MEDICINSK OG KIRURGISK FOREDRAG
 
Vi holder den 28. september 2020 foredrag med medicinsk læge Lone Larsen og kirurg Ole T. Ussing på Aalborg Sygehus Syd. Vi starter kl. 19.00 og slutter igen omkring kl. 21.30. Nærmere info omkring lokalet og tilmelding kommer i særskilt invitation.
 
 
FRIVILLIGT MARKED I AALBORG DEN 12. SEPTEMBER 2020 KL. 11.00 – 15.00
 
Vi deltager i år i Frivilligt Marked på Gammeltorv i Aalborg. Markedet er i år en del af Bæredygtighedsfestivalen. Kom og få en snak med en ligesindet eller kom og få nogle af vores brochurer omkring vores sygdomme, behandling o.s.v.
 
CAFE VISA DEN 26. OKTOBER 2020
Vi mødes til spisning på Cafe Visa, Aalborg Kennedy Arkaden kl. 17.30. Foreningen betaler mad og drikkevarer (en sodavand eller saft). Der er max. antal på 20 stk. og det er først-til-mølle, der gælder. Tilmelding skal ske til Jannie Jensen på tlf.nr. 41 96 1672 senest den 20. oktober 2020.
 
Dog tager vi denne aften forbehold for corona-situationen i Danmark, og forbeholder os retten til at aflyse, hvis reglerne for forsamlinger m.v. ændres.

 
STØTTELOTTO

 
Så er tiden inde til at forny dit lottonummer. Har du ikke deltaget før, så får du nu chancen!!! Det samlede præmiebeløb er nu på 600 kr. pr. måned; fordelt på 1 gevinst á 200 kr., 4 gevinster á 100 kr., samt en hovedpræmie på 500 kr., som trækkes hvert år på generalforsamlingen.
 
Prisen for at spille med i 12 måneder, og tilmed yde en vigtig støtte til din lokalafdeling er KUN 150 KR. (altså 12,50 kr. pr. måned). Der er stadig ledige numre, så har du lyst til at støtte din lokalafdeling og være med i de månedlige udtrækninger om i alt 600 kr., skal du bare indbetale beløbet på 150 kr. til reg.nr. 9218, kontonummer 207-21-06914 – husk at påføre navn og adresse.
 
Alle jer, som allerede har et lottonummer og som indbetaler nu 150 kr., vil automatisk fortsætte med det nummer, som I havde sidste gang.
 
På forhånd mange tak, fordi du deltager i vort støttelotto – indtægten herfra giver os langt større mulighed for at forøge og forbedre vores lokalaktiviteter.
 

 
HELDIGE VINDERE I 2019
 

  200 kr. 100 kr. 100 kr. 100 kr. 100 kr.
Januar 10 11 23 91 65
Februar 10 43 23 37 73
Marts 78 52 13 51 40
April 9 65 46 9 71
Maj 56 28 79 52 37
Juni 38 100 99 25 82
Juli 85 12 80 41 88
August 23 37 52 59 44
September 98 28 75 51 35
Oktober 6 79 19 92 49
November 13 8 68 4 6
December 14 99 68 49 95
 
Hovedgevinsten er nr. 39

Hvis du har vundet og ikke allerede har fået udbetalt gevinsten, så kontakt Jannie Jensen på enten tlf.nr. 41 96 16 72 eller mail: jnj@bdo.dk


Indkaldelse til ordinær generalforsamling

søndag den 9. februar kl. 14.00
 
Generalforsamlingen afholdes på Aalborg Sygehus Syd i mødelokalet på 2. sal i det gamle højhus.
 
Dagsorden ifølge vedtægterne:
  1. Valg af dirigent.
  2. Lokalbestyrelsens beretning om lokalbestyrelsens virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
  4. Lokalbestyrelsens forslag til handlingsplan for det næste år.
  5. Valg af medlemmer til lokalbestyrelsen.
På valg er Bjarke Christiansen, Gitte Andersen og Jannie Jensen. Alle modtager genvalg.
  1. Valg af suppleanter.
På valg er Lars Birkmose og Henriette Christiansen.
  1. Valg af revisor og revisorsuppleant.
På valg er Jørgen Poulsen og Per Højstgaard.
  1. Indkomne forslag.
  2. Eventuelt.

 
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved lidt mad samt en vand/sodavand.
 Af hensyn til mad bedes du/I tilmelde jer hos Jannie Jensen tlf. nr. 41 96 16 72 eller e-mail: jnj@bdo.dk senest den 31. januar 2020. Skulle du/I ikke nå at tilmelde jer, er du/I altid meget velkomne. Vi kan så ikke garantere for, at vi har mad nok.