Kirurgisk behandling

Informationshæftet kan hentes som PDF-fil: klik her

Denne publikation er udgivet af Landsforeningen til bekæmpelse af colitis ulcerosa og Crohns sygdom.
 
Den er skrevet og udarbejdet af foreningens Lægelige Råd, som har forfattet den ud fra de spørgsmål, der via foreningen hyppigst stilles ved eller før beslutningen om kirurgisk behandling
 
Det er hensigten med dette hæfte at besvare nogle af de spørgsmål, der altid melder sig, når man stilles overfor en situation, hvor kirurgisk behandling kommer på tale. I en sådan situation er man ofte så præget af sygdommen, at en egentlig forståelse og information om den forestående kirurgiske behandling ikke kan blive fyldestgørende eller tilfredsstillende. Derfor denne publikation.
 
Som patient eller pårørende har man et udtalt behov for at vide så meget som muligt om den behandling, man skal i gang med. Det er meningen med dette hæfte, at det på forhånd skal kunne give oplysninger om, hvad en kirurgisk behandling indebærer, både de positive og negative sider.
 
Denne publikation kan dog på ingen måde erstatte den personlige dialog mellem læge og patient, men det er vores håb, at den kan give svar på en del af de spørgsmål, der opstår, og virke som grundlag for yderligere og uddybende spørgsmål overfor læge og personale på hospitalet.
 
Hovedbestyrelsen og Det Lægelige Råd 2016

Redigeret januar 2016 (med forbehold for efterfølgende indholdsmæssige ændringer)
Copyright: Colitis-Crohn Foreningen
Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden mekanisk gengivelse af dette hæfte,
indhold, eller dele heraf, er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.


 

Sidste nyt

04/06/24
Hjertelig TAK for opbakning ... 
 
27/05/24
Kan du have brug for hurtig adgang til et toilet? ... 
 
22/05/24
299.890,- kr. uddelt til forskning ... 
 
Gå til nyhedsarkiv
member
member