Nyheder

Høring: Ny forordning om kliniske forsøg

Torsdag den 5. februar deltog CCF i høringen vedr. ny forordning om kliniske forsøg.
 
---    
Ministerrådet og Europa-Parlamentet vedtog i foråret 2014 en ny forordning om kliniske forsøg med lægemidler, som skal erstatte det gældende direktiv om god klinisk praksis ved gennemførelse af kliniske lægemiddelforsøg (GCPdirektivet).  
Den nye forordning om kliniske forsøg med lægemidler fastholder centrale principper fra det nuværende GCP-direktiv fra 2001. Som et generelt princip må et klinisk forsøg kun gennemføres, hvis forsøgspersonens rettigheder, sikkerhed og velfærd beskyttes, og hvis data fra forsøget bliver pålidelige og robuste. Desuden videreføres en række kvalitetsstandarder for de forskellige forsøgsfaser og for håndteringen af data. Forordningen skal også sikre mere ens regler både for godkendelse og for den samlede gennemførelse og overvågning af kliniske forsøg i hele EU. 
 
Ministeriet er sammen med Sundhedsstyrelsen og Den Nationale Videnskabsetiske Komité ved at kortlægge nye arbejdsgange og nødvendige lovændringer som følge af forordningen.
 
Hovedindholdet af en ny høring fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) om åbenhed om kliniske forsøgsdata kan findes hér: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2015/01/news_detail_002253.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
 


 
Af CCF den 06/02/15Når sygdom går i arv
Mor og datter med colitis ulcerosa ... Læs mere
Af CCF den 02/03/15

Kirsten Olesen - ny CCF-ambassadør
... Læs mere
Af CCF den 26/02/15

Landsgeneralforsamling 2015
Lørdag d. 21. marts 2015 ... Læs mere
Af CCF den 25/02/15

AT VÆRE KRONISK SYG
Nyt informationshæfte ... Læs mere
Af CCF den 20/02/15

Nu gælder det et helt år...
Medlemskab af CCF ... Læs mere
Af CCF den 12/02/15

Hospitalet... hvad er en god idé at tage med?
Huskeseddel ... Læs mere
Af CCF den 06/02/15

CCF Magasinet nr. 97
Gode historier - og meget mere ... Læs mere
Af CCF den 01/02/15

Mave- tarmforeningen CCF, fordobler beløbet til forskning indenfor irritabel tyktarm
Fokus på forskning ... Læs mere
Af CCF den 16/01/15

Forskelle - IBD og IBS
Og ligheder. ... Læs mere
Af CCF den 12/01/15

Sidste nyt

06/02/15
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ... 
 
02/03/15
Mor og datter med colitis ulcerosa ... 
 
Gå til nyhedsarkiv
member
member