Lokalafdeling Fyn 


CCF Fyn inviterer til ordinær Generalforsamling d. 11. februar 2021 

Borgernes hus. Østre Stationsvej 15. 5000 Odense C 

 Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Lokalafdelingens beretning.

  3. Godkendelse af det reviderede regnskab

  4. Bestyrelsens forslag til handlingsplan for det kommende år.

  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:  

  6. Valg af suppleanter. På valg er:  Vi opfordrer til at nogen opstiller som suppleanter.

  7. Valg af revisor. På valg er: Lars Ole Valsøe.

  8. Valg af revisorsuppleant. På valg er: .

  9. Indkomne forslag.

  10. Eventuelt
 
Efter generalforsamlingen byder vi på sandwich og drikkelse, derfor er det vigtigt at du tilmelder dig. Ved tilmelding kan du oplyse hvis du har nogen madallergier vi skal tage højde for.   
 
Tilmelding på crocofyn@hotmail.com eller 21689663 (Rikke) inden d. 5. februar 2021.

 

Vi glæder os til at se Jer.
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, CCF Lokalafdeling Fyn

  


Grundet store portoudgifter opfordrer vi alle medlemmer til at blive tilmeldt vores mailliste og derved fremover modtage invitationer, nyheder osv. på mail. Skriv til os på crocofyn@hotmail.com

_____________________________________________________________________