Lokalafdeling Vestsjælland


Kommende arrangementer:


Indkaldelse til generalforsamling 2017

 
Kære CCF-medlem

Afdeling Vestsjælland afholder ordinær generalforsamling torsdag d. 9. Februar 2017 kl. 19.00 i Copas Hus, Jyllandsgade 41, 4100 Ringsted.
 
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Handlingsplan
4. Regnskab
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Formand Heidi Christensen (modtager genvalg)
Sekretær Randi Stjernebjerg (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem Wendy Schønberg (modtager genvalg)
6. Valg af revisor: Anna Clausen (modtager genvalg)
7. Valg af revisorsuppleant: Asger Hansen (modtager genvalg)
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet under pkt. 9 (evt.), sendes til formanden senest d. 1. Februar 2017.

Til generalforsamlingen vil der være frugt, vand/sodavand, kaffe og te.
Tilmelding ikke nødvendig, alle er velkomne.

Vi glæder os til at se dig.

Venlig hilsen
Bestyrelsen i CCF Vestsjælland