Indkaldelse til ordinær generalforsamling:
 

MANDAG DEN 6. FEBRUAR 2023 KL. 19.00

 
Dagsorden ifølge vedtægterne:
  1. Valg af dirigent.
  2. Lokalbestyrelsens beretning om lokalbestyrelsens virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
  4. Lokalbestyrelsens forslag til handlingsplan for det næste år.
  5. Valg af medlemmer til lokalbestyrelsen.
På valg er Lene Svendsen og Rikke Grøndahl.
  1. Valg af suppleanter.
  2. Valg af revisor og revisorsuppleant.
På valg er Jørgen Poulsen og Per Højstgaard.
  1. Indkomne forslag.
  2. Eventuelt.

 
Generalforsamlingen afholdes i mødelokalet på 2. sal i det gamle højhus på Aalborg Sygehus Syd.
 
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en sandwich samt en vand/sodavand.
 
Kunne du tænke dig at gøre et stykke arbejde for vor forening, eventuelt indtræde i bestyrelsen eller har du en god idé, ønsker eller forslag til kommende arrangementer, hører vi meget gerne fra dig.
 
Af hensyn til mad bedes du/I tilmelde jer hos Jannie Jensen tlf. nr. 41 96 16 72 eller e-mail: jnj@bdo.dk senest den 1. februar 2023. Skulle du/I ikke nå at tilmelde jer, er du/I altid meget velkomne. Vi kan så ikke garantere for, at vi har mad nok.
 


 
STØTTELOTTO

 
Så er tiden inde til at forny dit lottonummer. Har du ikke deltaget før, så får du nu chancen!!! Det samlede præmiebeløb er nu på 600 kr. pr. måned; fordelt på 1 gevinst á 200 kr., 4 gevinster á 100 kr., samt en hovedpræmie på 500 kr., som trækkes hvert år på generalforsamlingen.
 
Prisen for at spille med i 12 måneder, og tilmed yde en vigtig støtte til din lokalafdeling er KUN 150 KR. (altså 12,50 kr. pr. måned). Der er stadig ledige numre, så har du lyst til at støtte din lokalafdeling og være med i de månedlige udtrækninger om i alt 600 kr., skal du bare indbetale beløbet på 150 kr. til reg.nr. 9070, kontonummer 207-21-06914 – husk at påføre navn og adresse.
 
Alle jer, som allerede har et lottonummer og som indbetaler nu 150 kr., vil automatisk fortsætte med det nummer, som I havde sidste gang.
 
På forhånd mange tak, fordi du deltager i vort støttelotto – indtægten herfra giver os langt større mulighed for at forøge og forbedre vores lokalaktiviteter.