Lokalafdeling Fyn 
_______________________________________________________________________

CCF Lokalafdeling Fyn inviterer alle medlemmer + 1 til generalforsamling og foredrag om seksualitet, fertilitet og graviditet ved IBD patienter.

Generalforsamlingen finder sted tirsdag d. 28. februar 2017 kl. 18.30 i Emil Aarestrup auditoriet, indgang 50, OUH. Den ordinære generalforsamling starter kl. 18.30, hvorefter foreningen er vært med en kop kaffe/the, vand, frugt og kage, inden der er foredrag med læge Mette Julsgaard Nielsen.
Kan jeg blive gravid, når jeg har IBD? Kan jeg opleve nedsat fertilitet pga. biologisk behandling? Skal jeg føde ved kejsersnit, fordi jeg har stomi? Bliver min medicin overført til fostret – og er det skadeligt? Disse og mange flere tvivlsspørgsmål møder ofte IBD og IBS patienter, når de tænker på deres sygdom og ønsket om graviditet. Derfor har vi inviteret læge Mette Julsgaard Nielsen til at holde et spændende foredrag omkring graviditet, fertilitet og IBD. Foredraget kan anbefales både mænd og kvinder, da det bl.a. vil omhandle nogle af de medicinske aspekter for begge køn.
 
Arrangementet er gratis og foreningen er vært med kaffe/the, frugt m.m.
Tilmelding senest d. 24. februar 2017 på mail Crocofyn@hotmail.com eller til Rikke Vium på tlf. 2168 9663.
 
Dagsorden til ordinær generalforsamling i Lokalafdeling Fyn, torsdag d. 28. februar 2017:
1. Valg af dirigent.
2. Lokalafdelingens beretning.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Bestyrelsens forslag til handlingsplan for det kommende år.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Ib Jensen og Bettina Dinesen  (kan begge genvælges)
6. Valg af suppleanter. På valg er: Kurt Larsen (kan genvælges)
7. Valg af revisor. På valg er: Lars Ole Valsøe (kan genvælges)
8. Valg af revisorsuppleant. På Valg er: Benny Pedersen (kan genvælges)
9. Indkomne forslag.
10. Eventuelt.
 
Vi glæder os til at se Jer
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, CCF Lokalafdeling Fyn

_______________________________________________________________________
 
Grundet store portoudgifter opfordrer vi alle medlemmer til at blive tilmeldt vores mailliste og derved fremover modtage invitationer, nyheder osv. på mail. Skriv til os på Crocofyn@hotmail.com

 

_______________________________________________________________________