Lokalafdeling Nordsjælland 


Arrangementer

Generalforsamling 2017
Indkaldelse til generalforsamling 2017 med efterfølgende foredrag med diætist Stine Junge Albrechtsen om LOW FOOD MAP.

Kære CCF medlem

Lokalafdeling Nordsjælland afholder ordinær generalforsamling torsdag den 16. februar 2017, klokken 19.00 i Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C, 3400 Hillerød.


 Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Formandens beretning

  3. Handlingsplan

  4. Regnskab

  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Der er 1 åben post

Michelle Felby-Olsen  - modtager genvalg
Sharon Danelund        - ikke på valg
Tilo Freytag                  - modtager genvalg
Signhild á Grømma     - ikke på valg
Pia Haurholm              - modtager ikke genvalg            

  1. Valg af suppleanter: Der er 1 ledige post         

Jesper Olsen                - modtager genvalg
Ole Nielsen                  - modtager genvalg
Åben

  1. Valg af revisor:

Marianne Bergendorff  - modtager genvalg

  1. Valg af revisorsuppleant:

Åben

  1. Indkomne forslag

  2. Eventuelt

 Har du ønske om at indtræde i bestyrelsen og gøre et stykke arbejde i lokalafdelingen, så mød op på dagen og lad os se om du kan blive valgt ind.

Forslag der ønskes behandlet under punkt 9, sendes til bestyrelsen på nordsjaelland@ccf.dk senest den 9. februar.
 Efterfølgende vil der være foredrag med diætisten.

 Der vil blive serveret kaffe/the med kage samt 1 vand pr person.

Af hensyn til traktementet er der en tilmeldingsfrist den 9. februar på mail nordsjaelland@ccf.dk  alle er velkomne.
Vi glæder os til at se dig/jer.
 De venligste hilsener
Bestyrelsen i Nordsjælland

Budget klik her

Årsrapport  klik her

Må vi få din e-mailadresse?
Vi har allerede fået en hel del e-mailadresser på vore medlemmer, men vi mangler måske lige din. Det er kun sekretariatet der kender din mail-adresse, så du behøver ikke være nervøs for at blive spammet.
Det vil være en stor hjælp for os, at kunne kommunikere på mail, når vi f.eks. udsender invitationer, der nogen gange skal gå lidt hurtigt og der ikke er tid til at sende et brev. Derfor opfordrer vi til, at du oplyser din e-mailadresse til CCF's sekretariat, gerne så hurtigt som muligt. Du kan gøre det ved at skrive til info@ccf.dk Så behøver du ikke gå glip af noget eller nogen af de arrangementer vi laver.
På forhånd mange tak for hjælpen.
 Gavebidrag
CCF har brug for gavebidrag hvert år af mindst 200 kr. p.r stk. for at bevare muligheden for momsrefusion og skattefradrag. Derfor opfordrer vi til at give et bidrag. Man kan evt være flere om at betale som f.eks. 4 personer betaler 50 kr. hver og man samlet sender 200 kr. til reg.nr. 1551 kontonr. 3535 4882. 
Husk at oplyse dit cpr.nr. hvis du ønsker skattefradrag.
Som tak vi vi sende dig en pæn gave, hvis du ikke oplyser andet.

Man er altid velkommen til at deltage i medlemsmøder i andre lokalafdelinger end sin egen, blot man er personligt medlem eller familiemedlem af CCF.
Se hvilke arrangementer der tilbydes i:
København - Midtsjælland - Vestsjælland - LollandFalster