Lokalafdeling Nordsjælland

Arrangementer i 2021

Kommende arrangementer i 2021

21. februar - "Generalforsamlng med foredrag" (afholdes online)
Søndag d. 21. februar 2021 kl. 14:00 afholdes der ordinær Generalforsamling.
Se hele indbydelsen HER.

30. maj - "walk and talk"
En dejlig gåtur i det grønne inkl. en kop varmt samt lidt til den søde tand :)

14. november - "Julebanko og Julehygge"
Vores super hyggelige Julebanko og amrerikanske lotteri med fantastiske præmier og selvfølgelig traditionen tro... Lidt lækkert til ganen.
Et arrangement for hele familien, så tag gerne de nærmeste med denne dag :)
 


Generalforsamling 2021 (afholdt online)

Søndag d. 21. februar 2021 kl. 14:00 holdte vi ordinær Generalforsamling.

Det hele startede med et online foredrag med Jacob Sundberg som omhandlede ”Skab mere god energi i hverdagen" hvilket gav nogle rigtig gode værktøjer til at motivere sig selv til bedre energi i hverdagen. Specielt på de dage hvor vi måske kæmper allermest med vores udfordringer. (sygdomsmæssigt eller andet)

Derefter blev selve Generalforsmalingen afholdt på meget behørig vis og hvor både bestyrelsens beretning, handleplan, regnskab samt budget blev gennemgået og vedtaget uden anmærkninger.

Hele 5 bestyrelsesmedlemmer var på valg. Alle 5 genopstillede og alle 5 blev genvalgt. Vores suppleant Jesper, som har været en tro og kæmpe støtte i bestyrelsen i godt 5 år, trådte desværre ud og ingen ny blev valgt.  Vores revisor var også på valg, han genopstillede og blev genvalgt. Alt i alt sidder vi stadig 9 personer i bestyrelsen. Se sammensætningen under fanen "Bestyrelsen" her til højre.

Vi afsluttede med Amerikansk lotteri, hvor der var rigtig mange super gode præmier.

Tak til alle der mødte frem for at gøre dette arrangement muligt :)
 


30 års Jubilæum

Lokalafdelingen i Nordsjælland blev stiftet d. 3. oktober 1990, hvilket gjorde at vi havde 30 års Jubilæum i 2020, som vi desværre ikke kunne fejre sammen med vores medlemmer. Men det råder vi selvfølgelig bod på, så snart vi må forsamles fysisk igen, så hold øje med arrangementerne herinde.
 


ARKIV år 2020

Seneste nyt i 2020:
Grundet de nuværende og gældende restriktioner fra regeringen har vi valgt at aflyse alle arrangementer med fysisk fremmøde for resten af 2020. Generalforsamling
Din bestyrelse har brug for dig og indkalder til generalforsamling, som afholdes i Hillerød Frivilligcenter, Cafeen. Fredens vej 12B, 3400 Hillerød. Se efter de lyserøde strandflag.
Parkering på grus pladsen bag frivilligcentret er nedlagt i januar 2020.så der henvises til p-pladser i forbindelse med indkøbscentret Arkaderne ved Bilka. (mod betaling). S-tog og Lokalbanen samt S-bus og andre busser ca. 10-15 minutters gang derfra.
 Vi håber på at se rigtig mange af jer, hvor vi afholder en hyggelig eftermiddag, som hele familien kan deltage i.
Vi byder på kaffe/the med hjemmebag og koldt at drikke til både børn og voksne.
 
Der kommer en familie, med Birthe Steno i spidsen, som vil fortælle lidt om hvordan det er at være barn og ung og blive ramt af Colitis Ulserosa (CU i daglig tale). Hendes mor Helle vil fortælle om det at være pårørende, med de sorger og bekymringer der kommer i kølvandet samtidig med at der er en lillesøster og en mand som også skal tilgodeses. Vi glæder os til at møde Birthe Steno og hendes familie.
Vi laver også et lille lotteri, hvor vi bla. har præmier med bøgerne ” Low Fodmap Diet 1,2,3 og kogebog samt Tarme med charme.
 
Så skal vi have gennemført selve generalforsamlingen, hvor vi håber der er nogle, som vil melde sig til bestyrelsen. Vi vil jo gerne bestå som lokalafdeling og også gerne fremover kunne lave arrangementer for jer. 
                         
Vi har stærkt brug for dig og dine kompetencer i vores forening. Vi er alle frivillige og har selv sygdommen at slås med samtidig med job og familie. Du kan sagtens deltage med de ressourcer du har og vi har hårdt brug for dig. Syg og eller pårørende, så skal du/i være mere end velkommen. Jo flere vi er om arbejdet desto lettere bliver det hver især.
 
Kandidater til bestyrelsen og suppleanter samt revisor, skal være bestyrelsen i hænde senest den 20. januar 2020. på mail haurholm.ccf@gmail.com  Dog kan du også stille op ved selve generalforsamlingen.
Forslag som ønskes behandlet skal ligeledes være bestyrelsen i hænde senest den 20. januar 2020.
Den nyvalgte bestyrelse vil konstituere sig kort efter, ved 1. bestyrelsesmøde.
Vi glæder os til at møde dig/jer til en fantastisk eftermiddag.
Af hensyn til forplejningen vil det være dejligt med en tilmelding som dog ikke er bindende på mail haurholm.ccf@gmail.com eller sms/tlf 42213121. Oplys gerne hvor mange I kommer.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent 
 2. Bestyrelsens beretning 
 3. Handlingsplan
 4. Regnskab 
 5. Valg til bestyrelse
Pia Haurholm           er ikke på valg.
Jesper Olsen – udgår af bestyrelsen                    
Sharon Danelund – er på valg
Marianne Bergendorff – er på valg
Ledig post
Ledig post
  6. Valg af suppleanter
                          Jesper Olsen
 7. Valg af revisor
             Marianne Bergendorff trækker sig fra posten. - (man deltager ikke i bestyrelsesmøder)  
 8. Valg af revisorsuppleant                                                                                                           (man deltager ikke i bestyrelsesmøder)
 9. Indkomne forslag 
10. Eventuelt 


INTERNATIONAL IBD dag den 19. maj  (hvert år)
Gå ud og vis dig i lilla beklædning, og tag gerne hele familie med samt kæledyret også. Lad os fortælle om det at være IBD ramt. Hvis du kan være med til at få flere til at melde sig ind i foreningen vil det være fantastisk. 


Gospell

JulebankoMå vi få din e-mailadresse?
Vi har allerede fået en hel del e-mailadresser på vore medlemmer, men vi mangler måske lige din. Det er kun sekretariatet der kender din mail-adresse. 
Det vil være en stor hjælp for os, at kunne kommunikere på mail, når vi f.eks. udsender invitationer, der nogen gange skal gå lidt hurtigt og der ikke er tid til at sende et brev. Derfor opfordrer vi til, at du oplyser din e-mailadresse til CCF's sekretariat, gerne så hurtigt som muligt. Du kan gøre det ved at skrive til info@ccf.dk Så behøver du ikke gå glip af noget eller nogen af de arrangementer vi laver.
På forhånd mange tak for hjælpen.Gavebidrag
CCF har brug for gavebidrag hvert år af mindst 200 kr. pr. stk. for at bevare muligheden for momsrefusion og skattefradrag. Derfor opfordrer vi til at give et bidrag. Man kan evt være flere om at betale som f.eks. 4 personer betaler 50 kr. hver og man samlet sender 200 kr. til reg.nr. 1551 kontonr. 3535 4882. 
Husk at oplyse dit cpr.nr. hvis du ønsker skattefradrag.

Man er altid velkommen til at deltage i medlemsmøder i andre lokalafdelinger end sin egen, blot man er personligt medlem eller familiemedlem af CCF.
Se hvilke arrangementer der tilbydes i:
København - Midtsjælland - Vestsjælland - LollandFalster

 

  

Navigation