Socialrådgiver > Tilskud


Hjælpemidler
Når man får en kronisk sygdom, kan man få brug for hjælpemidler og tilskud til medicin. Der skelnes mellem behandlingsudgifter, hjælpemidler og forbrugsgoder.
>> Læs mere


Medicintilskud
Der ydes efter sundhedsloven automatisk tilskud ved køb af visse lægemidler. Tilskuddets størrelse afhænger af den enkelte persons forbrug af medicin med tilskud i løbet af en periode på ét år. Du starter på en ny tilskudsperiode, første gang du køber tilskudsberettiget medicin, efter at den forudgående periode på ét år er udløbet.
>> Læs mere


Kronikertilskud
Du kan automatisk få kronikertilskud, hvis du har store udgifter til tilskudsberettiget medicin.
>> Læs mere


Merudgifter efter § 100
Kommunen yder dækning til nødvendige merudgifter til den daglige livsførelse til personer fra 18 år og til folkepensionsalderen med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning.
>> Læs mere


Hjælp i særlige tilfælde efter § 82
Kommunen kan yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne.
Der kan kun ydes hjælp, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne.
>> Læs mere


Mine rettigheder - Børn og unge - Uddannelse - ArbejdsmarkedetTilskud - Fradrag - Rejser

Sidste nyt

27/11/23
den 29. november til og med den 6. december pga. flytning ... 
 
09/11/23
Så nåede Colitis-Crohn Foreningen – patientforening for tarmsyge (CCF), endnu en milepæl ... 
 
09/11/23
Vi er beærede over denne enestående mulighed for at styrke HB´s kompetencer og har store ... 
 
Gå til nyhedsarkiv
member
member