Nyheder

Høring: Ny forordning om kliniske forsøg

Torsdag den 5. februar deltog CCF i høringen vedr. ny forordning om kliniske forsøg.
 
---    
Ministerrådet og Europa-Parlamentet vedtog i foråret 2014 en ny forordning om kliniske forsøg med lægemidler, som skal erstatte det gældende direktiv om god klinisk praksis ved gennemførelse af kliniske lægemiddelforsøg (GCPdirektivet).  
Den nye forordning om kliniske forsøg med lægemidler fastholder centrale principper fra det nuværende GCP-direktiv fra 2001. Som et generelt princip må et klinisk forsøg kun gennemføres, hvis forsøgspersonens rettigheder, sikkerhed og velfærd beskyttes, og hvis data fra forsøget bliver pålidelige og robuste. Desuden videreføres en række kvalitetsstandarder for de forskellige forsøgsfaser og for håndteringen af data. Forordningen skal også sikre mere ens regler både for godkendelse og for den samlede gennemførelse og overvågning af kliniske forsøg i hele EU. 
 
Ministeriet er sammen med Sundhedsstyrelsen og Den Nationale Videnskabsetiske Komité ved at kortlægge nye arbejdsgange og nødvendige lovændringer som følge af forordningen.
 
Hovedindholdet af en ny høring fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) om åbenhed om kliniske forsøgsdata kan findes hér: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2015/01/news_detail_002253.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
 


 
Af CCF den 06/02/15Ophold i Ønskelands Pausehus
Nu åbnes der igen for ansøgninger om ophold i Ønskeland. ... Læs mere
Af CCF den 15/09/20

Vi har fået ny socialrådgiver!
1. september startede vores nye socialrådgiver ... Læs mere
Af CCF den 07/09/20

Kronisk syge børn går i skole på hospitalet
Børn med kroniske sygdomme har ofte svært ved at opretholde et stabilt skoleliv. ... Læs mere
Af Hvidovre Hospital den 11/08/20

CCF Magasinet nr. 119
Det nye nummer af CCF Magasinet er nu på gaden ... Læs mere
Af CCF den 04/08/20

Foromtale af forskingsprojekt
Læs mere om de projekter CCF har støttet i 2020 ... Læs mere
Af CCF den 26/06/20

NY STOR INTERNATIONAL UNDERSØGELSE
AF COVID-19'S PÅVIRKNING PÅ FOLK MED MAVETARMSYGDOMME. ... Læs mere
Af CCF den 12/06/20

Patienter vil have bedre muligheder for digital kontakt med sundhedsvæsenet
– også når coronakrisen er overstået. ... Læs mere
Af Danske Patienter den 11/06/20

Få hjælp til at håndtere bekymringer og stress
Deltag i gratis webinar den 9. juni kl 16-17 ... Læs mere
Af CCF den 02/06/20

Sekretariatet holder lukket
mandag den 1. juni og fredag den 5. juni ... Læs mere
Af CCF den 28/05/20

Foromtale af forskningsprojekter
Læs mere om de projekter CCF har støttet i 2020 ... Læs mere
Af CCF den 26/05/20

Sidste nyt

06/02/15
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ... 
 
15/09/20
Nu åbnes der igen for ansøgninger om ophold i Ønskeland. ... 
 
07/09/20
1. september startede vores nye socialrådgiver ... 
 
Gå til nyhedsarkiv
member
member
member