Nyheder

Center for Funktionelle Lidelser Odense Universitetshospital, OUH

Region Syddanmarks Center for Funktionelle Lidelser er etableret på Odense Universitetshospital, OUH. Centeret er tilknyttet Smertecenter Syd, da der er et stort overlap mellem patienter med funktionelle lidelser og patienter med kroniske smerter. Ligesom der er et stort overlap i forhold til behandlingstilbuddene. Det betyder, at behandlingen bliver tilrettelagt tværfagligt, så der opnås faglig relevant synergi mellem behandlingstilbuddene.
 
Centret behandler de sværest ramte patienter
 
Center for Funktionelle Lidelser arbejder sammen med psykiatrien, herunder Psykiatrisk Afdeling i Odense, og andre relevante faglige specialer i forbindelse med behandling af patienterne. Centeret er bemandet af en speciallæge, en sygeplejerske, en fysioterapeut med indsigt i behandling, træning og rehabilitering og en psykolog med indsigt i fagområdet. Rammerne for børn og unge er nærmere beskrevet i et særskilt afsnit nedenfor.
 
Centeret har kapacitet til at behandle cirka 275 af de sværest ramte patienter årligt. Heraf er 75 af patienterne børn med funktionelle lidelser, som forsat behandles i de eksisterende rammer på børneafdelinger og i børne- og ungepsykiatrien, som centeret samarbejder med.
 
Henvisning
 
Patienter bliver henvist til Center for Funktionelle Lidelser gennem deres praktiserende læge, en speciallæge, sygehusafdeling mm. Center for Funktionelle Lidelser modtager ikke patienter med helbredsangst.
 
Behandling ved Center for Funktionelle Lidelser
 
Patienter med funktionelle lidelser er meget forskellige, og derfor vil behandlingerne blive tilrettelagt individuelt og i tæt samarbejde med den enkelte patient og de pårørende. Det giver den bedste behandlingen.
 
Det betyder også, at behandlingen vil blive oplevet forskelligt. Nogle vil opleve at de får det bedre, mens andre ikke vil opleve det samme. Nogle af de patienter som er sværest ramt af funktionelle lidelser vil ikke nødvendigvis vil kunne helbredes gennem tilbuddene, men vil dog forhåbentlig opleve en bedre trivsel gennem behandlingen, hvor der bl.a. tilbydes forskellige redskaber til den enkelte.
 
Om funktionelle lidelser
 
Funktionelle Lidelser er en samlebetegnelse for en række lidelser, der fremkalder fysiske symptomer, der blandt andet påvirker patienternes evne til at fungere i hverdagen, men som man ikke kan se i hverken blodprøver, røntgenundersøgelser eller andre medicinske undersøgelser.
 
De funktionelle lidelser er 'multifaktorielle', hvilket betyder, at der er mange forskellige faktorer og årsager til, at en person får en funktionel lidelse. Gennem de seneste år er der blevet forsket i årsager og behandling af funktionelle lidelser. Forskningen er ikke afsluttet, og der søges fortsat svar på flere ubesvarede spørgsmål.
 
Patienter med lettere funktionelle lidelser behandles lokalt
 
Den praktiserende læge er den primære behandler og vil i de fleste tilfælde være den bedste til at behandle patienter med lette og moderate funktionelle lidelser. Samtidig vil patienter med lette og moderate funktionelle lidelser også blive udredt og behandlet i flere specialer på alle sygehuse i Region Syddanmark.

Vil du vide mere
 
Du kan læse mere om funktionelle lidelser i Sundhedsstyrelsens anbefalinger til udredning, behandling, rehabilitering og afstigmatisering af mennesker med funktionelle lidelser her: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/funktionelle-lidelser---anbefalinger-til-udredning-behandling-rehabilitering-og-afstigmatisering
 
Ved spørgsmål eller andet, er det altid en god ide at kontakte sin praktiserende læge, speciallæge eller afdeling man er tilknyttet. Henvisning til Center for Funktionelle Lidelser sker netop gennem den praktiserende læge, en speciallæge, sygehusafdeling mm.
 
Børn og unge i center for funktionelle lidelser, Odense Universitetshospital, OUH
 
Behandlingstilbuddet til børn og unge er væsentligt forskelligt fra behandlingstilbuddet til voksne og beskrives derfor særskilt i det følgende.
 
Centret behandler de sværest ramte patienter.
 
Børn og unge med svære funktionelle lidelser kan henvises til specialiseret behandling i Odense fra børneafdelinger eller børnepsykiatriske afdelinger i hele Region Syddanmark samt fra praktiserende børne- og ungdomspsykiater. Børn og unge modtages kun undtagelsesvist efter henvisning direkte fra praktiserende læge.
 
Centret behandler børn og unge med længerevarende, svære symptomer med betydende påvirkning af funktionsniveauet, herunder langvarigt fravær fra skole og fritidsaktiviteter. Patienterne skal være fysisk velundersøgt, hvor der ikke er fundet en veldefineret fysisk sygdom som i tilstrækkelig grad kan forklare symptomerne. Barn og forældre skal være indstillet på at deltage i behandling af en funktionel lidelse.
Patienter med lette eller moderate symptomer skal fortsat behandles i almen praksis og på regionens pædiatriske afdelinger.
 
Behandlingen af børn og unge med funktionelle lidelser.
 
Formålet med behandlingen af børn og unge med funktionelle lidelser er, at patient og familie udvikler kompetencer til at håndtere deres fysiske symptomer, så de kan genetablere et aktivt børne- og ungdomsliv med skolegang, uddannelse og fritidsinteresser; og på sigt få en normalisering af hverdagsliv med evt. symptomfrihed.
Tilgangen til patienterne er familiebaseret med fokus på respektfuldt samarbejde med barnet/ den unge og familie. Behandlingen er tværfaglig og bygger på en biopsykosocial symptomforståelse.
 
Kontakt
 
Har du spørgsmål eller andet er du velkommen til at kontakte Børne -og Ungeafdelingen H. C. Andersen Børne og Ungehospital, OUH: karin.lassen@rsyd.dk eller Børne-og Ungepsykiatrisk Afdeling Odense: ditte.roth.hulgaard2@rsyd.dk

 
Af Center for Funktionelle Lidelser den 14/02/20Landsgeneralforsamling 2024
Lørdag den 6. april 2024 kl, 12:30. ... Læs mere
Af CCF den 13/02/24

Nye telefontider
Sekretariatet har fået nye åbningstider ... Læs mere
Af CCF den 08/02/24

CCF Magasinet nr. 133
CCF Magasinet er nu på gaden ... Læs mere
Af CCF den 29/01/24

Vil du være CCF´s nye Sekretariatschef ?
...og vil du være med til at få sat Danmarks mest oversete folkesygdom på dagsordenen? ... Læs mere
Af CCF den 15/01/24

CCF's politiske mærkesager
CCF har formuleret sine politiske mærkesager, der rummer 12 anbefalinger til politikerne, så det danske samfund kan løfte niveauet for behandling af mennesker med tarmsygdomme ... Læs mere
Af CCF den 15/01/24

Glædelig jul
Colitis-Crohn Foreningen holder lukket mellem jul og nytår. ... Læs mere
Af CCF den 18/12/23

Sekretariet holder lukket
den 29. november til og med den 6. december pga. flytning ... Læs mere
Af CCF den 27/11/23

Colitis-Crohn Forenngen – patientforening for tarmsyge, OPTAGET i Danske Handicaporganisationer
Så nåede Colitis-Crohn Foreningen – patientforening for tarmsyge (CCF), endnu en milepæl på foreningens rejse. ... Læs mere
Af den 09/11/23

Styrket professionalisering af Hovedbestyrelsen
Vi er beærede over denne enestående mulighed for at styrke HB´s kompetencer og har store forhåbninger til det kommende samarbejde med Anne ... Læs mere
Af den 09/11/23

CCF Magasinet nr. 132
CCF Magasinet er nu på gaden ... Læs mere
Af CCF den 26/10/23

Sidste nyt

14/02/20
Information om det nye center i Odense ... 
 
13/02/24
Lørdag den 6. april 2024 kl, 12:30. ... 
 
08/02/24
Sekretariatet har fået nye åbningstider ... 
 
Gå til nyhedsarkiv
member
member