Lokalafdeling Østjylland


Bestyrelse:

Navn Adresse Telefon / Mail
Formand
Inger Graversen
  5174 4516 efter kl. 17.00
ig(@)ccf.dk
Næstformand
Mads Andersen
   
Kasserer
Anni Faarup Christensen
  2264 4464
anni.ccf(@)gmail.com
Sekretær
Anne Brosbøl-Ravnborg
   
Bestyrelsesmedlem 
Lene Thoudal Freltoft

Suppleant
​Ejner Damsgaard 
   
Suppleant og koordinator for Ungegruppen
Katrine Zeuner
   
Suppleant
​Helen Skov Axelsen
   
Revisor
Hanne Nørregaard
   
Revisorsuppleant
​Martin Hauge