmune, inflammatoriske tarmlidelser og korttarmssyndrom

 
Du får mulighed for at maile spørgsmål forud for foredraget. Emner modtaget senest 14 dage før foredraget vil så vidt muligt blive adresseret på dagen.
Spørgsmål mailes til 
ccf.kbh@gmail.com  - i emnelinjen skrives "Spørgsmål til Mia Damhus"

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til Mia Damhus under og/eller efter selve foredraget afsluttes.
Der bliver en kort pause, hvor CCF sørger for vand.

Deltagelsen er gratis for medlemmer af CCF samt deres pårørende.


Tilmelding senest fredag den 1. november via mail til ccf.kbh@gmail.com

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i CCF København
Tlf. 6138 5461


15 deltagere

Glutenfrit bagekursus hos Meyers Madhus


NB!    Der er d.d. 2 ledige pladser. Selv om tilmeldingsfristen er overskredet, kan du stadig nå at tilmelde dig. vent ikke for længe.

 

Vi er glade for at kunne meddele, at vi, efter aftale med Meyers Madhus, kan give 20% rabat på deres kursus i Glutenfrit bagning. Læs om kurset HER men tilmeld dig gennem CCF.

Mange med Colitis eller Crohn er glutenallergikere, glutensensitive eller har blot gavn af at undgå gluten i deres kost. For de af jer der har forsøgt sig med at bage glutenfrit bagværk, ved at det kan være udfordrende at få et tilfredsstillende bageresultat.

Kom og få fingrene i bolledejen plus viden og tips om glutenfri bagning, så dit glutenfrie brød får konsistens og smag som almindeligt brød.

Kursus foregår i et køkken, hvor der forekommer glutenholdige melsorter og dermed spor af gluten.

Foruden 20% i rabat yder CCF København et tilskud på 32 kr. per deltager.

Praktisk information:
 

Normal pris:

1290 kr. (1032 kr ved 20% rabat)

Din pris

1000 kr. 

Tid:

Søndag den 24. sep.2017 kl. 10.30-16.00

Sted:

Meyers Madhus, Nørrebrogade 52C, 2200 Nørrebro

Tilmelding:

Senest 18. august 2017 ved
- mail til ccf.kbh@gmail.com
- indbetaling af 1000 kr. til CCF Københavns konto:

Regnr. 2253 kontonr. 6885 766 607 ligeledes senest 18. august.
Din tilmelding registreres først, når både mail og beløb er modtaget.

Oplys ved tilmelding:
- om du ved overtegning af kurset ønsker at stå på venteliste.
- regnr. og kontonummer til brug ved eventuel tilbagebetaling.
 

Afbud:

Afbud modtages indtil 21.8.2017. Herefter gives pengene ikke retur, medmindre, der er medlemmer på ventelisten, der kan overtage pladsen.

 

Kurset oprettes kun ved 16 til meldte, der senest 21. august har indbetalt 1000 kr.

Modtager vi mere end 16 tilmeldinger, vil de overskydende personer få returneret sin indbetaling 28. august. Har du ønsket at stå på venteliste og ikke fået plads, vil tilbagebetaling ske tæt på kursusstart.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i CCF København
Tlf. 6138 546


51 tilmeldte, heraf 39 på venteliste. Auditoriet kunne rumme 312 deltagere

27.03.2017

 

Foredrag om Følgesygdomme


Foredrag af overlæge Ida Vind om Sygdomme udenfor tarmsystemet ved Crohn og colitis ulcerosa, samt virkning af og bivirkninger til den medicinske behandling.
 

Tid og sted: Onsdag den 6. september 2017 kl. 19:00 – 21:00 på Herlev Hospital – det lille auditorium på 1. sal.
Adressen er Herlev Ringvej 75, Herlev.

 

Ida Vind er tilknyttet Gastroenheden på Hvidovre hospital. Hun kommer i foredraget ind på symptomerne, både i og uden for tarmen, og bivirkninger og risici til den medicin der tilbydes, bl.a. i forhold til tænder, ledsmerter, knogleskørhed, hudproblemer, følgeproblemer i andre organer fx lever og galdeveje.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til Ida Vind efter en kort pause, hvor CCF sørger for vand og frugt.

NB! Emnet for dagens foredrag har i længere tid været meget efterspurgt blandt vore medlemmer, så tøv ikke med din tilmelding. 

Deltagelsen er gratis for medlemmer af CCF samt deres pårørende.

Tilmelding senest fredag den 1. september via mail til ccf.kbh@gmail.com evt. tlf. 6138 5461.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i CCF København
Tlf. 6138 5461

 


218 tilmeldt, 190 deltagere

15.01.2017


Foredrag om brugen af medicinsk Cannabis med Tina Horsted,
 tidligere overlæge på det tværfaglige smertecenter på Rigshospitalet


Tid: Torsdag den 4. maj 2017, kl. 19:00 – 21:00.

Sted: Herlev Hospital, det lille auditorium på 1. sal. Brug hovedindgangen.
 

Foredrag/medlemsmøde om brug af medicinsk Cannabis, med Tina Horsted, tidligere overlæge på det Tværfaglige Smertecenter på Rigshospitalet.

Tina Horsted har siden maj 2016 drevet en privat smerteklinik i København. Hun er fortaler for frigivelse af medicinsk cannabis til smertebehandling og medicinsk cannabis indgår derfor i det behandlingsregime, som tilbydes i klinikken.

Når Tina benytter medicinsk cannabis i sin behandling, sker det i overensstemmelse med dansk lovgivning, idet lovgivningen tillader læger at udskrive en recept på et lægemiddel som efterfølgende fremstilles på eksempelvis Glostrup apotek, såkaldt magistrel lægemiddelfremstilling.

Foredraget vil være bredt funderet i brugen af medicinsk cannabis til forskellige patientgrupper og ikke være specifikt for Colitis-Crohn patienter.

CCF sørger for vand og frugt i pausen.

Deltagelse gratis for medlemmer af CCF og deres pårørende.

Tilmelding senest 1. maj på mail til 
ccf.kbh@gmail.com

Venlig hilsen
Bestyrelsen i CCF København


8 tilmeldt

15.01.2017
 

Ungegruppen spiller minigolf og hygger den 7. maj.

 

Vi skal i år spille minigolf, og bagefter have en fælles snak om det kommende års aktiviteter i ungegruppen. Mød op til en hyggelig dag og vær med til at aftale, hvad du helt præcist kunne tænke dig at deltage i det kommende år.
Mere information følger på vores Facebookgruppe:
"CCF Ungegruppe København", når tiden nærmer sig. Det er også der man tilmelder dig.

Med venlig hilsen
Ungegruppen i CCF København


19.03.2017
  


Lørdag den 22. april kl. 10:00 – ca. 16:00
Sted: Kedelhuset (ved siden af frivilligcenteret)
Fredensvej 12 C, 3400 Hillerød

 

CCF og Nyreforeningen har fået en aftale med en af Danmarks bedste gospelinstruktører Lars Jochimsen som bl.a. er kendt for gospelfestival i tivoli. Arrangementet er åbent for alle, så her får du chancen for at synge gospel med en masse andre og se hvad det er for noget. Det er ikke altid nemt at skulle være syg og forholde sig til behandling, lægesamtaler, dialyse osv. Denne dag har derfor også fokus på sang og glæde og noget som kan give os energi.

DELTAGERPRIS:
Medlemmer af CCF eller Nyreforeningen 50,- kr., andre 100,- kr.
Prisen dækker deltagelse, samt frokost og vand.
Der vil desuden være kaffe og te.

Tilmelding efter først til mølle princippet. Der er plads til 70 personer.
NB! Ved for få tilmeldinger aflyses arrangementet

Gospelinstruktør Lars Jochumsen

DU TILMELDER DIG VED:
- at indsætte beløbet på: Regnr. 5365 kontonr: 0243199 senest den 8. april.
(Husk navn i beskedfeltet) og - send mail til: nordsjaelland@ccf.dk
med navn og hvilken forening du er fra (CCF/Nyreforeningen eller udefra).

Har du spørgsmål så kontakt Michelle på Tlf. 25 34 47 02

Arrangementet er blevet til i et samarbejde mellem
CCF Nordsjælland og Nyreforeningen København/Frederiksberg.

     SPONSERET AF

 

 


156 tilmeldt, 137 mødt frem

15.01.2017

 

Foredrag om tarmfloraens betydning for sygdomsudvikling
 v/ overlæge Andreas Munk Petersen, Hvidovre Hospital


Tid: Torsdag den 20. april 2017, kl. 19:00 – 21:00.
Sted: Herlev hospital, det lille auditorium.
Adresse: Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev.


(Foredraget var først planlagt til at foregå på Hvidovre Hospital)
 
Foredragsholder: Andreas Munk Petersen er overlæge, klinisk lektor, ph.d. er tilknyttet Gastroenheden på Hvidovre hospital.

Der er i disse år stor interesse for tarmfloraens betydning for udviklingen af mange forskellige kroniske sygdomme. Dette foredrag vil have fokus på tarmfloraens (mikrobiomets) betydning for sygdomsudvikling. Kan man orebygge fedme, diabetes, inflammatoriske tilstande mm., hvis man får den rette tarmflora? Virker probiotika og fæces transplantation?

 

 Der vil blive lagt vægt på følgende sygdomme:
- Antibiotika associeret diarré og recidiverende clostridium difficile infektion (CDI)
- Colon Irritabile/Irritabel tarmsyndrom (IBS)
- Inflammatoriske tarmsygdomme (IBD)
- Fedme
 
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til Andreas Munk Petersen efter en kort pause, hvor CCF sørger for vand og frugt.
 
Deltagelsen er gratis for medlemmer af CCF samt deres pårørende.

Medlemsmødet er blevet til i et samarbejde med CCF København. Medlemmer fra CCF Vestsjælland har fortrin til pladserne ved tilmelding før 14. april.


Tilmelding for medlemmer fra CCF Vestsjælland senest 14. april via mail til
heidichristensen.heidi@jubii.dk evt. tlf.: 4034 0640

Tilmelding for medlemmer i CCF København, -Nordsjælland og -Midtsjælland senest 14. april via mail til ccf.kbh@gmail.com evt. tlf. 6138 5461.

Med venlig hilsen
bestyrelsen i CCF Vestsjælland.


NB! Der er allerede nu stor interesse for dette medlemsmøde, så vær ikke for længe om at beslutte dig/jer, Vi havde en stor venteliste på vores tidligere arrangement.182 tilmeldt heraf 15 på venteliste, 19 afbud, 124 fremmødte

21.02.2017

 

Medlemsmøde om "Low FODMAP diet"
med Klinisk diætist Mette Borre, Århus Universitetshospital

(IBS og IBD vil helt naturligt indgå i foredraget)


Tid: Onsdag den 15. marts 2017 kl. 19 – 21
Sted:  Herlev Hospital, det lille auditorium. Brug hovedindgangen og følg trappen op til venstre.
 
Mette Borre arbejder i sit virke som diætist med IBD og IBS samt med stomipatienter.

Irritabel tyktarm (IBS) rammer ca. hver 10. dansker, hyppigst kvinder og op mod 70% af IBD patienterne lider samtidig af IBS.
Symptomerne kan fx være oppustethed, luftudvikling, skiftende afføringsmønster og koliksmerter.
IBS kan hos mange afhjælpes ved at følge ”Low FODMAP diet”.

Der har været stor interesse for netop denne diætform blandt vore medlemmer. Mette Borre er bl.a. uddannet i denne "Low FODMAP diet", underviser andre diætister, og har sammen med andre diætister, skrevet 3 bøger om diæten, "Low FODMAP diet" samtidig med at hun er ekspert i mavetarmsygdomme.

Hun vil i sin præsentation bl.a. belyse hvilke fødevarer, patienter med IBD med fordel kan reducere eller spise mere af?

På foranledning af CCF har Mette Borre, sammen med en læge fra hendes afdeling på universitetshospitalet i Aarhus, udarbejdet en oversigtsartikel, der bl.a. omtaler undersøgelser, der tyder på at kød fra firbenede dyr ikke er hensigtsmæssigt for IBD patienter.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål efter en kort pause, hvor CCF København sørger for vand og frugt.

NB! Deltagelse er gratis for medlemmer samt pårørende.

Medlemmer af andre lokalafdelinger i CCF er velkomne til at tilmelde sig.

Tilmelding senest den 10. marts på mail: ccf.kbh@gmail.com

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i
CCF København
Tlf. 61 38 54 61
 30 tilmeldt - 22 fremmødte

15-01-2017
 

Invitation til Generalforsamling samt efterfølgende medlemsmøde om et anderledes behandlingskoncept.

Tid og sted: Torsdag den 2. februar 2017 kl. 19:00 - 21:00 på Hvidovre Hospital i lokale 3 på 1. sal over Informationen ved hovedindgangen.

Dagsorden ifølge vedtægterne
 
Pkt. 1 Valg af dirigent
Pkt. 2 Lokalafdelingens beretning om lokalafdelingens virksomhed i den forløbne periode
Pkt. 3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Pkt. 4 Lokalforeningens forslag til en handlingsplan for det næste år
Pkt. 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 vælges for 2 år og 1 vælges for 1 år)

Henriette Vransø (villig til genvalg)
Kenneth Hoffmann (villig til genvalg)
Mette Maagaard (villig til genvalg)
Mikkel Kjelkvist (villig til genvalg)

           Flere er velkomne til at meddele deres kandidatur på GF

Pkt. 6 Valg af suppleanter (der skal vælges mindst 2, helst 3 suppleanter)

Pia Hougaard (villig til genvalg)

Pkt. 7 Valg af revisor. Lise B. Nielsen (villig til genvalg)
Pkt. 8 Valg af revisorsuppleant: Pt ingen kandidater 
Pkt. 9 Indkomne forslag
Pkt. 10 Eventuelt, herunder uddeling af Kirsten Hjerrilds rejselegat


Ca. kl. 20:00: Medlemsmøde: Et spændende foredrag af Lisbet K. Nør. Hun lever selv med IBS.

Hun præsenterer et nyt behandlingskoncept til folk med IBS primært.
Oplægget starter med en kort introduktion af konceptet og dernæst dykkes ned i nogle udvalgte øvelserne fra forløbet. På den måde kommer der en lille praktisk smagsprøve, som giver mulighed for at afprøve konceptet på egen krop. Alle kan være med i den praktiske del.

Dernæst fortælles om udgangspunktet for udvikling af konceptet, de forskellige elementer i forløbene og den personlige historie bag. 

Til slut er der mulighed for at stille spørgsmål.

Afsenderen er virksomheden ”Better Ways of Living”, som arbejder med behandlingsforløb til irritabel tarm. Du møder Lisbet K. Nør, som selv har haft IBS i mange år. Hun holder foredraget og er kvinden bag virksomheden og konceptet. Læs mere her på Lisbets hjemmeside: www.betterwaysofliving.com.

Efter en drøftelse i bestyrelsen, har vi besluttet at give plads for inspiration til nævnte koncept, for de af vores medlemmer der har interesse herfor.


Tilmelding (af hensyn til forplejning) senest mandag den 30. januar på mail ccf.kbh@gmail.com (61385461)

NB! Det er vigtigt at præcisere, at CCF-København ikke har tilstrækkelig viden til at blåstemple, indholdet af foredraget. Vi giver alene rum/plads for foredrag og inspiration i erkendelse af, at flere af vore medlemmer
vender blikket mod andre ”behandlinger”, når de oplever at lægelige og diætetiske behandlinger og vejledninger ikke hjælper tilstrækkeligt.


2016:

47 deltagere

14.06.2016

Medlemsarrangement
Julehygge med banko

Tid: tirsdag den 15. november 2016, kl. 18:30 til ?.
Sted:  Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 2500 Valby.

Så er det blevet tid til julebanko. 9 almindelige spil, samt et ekstraspil.

Vi håber du har lyst til at deltage og være med til at gøre det til en hyggelig aften.

Måske det skal være en juletradition i CCF København?

Der vil naturligvis blive serveret gløgg/ øl eller vand, ligesom der vil være tid til at snakke sammen inden, mellem og efter spillene. De heldige vindere vil blive begavet med nogle ganske fornuftige præmier.
Bl.a. er hovedpræmien i ekstraspillet en flot købmandskurv.
Afprøv dit held, så bestyrelsesmedlemmer ikke skal rende med hovedpræmierne..

Pris for deltagelse: 40 kr. for medlemmer og 50 kr. for pårørende.
Prisen dækker et glas Gløgg eller en øl/vand, samt 3 plader til bankospillene.
Der kan købes yderligere plader til kr., 10,- pr stk. (husk lige penge)
CCF giver derudover et pænt tilskud til medlemsmødet.

Tilmelding sker ved

1.  at indsætte beløbet på: Regnr. 2253 kontonr: 6885 766 607 senest den 8. november. Husk navn(e) i beskedfeltet og
2.  send mail til: ccf.kbh@gmail.com med navne på tilmeldte, og gerne medl.nr. på medlemmer, og/eller ring på 6138 5461, ligeledes senest 4. november.
NB! VIGTIGT! Husk at det af tilmeldingen skal fremgå, om man ønsker Gløgg, øl eller vand. Fremgår det ikke ved tilmelding vil der blive serveret gløgg. CCF er vært ved første ”drik” Resten er for egen regning.
Priserne er for øl: 22 kr. / vand: 19 kr.
Husk lige penge, eller betal via MobilPay på dagen.

Hurtig tilmelding tilrådes. Der er kun 70 pladser.

Parkering:
Det vil være muligt at parkere i køreskolernes træningsområde, hvorfra der er også direkte indgang til Kulturhuset. Kør ind ved Gammel Køge Landevej nr. 3.

Med venlig hilsen  
Bestyrelsen i CCF’s lokalafdeling København


Tilmeldt: 40 deltagere

17.06.2016
 

Medlemsarrangement
for forældre til børn og unge med tarmsygdomme


Torsdag den 29. september 2016, kl. 19:00 – 21:00
på Hvidovre hospital, auditorium 3+4.

Foredrag med overlæge Anders Pærregaard, Hvidovre Hospitals børneafdeling, der generelt vil fortælle om IBD hos børn og unge, samt læge Christian Jacobsen (har skrevet Phd om børne IBD) vil fortælle om sin forskning

​Tilmelding på mail senest torsdag den 22. september 2016 på ccf.kbh@gmail.com eller evt. på tlf. 61 38 54 61.


Der er 112 pladser til rådighed.
I vil løbende kunne se hvor mange tilmeldinger vi har modtaget, ved at klikke på dette link:

http://ccf.dk/lokalafdelinger/koebenhavn/arrangementer

Er du ikke blandt de første 112 tilmeldte, vil du modtage en mail med tilbud om at komme på venteliste.

CCF vil i pausen servere frugt og vand til mødedeltagerne.

Familie og pårørende til medlemmer af CCF er altid meget velkomne til at deltage i CCF’s arrangementer. 

NB! Dette arrangement er blevet til i et samarbejde mellem alle CCF’s lokalafdelinger øst for Storebælt, da alle børn og unge øst for Storebælt er tilknyttet Hvidovre hospitals børneafdeling.

Venlig hilsen
CCF øst for Storebælt


10 deltagere

17.06.2016

Ungegruppen arrangerer

Kanalrundfart i København


Søndag den 18. september 2016 kl. 13.00 mødes ungegruppen til kanalrundfart med start fra Nyhavn. Vi mødes ved ankeret.

Efter kanalrundfarten finder vi lidt kaffe/kage/Café i nærheden og får lært hinanden lidt bedre at kende. Vi vil gerne vide hvor mange, der har lyst til at komme.

Man er velkommen til at have en pårørende med i aldersgruppen. 

Tilmelding på ccf.ungkbh@gmail.com, eller bliv medlem af vores facebook gruppe ”CCF Ungegruppe København”, hvor der løbende vil være opdateringer. Husk at oplyse om du har pårørende med.

 


40 tilmeldte deltagere

14.06.2016

Deltag i et anderledes medlemsmøde med

GOSPEL

(Du kommer selv til at synge)

Deltag i et fællesskab med masser af glæde - og få en oplevelse og et energiboost udover det sædvanlige. 

Lørdag den 10. september 2016 kl. 10:00 - ca. 16:00
Sted: Vanløse Frikirke, Jernbane allé 29, Vanløse
(Meget tæt på Vanløse st. og Metro)

Det  er lykkedes at få en aftale med en af Danmarks absolut bedste Gospel instruktører, der med sikker musikalsk hånd vil føre os igennem dagen.
 

 

Deltagerpris: Medlemmer af CCF: 50,- kr., alle øvrige: 100,- kr.
Prisen dækker deltagelse i gospelworkshoppen, samt frokost te, kaffe, kage og vand. Frokosten kommer fra (sponseret af) Markersens madkunst. 

Tilmelding efter først til mølle princippet. Bemærk der er plads til max 120 deltagere.
NB! Gospelkoret i Vanløse frikirke inviteres også.

Tilmelding sker ved
- at indsætte beløbet på: Regnr. 2253 kontonr. 6885 766 607 senest den 5. september. (Husk fulde navn i beskedfeltet) og
-  send mail til: ccf.kbh@gmail.com  med navn og lokalafdeling i CCF på tilmeldte, og/eller ring på 6138 5461, ligeledes senest 5. september.
 
Arrangementet er blevet til i et samarbejde mellem CCF Nordsjælland og CCF København.


110 deltagere, og 37 på venteliste

17-6-2016

 

Foredrag om tarmfloraens betydning for sygdomsudvikling
 v/ overlæge Andreas Munk Petersen, Hvidovre Hospital

 

Tid: Mandag den 5. september 2016, kl. 19:00 – 21:00.
Sted: Hvidovre hospital i auditorium 3+4.
Adresse: Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre.
 
Foredragsholder: Andreas Munk Petersen er overlæge, klinisk lektor, ph.d. er tilknyttet Gastroenheden på Hvidovre hospital.
 
Der er i disse år stor interesse for tarmfloraens betydning for udviklingen af mange forskellige kroniske sygdomme. Dette foredrag vil have fokus på tarmfloraens (mikrobiomets) betydning for sygdomsudvikling. Kan man forebygge fedme, diabetes, inflammatoriske tilstande mm., hvis man får den rette tarmflora? Virker probiotika og fæces transplantation?
 
Der vil blive lagt vægt på følgende sygdomme:
- Antibiotika associeret diarré og recidiverende clostridium difficile infektion (CDI)
- Colon Irritabile/Irritabel tarmsyndrom (IBS)
- Inflammatoriske tarmsygdomme (IBD)
- Fedme
 
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til Andreas Munk Petersen efter en kort pause, hvor CCF København er vært på vand og frugt.
 
NB! Familie og pårørende til medlemmer af CCF er altid velkommen til at deltage i vores arrangementer, ligesom medlemmer af andre lokalafdelinger i CCF også er velkomne.
 
Tilmelding til medlemsmødet senest den 2. september på mail: ccf.kbh@gmail.com  eller tlf. 61 38 54 61.

 

Med venlig hilsen

bestyrelsen
CCF København

 


12 deltagere

17-6-2016
 

Ungegruppen arrangerer
Grillsammenkomst

 

Lørdag den 6. august 2016 inviterer ungegruppen til den årlige grillaften. Vi mødes på Amager strandpark ved bunker 3, og starter kl. 16.00.

Har man på dagen problemer med at finde det rigtige sted, kan man kontakte Pia, på 23 43 29 34. 

Grillen tændes kl. 17.30 og alle tager det med de har lyst til at spise. Der vil være et stort beach flag, hvor vi sidder, så vi er nemme at spotte. Skulle vi være super uheldige med vejret, arbejder vi på at skaffe en have/indendørs plan B, så vi stadig kan mødes over lidt god mad.

Tilmelding til arrangementet på ccf.ungkbh@gmail.com, eller bliv medlem af vores facebook gruppe ”CCF Ungegruppe København”, hvor du også kan tilmelde dig. Her vil der løbende være opdateringer. Ingen sidste tilmeldingsfrist. 


8 deltagere

20-06-2016

 

Ungegruppen inviterer til
informationsmøde om mentorordning

 

Repræsentanter fra Ungdommens Røde Kors, vil fortælle om deres mentor ordning ”MEDVIND”, som vores medlemmer i CCF, mellem 12 og 35 år, hermed får adgang til at benytte.

Tid: Torsdag den 30. juni 2016 kl. 17:00
Sted: Frivilligcentret på Tagensvej 70, 2200 København N

Ungegruppen i CCF København synes det er et fantastisk tilbud til de af vores medlemmer der pga. sin tarmlidelse oplever perioder hvor man fx kan føle sig socialt isoleret, mangler nogen at tale med om drømme og udfordringer, og om forhold til skole, uddannelse, venner og familie.

En mentor er ikke en professionel, men et frivilligt ungt medmenneske, som har valgt at bruge sine egne erfaringer i at støtte et andet ungt menneske. En mentor er en person, som ønsker at lytte og støtte dig, men som samtidigt stræber efter at hjælpe dig videre i din nuværende situation.

Læs mere om MEDVIND på dette link:
http://www.urk.dk/hvad-goer-vi/mentoring-og-raadgivning/medvind/
NB! Det er et nyt tilbud i København, som CCF indgår i et samarbejde om.
CCF København er glade for henvendelsen fra MEDVIND, og ser frem til at vore medlemmer kan have stor gavn af tilbuddet.

Tilmelding på mail senest mandag den 27. juni på mail ccf.ungkbh@gmail.com

NB! Har du ikke mulighed for at deltage, men alligevel interesseret i mentorordningen, kan du ringe/maile til undertegnede, der så vil etablere en kontakt til Medvind.

Med venlig hilsen
CCF Københavns ungegruppe
v/Henriette Vransø
51 88 50 19


12 deltagere

24-5-2016

Foredrag om stomi, måske med hud- og andre problemer

v/ Stomisygeplejerske Gerd Friis Bille, Rigshospitalet

Tid og sted: tirsdag den 24. maj 2016 kl. 19:00 - 21:00 på Rigshospitalet på Blegdamsvej, 12 sal, opgang 2 - lægegangen.

Foredragsholder: Gerd Friis Bille, Klinisk sygeplejespecialist hos Rigshospitalet.
Hudproblemer – det er til at leve med!… men det afhænger af, om man bandagere sin stomi, at man har hjælpemidler til sin rådighed, de er ikke til at leve med, hvis man har lækage, og stomisygeplejersken ved ikke altid alt! Det er påstande, som stomisygeplejerske Gerd Friis Bille kommer med, på baggrund af at have talt med stomipatienter omkring hudproblemer.

Det kan være svært at leve med en stomi, og det er svært at være afhængig af et sundhedssystem.  Har man hudproblemer omkring sin stomi, bliver man mere afhængig af at få hjælp. Problemer med stomien, påvirker hele ens liv; usikkerhed, frygt for lækager, mistro til den vanlige stomibandage og meget mere.

Mød op, du vil kunne stille spørgsmål til stomisygeplejerske Gerd Friis Bille, som vil uddybe de førnævnte påstande og komme med nogle praktiske råd til, hvordan du kan prøve at overkomme hud- og stomiproblemer.

Tilmelding senest fredag den 20. Maj på mail ccf.kbh@gmail.com. eller på 6138 5461.
Hurtig tilmelding tilrådelig, da vi ikke har så mange pladser til rådighed ved dette arrangement.
 
Familie og pårørende til medlemmer af CCF er altid velkomne til at deltage i alle vores arrangementer, ligesom medlemmer fra andre lokalafdelinger kan deltage i CCF Kbh’s medlemsmøder.

Bestyrelsen
CCF København


92 tilmeldt

01-02-2015

Invitation til medlemsmøde om 
Individualiseret behandling med azathioprin og puri-nethol.

 

Tid og sted: Tirsdag den 5. april 2016 kl. 19:00 - 21:00 på Herlev Hospital i det lille auditorium.
Foredragsholder: Marianne Kiszka-Kanowitz, Gastroenheden, Hvidovre Hospital
 
Azathioprin og puri-nethol anvendes hyppigt til behandling af colitis ulcerosa og Crohns sygdom. Behandlingen er billig og effekten af behandlingen aftager ikke over tid.

Desværre ses ofte bivirkninger til behandlingen eller behandlingen har ikke den ønskede effekt, hvilket betyder at ca. halvdelen af patienterne ikke har glæde af disse præparater.

Marianne Kiszka-Kanowitz fortæller om hvordan ny viden om medicinen giver mulighed for at individualisere behandlingen, hvilket ofte betyder at behandlingen bliver mere effektiv og at visse bivirkninger kan undgås, således af flere kan få gavn af denne behandling.

Ved foredraget ser vi på, hvordan nogen patienter kan have glæde af at kombinere azathioprin-behandlingen med allopurinol. Desuden gennemgås generelle fordele og ulemper ved azathioprin-behandling i forhold til behandling med biologisk lægemidler.

Tilmelding senest søndag den 3. april på mail ccf.kbh@gmail.com.
 
NB! Familie og pårørende til medlemmer af CCF er altid velkomne til at deltage i alle vores arrangementer, ligesom medlemmer fra andre lokalafdelinger kan deltage i CCF Kbh’s medlemsmøder.
 
 
Med venlig hilsen
 
Bestyrelsen
CCF København


Tilmeldt 32, 23 fremmødt

24.11.2015

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, samt efterfølgende medlemsmøde
 i CFF's lokalafdeling København

 
Tirsdag den 1. februar 2016 kl. 19.00
Herlev Hospital i det store mødelokale

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest en 22. januar 2015 på mail ccf.kbh@gmail.com

Dagsorden:
 
1.    Valg af dirigent.
2.    Lokalafdelingens beretning om lokalafdelingens virksomhed i den forløbne periode.
3.    Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4.    Lokalafdelingens forslag til en handlingsplan for det næste år.
5.    Valg af bestyrelsesmedlemmer.
                         (Der skal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år)
                         På valg er:
                         Thies Marten Wieczorek (villig til genvalg)
                         Ida Ott Simonsen (villig til genvalg)
                         Kristina Junge Kunak Deckers (genopstiller ikke)
                         Merethe Søe Jensen (genopstiller ikke)

Følgende har meddelt at de stiller deres kandidatur til rådighed til en bestyrelsespost:
                         Sara Ude Sørensen
                         Mette Maagaard
                         Pia Hougaard

6.    Valgt af suppleanter.
                         (Der skal helst vælges 3 suppleanter)
7.    Valg af revisor.
                         Lise L. Nielsen (villig til genvalg)
8.    Valg af revisorsuppleant.

                         Jeanne Meerson (villig til genvalg)
9.    Indkomne forslag.
                         Indkomne forslag indsættes på hjemmesiden den 24. januar.

10.  Eventuelt, herunder uddeling af Kirsten Hjerrilds Rejselegat

Efter generalforsamlingen - kort pause med lidt servering

ca. kl. 19:45 medlemsarrangementet

Erfaringsudveksling med indledende oplæg af (Navnet indsættes når aftalen er på plads)
eller evt. foredrag.

NB! Familie og pårørende til medlemmer af CCF er altid velkomne til at deltage i alle vores arrangementer, ligesom medlemmer fra andre lokalafdelinger kan deltage i CCF Kbh’s medlemsmøder.

Pårørende har adgang til generalforsamling og medlemsmøde, men kun medlemmer har tale- og stemmeret ved generalforsamlingen.

Af hensyn til servering bedes man tilmelde sig senest den 26. januar på mail til
ccf.kbh@gmail.com

Spørgsmål i fm. generalforsamlingen kan rettes på ovennævnte mail eller på tlf. 6138 5461.


Med venlig hilsen  

Bestyrelsen i CCF’s lokalafdeling København


2015:

27 deltagere

03.09.2015

Medlemsarrangement
Julehygge med banko

Tid: onsdag den 11. november 2015, kl. 18:00.
Sted:  Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 2500 Valby.

Så er det blevet tid til julebanko. 5 almindelige spil, samt et ekstraspil.

Vi håber du har lyst til at deltage og være med til at gøre det til en hyggelig aften.

Måske det skal være en juletradition i CCF København?

Der vil naturligvis blive serveret gløgg og æbleskiver, ligesom der vil være tid til at snakke sammen inden, mellem og efter spillene. De heldige vindere vil blive begavet med nogle ganske fornuftige præmier.
Bl.a. er hovedpræmien i ekstraspillet en flot købmandskurv.
Afprøv dit held, så bestyrelsesmedlemmer ikke skal rende med hovedpræmierne..

Det koster 40 kr. at deltage. CCF giver derudover et pænt tilskud til medlemsmødet.

Tilmelding sker ved
- at indsætte beløbet på: Regnr. 2253 kontonr: 6885 766 607 senest den 4. november. Husk navn(e) i beskedfeltet
- og send mail til: ccf.kbh@gmail.com med navne på tilmeldte, og gerne medl.nr. på medlemmer, og/eller ring på 6138 5461, ligeledes senest 4. november.

NB! VIGTIGT! Husk at det ved tilmelding skal fremgå, om man ønsker Gløgg, kaffe, te, øl eller vand. Fremgår det ikke ved tilmelding vil der blive serveret gløgg. CCF er vært ved første ”drik”
Det vil derudover være muligt at købe øl til 22 kr. eller vand til 19 kr. Husk lige penge, eller betal via MobilPay på dagen.

Hurtig tilmelding tilrådes. Der er kun 70 pladser.

Parkering:
Det vil være muligt at parkere i køreskolernes træningsområde, hvorfra der er også direkte indgang til Kulturhuset. Kør ind ved Gammel Køge Landevej nr. 3.

Med venlig hilsen  
Bestyrelsen i CCF’s lokalafdeling København


9 tilmeldte

01.10.2015

Bowling i CCF Københavns ungegruppe
Lørdag den 17. oktober 2015 kl. 18:45.

Ungegruppen inviterer til en sjov aften med bowling for medlemmer i alderen 18-35 i CPH Bowling & lounge i DGI byen.

Vi mødes kl. 18:45, hvor vi får udleveret sko etc.
Vi bowler fra kl. 19:00 - 21:00, hvorefter vi går videre på café og runder aftenen af sammen.
Der vil være en egenbetaling på 50 kr. pr. person, som ved tilmelding bedes indbetalt på foreningens konto:
Regnr. 2253 kontonr: 6885 766 607 senest den 14. oktober. Husk navn i beskedfeltet.
Du skal også tilmelde dig på vores Facebookgruppe: "CCF ungegruppe København" senest den 14. oktober på

Du kan ringe til Henriette for yderligere oplysninger på 5188 5019
 


119 deltagere

06.05.2015

Medlemsmøde om Low FODMAP

NB! arrangementet er flyttet

 

Tid: Onsdag den 30. september 2015, kl. 19:00 – 21:00.
Sted:  Aleris Hamlet Privathospital - kantinen.
Adresse:  Gyngemose Parkej 66, 2860 Søborg. (Den gamle "TV-byen" i Søborg)

Foredragsholder: Line Lønsbo Jensen, klinisk diætist og Cand. Scient. i klinisk ernæring.

Low FODMAP diet er en forholdsvis ny diæt til behandling af patienter med irritabel tyktarm (IBS), men som også kan anvendes hos patienter med Colitis Ulcerosa og Morbus Crohn. Low FODMAP diæten handler om, at begrænse indtaget eller helt undgå visse typer af kulhydrater, da de kan resultere i mavetarmsymptomer som f.eks. smerter, oppustethed samt et skiftende afføringsmønter.

Under foredraget vil klinisk diætist Line Lønsbo Jensen med udgangspunkt i 1-2 patientcase(s) forklare, hvordan hun rent praktisk guider patienter igennem Low FODMAP-diæten. Målet med foredraget er bl.a. at få indsigt i, hvordan man indfører en Low FODMAP diæt, hvordan man re-introducerer fødevarer og hvordan dagligdagen på diæten kan fungere.

Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål efter pausen.

Tilmelding til medlemsmødet senest den 27. september på mail: ccf.kbh@gmail.com

NB! Familie og pårørende til medlemmer af CCF er altid velkommen til at deltage i vores arrangementer, ligesom medlemmer af andre lokalafdelinger i CCF også er velkomne.

På gensyn

Bestyrelsen i CCF’s lokalafdeling i København
6138 5461


8 deltagere

10.06.2015

Ungegruppen holder grillaften lørdag 1. august 2015 ved Amager Strand. 
Vi mødes ved Lagunebroen 
kl. 15:00.
(Den ligger ved rundkørslen, tæt på Amager Strand)

Alle i ungegruppen er velkomne. Man medbringer selv bestik og service, samt kød til eget forbrug til grillen. CCF medbringer grill, kul og tændvæske, og sørger for brød, salat og andet tilbehør.

Vi starter lidt tidligt i år så der er god tid til at hoppe i vandet og hygge før vi tænder op til aftensmad. Man er velkommen til at komme og gå når det passer en.
 
Tilmelding via Facebook ”CCF Ungegruppe København”, eller på mail til ccf.kbh@gmail.com senest 29. juli.

Du kan ringe til Henriette for yderligere oplysninger på 5188 5019


8 deltagere

25.09.2014

Ungegruppen holder møde med erfaringsudveksling og planlægning

Tirsdag den 9 juni 2015 kl. 17:30
Tagensvej 70, på 1. sal. (i SR bistands lokaler)

Vi holder møde med erfaringsudveksling, men bruger også tid på i fællesskab at planlægge det kommende års arrangementer i ungegruppen.
Alle er velkomne til at byde ind med ideer og ønsker til aktiviteter for ungegruppen det næste år.

Der er masser af muligheder for medindflydelse. Målet er at få 4-5 arrangementer på plads.

Følg med på Facebookgruppen: ”CCF Ungegruppe København”, hvor du bl.a. kan se hvordan du tilmelder dig, og andre relevante informationer.

Du kan også ringe til Henriette på 5188 5019, eller maile på ccf.kbh@gmail.com

 


25.03.2015

Ladywalk 18. maj 2015

CCF inviterer til Ladywalk - en gåtur med ligesindede til støtte for sygdomsramte kvinder. Det er sjovt, fornøjeligt og festligt – og så er det kun for kvinder.

Den 18. maj 2015 afholdes der Ladywalk i København og i 10 andre byer.

Ladywalk har i 2015 valgt at give donationer til Hjerteforeningen, Endometriose Foreningen og Colitis-Crohn Foreningen.
 
Det støtter CCF København op om, og stiller med et ”Superhold”. Mænd er velkomne til at heppe.

Distancen er 7 eller 12 km, men det er ok at vende om, hvis man ikke kan mere. Man kan sagtens deltage alligevel.

Det er ikke et krav at være medlem af CCF, så invitér meget gerne din datter, mor, svigermor, veninde, studiekammerat, kollega eller nabo med. De er  meget velkomne til at tilmelde sig Ladywalk på linket herunder.
http://ladywalk.dk/superuseradmin.aspx?guid=e3adb6d0-0917-4d24-8754-9d4f379700a0
Tilmeld dig ved at klikke på linket HER.

Du skal ikke udfylde feltet ”Afdeling”, men vigtigst, du skal indbetale 125 kr. på konto 2253 - 6885 766 607, med angivelse af navn i beskedfeltet og senest den 16. april.

Når  tilmelding og betaling er registreret, modtager du ca. 22. april en bekræftelse på din tilmelding samt diverse praktiske oplysninger i forbindelse med deltagelsen. 

Alle CCF kvinder og pårørende, opfordres til at fordrive ventetiden ved CCF’s stand på Tiøren ved Strandparken på Amager. Hold øje med det store Beachflag med CCF’s logo og navn.
Standen er bemandet fra kl. 16:00.
 
Som tilmeldt CCF’er eller pårørende, vil vi gerne forære dig en flot læbepomade ved standen. CCF har også finansieret et flot CCF-tryk på ryggen af T-shirten, til alle der er tilmeldt via ovennævnte link.

Kom endelig i god tid. Der kan godt være lidt kø ved uddeling af T-shirt og rygpose.
 
Vi følges ad i samlet flok til åbningstale og opvarmning ca. kl. 18:00.
 
Du finder oplysninger om adresse, parkering, busforbindelser, toiletforhold osv. her: http://ladywalk.dk/
 
Er der noget, du er tvivl om, er du velkommen til at kontakte Lise på telefon 21 31 01 21.
 
 
Håber vi ses til en hyggelig Ladywalk.
 
Bestyrelsen i CCF’s lokalafdeling i København
 


110 deltagere

21.11.2014

Medlemsmøde om biologiske lægemidler

tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19:00 - 21:00 på  Herlev Hospital i det lille auditorium
Foredragsholder:  Læge, ph.d. Casper Steenholdt, Medicinsk Afdeling, Glostrup Hospital

Foredraget vil specifikt handle om: "biologisk terapi/behandling med TNF hæmmere og med fokus på individua
liseret behandling"

Casper vil dog også kort komme ind på, hvad de biologiske lægemidler kan, som de gængse lægemidler ikke kan? Er det en bedre behandling? Kan vi alle få denne behandling? Hvordan virker det i vores organisme? Virker det altid? Er der bivirkninger? Opfattes de biologiske lægemidler som redningen for nogen patienter? Hvor længe skal man have det? Bliver Remicade og Humira på sigt løsningen til en større og større gruppe patienter med Crohn og colitis? Er der andre biologiske lægemidler på vej til vore sygdomme? Der er mange spørgsmål at stille. Mød op og hør svarene på nogle af dem.

Tilmelding til medlemsmødet senest 10. maj på mail: ccf.kbh@gmail.com
Yderligere informationer på tlf. 6138 5461.

På gensyn


Betyrelsen i CCF’s lokalafdeling i København
6138 5461


16 deltagere

28.03.2014

UNGEGRUPPENS NÆSTE ARRANGEMENT

finder sted den 5. april. Hold øje med Facebookgruppen CCF Københavns ungegruppe holder jule- påskefrokost fredag den 21. februar 2015 kl. 16:30 - ??.

i Frivilligcentret på Tagensvej 70, 2200 København N.

Øvrige informationer og tilmelding via ungegruppens lukkede Facebookgruppen "CCF Ungegruppe København", hvor du vil finde yderligere oplysning om tid og sted, samt tilmelding.

Du kan også skrive til ccf.kbh@gmail.com


110 tilmeldte

13.01.2015

Medlemsarrangement i CCF København
"Om at leve med en kronisk sygdom"

Mandag 16. februar 2015 kl. 19.00 - 21:00
Herlev Hospital i det store mødelokale

Karen Keinicke, Cand. psyk., aut. holder foredrag over emnet "Om at leve med en kronisk sygdom"
 
Karen Keinicke har sin praksis i Fåborg, men vi har været heldige at få denne aftale, under hendes besøg i hovedstaden i anden anledning. 

Karen Keinicke har undervist på CCF’s landsdækkende kurser gennem de seneste 10 år.
 
Vi er flere i CCF København, der har oplevet hende og har været meget begejstret over hendes måde at er komme ud over rampen på med sit budskab.

Bestyrelsen er glade for at have fået muligheden for at give vore medlemmer muligen for at få denne insigt og oplevelse.

Tilmelding senest lørdag den 14. februar på mail ccf.kbh@gmail.com
 
Vi vil være vært med vand og frugt i pausen.
 
Bestyrelsen i CCF København
61385461


16 deltagere

4.09.2014

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
 i CFF's lokalafdeling København

 

Tirsdag den 3. februar 2015 kl. 19.00
Herlev Hospital i det store mødelokale

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest en 27. januar 2015 på mail: platform_shoes@hotmail.com

Dagsorden:
 
1.    Valg af dirigent.
2.    Lokalafdelingens beretning om lokalafdelingens virksomhed i den forløbne periode.
3.    Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4.    Lokalafdelingens forslag til en handlingsplan for det næste år.
5.    Valg af bestyrelsesmedlemmer.
                         (Der skal vælges 3 bestyrelsesmedl. for 2 år samt 1 medlem for 1 år) 
                         Henriette Vransø (villig til genvalg)
                         Kenneth Hoffmann (villig til genvalg)
6.    Valgt af suppleanter.
                         (Der skal helst vælges 3 suppleanter)
7.    Valg af revisor.
                         Lise L. Nielsen (villig til genvalg)
8.    Valg af revisorsuppleant.

                         Jeanne Meerson (villig til genvalg)
9.    Indkomne forslag.
10.  Eventuelt, herunder uddeling af Kirsten Hjerrilds Rejselegat

Efter generalforsamlingen - kort pause hvor der serveres vand og frugt

ca. kl. 19:45 medlemsarrangementet

Foredrag af ph.d studerende Hengameh Mirsepasi. Hun vil fortælle om international forskning og forskning på Statens Serum Institut, der viser, at tilstedeværelse af colibakterier i tarmen har indflydelse på opblussen hos Crohn og colitispatienter. Vi vil bede hende fortælle, hvilken betydning denne forskning på sigt har/kan få for Crohn- og colitisramte.

Kom og hør det for os spændende foredrag om det for os interesante emne.

NB! Familie og pårørende til medlemmer af CCF er altid velkomne til at deltage i alle vores arrangementer, ligesom medlemmer fra andre lokalafdelinger kan deltage i CCF Kbh’s medlemsmøder.

Pårørende har adgang til generalforsamling og medlemsmøde, men kun medlemmer har tale- og stemmeret ved generalforsamlingen.

Tilmelding senest 1. februar på mail ccf.kbh@gmail.com

Spørgsmål i fm. generalforsamlingen kan rettes på ovennævnte mail eller på tlf. 6138 5461.

På bestyrelsens vegne

Henriette Vransø
Formand


2014:

10 tilmeldt

25.09.2014

Ungegruppen holder møde med erfaringsudveksling

Hvornår: Tirsdag den 4. november 2014 fra kl. 17:00
Hvor: Tagensvej 70, på 1. sal. (i SR bistands lokaler)

Blandet arrangement med erfaringsudveksling i hyggelig atmosfære, hvor der startes ud med et socialt brætspil den første time. Derefter går vi i dybden med to emner, som bliver vedtaget gennem afstemning på Facebook.

Følg derfor med i vores Facebookgruppe ”CCF Ungegruppe København” og få indflydelse på dagsordenen. Her kan du også se hvordan du tilmelder dig, samt læse andre relevante informationer.

Er du ikke medlem kan du melde dig ind i Facebookgruppen, hvis du er under 35 år, og medlem af CCF.

Du kan også ringe til Henriette på 5188 5019, eller maile på ccf.kbh@gmail.com
 


107 deltagere tilmeldt. 84 mødt.

24.08.2014

BEMÆRK mødet er flyttet til Auditorium 3+4 i stueetagen. Gå ind af hovedindgangen, gå til venstre ca. 20 m, derefter til højre og gå ned i bunden af den lange gang.

Kirurgisk foredrag med overlæge Claus Buhl Nielsen

Tid: 12. november 2014 kl. 19:00 - 21:00
Sted: Hvidovre Hospital. Bemærk at mødet er flyttet til Auditorium 3+4.
Adressen er Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre.

Claus Buhl Nielsen vil have et særligt fokus på J-pounch operationen. Han vil fortælle om hvorfor J-pounch operationen bliver foretaget på især patienter med colitis ulcerosa, der har fået fjernet tyktarmen. Han vil samtidig komme ind på, hvorfor det rent faktisk er en rigtig god løsning for mange.

Forbedring af livskvalitet og eventuelle uhensigtsmæssigheder ved operationen for nogle, vil også blive berørt i foredraget.

Han vil også komme ind på andre kirurgiske behandlingsmuligheder og de nyeste landevindinger inde for kirurgien i forhold til colitis ulcerosa og morbus Crohn..

Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål til Claus Buhl Nielsen efter pausen.

CCF i København er i pausen vært med vand og frugt.
NB! Familie og pårørende til medlemmer af CCF er altid velkommen til at deltage i vores arrangementer, ligesom medlemmer af andre lokalafdelinger i CCF også er velkomne.

Tilmelding til medlemsmødet senest den 9. november på mail: ccf.kbh@gmail.com

Med venlig hilsen


CCF’s lokalafdeling i København
Kenneth Hoffmann
6138 5461


242 tilmeldt

10.09.2014

Low FODMAP diæt ved Colon irritable (IBS)

Torsdag 18. september 2014 på Herlev hospital

Tilmelding nødvendig

Et dobbeltforedrag med professor, dr. med. overlæge Pia Munkholm, Gastroenheden og diætist Lisbeth Jensen, medforfatter til bøgerne "Low FOPMAP diet" 1 og 2.

Dato: Torsdag den 18. september 2014 kl. 18:30 - 21:00
Sted: Herlev Hospital, det store auditorium på 1. sal. (Ind af hovedindgangen, gå til venstre og op ad trappen)

Adressen: Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev.

Begge foredragsholdere har gennem deres tilknytning til Herlev Hospital, spillet en særdeles aktiv rolle inden for forskning og udbredelse af kendskab til "Low FODMAP diet ved Colon irritabile" som behandling af patienter med IBS.
Der vil ved dette dobbeltforedrag blive sat fokus på både den medicinske- og den diætetiske vinkel i forhold til FODMAP.

Arrangementet er gratis at deltage i.
Man behøver ikke være medlem af CCF for at deltage, men vi vil sætte stor pris på et gavebidrag. Læs derfor venligst videre. 

Bemærk:
Gavebidrag til CCF / lodtrækning om FODMAP bøger

I forbindelse med arrangementet, vil vi trække lod om et antal FODMAP bøger blandt alle fremmødte, der forud for mødet har betænkt CCF med et gavebidrag på minimum 50 kr.
Der er 1 FODMAP bog i præmiepuljen for hver 8 modtagne gavebidrag.
Som gavebidragsyder kan du endvidere få et eksemplar af bogen ”Sæt fokus på”, som er 12 beretninger om at have en kronisk tarmsygdom inde på livet.

For at deltage i lodtrækningen skal du senest 14. september, indbetale dit gavebidrag til CCF-Københavns bankkonto. Reg.nr. 2253, Kontonr. 6885 766 607.
Husk i meddelelsesfeltet at skrive dit navn.

Før foredragene starter, kan du ved indgangen til arrangementet aflevere dit cpr.nr. Derved vil dit gavebidrag være fradragsberettiget på selvangivelsen, og bidraget overføres som støtte til CCF’s landsforening, der indberetter bidraget til SKAT. Det er også ved indgangen du kan få bogen "Sæt fokus på". Kom derfor i god tid.

Lodtrækningen vil finde sted som afslutning på arrangementet.

Tilmelding til medlemsmødet senest den 12. september på mail: ccf.kbh@gmail.com

NB! Familie og pårørende til medlemmer af CCF er altid velkommen til at deltage i vores arrangementer, ligesom medlemmer af andre lokalafdelinger i CCF også er velkomne.

- o 0 o -

Sidste nyt: Salg af FODMAP bøgerne

Bøgerne  "LOW FODMAP DIET", (grundbogen) og "LOW FODMAP DIET 2" sælges
i forbindelse med foredraget.

Bøgerne sælges for kr. 200,- pr. bog, Kun ved kontant betaling og lige penge.
(Du sparer op til 158,- pr. bog)

Vil du være sikker på at få bøgerne ifm foredraget, er det nødvendigt at bestille bog/bøgerne på vores mail ccf.kbh@gmail.com senest mandag den 15. september kl. 08:00.

Det er også nødvendigt tydeligt i mailen at angive om man ønsker
BOG 1
eller
BOG 2
eller 
BEGGE BØGER.

Du kan læse lidt om bøgerne på disse link: http://ccf.dk/produkt/42/bog%3A-low-fodmap-diet-1---grundbog og http://ccf.dk/produkt/46/bog%3A-low-fodmap-diet-2---basiskoekkenet

Bestilte bøger skal afhentes ved indgangen før foredraget, så kom i god tid.
Eventuelt uafhentede bøger eftersendes ikke, men sælges i pausen og efter foredragene til interesserede.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen i
CCF’s lokalafdeling København
v/ Kenneth Hoffmann

61 38 54 61


8 fremmødt

21.03.2014

Grillarrangement i Ungegruppen
den 19. juli 2014

Denne gang holdes et grillearrangement i Amager Strandpark. Hold øje med arrangementet på Facebookgruppen "CCF Ungegruppe København", hvor der er yderligere informationer om arrangementet - mødetid og sted samt tilmelding.


12 fremmødt

21.03.2014

Påskefrokost i ungegruppen
den 5. april 2014.

På Facebookgruppen "CCF Ungegruppe København" vil man kunne holde sig orienteret om dette sociale arrangement. Denne gang står den på påskefrokost og socialt samvær i Frivilligcentret på Tagensvej 70.


106 fremmødt

05-04-2014

Medlemsarrangement

Medicinsk foredrag af Overlæge Ida Vind

Tid og sted: Onsdag den 2. april 2014 kl. 19:00 – 21:00 på Hvidovre Hospital - auditorium 3+4.
Adressen er Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre.

Ida Vind er tilknyttet gastroenheden på Hvidovre Hospital, og vil fortælle om de seneste landvindinger inden for forskningen af colitis ulcerosa og Crohns sygdom. Hun vil også komme ind på de mest udbredte behandlinger, og hvorfor det nogle gange kan være så svært at finde den ”rigtige” behandling til den enkelte patient.

Der foretages løbende megen forskning inden for vore 2 store sygdomme. Mange unge læger i Danmark arbejder engageret med diverse Ph.D’er, for at finde årsager/behandlinger der sammen kan gøre livet med colitis og Crohn mere tåleligt, og forhåbentlig i sidste ende helbrede. Vi har bedt Ida Vind komme med hendes bud på, hvad vi kan forvente os af de kommende års forskning, både på kort, men også på lidt længere sigt.

Der er som altid mulighed for at stille spørgsmål til vores foredragsholdere.

Tilmelding til medlemsmødet senest den 30. marts på mail: ccf.kbh@gmail.com eller tlf. 61 38 54 61.

CCF i København er vært, og serverer i pausen vand og frugt.

NB! Familie og pårørende til medlemmer af CCF er altid velkommen til at deltage i vores arrangementer, ligesom medlemmer af andre lokalafdelinger i CCF også er velkomne.


12 fremmødt

03.01.2014

Arrangement i ungegruppen

CCF Københavns ungegruppe holder jule- påskefrokost fredag den 21. februar 2014 kl. 16:30 - ??.
i Frivilligcentret på Tagensvej 70, 2200 København N.

Øvrige informationer og tilmelding via ungegruppens lukkede Facebookgruppe.

Er du endnu ikke medlem af denne, kan du søge på "CCF Ungegruppe København", så vil du som medlem af CCF blive lukket ind i gruppen.

Du kan også skrive til ccf.kbh@gmail.com


21 tilmeldt, 17 fremmødt

03.01.2014

  Generalforsamling tirsdag den 4. februar 2014

CCF’s lokalafdeling i København indkalder til generalforsamling tirsdag den 4. februar kl. 19:00.

Dagsorden ifølge vedtægterne (Kan læses på www.ccf.dk).
Generalforsamlingen afholdes på Herlev Hospital i det store møderum i stueetagen ved forhallen.

Der afholdes ERFA-møde i forlængelse af generalforsamlingen, hvor CCF er vært ved en forfriskning og lidt frugt. Der udsendes yderligere invitation i januar 2014.


2013:

176 tilmeldt, 153 mødt

01.10.2013

  Medlemsmøde om irritabel tyktarm 28. november 2013

Læge PhD Johan Burisch vil holde foredrag om ”irritabel tyktarm”, IBS,

Mødet holdes på Herlev hospital kl. 19:00 - 21:00 i det store møderum i stueetagen ved hovedindgangen.

Mange med Crohn og colitis lider også af irritabel tyktarm. CCF har besluttet at optage medlemmer med irritabel tyktarm som medlemmer i foreningen, og vil med dette foredrag tage afsæt til information inden for dette sygdomsområde.

Johan Burisch vil give en overordnet gennemgang af sygdommen og behandlingsmuligheder, herunder FODMAP, som kan være en hel eller delvis hjælp for op mod 70% af de der lider af irritabel tyktarm.

Til dette foredrag er medlemmerne velkomne til at tage venner og bekendte med, der kan have gavn af viden inden for dette område. Op mod 800.000 danskere menes ifølge lægevidenskaben, at lide af irritabel tyktarm i let eller svær grad.

Der vil blive god mulighed for spørgsmål og dialog med Johan Burish. 

Foreningen er vært ved frugt og vand på mødet.

Tilmelding til arrangementet senest søndag 24. november på mail ccf.kbh@gmail.com eller tlf. 61 38 54 61.


8 deltagere

01.10.2013

Ungegruppen holder møde med julehygge

lørdag den 2. november 2013 kl. 19:00

Arrangementet finder sted i Frivilligcentret på Tagensvej 70, 1. sal København N.

Der serveres æbleskiver og lidt at drikke, mens der bliver god plads til erfaringsudveksling.

Tilmelding til arrangementet senest onsdag den 30.2. oktober på mail til:
rikke-nielsen2001@hotmail.com eller på Facebook ved at tilmelde dig gruppen:
CCF ungegruppe København”.
Her kan du samtidig holde dig løbende orienteret om ungegruppens aktiviteter.


105 medlemmer tilmeldt, 92 fremmødt.

10.08.2013

  Medlemsarrangement 

Onsdag den 9. oktober 2013, kl. 19:00 – 21:00
på Hvidovre hospital, auditorium 3+4.

Foredrag af overlæge Anders Pæregaard, leder af Børneafdelingen på Hvidovre hospital samt reservelæge Kathrine Carlsen fra samme afdeling.

Anders Pærregaard vil bl.a. komme ind på forskningen inden for vores 2 ”store” sygdomme. Hvilken viden er der om, hvorfor så mange børn og unge får diagnosen morbus Crohn eller colitis ulcerosa. Er der forskningsmæssige gennembrud på vej inden for Colitis ulcerosa eller Crohn sygdom? Der vil også være et fokuspunkt på ernæring med flydende kost inden for visse patientgrupper, hvor der er et solidt bevis for god effekt.


Kathrine Carlsen vil bl.a. fortælle om sit nye Ph.D. projekt med webregistrering af symptomer og måling af ”livskvalitet” hos børn med inflammatorisk tarmsygdom.

Selvom der i dette arrangement er særligt fokus på børn og unge, er der bestemt også noget at hente for de voksne.

Tilmelding  på mail senest den søndag den 6. oktober 2013 på ccf.kbh@gmail.com eller evt. på tlf. 61 38 54 61.

CCF vil i pausen servere frugt og vand til mødedeltagerne.

Familie og pårørende til medlemmer af CCF er altid meget velkomne til at deltage i CCF’s arrangementer. 

NB! Dette arrangement er blevet til i et samarbejde mellem alle CCF’s lokalafdelinger øst for Storebælt, da alle børn og unge øst for Storebælt er tilknyttet Hvidovre hospitals børneafdeling.


28 medlemmer tilmeldt, 26 fremmødt

15.06.2013

Medlemsarrangement onsdag den 28. august 2013 kl. 19:00 - 21:00 

ERFA-møde på Herlev Hospital i det store møderum ved indgangshallen.

 

  Kom til dette spændende ERFA-møde, som indledes med et foredrag af iværksætter Jesper Norbøll, 37 år, og med Crohns sygdom


På dette ERFA-møde sættes også fokus på muligheder.

Han vil fortælle om egne erfaringer med morbus Crohn, siden sit 22 år, og det at være iværksætter, og med egen grafiske virksomhed.

Han har tidligere holdt mange foredrag med udgangspunkt i netop at være iværksætter, og samtidig ikke lægge skjul på sin sygdom.
Her vil han tage udgangspunkt i det at slås med sin kroniske sygdom, og samtidig finde kræfterne til at etablere egen virksomhed.
Kom og hør en anderledes historie. Der er tid og plads til spørgsmål og dialog.

Vi holder en kort pause ca. midtvejs, hvor foreningen serverer vand og frugt.

Efter pausen fortsættes snakken i mindre grupper. Her bliver der rig mulighed for at udveksle egne erfaringer, eller tage udgangspunkt i Jespers oplæg. Hvis nogen vil fortsætte dialogen med Jesper, vil han være til rådighed under hele mødet.

Det at leve med en kronisk sygdom er et vilkår. Udfordringen er derfor at få det bedst mulige ud af livet.

Med disse ERFA-møder etableres en ramme, hvor ”vi bliver hørt” og ”møder gensidig forståelse” og med sikkerhed ”får noget med hjem”.

NB! Familie og pårørende er altid velkomne til at deltage i vores arrangementer.
Medlemmer af andre lokalafdelinger i CCF er også meget velkomne.


40 medlemmer tilmeldt, 36 fremmødt

 1.4.2013

Seksualitet med CC og / eller stomi

Onsdag den 15. maj 2013, kl. 19:00 – 21:00
Herlev Hospital i det store møderum ved indgangshallen
v/ Psykolog Agnete Hvidberg

Emnet har været efterspurgt blandt vore medlemmer.

Agnete Hvidberg, vil i sit oplæg komme ind på de psykologiske aspekter ved at få stomi/diagnose af CC.
Hun vil komme ind på hvordan det er at leve med det. Da fokus er på seksualitet i dette medlemsmøde, vil Agnete komme ind på identitet og på selvværd og selvtillid og forskelle mellem disse. Hvordan kan man få ”selvværd nok” til at have en seksualitet med stomi eller hyppig afføring? Og hvordan passer man på sig selv/sin psyke?
Forskelle og ligheder mellem mennesker i parforhold og dem, der lever alene.
Efter en pause vil vi i små grupper drøfte egne erfaringer, som der samles op på. Herefter bliver der forhåbentlig tid til spørgsmål.  Har du lyst til blot at lytte, er du også meget velkommen.

Arrangementet henvender sig til alle aldersgrupper. Der vil være noget at ”tage med hjem” for alle.

Tilmelding på mail senest den 12. majpå ccf.kbh@gmail.com  eller evt. på tlf. 6138 5461.

Med venlig hilsen
CCF’s lokalafdeling København


134 medlemmer tilmeldt, 130 fremmødt

14.02.2013

  Behandling med biologiske lægemidler

Onsdag den 17. april 2013, kl. 19:00 – 21:00
Herlev Hospital, auditoriet på 1. sal. Der er skiltning i forhallen
v/ Læge Margarita Elkjær, Gastroenheden på Herlev Hospital

Vi får kendskab til hvorfor der er meget fokus på brugen af biologiske lægemidler, Remicade og humira, til behandling af vore sygdomme.
Hvad er det de biologiske lægemidler kan, som de gængse lægemidler ikke kan? Er det en bedre behandling? Kan vi alle få denne behandling? Hvordan virker det i vores organisme? Virker det altid? Er der bivirkninger? Opfattes de biologiske lægemidler som ”redningen” for nogen patienter?  Hvor længe skal man have det?
Bliver Remicade og Humira på sigt løsningen til en større og større gruppe patienter med Crohn og Colitis? Er der andre biologiske lægemidler på vej til vore sygdomme?
Som du kan se er der mange spørgsmål at stille. Mød op og bliv klog på en mulig fremtidig behandling.
 
Der bliver en kort pause ca. halvvejs, hvor foreningen er vært for lidt frugt og vand.
 
Efter pausen vil der være mulighed for at stille spørgsmål.
 
Tilmelding på mail senest den 14. aprilccf.kbh@gmail.com  eller evt. på tlf. 6138 5461


42 medlemmer tilmeldt 28 fremmødt til generalfors. 40 fremmødt til foredrag.

05.01.2013

Generalforsamling og medlemsmøde

onsdag den 6. februar 2013 kl. 19:00

i Auditoriet på Herlev Hospital

 

Vi begynder med medlemsmødet

Læge og Ph.D. Johan Burisch, Gastroenheden på Herlev Hospital, fortæller om sin deltagelse i et stort internationalt forskningsprojekt om colitis ulserora of morbus Crohn. Det er bl.a. den slags projekter der kan være med til at løfte lidt af sløret for vores mærkelige sygedomme, og på sigt måske kan være med til gøre livet lidt lettere.
Der vil, efter det forhåbentlig spændende foredrag, være mulighed for at stille spørgsmål. 
 

Efter en lille pause med vand og frugt holder vi
 

Generalforsamling

Dagsorden i følge vedtægterne:

 

Pkt. 1 Valg af dirigent

Pkt. 2 Lokalafdelingens beretning om lokalafdelingens virksomhed i den forløbne periode
Pkt. 3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Pkt. 4 Lokalforeningens forslag til en handlingsplan for det næste år

Pkt. 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer

      På valg:

          Kenneth Hoffman (villig til genvalg)

          Rune Friis-Jensen (villig til genvalg)

Pkt. 6 Valg af suppleanter

Pkt. 7 Valg af revisor
Pkt. 8 Valg af revisorsuppleant

Pkt. 9 Indkomne forslag

Pkt. 10 Eventuelt, herunder uddeling af Kirsten Hjerrilds rejselegat


I pausen serveres vand og frugt


2012:

56 medlemmer tilmeldt, 47 fremmødt

10.08.2012

Medlemsmøde med Erfaringsudveksling

Mødet finder sted den 3. oktober 2012 kl. 18:00 - 21:00 på Herlev Hospital i den store mødesal. Gå ind ad hovedindgangen
 

Rigtig mange medlemmer har opfordret os til at lave et ERFA-møde, hvor I får mulighed for i mindre grupper, at drøfte hverdagens trængsler med andre i samme situation.
En af CCF ambassadører, Mia Jexen kommer og fortæller sin historie, som oplæg til snakken i de mange grupper.

Det at leve med en kronisk sygdom er et vilkår. Udfordringen er derfor at få det bedst mulige ud af livet.

Derfor vil vi ikke undlade at nævne at bogen ”Sæt fokus på" – 12 beretninger om at have en kronisk tarmsygdom inde på livet. Bogen er blevet til på initiativ af Jeanette Hjort, og er udgivet i et samarbejde med Colitis Crohn Foreningen. 

 


108 medlemmer tilmeldt, 102 fremmødt.

05-03-2012

Medlemsarrangement i CCF med Klinisk diætist Lisbeth Jensen, Herlev Hospital
Hvornår: Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19:00
Hvor: Herlev Hospital, det lille auditorium
Hvem: For medlemmer og pårørende
Kosten har stor betydning, ikke mindst når man har en kronisk sygdom. Det er derfor ekstra vigtigt at give kroppen de bedst mulige betingelser for at fungere, og sørge for at være i en god ernæringstilstand.

Hvad kan vi gøre for at hjælpe os selv vha. kosten?
Har maden nogen betydning for vores sygdom?
Hvorfor reagerer vi på den mad vi spiser?

Der vil blive mulighed for stille spørgsmål til Klinisk diætist, Lisbeth Jensen.

NB! Medlemmer fra Frederiksborg og Roskilde lokalafdelinger er meget velkomne.

Bemærk: Du kan ikke besvare denne mail.
Bestyrelsen vil sørge for frugt samt lidt at drikke.


46 medlemmer til meldt

02.02.2012

Generalforsamling tirsdag 28. februar 2012 kl. 18:30
i det lille auditorium på Herlev hospital
Der vil efterfølgende være foredrag med medicinsk overlæge Ole Østergård og kirurgisk overlæge Claus Rønholt kl. 19:30.

Dagsorden i følge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Lokalafdelingens beretning om lokalafdelingens virksomhed i den forløbne periode
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Lokalafdelingens forslag til en handlingsplan for det næste år
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Der skal vælges 3 for 2 år og 2 for 1 år)
      Rune Friis-Jensen – villig til genvalg
      Kenneth Hoffmann – villlig til genvalg
      Jeanne Meerson – modtager ikke genvalg
  6. Valg af suppleanter (Mindst 2)
  7. Valg af revisor
  8. Valg af revisorsuppleant
  9. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest den 14. februar 2012)
10. Kirsten Hjerrilds Rejselegat
11. Eventuelt


Medlemsarrangement efter generalforsamlingen
tirsdag den 28 februar 2012 kl. 19:30
Medicinsk overlæge Ole Østergaard, kirurgisk overlæge Claus Rønholdt stiller op som ekspertpanel, og fortæller om den seneste udvikling inden for forskningen i vore sygdomme. Man vil kunne stille spørgsmål til paneldeltagerne.


9 deltagere

01.12.2011

Minigolf - socialt arrangement
Torsdag d. 19. januar 2012 kl. 17.45, I Fun City Sport
Hørkær 1-3, 2730 Herlev

Kære lokale medlemmer og pårørende

Nu er det tid til en sjov og hyggelig aften.
Vi glæder os til at mødes med Jer til en dyst på minigolfbanen med efterfølgende spisning:
Vi starter med at spille minigolf en time fra kl. 18:00. Forinden skal vi lige lave holdene.
Efter dysten trænger vi sikkert til noget at styrke os på.
Der vil være en let anretning i form af en burger, en clubsandwich eller lignende.

- CCF København og Frederiksborg giver tilskud, sådan at prisen er kr. 75,- pr medlem.
- pårørende må hellere end gerne deltage, dog med en egenbetaling af kr. 159,-.

Prisen inkluderer minigolf og mad.
- Drikkevarer er for alle på egen regning.

Der er plads til 60 personer til arrangementet.


2011:

Aflyst pga af manglende tilslutning

24.09.2011

Medlemsarrangement 17. november 2011 kl. 19.00
Fokus på teenagere
Møde med IBD sygeplejesker fra Hvidovre sygehus' børneafdeling


på Hvidovre Hospital (Det grønne lokale)
At være forældre til et barn med IBD er ikke nemt, det påvirker hele familien.
Når børnene bliver teenagere, opstår der ofte nye udfordringer.
IBD-sygeplejerskerne Lone og Tine fortæller om arbejdet på Hvidovre Hospital, specielt med fokus på teenagerne.
Oplægget varer ca. 1,5 time. Der er mulighed for spørgsmål og indbyrdes dialog.

Arrangementet er blevet til i et samarbejde mellem lokalafdelingerne øst for Storebælt

Vi ser frem til at hilse på rigtig mange af vore medlemmer.


Aflyst pga af manglende tilslutning

03.08.2011

Medlemsarrangement 21. september 2011 kl. 19.00
Møde med socialrådgivere

p
å Hvidovre Hospital (Det grønne lokale)
Der kan være mange udfordringer forbundet med, når ens barn får en kronisk sygdom, såsom Colitis Ulcerosa eller Morbus Crohn. Hvilken hjælp og støtte er der egentlig at hente, når sygdommen rammer ens familie og hvad har man af rettigheder? Dette er nogle af de emner Susanne Jonassen og Ellen Tysse vil berøre. Efterfølgende vil der være mulighed for at stille spørgsmål til de to foredragsholdere.

Vi ser frem til at hilse på rigtig mange af vore medlemmer


CCF Landsgeneralforsamling med samkørsel

Tid: lørdag 2. april 2022 kl 14.00
Sted: Odense


I forbindelse med generalforsamlingen bydes på et let måltid. Ønsker du at deltage i spisningen, bedes du tilmelde dig senest 21. marts 2022 til sekretariatet på telefon 35354882 eller info@ccf.dk. Tilmelding er kun nødvendig for deltagelse i spisning.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være hovedbestyrelsen i hænde 1. marts 2022.

Forslag vedr. kandidater til hovedbestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 1. marts 2022.

Forslag til hovedbestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor, samt regnskab og budget vil kunne rekvireres fra foreningens sekretariat efter d. 21. marts 2022. Informationerne udsendes automatisk til alle lokalformænd.

Dagsorden

1. Fremlæggeslse af hovedbestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i den forløbne periode til godkendelse.
2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelse af decharge.
3. Hovedbestyrelsens forslag til handlingsplan for det næste år.
4. Behandling og godkendelse af budget.
5. Indkomne forslag.
6. Valg:
   a. Foreningens formand (formanden er ikke på valt i år!)
   b. Hovedbestyrelsesmedlemmer. (Der skal vælges 4 medlemmer. 3 for 3 år og 1 for 2 år).
       (Af siddende HB medlemmer genopstiller Teitur Vagadal, Ulla Arnum, Helle Steno og Vera Slyk).
7. Valg af suppleanter. (Der skal vælges 3 suppleanter).
8. Valg af revisorer. 
9. Beslutnint om stedet for næste ordinære generalforsamling. 
10. Eventuelt.   

Bestyrelsen af lokalafdeling København håber på, at I medlemmer støtter op ved at deltage på Landsgeneralforsamlingen. Vi vil sørge for samkørsel - se mere her:

Klik her for Nemtilmeld og samkørsel


 

Medlemsforedrag "Hvad for en rådden fisk" med Benthe Bertelsen

Tid: 17. marts 2022 kl. 19.00

Sted: Online. 
 
Det er et oplæg om pludselig uden varsel, at finde ud af, at man er bærer af Morbus Crohn – lige som, at jeg syntes, at nu var jeg kommet på toppen af min karriere og der var masser af drømme, der skulle realiseres.   

7 ugers indlæggelse og 5 måneders rekreation trak gulvtæppet under mig – og mange ting skulle ses i øjne, ændres og finde nye veje, erstatte drømme med nye, samtidig med følgesygdomme siden er kommet til i en lind strøm. Hvor blot 2 år efter jeg selv var blevet diagnosticeret debuterede min dengang 16 årige datter med ”fætter Crohn”.  

I dette oplæg vil jeg dele hvad det gjorde ved mig, at få tæppet trukket under mig, hvorfor det IKKE er smart at gå til reception i g-streng, hvilke følgesygdomme, der er kommet til og hvordan jeg har lært, at navigere i det spillerum, som folk med disse usynlig tarmsygdomme skal lære at navigere i – også når ”manden med leen” til tider synes, at han skal banke på min dør.  

Håber I har lyst til, at deltage/lytte med i ca. 40 minutter og der bliver rig mulighed for at stille spørgsmål efterfølgende. DBH Benthe   

Pris: Deltagelse er gratis. 

Tilmelding: senest tirsdag 15/3 på  https://ccf-kobenhavn.nemtilmeld.dk/
Før foredraget får I tilsendt en mail med et link, så I kan logge jer på.

Med hilsen fra bestyrelsen, din lokalafdeling CCF København 
 
 

CCF-KBH Generalforsamling

Tid: Torsdag 2. februar 2023 kl. 19.00-20.00
Sted: Online
Tilmelding: ccf-københavn.nemtilmeld.dk 

 
Indkaldelse til Online ordinær generalforsamling i CCF København
Torsdag den 2. februar 2022, kl. 19.00-20:00. Dagsorden nedenfor.
 
Dagsorden ved generalforsamlingen ifølge vedtægterne:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning og handlingsplan for CCF-København 2022-2023
3) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4) Handlingsplan for 2023 herunder forslag til vedtægtsændringer 
5) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. På valg er jf. vedtægterne
 
 1. Hengameh Chloe Lauridsen, Formand (genopstiller) vælges for 2 år
 2. Iben Bøgeholm Folkmann, Næstformand (genopstiller) vælges for 2 år
 3. Marlene Frandsen, Kasserer (udtræder)
 4. Annie S. Pedersen, stiller op som kasserer, vælges for 2 år.
 5. Sylvia Katharine Engel, Suppleant (genopstiller) vælges for 1 år.
 
6) Valg af revisors.  
7) Indkomne forslag.
8) Eventuelt.

Tilmelding: Vi vil gerne have din tilmelding senest den 1. februar 2020 på ccf-kobenhavn.nemtilmeld.dk/. Find generalforsamlingen på listen over arrangementer og tryk på knappen ”Læs mere”.
 
Med venlig hilsen
På vegne af bestyrelsen i CCF København
Hengameh Chloѐ Lauridsen, formand, 23 84 04 22