Lokalafdeling København

Kirsten Hjerrilds rejselegat.

COLITIS-CROHNS FORENINGENS REJSELEGAT 

§1. Navn og hjemsted 
Rejselegatets navn er "Kirsten Hjerrilds Rejselegat" oprettet og indstiftet efter beslutning af lokalafdeling København Syd for Colitis-Crohn Foreningen og videreført af lokalafdeling København Colitis-Crohn Foreningen i anledning af Kirsten Hjerrilds død. 
Stk. 2. Rejselegatet har hjemsted i Københavns Kommune. 
Stk. 3. Disse betingelser erstatter betingelser af 1. december 1999, der hermed ikke længere er gyldige. 
 
§2. Formål 
Rejselegatet har til formål at give en eller flere personer i Københavns område et legat, der kan være til hjælp til en rejse. 
Stk. 2. For at komme i betragtning til legatet skal et medlem til lokalafdelingen indsende en ansøgning ledsaget af en begrundelse for, at denne skal modtage et legat. Det er en betingelse for at komme i betragtning, at medlemmet lider af enten Colitis Ulcerosa eller Morbus Crohn. 
Stk. 3. Legatet kan ikke modtages af samme person 2 år i træk eller af siddende bestyrelsesmedlemmer i lokalforeningens bestyrelse. 
 
§3. Procedure 
Lokalafdeling Københavns beslutning om uddeling af rejselegatet bekendtgøres til lokalafdelingens medlemmer gennem Colitis-Crohn Foreningens medlemsblad, i lokalforeningens nyhedsbrev eller på lokalafdelingens generalforsamling i februar. Modtagere af rejselegatet vil blive orienteret på mail senest 31. januar. Ansøgninger fremsendes, via mail, senest 1. december, til lokalafdelingens formand eller anden person udpeget af bestyrelsen. Ansøgninger behandles ved det sidste bestyrelsesmøde før den ordinære generalforsamling. 
Stk. 2. Legaterne uddeles i forbindelse med generalforsamlingens afholdelse. 
Stk. 3. Legatportionsstørrelse og antal bestemmes af bestyrelsen i lokalafdelingen. 
 
§4. Nedlæggelse 
I tilfælde af lokalforeningens nedlæggelse overgår legatet til den lokalforening der dækker foreningens område. Hvis sådan en lokalforening ikke eksisterer, overgår legatet til Landsforeningen til bekæmpelse af colitis ulcerosa og Crohns sygdom. 
 
 
Rejselegatets betingelser er godkendt på bestyrelsesmødet
den 17. november 2003. Revideret på bestyrelsesmødet den 7. november 2016
 


Legatet kan søges via ansøgning på mail til lokalafdelingens formand senest 1. december. Legatet uddeles i forbindelse med CCF Københavns generalforsamling i februar måned.

Der er ingen formkrav til ansøgningen.