Nyheder

Medlemsarrangement mandag d. 27. september kl. 17.00 – 19.00

Colitis-Crohn Foreningen er begejstret og stolte over, at kunne invitere alle medlemmer til arrangementet om hvad er Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme (NCAS).
 
Her har vi fået selveste Læge Anders Dige og projektsygeplejerske Rikke Edelbo, som vil holde oplæg om baggrunden for centerets tilblivelse, centerets arbejde og perspektiverne fremadrettet.
 
Arrangementet finder sted mandag den 27. september kl. 17.00 – 19.00 i lokal 3.5, Borgernes Hus i Odense, Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C. (lige ved siden af Odense Banegård).
 
Under mødet vil CCF sørge for en let forplejning og drikkevare.
 
Hvis du ønsker at deltage i arrangementet, kan du tilmelde dig ved at sende en mail til info@ccf.dk.
 
Da dette arrangement har en begrænset antal pladser, samt hvis du ikke har mulighed for at komme til Odense, så bliver det muligt at kunne følge oplægget hjemmefra, da vi også livestreamer mødet fra Odense via foreningens facebookside: https://www.facebook.com/colitiscrohnforeningen
 
 
CCFser frem til at byde jer velkommen og til at kunne præsentere jer for et sjældent og yderst interessant oplæg, både til de fysisk fremmødte men også til dem der deltager online.
 
Anders Dige holder oplæg under overskriften:
"Tankerne bag NCAS”
 
Rikke Edelbo holder oplæg under overskriften:
”Tværfagligt samarbejde i NCAS med fokus på at højne patientens livskvalitet. Hvordan?”
 
 
Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme er et pilotprojekt, der har til formål at udvikle nye principper og standarder for den ambulante behandling af patienter med autoimmune sygdomme, for derigennem at forbedre behandlingen af patienterne og deres livskvalitet.
I samarbejde med patientforeningerne FAIM og De Autoimmune har vi fået en bevilling fra Sundheds- og Ældreministeriet til at udføre projektet over 4 år.)
Som nationalt center er der også fokus på at formidle om centerets arbejde samt udbrede kendskabet til autoimmune sygdomme, både blandt patienter, pårørende, behandlere og andre.
 
Af CCF den 31/08/21Ekstraordinær Generalforsamling
Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling Lørdag den 4. december kl. 13.00 ... Læs mere
Af CCF den 03/11/21

Nyt center støtter tarmpatienter til at få et godt liv
CPH-IBD-center slår officielt dørene. Her arbejder Gastroenheden og Børne- og Ungeafdelingen tæt sammen om at hjælpe kroniske tarmpatienter. ... Læs mere
Af Kommunikationsenheden, Hvidovre Hospital den 02/11/21

CCF Magasinet nr. 124
Det nye nummer af CCF Magasinet er nu udkommet ... Læs mere
Af CCF den 28/10/21

Tid til vaccination mod influenza og lungebetændelse
Når immunsystemet er nedsat, har du højere risiko for at få influenza og lungebetændelse ... Læs mere
Af CCF den 04/10/21

EFCCA Magasinet oktober 2021
Læs det nye nummer af EFCCAs magasin ... Læs mere
Af CCF den 01/10/21

Familie-arrangementer - "Vi er her for jer"
Den 11., 14. og 15. oktober afholder CCF arrangementer rundt i Danmark ... Læs mere
Af CCF den 14/09/21

Ophold på Ønskeland
Trænger i som familie til en pause fra hverdagen på grund af jeres barn sygdom? ... Læs mere
Af CCF den 03/09/21

Forskningsartikel
Innovativ metabonomisk karakterisering af sårhelingsprocessen ved colitis ulcerosa og identificering af nye potentielle terapeutiske angrebspunkter ... Læs mere
Af CCF den 26/08/21

Kend dine rettigheder
Tirsdag den 31. august kl. 19.00 – 20.30 afholder Colitis-Crohn Foreningen et online oplæg ved advokat Søren Kroer. ... Læs mere
Af CCF den 18/08/21

Sidste nyt

31/08/21
- hvad er Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme (NCAS). ... 
 
03/11/21
Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling Lørdag den 4. december kl. 13.0 ... 
 
02/11/21
CPH-IBD-center slår officielt dørene. Her arbejder Gastroenheden og Børne- og Ungeafdelin ... 
 
Gå til nyhedsarkiv
member
member