Sydøstjylland Lokalafdeling afholder jævnligt forskellige arrangemener for medlemmer og interesserede pårørende.

Herunder kan du læse lidt om vores tidligereÅrets generalforsamling blev denne gang afholdt d. 3. februar 2020 på Kolding Bibliotek, hvor der desværre kun mødte to medlemmer op foruden bestyrelsen. Formanden bød velkommen og vi gik i gang med generalforsamlingen.

 • Dirigent: Lea Hedelund
 • Lokalafdelingens årsberetning blev godkendt
 • Regnskabet blev fremlagt af kassereren og godkendt
 • Handlingsplan for det kommende år bliver overladt til den nye bestyrelse.
 • 3 bestyrelsesmedlemmer var på valg: Lea Hedelund ønskede ikke genvalg, Rebekka Nielsen ønskede ikke genvalg og Helle Sand blev genvalgt. 
 • Ny i bestyrelsen: Kurt Sand
 • Ingen suppleanter valgt
 • Revisor Bjarne Frank Nielsen blev genvalgt
 • Der var ingen indkomne forslag

Efter en hurtig overstået generalforsamling bød foreningen på kaffe/te og smørrebrød. 

 
Årets generalforsamling blev denne gang afholdt d. 28. februar 2019 på Kolding Bibliotek, hvor der desværre kun mødte to medlemmer op foruden bestyrelsen. Formanden bød velkommen og vi gik i gang med generalforsamlingen.

 
 • Dirigent: Rebekka Svane Andersen
 • Lokalafdelingens årsberetning blev godkendt
 • Regnskabet blev fremlagt af kassereren og godkendt
 • Handlingsplan for det kommende år bliver overladt til bestyrelsen
 • 1 bestyrelsesmedlem var på valg: Marlene Nielsen, som blev genvalgt.
 • Ingen suppleanter valgt
 • Revisor Bjarne Frank Nielsen blev genvalgt
 • Der var ingen indkomne forslag

Efter en hurtig overstået generalforsamling bød foreningen på kaffe/te og fastelavnsboller, og vi fik en lille debat i gang under kaffen, hvor vi snakkede om forslag til kommende møder og hvad vi ellers kunne lave i foreningen.

    Tirsdag d. 13. november 2018 blev der afholdt vores årlige julemøde i Spejderhuset, Skovvej i Fredericia, hvor vi var ca. 17 mødt op til en hyggelig aften. Først fortalte fysioterapeut Henrik fra Kiro7000 lidt om skavanker i ryg og skulder, og viste lidt øvelser med bold og elastik. Han fik da også et par medlemmer til at lave et par øvelser. Interessen og spørgelysten var stor. Bagefter var der æbleskiver og gløgg/kaffe og til sidst udtrækning af amerikansk lotteri med fine gevinster sponsoreret af lokale butikker og firmaer.
 


 

Medlemsmødet d. 4. september blev afholdt i Frivillighuset, Vendersgade 63 i Fredericia, hvor vi havde inviteret medicinsk læge Michael Dam Jensen, Vejle Sygehus og reumatolog Johnny Lillelund Ravn, Kolding Sygehus til panelmøde og lægedebat. Desværre var det ikke muligt at få kontakt til en kirurg. Det var et godt panelmøde, og der var rigtig god dialog mellem medlemmer og panelet. Vi var så heldige, at også vores landsformand Charlotte Nielsen kom og deltog i mødet, og hun havde også en del spørgsmål til både læge og reumatolog. Charlotte skrev under mødet en artikel til det nummer af CCF Magasinet, som I nu sidder med i hånden. Efter en kaffepause med kage, fortsatte mødet, som sluttede ved 21-tiden.

 

 

Vi havde planlagt at vores medlemsmøde i maj måned skulle være aktivt med deltagelse i Koldingløbet, men på grund af for få tilmeldinger, valgte vi, at aflyse det.
 

Generalforsamling 2018:

Årets generalforsamling blev denne gang afholdt på Kolding Bibliotek, hvor godt 25 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog.
Dirigent var aftenens gæst: landsformand Charlotte Andersen, København. Charlotte fortalte lidt om bestyrelsesarbejdet og hvor vigtig, det er at kunne holde gang i lokalforeningen. Vi havde en del udskiftning i bestyrelsen, men heldigvis var der flere, der meldte sig, så vores lokalforening stadig kunne bestå, og tak for det. Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen pr 13. marts 2018:

Formand: Lea Hedelund
Næstformand: Marlene Nielsen
Kasserer: Charlotte Bror Jacobsen
Sekretær: Helle Sand
”Projektkoordinator”: Rebekka Svane Andersen
Suppleant: Steen Olsen
Revisor: Bjarne Frank Nielsen


Formandens beretning blev godkendt. Her blev kort fortalt om vores afholdte arrangementer i 2017.
Det reviderede regnskab blev godkendt. Handlingsplan for det kommende år overgik til den nye bestyrelse.
Efter en kort pause, hvor der blev nydt nogle lækre sandwich, havde vi foredrag ved overlæge Torben Nathan, Vejle Sygehus. Han fortalte om behandlingen af Colitis Ulcerosa og Morbus Crohn, og hvordan virker medicinen og kirurgisk behandling. Desuden kom han på bivirkningerne og nye behandlinger på vej.

 

Medlemsmøde d. 28. november 2017
 

Tirsdag d. 28. november afholdt vi vores årlige julemøde med tilhørende amerikansk lotteri, i spejderhuset i Fredericia, hvor der var mange flotte gevinster sponsoreret af lokale forretninger. Vi havde inviteret Inger Graversen, som er formand for CCF Østjyllands afdeling til at komme og fortælle lidt om, hvad der sker i Colitis-Crohn Foreningen. Vi fik et spændende indblik i, hvad der tilbydes af kurser, både for børn, unge og voksne, KIT rådgivning, hvad der findes af hæfter, og om hjemmesiden. Inger kunne også fortælle lidt om legater, forskningsmidler, Lady-walk og om CCF Magasinet. Under Ingers indlæg var der flere, der havde spørgsmål, som Inger svarede på. Efter indlægget blev der serveret kaffe/gløgg og æbleskiver, og derefter blev det udtrukket amerikansk lotteri. Tak til Inger og de medlemmer, der var mødt op til en hyggelig aften.

 
Medlemsmøde d. 8. august 2017
 

Tirsdag d. 8. august blev vores medlemsmøde flyttet udendørs, idet vi havde indbudt til en hygge/social aften i Madsby Parken. Fredericia. Vi var 19, der mødte op incl. bestyrelsen, og vi startede med en gang minigolf, og der var udloddet præmie til henholdsvis vinderen af de voksne og en til vinderen af børnene. Vi havde det meget sjovt under spillet, og alle gik til den med liv og sjæl. Efter spillet, var der imidlertid tændt op i grillen, og da maden var lavet spiste vi ud...endørs, da det heldigvis holdt tørvejr. Men knap var vi blevet færdig med spisningen, da regnen alligevel begyndte, og nogle trak indenfor i det lejede hus, mens andre tog hjem. Vi sluttede arrangementet ved 20-tiden. Og vi vil gerne sige tak til de fremmødte. Håber vi måske kan gentage arrangementet næste år, hvis der er opbakning fra medlemmerne.

Mvh bestyrelsenMedlemsmøde d. 2. maj 2017
 
Lokalforeningen for CCF Sydøstjylland afholdt d. 2.5 medlemsmøde på Vejle bibliotek. Der var 25 deltagere til arrangementet. Aftenens indhold var et meget interessant foredrag af PhD Palle Bager fra institut for klinisk medicin Risskov, der ud fra et forskningsbaseret studie fortalte om den overvældende træthed, patienter kan opleve, når de har en kronisk sygdom som colitis ulcerosa eller chrohn. Palle fortalte om de resultater han havde fundet ved studiet og der var god spørgelyst efterfølgende fra deltagerne.  En lille quiz blev der også plads til. I kaffepausen var der god mulighed for at kigge i foreningens mange pjecer og tage relevante med hjem, hvilket flere benyttede sig af. 

Mvh Bestyrelsen
 


Generalforsamling d. 21. februar 2017

Årets generalforsamling blev denne gang afholdt i Kolding Bådlaugs klubhus i Kolding, hvor ca. 15 medlemmer foruden bestyrelsen og aftenens foredragsholder, kostvejleder Dorthe Bjørkvig deltog.
Både formandens beretning samt regnskabet blev godkendt. Desværre måtte vi sige farvel til tre bestyrelsesmedlemmet: Kristine Hynkemejer Hønborg, Tommy Berg Jensen og Finn Bjørkvig, som her skal have en stor tak for godt samarbejde i bestyrelsen. Der blev valgt to nye bestyrelsesmedlemmer samt en ny revisor.Efter generalforsamlingen var der kaffe og kage, og derefter gik Dorthe Bjørkvig på med et foredrag om livsstil generelt, hvilket var yderst interessant, og spørgelysten var stor blandt de fremmødte.

Bestyrelsen i Sydøstjyllands afd. ser nu sådan ud:

Formand
Elisabeth Brandt
Næstformand Marlene Nielen
Sekretær Helle Mikkelsen
Kasserer Helle Sand
Suppleant Sussanne Grønbæk Tost
Revisor Bjarne Frank Nielsen
Medlemsmøde d. 28. november 2016

Mandag d. 28. november 2016 afholdt vi vores årlige julemøde i Spejderhuset, Skovvej 48, Fredericia, med foredrag af kiropraktor Søren Jacobsen og fysioterapet Henrik Laursen fra Kiropraktisk klinik i Frederica.
Der var mødt ca. 30 medlemmer op.

Søren Jacobsen informerede om artrit (gigt) i forbindelse med de kroniske inflammatoriske tarmsygdomme. Lændesmerter. Undersøgelse af ledsmerter/lændesmerter. Rygsmerter og refererede smerter fra indre organer. Behandling af lændesmerter. Henrik Laursen kunne fortælle om træning og forebyggelse af lændesmerter. Der var mange gode spørgsmål til både kiropraktor og fysioterapeut, som blev besvaret.
Efter foredraget blev der serveret gløgg og æbleskiver og efter vi havde nydt det, var der udtrækning af amerikansk lotteri, hvor vi havde fået samlet mange fine gevinster ind fra mange sponcorer.
Tak til de mange fremmødte, som forhåbentlig havde en hyggelig  og lærerig aften, det var dejligt at se så mange.
Vi ønsker alle en rigtig god jul og et godt nytår.
Mvh bestyrelsen


 

Medlemsmøde 24. maj 2016
 

Tirsdag d. 24. maj 2016 afholdte vi medlemsmøde i Kolding Bådelaugs Klubhus, hvor vi havde hyret Coach Nete Sørensen til at komme at holde et foredrag om, hvordan man holder modet oppe, når livet er lidt træls. Hun kom med en masse gode input, og berørte bl.a. emnerne: Du har altid et valg, Vanens magt og Vi oplever verden forskelligt, og der kom hurtigt gang i snakken. En rigtig god aften med mange spørgsmål fra de ca. 30 medlemmer og pårørende.

Mvh Bestyrelsen

 

 Generalforsamling 10. februar 2016
 

Generalforsamlingen i vores lokalafdeling d. 10. februar 2016 blev afholdt i Sct. Jørgens Gaard i Kolding i god ro og orden med Kurt Sand som dirigent. Formandens beretning og regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. Desværre måtte vi sige farvel til formanden Keld Nørgaard og sekretæreren Maria Bjærge Schytz, men der blev fundet to nye til bestyrelsen. Tak til Keld og Maria for et dejligt samarbejde, og velkommen til de nye.
Efter generalforsamlingen bød foreningen på sandwich, vand og øl og kaffe og derefter havde vi hyret John Engelbrecht til et foredrag om livsmod i modvind, og jeg tror, at de ca 24 medlemmer, som var mødt op fik en god oplevelse, vi fik da ihvertfald rørt lattermusklerne.

Bestyrelsen i Sydøstjyllands afd. ser nu sådan ud:

Formand
Elisabeth Brandt
Næstformand og sekretær Kristine Hynkemejer Hønborg
Kasserer Helle Sand
Bestyrelsesmedlem Tommy Berg Jensen
Bestyrelsesmedlem Finn Bjørkvig
Revisor Susanne Grønbæk Tost 

Medlemsmøde d. 30. november 2015

Opdatering på medicinsk behandling

Mandag d. 30. november 2015 havde vi besøg af specialansvarlig overlæge Torben Nathan og 1. reservelæge Michael Dam Jensen, begge fra medicinsk gastroenterologisk afdeling på Vejle Sygehus. De gav os en god opdatering på de medicinske behandlings muligheder af colitis ulcerosa og Crohns sygdom. Der var stor fokus på de biologiske og biosimilære lægemidler ( bl.a. Humira, Remicade og Remsima). Samtidig fik vi lægernes vurdering af hvornår et behandlingsmål er nået.
Vi sluttede en rigtig hyggelig aften af med gløgg og æbleskiver og amerikansk julelotteri med mange flotte gevinster.

 

Medlemsmøde 1. juni 2015

Mandag d. 1. juni 2015 afholdt vi medlemsmøde i dejlige omgivelser og med med udsigt udover Kolding Lystbådehavn. Vi havde inviteret foreningens socialrådgiver Maiken Guldborg. Maiken havde lavet et spændende oplæg til os, hvor vi havde mulighed for at stille en masse spørgsmål. Således blev mange forskellige emner belyst og alle gik hjem med nyopfrisket viden.

Generalforsamling d. 4. februar 2015

Den 4. februar 2015 afholdt vi medlemsmøde med generalforsamling. Vi var ca. 20 personer. Vi startede med generalforsamling, hvor både formandens årsberetning og kassererens årsregnskab blev godkendt. Derefter skulle vi have valgt 3 nye til bestyrelsen, desværre var der i første omgang ingen, der meldte sig, hvorpå formanden meddelte, at så måtte foreningen lukkes. Heldigvis gik det ikke så galt, da der meldte sig 3 nye bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Tak for det.
Efter generalforsamlingen havde vi debat panelmøde med 2 overlæger og en tandlæge, og spørgelysten var stor, vi kom omkring mange ting, og fik nogle gode svar, som kunne være oplysende for alle.

Tak til læger, tandlæge og alle fremmødte for en hyggelig aften.

Der blev fundet 3 nye bestyrelsesmedlemmer.
Velkommen til de nye :-)
Bestyrelsen i Sydøstjyllands afd. ser nu ud som følger:
Keld Nørgaard, ny formand
Kristine Hynkemejer Hønborg, ny næstformand
Helle Sand, ny kasserer.
Maria Bjærge Schytz, ny sekretær
Tommy Berg Jensen, ny bestyrelsesmedlem
Susanne Grønbæk Tost fortsætter som revisor


Mvh bestyrelsen.


 Julemøde d. 18. november 2014
Aftenens tema var at leve med en kronisk sygdom.
Efter velkomst fra formand, Karina Kristensen, var der indlæg med Merete Bennesen, ergoterapeut, som startede med at stille os et spørgsmål om, hvad vi syntes var en udfordring både som patient og som pårørende.
Der kom mange forslag som: at invitere gæster, tarmlyde, viden om (pårørende), hovedet vil mere end kroppen, usynlig sygdom, tidspunkter - kroppen styrer, tådmodighed/accept, stress, kan jeg klare det?, prioriteter/finde balance. Og det kom der en god snak om blandt de 16 medlemmer, som var mødt op.
Hun kom også ind på hvem du ser, når du kigger i spejlet i forhold til relationer/patient/kollega/familie. Og at genfinde balancen: Krav og forventninger. Løsningsforslag kunne være: mail konsultationer, aflevere punktliste over spørgsmål, evt. når du er nede og få taget blodprøver før konsultation. Praktiserende læge er tovholder...vidste du det...især brugbarviden hvis man har flere sygdomme.
Mulig værktøjskasse: familiekommunikation og åbenhed.
Derudover er der også kurser man kan deltage i:
Lær at tackle kronisk sygdom
sundhedsoplysningen.dk (bog)
www.patientuddannelse (info)
CCF kurser både for ungdom, voksen (med pårørende) og barn/voksen kursus.
Efter Meretes foredrag blev der severet gløgg og æbleskiver og derefter havde vi vores traditionelle amerikansk lotteri med mange fine gevinster.
Tak til alle fremmødte og Merete for en hyggelig aften.
Mvh bestyrelsen 

Julemøde d 11 november 2013

Der var stor tilslutning til vores årlige julemøde med tilhørende Amerikansklotteri.

Vi fik et spændende foredrag om ”lowfodmap” af en af bogens forfattere Mette Borre.

Mette kom med at spændende og informationsrigt indlæg og med sin nærværende og empatiske personlighed følte man sig i gode hænder.

Vi var alle samlet i en hyggelig spejderhytte i Fredericia hvor vi nød kager der var fra Lowfodmap, så alle kunne spise med – og de smagte pragtfuldt.

Tak til Mette og alle medlemmer til at være medvirkende til en hyggelig aften.

Mvh Bestyrelsen


 

Bowling i Kolding d. 3 september 2013
 

Vi var nogle få ihærdige der var mødt op til bowling i Kolding.
Det blev det dog ikke mindre hyggeligt af :-)
Og der blev kæmpet trods skavanker, dårlige rygge og andre finurligheder...
Vi var nok bedst til maddelen.
Tak for en hyggelig aften.
Det var som altid dejligt at være sammen med jer.
Med venlig hilsen
Helle og Kurt og KarinaMedlemsmøde med overlæge Henrik Hay
i underhuset Vejle sygehus d 15 maj 2013
Super spændende medlemsmøde med Henrik Hay, overlæge på medicinsk afdeling på
Vejle Sygehus, holdt et foredrag om "D og K2" vitaminernes betydning for patienter med
kronisk inflammatorisk tarmsygdom.
Der var stor tilslutning til denne aften, fyldt med informationer fra Henrik, så vores hoveder
var lige ved at koge over.
Tak til Henrik for altid at være klar med et foredrag med sidste  nye vinkler og viden, som kan
komme vores medlemmer til hjælp.

 Generalforsamling d 12 feb 2013
Medlemsmøde og generalforsamling blev afholdt i Kolding i Sct.Jørgensgård

Efter Generalforsamlingen var vi heldige at have besøg af skuespiller og CCF
ambassadør Paw Henriksen.
Paw gav os hans gribende fortælling om hvordan sygdommen har vendt op og ned på hans liv, om hans til- og fravalg og op til flere operationer.
Stor tak til Paw for hans villighed til at dele sit sygdomsforløb og tanker herom med os.


 Der blev fundet 2 nye bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
Velkommen til de nye :-)
Bestyrelsen i Sydøstjyllands afd. ser nu ud som følger:
Karina Kristensen, fortsætter som formand
Tanja Thygesen, næstformand, nyvalgt.
Kurt Sand, fortsætter som kasser
Maibrit Valentin, fortsætter som sekretær
Anita Hansen, nyvalgt medlem
Helle Sand, nyvalgt suppleant
Revisor - Susanne Grønbæk, fortsætter som revisor

 

Foredrag med Paw Hendriksen

 

 
 
 


 

   


 


 

Navigation