Nyheder

Høring: Ny forordning om kliniske forsøg

Torsdag den 5. februar deltog CCF i høringen vedr. ny forordning om kliniske forsøg.
 
---    
Ministerrådet og Europa-Parlamentet vedtog i foråret 2014 en ny forordning om kliniske forsøg med lægemidler, som skal erstatte det gældende direktiv om god klinisk praksis ved gennemførelse af kliniske lægemiddelforsøg (GCPdirektivet).  
Den nye forordning om kliniske forsøg med lægemidler fastholder centrale principper fra det nuværende GCP-direktiv fra 2001. Som et generelt princip må et klinisk forsøg kun gennemføres, hvis forsøgspersonens rettigheder, sikkerhed og velfærd beskyttes, og hvis data fra forsøget bliver pålidelige og robuste. Desuden videreføres en række kvalitetsstandarder for de forskellige forsøgsfaser og for håndteringen af data. Forordningen skal også sikre mere ens regler både for godkendelse og for den samlede gennemførelse og overvågning af kliniske forsøg i hele EU. 
 
Ministeriet er sammen med Sundhedsstyrelsen og Den Nationale Videnskabsetiske Komité ved at kortlægge nye arbejdsgange og nødvendige lovændringer som følge af forordningen.
 
Hovedindholdet af en ny høring fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) om åbenhed om kliniske forsøgsdata kan findes hér: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2015/01/news_detail_002253.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
 


 
Af CCF den 06/02/15Landsgeneralforsamling 2023
Hovedbestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling: Lørdag den 25. marts 2023 kl. 14.00 Salen, Seniorhus Odense, Toldbodgade 5, 5000 Odense C ... Læs mere
Af CCF den 31/01/23

Samarbejdet mellem CCF og Kroer\Fink Advokater stopper
Samarbejdet stopper pr. 28. februar. ... Læs mere
Af CCF den 26/01/23

”Giv et medlemskab” – og gør en forskel!
Har du lyst og overskud til at donerer et medlemskab? ... Læs mere
Af CCF den 16/01/23

Jul
Colitis-Crohn Foreningen holder lukket mellem jul og nytår. ... Læs mere
Af CCF den 12/12/22

Solsikkeprogrammet
CCF har indgået et samarbejde med Solsikkeprogrammet ... Læs mere
Af CCF den 16/11/22

CCF Magasinet nr. 128
Det nye nummer af CCF Magasinet er nu på gaden ... Læs mere
Af CCF den 04/11/22

Høje el-priser og strømsvigt skubber patienter ud over kanten.
Patienter med kroniske sygdomme, der er afhængige af elektricitet til deres behandling, risikerer helbred og økonomisk nedtur på grund af rekordhøje el-priser og fare for strømafbrydelse. ... Læs mere
Af CCF den 26/10/22

Efterårsferie
Sekretariatet holde lukket for telefonhenvendelser i uge 42 ... Læs mere
Af CCF den 10/10/22

Tid til vaccination mod influenza og lungebetændelse
Når immunsystemet er nedsat, har du højere risiko for at få influenza og lungebetændelse ... Læs mere
Af CCF den 03/10/22

Samarbejdet med CCF’s socialrådgiver er stoppet
Det er med beklagelse, vi må meddele, at samarbejdet med CCF’s socialrådgiver er ophørt. ... Læs mere
Af CCF den 20/09/22

Sidste nyt

06/02/15
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ... 
 
31/01/23
Hovedbestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling: Lørdag den 25. marts 202 ... 
 
26/01/23
Samarbejdet stopper pr. 28. februar. ... 
 
Gå til nyhedsarkiv
member
member