Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Colitis-Crohn Foreningen

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, så det sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler personoplysninger om dig, når du retter henvendelse til os pr. mail, telefon, brev, samt ved indmeldelse og tilmeldinger via hjemmesiden. Vi behandler også personoplysninger om dig, når du er i kontakt med din lokalforening, og i samarbejdet mellem lokal- og landsforeningen.

Hvis du søger økonomisk støtte, en stilling i foreningen, eller er ansat hos os, behandler vi også dine personoplysninger elektronisk.
 

Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:

Colitis-Crohn Foreningen
Nørregade 71, 1.th.
5000 Odense C
CVR: 21 31 43 07
Telefon: 3535 4882
Mail: info@ccf.dk
 

Formålet med behandlingen af persondata

Afhængig af om du er medlem, kunde, bidragsyder, søger rådgivning, ansøger om job eller støtte hos os, er vi forpligtede til at behandle dine personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, og vi dels kan leve op til de forpligtelser, vi har som patientforening. Dette gælder både ved håndtering af dine eventuelle bidrag – medmindre du vælger at bidrage anonymt – dine eventuelle køb af ydelser eller varer hos os, og/eller når vi skal administrere dit medlemskab hos os.

Dette sker for at kunne varetage dine interesser i henhold til foreningens vedtægter og formål, at kunne kommunikere med dig og i øvrigt kunne foretage den administration, som er nødvendig og sædvanlig i Colitis-Crohn Foreningens arbejde. Grundlaget for behandling af personoplysninger om dig er Persondatalovens § 6 stk. 1 pkt. 2 samt § 7 stk. 4.

Hjemlen til at behandle dine personoplysninger ved ansøgning eller ansættelse i Colitis-Crohn Foreningen er Persondataloven § 6 stk. 1 pkt. 2 og § 7 stk. 3.
 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:
  1. Medlemsoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, fødselsdato og indmeldelsesdato, samt hvilken sygdom du har. Hvis du yder et gavebidrag bruger vi også dit CPR-nummer hvis du ønsker fradrag for dette.
  2. Ved rådgivning: For at kunne hjælpe dig bedst muligt, kan det være nødvendigt at indhente oplysninger om din sag. Dette sker altid i samarbejde og med fuldmagt fra dig. Ved al rådgivning er der selvfølgelig tavshedspligt.
  3. Oplysninger om frivillige: Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og mailadresse, samt hvilken funktion du har i foreningen. Hvis du gennem dit arbejde i foreningen skal have med børn under 16 år at gøre, indhenter vi desuden børneattest på dig.
  4. Oplysninger om ansatte eller ansøgere: Personoplysninger, som vi behandler i relation til ansøgere til stillinger eller ansatte, behandler vi for at kunne administrere dit ansættelsesforhold, eller for at kunne etablere et ansættelsesforhold.
  5. Oplysninger om annoncører og eksterne samarbejdspartnere: Kontaktoplysninger som navn, firma, firmaadresse, telefonnummer, mailadresse, samt din funktion.
  6. I forhold til vores toilet app "Flush-it" gemmer vi ikke brugernes position og deler heller ikke dine oplysninger med andre.
 
Her indsamler vi oplysninger fra

Vi får normalt oplysningerne fra dig personligt, enten ved indmeldelse, deltagelse i arrangementer i foreningen, hvis du yder et gavebidrag, hvis du laver frivilligt arbejde, eller ved ansættelse.
 

Samtykke

Ved indmeldelse og medlemskab i foreningen giver du samtykke til at vi behandler dine oplysninger.

Colitis-Crohn Foreningen videregiver ingen oplysninger om dig til andre, medmindre vi i følge dansk lovgivning er forpligtet eller har indhentet særskilt samtykke hertil.
 

Sletning af data

Personoplysninger om dig vil blive slettet, når vi ikke længere har et formål med at behandle dem.

Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på såvel medlemmer, frivillige og eksterne samarbejdspartnere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 
Dine rettigheder

I henhold til Persondataloven har du ret til indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af oplysninger om dig eller til at gøre indsigelse mod behandling.

Dit samtykke, kan du på ethvert tidspunkt trække tilbage, medmindre dette dog berører lovligheden af databehandlingen.

Hvis du ikke ønsker, at Colitis-Crohn Foreningen behandler personoplysninger om dig, som er nødvendige for, at vi kan administrere din tilknytning til foreningen, samarbejder med os i projekter eller på anden måde kommunikerer med os om spørgsmål, som har relation til Colitis-Crohn Foreningen og vores arbejde, kan dette betyde, at du ikke kan opretholde din tilknytning, eller at vores samarbejdsrelation må ophøre.

Hvis du ikke ønsker, at Colitis-Crohn Foreningen skal behandle personoplysninger om dig i forbindelse med ansøgning til stillinger, eller under din ansættelse, kan dette betyde, at du ikke får behandlet din ansøgning om ansættelse, eller at dit ansættelsesforhold må bringes til ophør.

Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, telefon: 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk.
 

Revision af privatlivspolitikken 

Revideret den 7. marts 2019.
Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.
 

Sidste nyt

17/05/24
Den 19. maj 2024 går hele verden i lilla for, at skabe fokus på tarmsygdomme! ... 
 
29/04/24
CCF Magasinet er nu på gaden ... 
 
13/02/24
Lørdag den 6. april 2024 kl, 12:30. ... 
 
Gå til nyhedsarkiv
member
member