Lokalafdeling Fyn 


CCF Fyn inviterer til ordinær Generalforsamling med spisning Torsdag d. 27. februar 2020 Kl.17.30

Borgernes hus. Østre Stationsvej 15. 5000 Odense C 

 Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Lokalafdelingens beretning.

  3. Godkendelse af det reviderede regnskab

  4. Bestyrelsens forslag til handlingsplan for det kommende år.

  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Rina Berg Kristensen, Rikke Vium og Kristin Juhl. 

  6. Valg af suppleanter. På valg er: Louise Pedersen. Vi opfordrer til at nogen opstiller som suppleanter.

  7. Valg af revisor. På valg er: Lars Ole Valsøe.

  8. Valg af revisorsuppleant. På valg er: .

  9. Indkomne forslag.

  10. Eventuelt
 
Efter generalforsamlingen byder vi på sandwich og drikkelse, derfor er det vigtigt at du tilmelder dig. Ved tilmelding kan du oplyse hvis du har nogen madallergier vi skal tage højde for.   
 
Tilmelding på crocofyn@hotmail.com eller 21689663 (Rikke) inden d. 23. februar 2020.

 

Vi glæder os til at se Jer.
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, CCF Lokalafdeling Fyn

  
CCF Fyn invitere til Café-hygge 
Søndag d. 19 April 2020 kl.12.30

Sted kommer senere.

Grundet store portoudgifter opfordrer vi alle medlemmer til at blive tilmeldt vores mailliste og derved fremover modtage invitationer, nyheder osv. på mail. Skriv til os på crocofyn@hotmail.com

_____________________________________________________________________