Nyheder

Vi har brug for stærke patienter

I en tid med vigende budgetter og et sundhedsvæsen under pres skal man ikke regne med, at der foreløbigt bliver sat mere tid af til patienterne.

Flere undersøgelser fra blandt andre Diabetesforeningen, Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse viser, at flere og flere patienter får alvorlig psykisk påvirkning som følge af en kronisk sygdom.

Dette billede tegner sig desværre også for Colitis-Crohn Foreningens (CCF) medlemmer, som lider af kronisk tarmbetændelse. Sygdommen griber voldsomt ind i hverdagen med mavesmerter og op til 40 toiletbesøg i døgnet.

Et centralt problem for mange kronisk syge patienter er den tidspressede kontakt med læger og sygeplejersker, hvor fokus primært er på målbare ting som vægt og blodprøver – og ikke på, hvordan patienten klarer hverdagen.

Det skyldes ikke manglende vilje fra sundhedspersonalet.

Ifølge en undersøgelse fra Videnscenter for Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet ønsker både læger og sygeplejersker mere patientinddragelse.

I en tid med vigende budgetter og et sundhedsvæsen under pres skal man ikke regne med, at der foreløbigt bliver sat mere tid af til patienterne. Hvordan sikrer vi så, at man i mødet mellem patient og sundhedspersonale ’fanger’ det væsentlige for patienten, herunder faresignaler i forhold til depression som følge af den kroniske lidelse?

Vores bud er, at det i høj grad handler om at udvikle konkrete initiativer, der understøtter den stærke patient og det gode partnerskab mellem patienter, læger og sygeplejersker. Den stærke patient tager medansvar for at drive behandlingen og kan påtage sig opgaver som fx at udføre målinger i eget hjem. Undersøgelser fra European Health Care Foundation viser, at succesfuld behandling af kroniske lidelser afhænger op til 90 pct. af patienten og kun 10 pct. af sundhedsvæsenet. Samme undersøgelser viser, at kun cirka 20 pct. af kroniske patienter er i kontrol over egen sygdom.

Et godt partnerskab mellem patienter og sundhedspersonale indebærer blandt andet, at parterne fastsætter behandlingsmål i en ligeværdig dialog.

Dette er en vigtig forudsætning for velbehandlede og velfungerende patienter. En undersøgelse blandt CCF’s medlemmer viser, at flere end 60 pct. ikke opstiller behandlingsmål i samarbejde med lægen. Der er altså rum for forbedring, og ansvaret ligger både hos patienter og sundhedspersonale.

For nylig mødtes medlemmer af CCF med læger og sygeplejersker til en workshop i København i anledning af foreningens 25 års jubilæum for at drøfte konkrete initiativer, der kan fremme den stærke patient og det gode partnerskab. CCF tog initiativ til workshoppen, fordi den stærke patient og det gode partnerskab ikke kommer af sig selv. Der er behov for at udvikle værktøjer, fx oplysningsmateriale, patientuddannelse og eHealth-løsninger.

CCF vil i den kommende tid række ud til sundhedspersonale, patientforeninger, regioner og sundhedsindustri med henblik på samarbejde om konkrete udviklingsprojekter.

Af Bente Buus Nielsen (Landsformand - CCF), Pia Munkholm og Palle Bager

Se debatten fra Dagens Medicin - klik her 
Af CCF den 17/06/14Landsgeneralforsamling 2024
Lørdag den 6. april 2024 kl, 12:30. ... Læs mere
Af CCF den 13/02/24

Nye telefontider
Sekretariatet har fået nye åbningstider ... Læs mere
Af CCF den 08/02/24

CCF Magasinet nr. 133
CCF Magasinet er nu på gaden ... Læs mere
Af CCF den 29/01/24

Vil du være CCF´s nye Sekretariatschef ?
...og vil du være med til at få sat Danmarks mest oversete folkesygdom på dagsordenen? ... Læs mere
Af CCF den 15/01/24

CCF's politiske mærkesager
CCF har formuleret sine politiske mærkesager, der rummer 12 anbefalinger til politikerne, så det danske samfund kan løfte niveauet for behandling af mennesker med tarmsygdomme ... Læs mere
Af CCF den 15/01/24

Glædelig jul
Colitis-Crohn Foreningen holder lukket mellem jul og nytår. ... Læs mere
Af CCF den 18/12/23

Sekretariet holder lukket
den 29. november til og med den 6. december pga. flytning ... Læs mere
Af CCF den 27/11/23

Colitis-Crohn Forenngen – patientforening for tarmsyge, OPTAGET i Danske Handicaporganisationer
Så nåede Colitis-Crohn Foreningen – patientforening for tarmsyge (CCF), endnu en milepæl på foreningens rejse. ... Læs mere
Af den 09/11/23

Styrket professionalisering af Hovedbestyrelsen
Vi er beærede over denne enestående mulighed for at styrke HB´s kompetencer og har store forhåbninger til det kommende samarbejde med Anne ... Læs mere
Af den 09/11/23

CCF Magasinet nr. 132
CCF Magasinet er nu på gaden ... Læs mere
Af CCF den 26/10/23

Sidste nyt

17/06/14
Debat i Dagens Medicin ... 
 
13/02/24
Lørdag den 6. april 2024 kl, 12:30. ... 
 
08/02/24
Sekretariatet har fået nye åbningstider ... 
 
Gå til nyhedsarkiv
member
member