Lokalafdeling Fyn


 

CCF Fyn inviterer til ordinær generalforsamling med spisning

Torsdag d. 9. februar 2023 Kl. 17.30

 
Sted:
Seniorhus Odense
Toldbodgade 5, 5000 Odense C
 
Dagsorden:
 
1. Valg af dirigent.
2. Lokalafdelingens beretning.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Bestyrelsens forslag til handlingsplan for det kommende år.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er: Lone P. (genopstiller ikke) og Bettina (genopstiller)
6. Valg af suppleanter. Sup. vælges for 1 år ad gangen,
  så både Kirsten og Lone H. er på valg men genopstiller.
7. Valg af revisor. 
8. Valg af revisorsuppleant.
9. Indkomne forslag.
10. Eventuelt.
 
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. februar.
 
Efter generalforsamlingen byder vi på smørrebrød og drikkelse, derfor er det vigtigt at du tilmelder dig. 
 
Tilmelding på crocofyn@hotmail.com eller 21689663 (Rikke) inden d. 1. februar 2022.
 
Vi glæder os til at se jer.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, CCF Lokalafdeling Fyn______________________________________________________________________
 

Vinterferie aktivitet sammen med CCF Fyn

 
Vi har reserveret baner hos Minigolfklub Putter Team Odense
 
ONSDAG d. 15. februar (skolernes vinterferie) kl. 16:00.
 
Det er INDENDØRS minigolf på deres baner på Rugårdsvej 23, kælderen.
 
Vi håber at mange har lyst til at have en hyggelig eftermiddag sammen.
 
Arrangementet er for medlemmer og deres familier.
Børn/børnebørn er meget velkomne. Hvert medlem kan tage 3 gæster med.
Det er tilmelding med først til mølle, men der er god plads ved banerne.
    
CCF Fyn betaler for en runde pr. person, så arrangementet er gratis. Minigolfklubben oplyser at det sandsynligvis tager omkring 1-1,5 time at spille en runde.
 
Der er mulighed for at købe øl, vand og chokolade i klubben.
Man må ikke selv medbringe drikkevarer.
 
Tilmelding på crocofyn@hotmail.com eller sms/tlf. Rikke: 21689663
Senest d. 10. februar.
 
Venlig hilsen bestyrelsen CCF Fyn
 
NB:
Minigolf klubben giver mulighed for at de børn under 18 år der deltager får mulighed for efterfølgende at spille på klubbens udendørsbane på havnen hele sommeren.