Nyheder

Landsgeneralforsamling 2023

Hovedbestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling:
Lørdag den 25. marts 2023 kl. 14.00
Salen, Seniorhus Odense, Toldbodgade 5, 5000 Odense C
 
Kl. 13 - 14 finder uddeling af forskningsmidler sted. Alle er velkomne.
 
Der vil i henhold til vedtægternes §6, stk. 2 være følgende dagsorden:
 
 1. Fremlæggelse af hovedbestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i den forløbne periode til godkendelse.
 2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge.
 3. Hovedbestyrelsens forslag til handlingsplan for det næste år.
 4. Behandling og godkendelse af budget.
 5. Fastsættelse af kontingenter.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg.
a: Landsformand/LandsforkvindeFormanden er ikke på valg i år!
b: Hovedbestyrelsesmedlemmer. Der skal vælges 3 medlemmer for 3 år.
 1. Valg af suppleanter. Der skal vælges 3 suppleanter.
 2. Valg af 2 interne revisorer.
 3. Beslutning om stedet for næste ordinære generalforsamling.
 4. Eventuelt.
 
Adgang: Medbring medlemsbevis i form af blad nr. 129 eller kontingentkvittering.
 
Ad. Pkt. 5: Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 1. marts 2023.
 
Ad. Pkt. 6 og 7: Forslag vedr. kandidater til hovedbestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 1. marts 2023.
 
Forslag til hovedbestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor, samt regnskab og budget vil kunne rekvireres fra foreningens sekretariat efter d. 12. marts. 2023. Informationerne udsendes automatisk til alle lokalformænd.
 
Vedtægter for Colitis-Crohn Foreningen kan findes på foreningens hjemmeside www.ccf.dk
 
I forbindelse med generalforsamlingen bydes på et let måltid. Ønsker du at deltage i spisningen, bedes du tilmelde dig senest 12. marts 2023 til sekretariatet på telefon 35 35 48 82 eller info@ccf.dk – ønsker du vegetarmad / gluten- og lactosefrit skal dette angives ved tilmelding.
 
OBS! Tilmelding er kun nødvendig for deltagelse i spisning.
 
Af CCF den 31/01/23CCF Magasinet nr. 130
Det nye nummer af CCF Magasinet er nu på gaden ... Læs mere
Af CCF den 28/04/23

Lukket 1. maj
Vi holder lukket mandag 1. maj ... Læs mere
Af CCF den 24/04/23

CCF støtter forskning
med 300.000,- kr. i 2023 ... Læs mere
Af CCF den 20/04/23

Ny socialrådgiver i Colitis-Crohn Foreningen!
Vi har fornøjelsen af at sige velkommen til Malene Holm ... Læs mere
Af CCF den 13/04/23

Telefonen er nede
og vi kan derfor ikke træffes tirsdag den 28. marts ... Læs mere
Af CCF den 28/03/23

Sekretariatet holder lukket
den 14. marts. ... Læs mere
Af CCF den 13/03/23

Forældre/børn kursus
Aflyst ... Læs mere
Af CCF den 09/02/23

Samarbejdet mellem CCF og Kroer\Fink Advokater stopper
Samarbejdet stopper pr. 28. februar. ... Læs mere
Af CCF den 26/01/23

”Giv et medlemskab” – og gør en forskel!
Har du lyst og overskud til at donerer et medlemskab? ... Læs mere
Af CCF den 16/01/23

Sidste nyt

31/01/23
Hovedbestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling: Lørdag den 25. marts 202 ... 
 
28/04/23
Det nye nummer af CCF Magasinet er nu på gaden ... 
 
24/04/23
Vi holder lukket mandag 1. maj ... 
 
Gå til nyhedsarkiv
member
member