Lokalafdeling Midtvestjylland

Kommende arrangementer


Generalforsamling 28 feb 2019

I henhold til vedtægterne indkaldes til ordinær Generalforsamling 2019 for CCF MidtVestjylland.
Tid: torsdag d. 28 feb 2019 kl. 18.30 – 20.30,
Sted: Herning Frivillighedscenter, Fredensgade 14, 7400 Herning
Seneste tilmelding d. 15 feb på tlf 2112 4707 eller info@SanneP.dkVi starter som altid med et par stykker smørrebrød – husk derfor tilmelding senest 15 feb..
 
Aftenens oplægsholder er Charlotte Nielsen fra CCF´s hovedbestyrelse(HB), som vil fortælle om HB´s landsdækkende arbejde. Hun vil også svare på spørgsmål og lytte til ønsker og råd fra os medlemmer.
Dernæst skal vi gennem en gennem en kort generalforsamling, hvor den vigtigste opgave er, at få valgt en ny bestyrelse. Der er i skrivende stund 4 ledige pladser i bestyrelsen, hvoraf minimum 2 skal besættes, for at lokalafdelingen kan køre videre.
 
Velmødt til generalforsamling 2019
Susanne Poulsen
 
Dagsorden for Generalforsamling i CCF MidtVestJylland torsdag d. 28 feb 2019

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om lokalafdelingens virksomhed i 2018
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2018 til godkendelse
4. Valg til bestyrelse – jvf § i vedtægter
5. Valg af revisor og revisorsuppleant
6. Medlemmernes indkomne forslag til dagsordenen. Disse skal være bestyrelsen i hænde senest 10/2-19. Indsendes på info@sannep.dk.
7. Eventuelt – herunder medlemmernes ønsker til arrangementer i 2019
 

Navigation