Lokalafdeling Fyn 


 


CCF Fyn inviterer til ordinær Generalforsamling med spisning
Onsdag d. 13. februar 2019 Kl.17.30
Borgernes hus. Østre Stationsvej 15. 5000 Odense C 
 Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Lokalafdelingens beretning.
  3. Godkendelse af det reviderede regnskab
  4. Bestyrelsens forslag til handlingsplan for det kommende år.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Bettina Dinesen og Ib Jensen
  6. Valg af suppleanter. Vi opfordrer til at nogen opstiller som suppleanter.
  7. Valg af revisor. På valg er: Lars Ole Valsøe.
  8. Valg af revisorsuppleant. På valg er: Benny Pedersen.
  9. Indkomne forslag.
  10. Eventuelt

 
Efter generalforsamlingen byder vi på smørrebrød og drikkelse, derfor er det vigtigt at du tilmelder dig. Ved tilmelding kan du oplyse hvis du har nogen madallergier vi skal tage højde for.   
 
Tilmelding på crocofyn@hotmail.com eller 21689663 (Rikke) inden d. 25. januar 2019.
 
Vi glæder os til at se Jer.
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, CCF Lokalafdeling Fyn
 
 Grundet store portoudgifter opfordrer vi alle medlemmer til at blive tilmeldt vores mailliste og derved fremover modtage invitationer, nyheder osv. på mail. Skriv til os på crocofyn@hotmail.com

_____________________________________________________________________