Nyheder

Landsgeneralforsamling 2023

Hovedbestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling:
Lørdag den 25. marts 2023 kl. 14.00
Salen, Seniorhus Odense, Toldbodgade 5, 5000 Odense C
 
Kl. 13 - 14 finder uddeling af forskningsmidler sted. Alle er velkomne.
 
Der vil i henhold til vedtægternes §6, stk. 2 være følgende dagsorden:
 
 1. Fremlæggelse af hovedbestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i den forløbne periode til godkendelse.
 2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge.
 3. Hovedbestyrelsens forslag til handlingsplan for det næste år.
 4. Behandling og godkendelse af budget.
 5. Fastsættelse af kontingenter.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg.
a: Landsformand/LandsforkvindeFormanden er ikke på valg i år!
b: Hovedbestyrelsesmedlemmer. Der skal vælges 3 medlemmer for 3 år.
 1. Valg af suppleanter. Der skal vælges 3 suppleanter.
 2. Valg af 2 interne revisorer.
 3. Beslutning om stedet for næste ordinære generalforsamling.
 4. Eventuelt.
 
Adgang: Medbring medlemsbevis i form af blad nr. 129 eller kontingentkvittering.
 
Ad. Pkt. 5: Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 1. marts 2023.
 
Ad. Pkt. 6 og 7: Forslag vedr. kandidater til hovedbestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 1. marts 2023.
 
Forslag til hovedbestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor, samt regnskab og budget vil kunne rekvireres fra foreningens sekretariat efter d. 12. marts. 2023. Informationerne udsendes automatisk til alle lokalformænd.
 
Vedtægter for Colitis-Crohn Foreningen kan findes på foreningens hjemmeside www.ccf.dk
 
I forbindelse med generalforsamlingen bydes på et let måltid. Ønsker du at deltage i spisningen, bedes du tilmelde dig senest 12. marts 2023 til sekretariatet på telefon 35 35 48 82 eller info@ccf.dk – ønsker du vegetarmad / gluten- og lactosefrit skal dette angives ved tilmelding.
 
OBS! Tilmelding er kun nødvendig for deltagelse i spisning.
 
Af CCF den 31/01/23CCF Magasinet nr. 133
CCF Magasinet er nu på gaden ... Læs mere
Af CCF den 29/01/24

Vil du være CCF´s nye Sekretariatschef ?
...og vil du være med til at få sat Danmarks mest oversete folkesygdom på dagsordenen? ... Læs mere
Af CCF den 15/01/24

CCF's politiske mærkesager
CCF har formuleret sine politiske mærkesager, der rummer 12 anbefalinger til politikerne, så det danske samfund kan løfte niveauet for behandling af mennesker med tarmsygdomme ... Læs mere
Af CCF den 15/01/24

Glædelig jul
Colitis-Crohn Foreningen holder lukket mellem jul og nytår. ... Læs mere
Af CCF den 18/12/23

Sekretariet holder lukket
den 29. november til og med den 6. december pga. flytning ... Læs mere
Af CCF den 27/11/23

Colitis-Crohn Forenngen – patientforening for tarmsyge, OPTAGET i Danske Handicaporganisationer
Så nåede Colitis-Crohn Foreningen – patientforening for tarmsyge (CCF), endnu en milepæl på foreningens rejse. ... Læs mere
Af den 09/11/23

Styrket professionalisering af Hovedbestyrelsen
Vi er beærede over denne enestående mulighed for at styrke HB´s kompetencer og har store forhåbninger til det kommende samarbejde med Anne ... Læs mere
Af den 09/11/23

CCF Magasinet nr. 132
CCF Magasinet er nu på gaden ... Læs mere
Af CCF den 26/10/23

Tid til vaccination mod influenza og covid-19
Fra 1. oktober vil det være muligt at blive vaccineret ... Læs mere
Af CCF den 21/09/23

CCF Magasinet nr. 131
CCF Magasinet er nu på gaden ... Læs mere
Af CCF den 15/08/23

Sidste nyt

31/01/23
Hovedbestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling: Lørdag den 25. marts 202 ... 
 
29/01/24
CCF Magasinet er nu på gaden ... 
 
15/01/24
...og vil du være med til at få sat Danmarks mest oversete folkesygdom på dagsordenen? ... 
 
Gå til nyhedsarkiv
member
member