Nyt fra socialrådgiveren

Dårlig rådgivning er den nye linje?
Nedsat funktionsevne, arbejdsevne og fleksjob.

Socialrådgiveren i foreningen får ofte henvendelser omkring et medlems mulighed for fleksjob, når arbejdsevnen er varigt og væsentligt reduceret på grund af sygdom.

Lovgivningen er egentlig ganske klar, og rimeligt letforståelig, men i den senere tid hører vi mere og mere om et negativt et skred i kommunernes rådgivning.

Selvom det er erkendt at en medborger har et større tab af arbejdsevne, og ikke kan varetage et ordinært job, bliver personen ikke rådgivet om mulighederne for fleksjob.

Istedet "rådgiver" kommunerne aktivt om at borgeren bør lave en aftale med arbejdsgiveren om at blive permanent sat ned i tid uanset at dette så har store konsekvenser for medborgeren.

Vi ser flere eksempler på at kommunen "rådgiver" om nedsat tid på omkring 20 timer!

Dette er katastrofalt, og er i bedste fald bundet i manglende faglighed og decideret uvidenhed; i værste fald er det kalkuleret for at spare penge.

Kommunen kan ved at "rådgive" på denne måde være direkte skyld i flere katastrofer.

Borgeren mister sin ret til dagpenge, sygedagpenge mulighederne ændres drastisk og negativt, og oftest vil personen det går ud over miste en hel mængde tillæg og goder som kan være del af en overenskomst.

Dette oplyser kommunerne IKKE om.

Det pudsige er at hvis en kommune bruger denne linje i "rådgivningen" så har man faktisk erkendt at arbejdsevnen er varigt begrænset, og man burde så istedet rådgive om, og endda tilkende et fleksjob.

Er du i denne situation, og har modtaget en lignende type rådgivning, så tag endelig fat i socialrådgiveren. 

Fang ham på social@ccf.dk


 

Sidste nyt

04/10/21
Når immunsystemet er nedsat, har du højere risiko for at få influenza og lungebetændelse ... 
 
01/10/21
Læs det nye nummer af EFCCAs magasin ... 
 
14/09/21
Den 11., 14. og 15. oktober afholder CCF arrangementer rundt i Danmark ... 
 
Gå til nyhedsarkiv
member
member