Nyt fra socialrådgiveren

Bedre sagsbehandling; hjælp til selvhjælp

Den 7/9 2020 offentliggjorde Psykiatrifonden og Sind en undersøgelse om medborgernes livskvalitet og psykisk helbred når man er i et (længerevarende) forløb ved Jobcentret. (Se rapporten her)

Rapportens  konklusioner om, at lange forløb i Jobcentrene kan være ødelæggende for den enkelte medborger, kan Colitis-Crohn sagtens tilslutte sig.

Den enkelte person føler sig som kastebold i et system man ofte ikke forstår, og hvor man ikke helt får den råd- og vejledning man har behov for som syg, handicappet og udsat, og hvor man kan være økonomisk presset og ramt på selvtilliden og selvforståelsen.

Det er indiskutabelt at beskæftigelsesindsatsen overfor visse persongrupper i Danmark halter, og ikke hjælper i det omfang som det burde. Tværtimod skaber systemet ofte flere problemer end de afhjælper. Her er vi også enige med rapportens konklusioner.

Kan du selv gøre noget?

Ja, der er en hel del du selv kan gøre for at få din sag til at glide bedre; her er socialrådgiverens råd til at få en mere smidig sagsbehandling og bedre sikring af at du er bedre inddraget i din egen sag.

Sørg så vidt muligt for at al kommunikation sker skriftligt; Bed altid om at partshøringer og afgørelser er skriftlige. Det har du ret til.

Spørg ind til de ting du kan være i tvivl om i din sag, eller i forhold til de vurderinger lignende der udarbejde i din sag.
Gør det gerne skriftligt og bed om skriftligt svar. (Kommunale afgørelser og vurderinger skal altid udspringe af fakta og jura).

Tal med dine læger og sundhedspersoner om at, det altid er vigtigt at din FUNKTIONS-evne beskrives når der skal laves udtalelser til det offentlige.

Skab så vidt muligt et overblik i din sag, husk at få kopi af skrivelser fra læger og sundhedspersoner, bed dem forklare indholdet hvis du selv er i tvivl, og del gerne konklusioner og lignende med din sagsbehandler og andre relevante.

Brug (altid) din ret til at medbringe en bisidder. 2 sæt ører hører bedre end 1, og hvis man som sygemeldt, handicappet og udsat er under et pres, så svigter hukommelsen ofte på afgørende tidspunkter.
En bisidder kan være hvem som helst, men jeg vil anbefale at det er en person som du stoler på og som har kendskab til din situation. Fagforeninger og flere foreninger og sammenslutninger har bisidderordninger hvis du ikke kan finde en i din (nære) omgangskreds.

Brug socialrådgiverne som er ansat i flere patientforeninger (husk medlemskab).

Sørg for at du også selv er bevidst om din reelle funktionsevne; tag tyren ved hornene og lav en skiftlig beskrivelse af din funktionsevne:
Hvad kan du, hvad kan du ikke, og hvad kan du kun med hjælp fra andre eller med et hjælpemiddel.
(Funktionsevnen er det du kan og gør (både fysisk og psykisk) over et helt døgn, og arbejdsevnen er kun en del af den samlede funktionsevne)
Læs mere om Funktionsevne her

Er du medlem af Colitis-Crohn Foreningen så kan Ricky (socialrådgiveren) hjælpe dig med at komme i gang med en beskrivelse af din funktionsevne. Kontakt ham her for mere info: https://ccf.dk/raadgivning/socialraadgiver

Sidste nyt

09/11/20
Find apotek der stadig tilbyder vaccinationer ... 
 
30/10/20
Det er nu muligt igen at ansøg om forskningsstøtte ... 
 
28/10/20
Det nye nummer af CCF Magasinet er nu på gaden ... 
 
Gå til nyhedsarkiv
member
member