Nyheder

Medlemsarrangement mandag d. 27. september kl. 17.00 – 19.00

Colitis-Crohn Foreningen er begejstret og stolte over, at kunne invitere alle medlemmer til arrangementet om hvad er Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme (NCAS).
 
Her har vi fået selveste Læge Anders Dige og projektsygeplejerske Rikke Edelbo, som vil holde oplæg om baggrunden for centerets tilblivelse, centerets arbejde og perspektiverne fremadrettet.
 
Arrangementet finder sted mandag den 27. september kl. 17.00 – 19.00 i lokal 3.5, Borgernes Hus i Odense, Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C. (lige ved siden af Odense Banegård).
 
Under mødet vil CCF sørge for en let forplejning og drikkevare.
 
Hvis du ønsker at deltage i arrangementet, kan du tilmelde dig ved at sende en mail til info@ccf.dk.
 
Da dette arrangement har en begrænset antal pladser, samt hvis du ikke har mulighed for at komme til Odense, så bliver det muligt at kunne følge oplægget hjemmefra, da vi også livestreamer mødet fra Odense via foreningens facebookside: https://www.facebook.com/colitiscrohnforeningen
 
 
CCFser frem til at byde jer velkommen og til at kunne præsentere jer for et sjældent og yderst interessant oplæg, både til de fysisk fremmødte men også til dem der deltager online.
 
Anders Dige holder oplæg under overskriften:
"Tankerne bag NCAS”
 
Rikke Edelbo holder oplæg under overskriften:
”Tværfagligt samarbejde i NCAS med fokus på at højne patientens livskvalitet. Hvordan?”
 
 
Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme er et pilotprojekt, der har til formål at udvikle nye principper og standarder for den ambulante behandling af patienter med autoimmune sygdomme, for derigennem at forbedre behandlingen af patienterne og deres livskvalitet.
I samarbejde med patientforeningerne FAIM og De Autoimmune har vi fået en bevilling fra Sundheds- og Ældreministeriet til at udføre projektet over 4 år.)
Som nationalt center er der også fokus på at formidle om centerets arbejde samt udbrede kendskabet til autoimmune sygdomme, både blandt patienter, pårørende, behandlere og andre.
 
Af CCF den 31/08/21Få rabat på psykologhjælpe
Medlemsrabat hos We.Care ... Læs mere
Af CCF den 28/01/22

CCF Magasinet nr. 125
Det nye nummer af af CCF medlemsmagasin er nu udkommet ... Læs mere
Af CCF den 27/01/22

Kursus for forældre og børn
Så er der åben for tilmelding til årets forældre og børn kursus ... Læs mere
Af CCF den 26/01/22

Julekonkurrence
Tillykke til vinderne ... Læs mere
Af CCF den 18/01/22

Ophold på Ønskeland
Trænger i som familie til en pause fra hverdagen på grund af jeres barn sygdom? ... Læs mere
Af CCF den 12/01/22

Forskningsartikel
Rapport: 50-års opfølgning af en populationsbaseret incidenskohorte af patienter med inflammatorisk tarmsygdom ... Læs mere
Af CCF den 15/12/21

Ungekursus
Tag på weekend med andre unge og lær andre i samme situation at kende. ... Læs mere
Af CCF den 10/12/21

Din Funktionsevne betyder (næsten) alt!
Om funktionsevne, beskrivelse og betydningen af denne i en sag ... Læs mere
Af Ricky Magnussen - CCF den 05/11/21

Ekstraordinær Generalforsamling
Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling Lørdag den 4. december kl. 13.00 ... Læs mere
Af CCF den 03/11/21

Nyt center støtter tarmpatienter til at få et godt liv
CPH-IBD-center slår officielt dørene. Her arbejder Gastroenheden og Børne- og Ungeafdelingen tæt sammen om at hjælpe kroniske tarmpatienter. ... Læs mere
Af Kommunikationsenheden, Hvidovre Hospital den 02/11/21

Sidste nyt

31/08/21
- hvad er Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme (NCAS). ... 
 
28/01/22
Medlemsrabat hos We.Care ... 
 
27/01/22
Det nye nummer af af CCF medlemsmagasin er nu udkommet ... 
 
Gå til nyhedsarkiv
member
member