Nyheder

Landsgeneralforsamling 2015

Hovedbestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling:
Lørdag d. 21. marts kl 14.00
Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev
(Generalforsamling holdes i det store mødelokale,
ind ad hovedindgangen, gå til venstre i foyeren. Følg skiltene med CCF)
 
Kl. 13 - 14 finder uddeling af forskningsmidler sted. Alle er velkomne.
 
Der vil i henhold til vedtægternes §6, stk. 2 være følgende dagsorden:
 
 1. Fremlæggelse af hovedbestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i den forløbne periode til godkendelse.
 2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge.
 3. Hovedbestyrelsens forslag til handlingsplan for det næste år.
 4. Behandling og godkendelse af budget.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg.
  1. Foreningens formand. Ikke på valg
  2. Hovedbestyrelsesmedlemmer.
På valg er: Lise B. Nielsen, Morten Friis Hansen og Charlotte Soelberg Bjerggård.
 1. Valg af suppleanter. På valg er: Charlotte Nielsen og Sonja Thybo Thomsen.
 2. Valg af revisorer.
 3. Beslutning om stedet for næste ordinære generalforsamling.
 4. Eventuelt.
 
Adgang: Medbring medlemsbevis i form af blad nr. 97 eller kontingenskvittering.
 
Ad. Pkt. 5: Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 1. marts 2015.
 
Ad. Pkt. 6 og 7: Forslag vedr. kandidater til hovedbestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 1. marts 2015.
 
Forslag til hovedbestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor vil kunne rekvireres fra foreningens sekretariat efter d. 6. marts. 2015.
 
Vedtægter for CCF kan findes på foreningens hjemmeside www.ccf.dk
 
I forbindelse med generalforsamlingen bydes på et let måltid. Ønsker du at deltage i spisningen, bedes du tilmelde dig senest 6. marts 2015 til sekretariatet på telefon 35 35 48 82 eller info@ccf.dk
 
OBS!
Tilmelding er kun nødvendig for deltagelse i spisning.

---
Indbydelsen står også på side 13 i CCF Magasinet.

 
Af CCF den 25/02/15Min IBS-historie
Tina Posin ... Læs mere
Af CCF den 02/04/15

Min IBS-historie
Christina Bjerre Olsen ... Læs mere
Af CCF den 01/04/15

Vil du starte din egen indsamling?
Støt forskning i mave- tarmsygdomme ... Læs mere
Af CCF den 28/03/15

CCF uddeler 500.000 kr. til forskning i 2015
Forskning i mave- tarmsygdomme ... Læs mere
Af CCF den 25/03/15

Ung dansk læge modtager talentpris
Fokus på forskning i mave- tarmsygdomme ... Læs mere
Af CCF den 24/03/15

Birthe Stubbes Mindelegat 2015
Producer Kristian ... Læs mere
Af CCF den 21/03/15

45 mio. kr. til forskning
Fokus på kroniske tarmsygdomme ... Læs mere
Af CCF den 20/03/15

Kroniker-undersøgelse (spørgeskema)
... Læs mere
Af CCF den 05/03/15

Spørgeskema fra Danske Patienter
Hos den alment praktiserende læge ... Læs mere
Af CCF den 03/03/15

Når sygdom går i arv
Mor og datter med colitis ulcerosa ... Læs mere
Af CCF den 02/03/15

Sidste nyt

25/02/15
Lørdag d. 21. marts 2015 ... 
 
02/04/15
Tina Posin ... 
 
01/04/15
Christina Bjerre Olsen ... 
 
Gå til nyhedsarkiv
member
member
member