Socialrådgiver > Mine rettigheder > Mere om rettigheder

 Kommunen har
 • Pligt til at belyse din sag korrekt, det vil sige at kommunen skal indhente og anvende relevante oplysninger fra f.eks. din læge og lignende. 
 • Tavshedspligt, hvilket betyder, at kommunen ikke umiddelbart må videregive oplysninger om dig uden din tilladelse.
 • Notatpligt. Det vil sige, at kommunen skal notere i din sag, hver gang, der har været samtale eller andet.
 • Partshøring. Formålet med partshøring er, at gøre dig opmærksom på, at sagen verserer, og give dig mulighed for at kommentere sagens oplysninger. Hvis kommunen ikke har partshørt i sagen, vil afgørelsen som udgangspunkt være ugyldig. Hvis partshøring ud fra en konkret væsentlighedsvurdering ikke vil ændre afgørelsens resultat, vil afgørelsen stadig gælde.
Du har
 • Ret til en bisidder efter eget valg. Du må gerne optage samtaler, som du selv deltager i, hvis du har behov for dette.
 • Ret til aktindsigt i alle dokumenter, bortset fra kommunens interne arbejdspapirer.
 • Ret til skriftlige begrundede afgørelser. Hvis en afgørelse går dig imod, så anmod om en skriftlig begrundet afgørelse.
Kommunen skal derudover medsende en klagevejledning.

Klageregler
 • Hvis du vil klage over afgørelse fra kommunen, skal du inden 4 uger fremsende klagen til den instans, der har truffet afgørelsen. Fristen regnes fra den dag hvor du har modtaget klagen i e-boks eller din postkasse
 • Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, skal kommunen fremsende din klage til Ankestyrelsen. Colitis-Crohn Foreningens socialrådgiver hjælper dig gerne i denne proces.
 • Når du vil klage over en afgørelse, er der ingen form krav. I princippet er det nok, at du siger ”jeg vil klage” til kommunen. Men er der kommet nye oplysninger i sagen siden kommunens afgørelse, så skal de nye oplysninger naturligvis sendes med til kommunen.
 • Klager over det generelle serviceniveau i kommunen, skal sendes til Kommunalbestyrelsen (i praksis til Borgmesteren).
Hvis du vil klage over behandling, fejlmedicinering mv. i Sundhedsvæsenet, skal du klage til Styrelse for patiensikkerhed. På www.stps.dk finder du yderligere vejledning.

Sidste nyt

17/05/24
Den 19. maj 2024 går hele verden i lilla for, at skabe fokus på tarmsygdomme! ... 
 
29/04/24
CCF Magasinet er nu på gaden ... 
 
13/02/24
Lørdag den 6. april 2024 kl, 12:30. ... 
 
Gå til nyhedsarkiv
member
member