Nyheder

Center for Funktionelle Lidelser Odense Universitetshospital, OUH

Region Syddanmarks Center for Funktionelle Lidelser er etableret på Odense Universitetshospital, OUH. Centeret er tilknyttet Smertecenter Syd, da der er et stort overlap mellem patienter med funktionelle lidelser og patienter med kroniske smerter. Ligesom der er et stort overlap i forhold til behandlingstilbuddene. Det betyder, at behandlingen bliver tilrettelagt tværfagligt, så der opnås faglig relevant synergi mellem behandlingstilbuddene.
 
Centret behandler de sværest ramte patienter
 
Center for Funktionelle Lidelser arbejder sammen med psykiatrien, herunder Psykiatrisk Afdeling i Odense, og andre relevante faglige specialer i forbindelse med behandling af patienterne. Centeret er bemandet af en speciallæge, en sygeplejerske, en fysioterapeut med indsigt i behandling, træning og rehabilitering og en psykolog med indsigt i fagområdet. Rammerne for børn og unge er nærmere beskrevet i et særskilt afsnit nedenfor.
 
Centeret har kapacitet til at behandle cirka 275 af de sværest ramte patienter årligt. Heraf er 75 af patienterne børn med funktionelle lidelser, som forsat behandles i de eksisterende rammer på børneafdelinger og i børne- og ungepsykiatrien, som centeret samarbejder med.
 
Henvisning
 
Patienter bliver henvist til Center for Funktionelle Lidelser gennem deres praktiserende læge, en speciallæge, sygehusafdeling mm. Center for Funktionelle Lidelser modtager ikke patienter med helbredsangst.
 
Behandling ved Center for Funktionelle Lidelser
 
Patienter med funktionelle lidelser er meget forskellige, og derfor vil behandlingerne blive tilrettelagt individuelt og i tæt samarbejde med den enkelte patient og de pårørende. Det giver den bedste behandlingen.
 
Det betyder også, at behandlingen vil blive oplevet forskelligt. Nogle vil opleve at de får det bedre, mens andre ikke vil opleve det samme. Nogle af de patienter som er sværest ramt af funktionelle lidelser vil ikke nødvendigvis vil kunne helbredes gennem tilbuddene, men vil dog forhåbentlig opleve en bedre trivsel gennem behandlingen, hvor der bl.a. tilbydes forskellige redskaber til den enkelte.
 
Om funktionelle lidelser
 
Funktionelle Lidelser er en samlebetegnelse for en række lidelser, der fremkalder fysiske symptomer, der blandt andet påvirker patienternes evne til at fungere i hverdagen, men som man ikke kan se i hverken blodprøver, røntgenundersøgelser eller andre medicinske undersøgelser.
 
De funktionelle lidelser er 'multifaktorielle', hvilket betyder, at der er mange forskellige faktorer og årsager til, at en person får en funktionel lidelse. Gennem de seneste år er der blevet forsket i årsager og behandling af funktionelle lidelser. Forskningen er ikke afsluttet, og der søges fortsat svar på flere ubesvarede spørgsmål.
 
Patienter med lettere funktionelle lidelser behandles lokalt
 
Den praktiserende læge er den primære behandler og vil i de fleste tilfælde være den bedste til at behandle patienter med lette og moderate funktionelle lidelser. Samtidig vil patienter med lette og moderate funktionelle lidelser også blive udredt og behandlet i flere specialer på alle sygehuse i Region Syddanmark.

Vil du vide mere
 
Du kan læse mere om funktionelle lidelser i Sundhedsstyrelsens anbefalinger til udredning, behandling, rehabilitering og afstigmatisering af mennesker med funktionelle lidelser her: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/funktionelle-lidelser---anbefalinger-til-udredning-behandling-rehabilitering-og-afstigmatisering
 
Ved spørgsmål eller andet, er det altid en god ide at kontakte sin praktiserende læge, speciallæge eller afdeling man er tilknyttet. Henvisning til Center for Funktionelle Lidelser sker netop gennem den praktiserende læge, en speciallæge, sygehusafdeling mm.
 
Børn og unge i center for funktionelle lidelser, Odense Universitetshospital, OUH
 
Behandlingstilbuddet til børn og unge er væsentligt forskelligt fra behandlingstilbuddet til voksne og beskrives derfor særskilt i det følgende.
 
Centret behandler de sværest ramte patienter.
 
Børn og unge med svære funktionelle lidelser kan henvises til specialiseret behandling i Odense fra børneafdelinger eller børnepsykiatriske afdelinger i hele Region Syddanmark samt fra praktiserende børne- og ungdomspsykiater. Børn og unge modtages kun undtagelsesvist efter henvisning direkte fra praktiserende læge.
 
Centret behandler børn og unge med længerevarende, svære symptomer med betydende påvirkning af funktionsniveauet, herunder langvarigt fravær fra skole og fritidsaktiviteter. Patienterne skal være fysisk velundersøgt, hvor der ikke er fundet en veldefineret fysisk sygdom som i tilstrækkelig grad kan forklare symptomerne. Barn og forældre skal være indstillet på at deltage i behandling af en funktionel lidelse.
Patienter med lette eller moderate symptomer skal fortsat behandles i almen praksis og på regionens pædiatriske afdelinger.
 
Behandlingen af børn og unge med funktionelle lidelser.
 
Formålet med behandlingen af børn og unge med funktionelle lidelser er, at patient og familie udvikler kompetencer til at håndtere deres fysiske symptomer, så de kan genetablere et aktivt børne- og ungdomsliv med skolegang, uddannelse og fritidsinteresser; og på sigt få en normalisering af hverdagsliv med evt. symptomfrihed.
Tilgangen til patienterne er familiebaseret med fokus på respektfuldt samarbejde med barnet/ den unge og familie. Behandlingen er tværfaglig og bygger på en biopsykosocial symptomforståelse.
 
Kontakt
 
Har du spørgsmål eller andet er du velkommen til at kontakte Børne -og Ungeafdelingen H. C. Andersen Børne og Ungehospital, OUH: karin.lassen@rsyd.dk eller Børne-og Ungepsykiatrisk Afdeling Odense: ditte.roth.hulgaard2@rsyd.dk

 
Af Center for Funktionelle Lidelser den 14/02/20Sekretariatet holder lukket
mandag den 1. juni og fredag den 5. juni ... Læs mere
Af CCF den 28/05/20

Foromtale af forskningsprojekter
Læs mere om de projekter CCF har støttet i 2020 ... Læs mere
Af CCF den 26/05/20

Socialrådgiverfunktionen i CCF er midlertidig nedlagt
... Læs mere
Af CCF den 20/05/20

9,8 mio. kroner til forskning i kroniske tarmsygdomme
Læge Johan Burisch fra Gastroenheden på Hvidovre Hospital har modtaget 9,8 mio. kroner fra Novo Nordisk Fonden ... Læs mere
Af den 18/05/20

CCF Magasinet nr. 118
Det nye nummer af CCF Magasinet er nu på gaden ... Læs mere
Af CCF den 06/05/20

Forskningsstøtte 2020
Foreningen har i år uddelt 300.000,- kr. til forskning ... Læs mere
Af CCF den 16/04/20

Hvorfor er motion godt for mennesker med IBD?
I denne video fortæller fysioterapeut Ken Lund om motion for mennesker med IBD ... Læs mere
Af CCF den 08/04/20

Undersøgelse vedr. Coronavirus og inflammator
Hjælp vores læger, så de bliver bedre i stand til at hjælpe os ... Læs mere
Af CCF den 07/04/20

Tag et skridt for IBD
Hver for sig kan vi sammen gå penge ind til Colitis-Crohn Foreningen ... Læs mere
Af CCF den 02/04/20

I Region Syddanmark kan du nu gå til læge, fysioterapeut og kiropraktor hjemmefra
På rekordtid er det lykkedes Region Syddanmark at give alle praktiserende læger, vagtlæger, speciallæger, fysioterapeuter og kiropraktorer i regionen mulighed for at se patienterne via video. ... Læs mere
Af CCF den 02/04/20

Sidste nyt

14/02/20
Information om det nye center i Odense ... 
 
28/05/20
mandag den 1. juni og fredag den 5. juni ... 
 
26/05/20
Læs mere om de projekter CCF har støttet i 2020 ... 
 
Gå til nyhedsarkiv
member
member