Lokalafdeling Midtvestjylland

Bestyrelse:

Navn Adresse Telefon / Mail
Formand
 
   
Næstformand
 
   
Sekretær
 
   
Kasserer 
Susanne Poulsen
Vardevej 58
7400 Herning
21 12 47 07
info@SanneP.dk
Bestyrelsesmedlem
Juul Larsen
Ågårdsvej 45
7480 Vildbjerg
tsjl45@hotmail.comk
Suppleant
Helle Nørgard
   
Suppleant
Karina Juul Pallesen
   
Revisor
Bjarne Sjælland 

Skjern
 
Revisorsuppleant
Bent Hansen

Lemvig