Indkaldelse til ordinær generalforsamling:
 

LØRDAG DEN 3. FEBRUAR 2018

 Aalborg Sygehus Syd, mødelokale nr. 1, 2 sal i højhuset kl. 14.00 

Dagsorden ifølge vedtægterne:
 1. Valg af dirigent.
 2. Lokalbestyrelsens beretning om lokalbestyrelsens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
 4. Lokalbestyrelsens forslag til handlingsplan for det næste år.
 5. Valg af medlemmer til lokalbestyrelsen.
  På valg er Bjarke Christiansen, Jannie Jensen og Gitte Andersen. Alle modtager genvalg.
 6. Valg af suppleanter.
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  På valg er Jørgen Poulsen og Per Højstgaard. Begge modtager genvalg
 8. Indkomne forslag.
 9. Eventuelt.
   
  Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et stykke smørrebrød og en vand eller sodavand. Der serveres ligeledes kaffe og te.
   
  Kunne du tænke dig at gøre et stykke arbejde for vor forening, eventuelt indtræde i bestyrelsen eller har du en god idé, ønsker eller forslag til kommende arrangementer, hører vi meget gerne fra dig.
   
  Af hensyn til kaffe og mad bedes du/I tilmelde jer hos Jannie Jensen tlf. nr. 41 96 16 72 eller e-mail: jnj@bdo.dk senest den 27. januar 2018. Skulle du/I ikke nå at tilmelde jer, er du/I altid meget velkomne. Vi kan så ikke garantere for, at vi har kaffe og mad nok.Ungdomsgruppe
Der er startet en ungdomsgruppe op i nordjylland - se facebook:
"CCF ungegruppe Nordjylland"


STØTTELOTTO
 
Der er stadig numre, hvis du har lyst til at støtte lokalafdelingen Nordjylland! Det samlede præmiebeløb er nu på 600 kr. pr. måned; fordelt på 1 gevinst á 200 kr., 5 gevinster á 100 kr., samt en hovedpræmie på 500 kr., som trækkes hvert år på generalforsamlingen.
 
Prisen for at spille med i 12 måneder, og tilmed yde en vigtig støtte til din lokalafdeling er KUN 150 KR. (altså 12,50 kr. pr. måned). Du skal blot indbetale 150 kr. på reg.nr. 9218, kontonummer 207-21-06914 – husk at skrive navn og adresse.
 
Tak, fordi du deltager i vores støttelotto – indtægten herfra giver os langt større mulighed for at forøge og forbedre vores lokalaktiviteter.