Kommende arrangementer

Kære alle lokale medlemmer…
Vi håber alle er kommet godt og sygdomsfrit over sommeren
CCF Sydøstjylland havde jo d. 1.april 30 års jubilæum, men på grund af Covid-19. har vi ikke kunnet afholde vores lille jubilæum, men det skal der rådes bod på, så vi vil derfor gerne mødes med jer til en bowlingdyst med efterfølgende spisning:
Torsdag d. 17. september 2020 kl. 16.45
I Bowl´n´Fun Skovvangen 35, Kolding
Vi starter med at bowle en time fra kl. 17.00, men vi mødes kl 16.45, så vi kan nå at få bowlingskoene på.
Efter dysten trænger vi sikkert til noget at styrke os på. Buffeten har både kolde og lune retter.
Da det er et jubilæumsarrangement, betaler foreningen bowling/sko, buffet med øl/vand.
Pårørende er selvfølgelig velkommen!
 Vi glæder os til at se jer
Tilmelding senest torsdag d. 10. september 2020
på mail:ccf.vejle@gmail.com eller til Marlene Nielsen på tlf. 23 40 41 60
På bestyrelsens vegne,
Marlene Nielsen
Lokalformand
Vi glæder os til at byde alle medlemmer og pårørende velkommen til julemødet d. 25. november 2019 kl. 19.00 i Spejderhuset, Skovvej 48, 7000 Fredericia. Vi vil denne aften kun julehygge og der vil selvfølgelig blive serveret gløgg/kaffe/te og æbleskiver, og julegodter skal I heller ikke snydes for. Der vil traditionen tro være vores amerikanske lotteri med forhåbentlig fine gevinster bl.a. tre hovedgevinster som består af nogle fine kurve. Vi glæder os til at se så mange som muligt.
Tilmelding er nødvendig og skal ske på mail ccf.vejle@gmail.com eller på tlf. 40 87 22 71 senest d. 18. november 2019.Vi har været så heldige at få  Louise Bach Refshauge til at komme til vores næste medlemsmøde Onsdag d. 11. september 2019 kl. 19.00.  Mødet finder sted på Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4, 6000 Kolding.
Lidt om Louise:
Louise er 41 år gammel, og har Cecilie på 16 år. Louise blev syg, sådan for alvor i 1996, men fik først Crohn konstateret i 1999. I dag 25+ operationer, stomi og åben indlæggelse til smertebehandling. Hun har


Under mødet serveres vand, kaffe/te og kage.
Man er velkommen til at tage pårørende med.
Tilmelding senest fredag d. 6. september 2019 til ccf.vejle@gmail.com eller  til formand Lea Hedelund på tlf. 40 87 22 71 
Sæt kryds i kalenderen onsdag d. 15. maj 2019, kl. 19.00, hvor vi holder vores næste medlemsmøde.
Møde bliver afholdt på Børkop Bibliotek, Ågade 6, Børkop, og vi får denne gang besøg af socialrådgiver Maiken Guldborg, som har et stort kendskab til, hvilken støtte og hjælp, der er at hente for os medlemmer med tarmsygdomme.Der vil selvfølgelig også være rig mulighed for at stille spørgsmål til Maiken.
Foreningen er vært med kaffe/te og kage.
Der er tilmelding senest mandag d. 13. maj på mail ccf.vejle@gmail.com.
Vi håber at se så mange som muligt, så mød endelig op.

Generalforsamling
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling for Lokalforeningen Colitis-Crohn Foreningen Sydøstjylland, torsdag d. 28. februar 2019 kl. 19.00 på Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4, 6000 Kolding.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
 • Valg af dirigent
 • Lokalafdelingens årsberetning
 • Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 • Lokalbestyrelsens forslag til handlingsplan for det næste år
 • Valg af medlemmer til lokalbestyrelsen. På valg er Charlotte Bror Jacobsen (ønsker ikke genvalg)
 • Valg af suppleanter
 • Valg af revisor
 • Indkomne forslag (Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde skriftligt senest 20. februar)
 • < >
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved kage, kaffe/the.
Hvad forventer I som medlemmer af jeres lokalforening, og hvad forventer I af bestyrelsesmedlemmerne.
Kunne du tænke dig at gøre et stykke arbejde for vores forening, eventuelt indtræde i bestyrelsen, eller har du en god ide, ønsker eller forslag til kommende arrangementer, så mød op til vores generalforsamling, da vi denne aften vil tage emnet op. Lad os få en debat i gang om kommende arrangementer. Tag gerne en pårørende med, da vi også gerne vil høre deres mening.
Af hensyn til kaffe og brød bedes du/I tilmelde dig/jer hos formand Lea Hedelund på mail ccf.vejle@gmail.com eller på tlf. 40872271 senest d. 20. februar 2019
 
 Med venlig hilsen og på gensyn!
 
På bestyrelsens vegne
Lea Hedelund
Formand


Julemøde

Julemøde tirsdag d. 13. november 2018 kl. 19.00 i Spejderhuset, Skovvej 48, Fredericia. Traditionen tro afslutter vi året med vores julemøde. Vi har fået fysioterapeut Henrik Laursen fra Kiro7000 i Fredericia til at komme og vise os lidt øvelser, som vi kan gøre i forbindelse med de ryg-/lænde-/ledsmerter mange af os nok døjer med. Som sædvanlig vil lokalforeningen være vært med æbleskiver/gløgg/kaffe/te og julegodter, og vi slutter aftenen af med amerikansk lotteri, hvor der vil være gode chancer for at vinde flotte sponsoreret af lokale forretninger. Vi glæder os til en jule-hyggelig aften!
Tilmedling skal ske senest d. 15. oktober 2018 til formand Lea Hedelund:
mail: ccf.vejle@gmail.com eller tlf. 40 87 22 71.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
 

Lægedebat og panelmøde
 
Sydøstjyllands lokalafdeling indbyder hermed alle medlemmer og pårørende til møde
 
Tirsdag d. 4. september 2018 kl. 19.00
 
I
Frivillighuset, Vendersgade 63, 7000 Fredericia
 
Vi har inviteret flere læger til at komme og besvare jeres spørgsmål. Vi vil derfor opfordre jer til at forberede en masse spørgsmål, som kan være oplysende for os alle. Alle lægerne arbejder med patienter med vores lidelser.
 
Blandt lægerne vil være: Michael Dam Jensen, læge, Medicinsk afdeling, Gastroenterologien, Vejle, og Reumatolog Johnny Lillelund Raun. Vi mangler derudover at høre fra en kirurg.
 
Vi glæder os til at se jer alle, og der vil selvfølgelig blive serveret lidt til ganen.
 
Tilmelding senest tirsdag d. 28. august 2018 til formand Lea Hedelund på mail:
ccf.vejle@gmail.com eller tlf. 40 87 22 71
 
Med venlig hilsen og på gensyn!
 
På bestyrelsens vegne
Lea Hedelund
Formand
 
 
Kommende arrangementer
Medlemsmøde med generalforsamling: Sydøstjyllands lokalafdeling indbyder hermed alle medlemmer og pårørende til møde onsdag d. 28. februar 2018 kl. 18.30 på Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4, 6000 Kolding 
Vi begynder med generalforsamling.
Generalforsamling
Vi afholder generalforsamling for Sydøstjyllands lokalafdeling med følgende dagsorden:
 • Valg af dirigent
 • Lokalafdelingens årsberetning
 • Fremlæggelse af regnskab
 • Lokalafdelingens forslag til handlingsplan for næste år
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er: Elisabeth Brandt (ønsker ikke genvalg), Helle Sand (ønsker genvalg).
 • Indkomne forslag: Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde skriftligt senest 12. februar 2018
 • Eventuelt.
   
   
Efter generalforsamlingen har vi denne aften inviteret overlæge Torben Nathan, Vejle Sygehus, til at komme og holde foredrag, hvor han vil tale om følgende:
 
Morbus Crohn og Colitis Ulcerosa            
 
 • Hvordan behandles Morbus Crohn og Colitis Ulcerosa
 • Hvordan virker medicinen og kirurgisk behandling
 • Hvad er bivirkningerne?
 • Er der nye behandlinger på vej?
 
Foreningen er vært ved sandwich og vand, kaffe/te.
 
Tilmelding senest 12. februar 2018 på mail til ccf.vejle@gmail.com eller til formand Elisabeth Brandt på tlf. 60 13 20 19.
Vi glæder os til at se jer.

Mvh
Bestyrelsen
 
 

Tirsdag. d. 28. november kl. 19.00 afholder vi vores årlige julearrangement i Spejderhuset, Skovvej 48, 7000 Fredericia, for medlemmer og pårørende. På nuværende tidspunkt er der ikke fastlagt, hvem vi skal have som foredragsholder, men vi håber at få kontakt til en KIT-rådgiver, som kan komme og fortælle lidt om, hvad KIT-rådgivning står for og hvad de laver. Efter foredraget er der gløgg/kaffe og æbleskiver og selvfølgelig noget til den søde tand. Og så skal vi have vores traditionelle amerikansk lotteri med sædvanlige flotte sponsorerede gevinster. Vi håber at se rigtig mange til en hyggelig aften. Tilmelding til mødet skal ske senest d. 17. november 2017 på mail til ccf.vejle@gmail.com eller formand Elisabeth Brandt på tlf. 60 13 20 19.

Er der medlemmer, der ønsker et emne taget op til et medlemsmøde eller forslag til kommende medlemsmøder er bestyrelsen modtagelig for nye tiltag. Skriv venligst en mail til ccf.vejle@gmail.com og kom med gode forslag eller kig forbi vores Facebook side: CCF Sydøstjylland Lokalforening og kom med en kommentar til nye tiltag.

 
 

Nu er det tid til en hyggelig og social aften i vores lokalafdeling! Vi glæder os derfor til at mødes med jer til et spil minigolf med efterfølgende medbragte grillmad, tirsdag d. 8. august 2017. Vi mødes kl. 16.45 ved Hus nr. 1 i Madsby Parken, Lumbyesvej 45, Fredericia. Vi starter med at spille minigolf en time fra kl. 17.00. Kl. 18 skulle grillen så være klar til, at vi kan grille vores medbragte mad, som vi spiser sammen. Vi håber på en aften med hyggeligt samvær med rige muligheder for erfaringsudveksling – både mellem pårørende og sygdomsramte. Så pak grillkurven og tag gerne pårørende med. Foreningen står for minigolf og leje af grill – drikkevarer skal man selv medbringe! Vi glæder os til at se jer og håber selvfølgelig på fint vejr.

Tilmelding senest tirsdag d. 1. august 2017 på mail ccf.vejle@gmail.com eller Helle Sand, tlf. 22 99 08 00
 


Glæd dig til det kommende arrangement i CCF Sydøstjylland tirsdag d. 2. maj 2017, kl 19.00.
Arrangementet finder sted på Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle.
 Vi har tilrettelagt en spændende aften med foredrag af sygeplejerske Palle Bager om emnet:

Træthed kender alle til.
Men er der en særlig træthed knyttet til inflammatorisk tarmsygdom?
Er der forskellige grader af træthed, og kan træthed komme til udtryk på forskellig vis?
Er der en kur for træthed?

Det er nogle af de temaer vores gæst d. 2. maj 2017 vil komme ind på.

Palle Bager er uddannet sygeplejerske og arbejder til dagligt på lever-tarm afdelingen på Aarhus Universitetshospital. Han har forsket i træthed og kronisk inflammatorisk tarmsygdom i forbindelse med hans ph.d. forløb på Aarhus Universitet. En del af hans forskning har fortsat fokus på træthed. Palle vil komme og fortælle, hvad han ved om emnet, men han vil også gerne i dialog med tilhørerne om hvordan træthed opleves, når man har en kronisk inflammatorisk tarmsygdom.
Foreningen er vært ved kaffe/te og kage.
Vi glæder os til at se dig.
Tilmelding til medlemsmødet senest tirsdag d. 25. april 2017 på mail til ccf.vejle@gmail.com eller til formand Elisabeth Brandt, tlf. 60 13 20 19

 
 

Medlemsmøde med generalforsamling nærmer sig, og det foregår tirsdag d. 21. februar 2017 kl. 19.00 i Kolding Bådelaugs Klubhus, Skamlingsvejen 5 (Marina Syd), 6000 Kolding.
Vi begynder med generalforsamling.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Lokalafdelingens årsberetning...
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Lokalafdelingens forslag til handlingsplan for det kommende år
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
• Kristine Hynkemejer Hønborg (ønsker ikke genvalg)
• Tommy Berg Jensen (ønsker ikke genvalg)
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisor. På valg er:
• Susanne Grønbæk Tost
8. Valg af revisorsuppleant
9. Indkomne forslag
• Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde (skriftligt) d. 14. februar 2017
10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen har vi foredrag med kostvejleder Dorthe Bjørkvig, Helseklinikken Malou, Kolding.
Hun vil snakke om livsstil generelt og se om der kunne være noget at ændre på f.eks. motionsvaner, drikkevaner, sovevaner og spisevaner. At have en sygdom i tarmsystemet, påvirker hele kroppen og dermed kroppens celler. Hun vil fortælle om næringsstoffer til cellerne, såsom kosten og vitaminer, mineraler, sunde fedtstoffer og fibre, og hun vil komme ind på betydningen af kosten for mennesker med colitis ulcerosa og morbus crohn, hvilke fødevarer der kunne være gode og hvilke der ikke er så gode. Dorthe vil desuden snakke om betydningen af, hvor vigtigt en betydning det er, at kroppen har en sund balance af vitaminer og mineraler, og hvilke sunde fedtstoffer, vitaminer og mineraler der kunne være optimal, når man har en tarm, som ikke fungerer optimal.
Foreningen er vært ved kaffe/te og kage.
Tilmelding senest tirsdag d. 14. februar 2017 på mail til ccf.vejle@mail.com eller formand Elisabeth Brandt, tlf. 60 13 20 19.

Vi håber at se så mange som muligt, så husk at sætte kryds i kalenderen.

Mvh
Bestyrelsen

 

Julemøde
Sydøstjyllands lokalafdeling indbyder hermed alle medlemmer og pårørende til møde
 mandag d. 28. november 2016 kl. 19.00 i Spejderhuset, Skovvej 48, 7000 Fredericia.
Året går nu på hæld, og inden vi ser os om, er juletravlheden over os alle – pludselig står der 2017 i vores kalender. Men inden da skal vi mødes til et spændende foredrag i Colitis-Crohn Foreningen.
 
Denne gang har vi inviteret kiropraktor Søren Jakobsen og fysioterapeut Henrik Laursen fra Kiropraktisk Klinik, Fredericia, som bl.a. vil informere om:
 
Artrit (gigt) i forbindelse med de kroniske inflammatoriske tarmsygdomme.
Lændesmerter, en folkesygdom.
Undersøgelse af ledsmerter/lændesmerter på Kiropraktisk klinik, Fredericia.
Rygsmerter og refererede smerter fra indre organer.
Behandling af lændesmerter.
Træning og forebyggelse af lændesmerter.
 
Søren og Henrik vil selvfølgelig også gerne svare på spørgsmål.
 
I løbet af aftenen skal vi også hygge os med gløgg, æbleskiver og andre julegodter! Derudover vil der også være amerikanske lotteri med mange flotte gevinster.
 
Tilmelding senest torsdag d. 17. november 2016 på mail til ccf.vejle@gmail.com eller formand Elisabeth Brandt, tlf. 60 13 20 19.
 
Med venlig hilsen og på gensyn!
Bestyrelsen for CCF Sydøstjylland


Kære medlemmer!

Vi glæder os til at se jer

torsdag d. 15. september 2016 kl. 19.00

 i Isabellas Restaurant og Steakhouse som ligger på adressen Vendersgade 20 i Fredericia. Det ligger ned af samme gade som Jensens ligger, på gågaden.

Vi samles til fællesspisning og hygge hvor man kan lære andre medlemmer at kende og evt. få udvidet sit netværk. Mad og drikke er naturligvis for egen regning.

Isabellas er en italiensk restaurant som serverer mad fra det italienske og mexicanske køkken, og har en salatbar m. 28 forskellige ting.

Vi har i forbindelse med spisningen fået tilbudt en rabat på 10% på aften menukortet; (link til menukort er her: http://isabellas-bofhouse.dk/menukort/.

Du er velkommen til at invitere en pårørende med!

Tilmelding på mail til ccf.vejle@gmail.com eller formand Elisabeth Brandt tlf. 60 13 20 19 senest d. 8. september 2016.

Mvh.

Bestyrelsen for CCF Sydøstjylland

Hvordan holder man modet oppe, når livet er lidt træls
Kære medlemmer!

Vi glæder os til at se jer

tirsdag d. 24. maj 2016 kl. 19.00

 i Kolding Bådelaugs Klubhus, Skamlingsvejen 5 (Marina Syd), 6000 Kolding. Det er den gule bygning, i et lokale, der vender ud mod vandet.
Vi får besøg af Coach Nete Sørensen, som vil holde foredrag om hvordan man kan holde sig ”på toppen” med et positivt og lettere mind-set, selv om man lider af en kronisk sygdom. Når de negative tanker og følelser har overtaget, kan du faktisk gøre noget for at få det bedre. Hun vil berøre emnerne:
 • Vi oplever verden forskelligt
 • Vanens magt
 • Du har altid et valg
Efter det foredrag vil du ikke være den samme igen. Du får indsigt og viden der gør, at du kan ændre på det som bekymre- og gør dig i dårligt humør. Du vil vide, hvordan du kan højne din livskvalitet og få meget mere glæde og lethed ind i din hverdag.
Der vil være noget at ”tage med hjem” for alle.
 Entre for foredrag, kaffe og kage er 20,00 kr.
Du er velkommen til at tage en pårørende med!
Tilmelding på mail til ccf.vejle@gmail.com eller formand Elisabeth Brandt tlf. 60 13 20 19 senest 18. maj.
Mvh.
Bestyrelsen for CCF Sydøstjylland
 

 


Foredrag om ”Livsmod i modvind” og generalforsamling
 

Vi glæder os til onsdag d. 10. februar 2016 kl. 19.00, hvor vi har hyret filosoffen John Engelbrecht med et spændende foredrag i Sct. Jørgens Gaard, Hospitalsgade 4, 6000 Kolding:

 
Glædes-depoter – hvorfor og hvordan?
Humor som medicin. Mentalt kurbad.
Det sunde, det sande og det sjove.
Om humor og livsmod i modvind.
 
Sæt noget ind på din glædeskonto! Om humor som åndens solskin og svømmebæltet, der giver opdrift på livets hav. Om humor som en elastik af solidaritet og tilgivelse. Selvom livet ikke er lutter lagkage, så er det vigtigt at finde livsglæden. Sigtet med foredraget er at vise de rige muligheder, der med udgangspunkt i positiv tænkning, kan ændre mismod til livsmod og omskabe modvind til fremdrift. 


Samtidig afholder vi generalforsamling med dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Lokalafdelingens beretning om lokalafdelingens virksomhed i den forløbne periode
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Lokalafdelingens forslag til en handlingsplan for det næste år
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
Formand Keld Nørgaard (ønsker ikke genvalg)
Kasserer Helle Sand (ønsker genvalg)
Sekretær Maria Bjærge Schytz (ønsker ikke genvalg) 
6. Valgt af suppleanter
7. Valg af revisor. På valg er Susanne Grønbæk Tost.
8. Valg af revisorsuppleant
9. Indkomne forslag. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest d. 8. februar 2016.
10. Eventuelt

Foreningen er vært med kaffe/te og sandwich. Entré 30 kr.
Tilmelding til formand Keld Nørgaard senest d. 5. februar 2016.på mail: ccf.vejle@gmail.com eller tlf 24 86 06 06

Mvh.
Bestyrelsen for CCF Sydøstjylland

 

 

 
JULEMØDE

 Opdatering på medicinsk behandling af colitis ulcerosa og Crohns sygdom
 
Kære medlemmer!
 
Vi glæder os til at se jer
 

mandag d. 30. november 2015 kl. 19.00

 
hvor vi får besøg af Specialeansvarlig overlæge Torben Nathan og 1. reservelæge Michael Dam Jensen, begge fra medicinsk gastroenterologisk afdeling på Vejle Sygehus.
 
Torben og Michael vil give os en ny opdatering på de medicinske muligheder for behandling af colitis ulcerosa og Crohns sygdom. Hvad er behandlingsmålet egentlig?
 
Bagefter skal vi julehygge med julegodter, gløgg, æbleskiver og - traditionen tro - amerikansk lotteri.

 
Vi ses i Spejderhytten, Skovvej 48, 7000 Fredericia.
 
Tilmelding til formand Keld Nørgaard senest d. 17. november 2015 på ccf.vejle@gmail.com eller 25 26 77 42.
 
Mvh.
Bestyrelsen for CCF Sydøstjylland

  
   

 

         

 

 

Navigation