Spørg advokaterne


Colitis-Crohn Foreningen har pr. 1. januar 2020 indgået en udvidet samarbejdsaftale med Kroer\Fink Advokater som sikrer, at medlemmerne nu kan få endnu bedre råd og vejledning om juridiske spørgsmål. 

I det nye medlemstilbud, kan medlemmer af CCF rette henvendelse til Kroer\Fink Advokater med spørgsmål inden for forsikrings – og erstatningsret. Det kan eksempelvis være patientskader, arbejdsskader, privattegnede forsikringer såsom ulykkes- og erhvervsevnetabsforsikringer mv. 

Som medlem kan du få en grundig sparring med specialiserede advokater med det overordnede formål at, blive hjulpet godt videre med din sag. Ordningen er, hjælp til selvhjælp, men med en grundig sparring i ryggen.

Et helt overordnet formål med samarbejdet, er at sikre CCF’s medlemmers rettigheder, sådan at man som medlem ikke mister den erstatning, som man måtte have krav på. Inden for erstatning – og forsikringsret kan der være en række forskellige forældelsesfrister. Det er derfor vigtigt, at man tidligt i sit forløb søger rådgivning, så man ikke mister sin ret til erstatning.  

Kroer\Fink Advokater kan hjælpe med eksempelvis patientskader, hvor vi oplever et meget stort ”mørketal”. Vi ved, at et stort antal behandlingsforløb medfører patientskader, som aldrig bliver anmeldt og behandlet. Det kan være sager om egentlige lægefejl, men det kan også dreje sig om sager med sjældne og alvorlige komplikationer, bivirkninger fra lægemidler mv. Er du i tvivl herom, kan du kontakte advokatkontoret til en snak om din sag.

Du kan også få hjælp til en arbejdsskade- eller forsikringssag. Mange oplever, at det kan være svært selv at skulle håndtere en sag om erhvervsevnetab som følge af sygdom.  Det kan dreje sig om ganske store beløb, som man går glip af, hvis sagen ikke bliver håndteret korrekt. Har du tidligere passet et arbejde men har ophørt med dette, som følge af sygdom, bør du kontakte Kroer\Fink Advokater, hvis du er i tvivl om dine rettigheder.  Herefter vil Kroer\Fink Advokater gøre, hvad de kan for at hjælpe dig godt videre med din sag. 

Det er et hovedformål med ordningen at skabe et sikkerhedsnet for CCF’s medlemmer, som gratis kan henvende sig hos Kroer\Fink Advokater og få råd og vejledning. 

Medlemmer har også mulighed for at aftale et møde på kontoret til en samtale, hvis der er behov herfor. 


Såfremt du ønsker råd og vejledning i en af dine eller dine pårørendes sager, bedes du kontakte Kroer\Fink Advokater via deres hjemmeside: www.kroerfink.dk, på tlf. nr. 71 99 29 29 eller via mail på kontakt@kroerfink.dk

Såfremt der er tale om personfølsomme oplysninger, bedes du rette henvendelse til vores sikre mail: sikkerpost@kroerfink.dk    

 
 
Tilbud om oprettelse af testamente
 
Ønsker du, eller nogen du kender, at betænke Colitis-Crohn Foreningen, så giver Advokatfirmaet Kroer\Fink medlemmer af Colitis-Crohn Foreningen rabat på oprettelse af testamente.
 
Læs mere om Kroer\Fink på deres hjemmeside - www.kroerfink.dk

Sidste nyt

17/05/24
Den 19. maj 2024 går hele verden i lilla for, at skabe fokus på tarmsygdomme! ... 
 
29/04/24
CCF Magasinet er nu på gaden ... 
 
13/02/24
Lørdag den 6. april 2024 kl, 12:30. ... 
 
Gå til nyhedsarkiv
member
member