Kommende arrangementer

Glæd dig til det kommende arrangement i CCF Sydøstjylland tirsdag d. 2. maj 2017, kl 19.00.
Arrangementet finder sted på Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle.
 Vi har tilrettelagt en spændende aften med foredrag af sygeplejerske Palle Bager om emnet:

Træthed kender alle til.
Men er der en særlig træthed knyttet til inflammatorisk tarmsygdom?
Er der forskellige grader af træthed, og kan træthed komme til udtryk på forskellig vis?
Er der en kur for træthed?

Det er nogle af de temaer vores gæst d. 2. maj 2017 vil komme ind på.

Palle Bager er uddannet sygeplejerske og arbejder til dagligt på lever-tarm afdelingen på Aarhus Universitetshospital. Han har forsket i træthed og kronisk inflammatorisk tarmsygdom i forbindelse med hans ph.d. forløb på Aarhus Universitet. En del af hans forskning har fortsat fokus på træthed. Palle vil komme og fortælle, hvad han ved om emnet, men han vil også gerne i dialog med tilhørerne om hvordan træthed opleves, når man har en kronisk inflammatorisk tarmsygdom.
Foreningen er vært ved kaffe/te og kage.
Vi glæder os til at se dig.
Tilmelding til medlemsmødet senest tirsdag d. 25. april 2017 på mail til ccf.vejle@gmail.com eller til formand Elisabeth Brandt, tlf. 60 13 20 19
 
 

Medlemsmøde med generalforsamling nærmer sig, og det foregår tirsdag d. 21. februar 2017 kl. 19.00 i Kolding Bådelaugs Klubhus, Skamlingsvejen 5 (Marina Syd), 6000 Kolding.
Vi begynder med generalforsamling.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Lokalafdelingens årsberetning...
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Lokalafdelingens forslag til handlingsplan for det kommende år
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
• Kristine Hynkemejer Hønborg (ønsker ikke genvalg)
• Tommy Berg Jensen (ønsker ikke genvalg)
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisor. På valg er:
• Susanne Grønbæk Tost
8. Valg af revisorsuppleant
9. Indkomne forslag
• Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde (skriftligt) d. 14. februar 2017
10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen har vi foredrag med kostvejleder Dorthe Bjørkvig, Helseklinikken Malou, Kolding.
Hun vil snakke om livsstil generelt og se om der kunne være noget at ændre på f.eks. motionsvaner, drikkevaner, sovevaner og spisevaner. At have en sygdom i tarmsystemet, påvirker hele kroppen og dermed kroppens celler. Hun vil fortælle om næringsstoffer til cellerne, såsom kosten og vitaminer, mineraler, sunde fedtstoffer og fibre, og hun vil komme ind på betydningen af kosten for mennesker med colitis ulcerosa og morbus crohn, hvilke fødevarer der kunne være gode og hvilke der ikke er så gode. Dorthe vil desuden snakke om betydningen af, hvor vigtigt en betydning det er, at kroppen har en sund balance af vitaminer og mineraler, og hvilke sunde fedtstoffer, vitaminer og mineraler der kunne være optimal, når man har en tarm, som ikke fungerer optimal.
Foreningen er vært ved kaffe/te og kage.
Tilmelding senest tirsdag d. 14. februar 2017 på mail til ccf.vejle@mail.com eller formand Elisabeth Brandt, tlf. 60 13 20 19.

Vi håber at se så mange som muligt, så husk at sætte kryds i kalenderen.

Mvh
Bestyrelsen

 

Julemøde
Sydøstjyllands lokalafdeling indbyder hermed alle medlemmer og pårørende til møde
 mandag d. 28. november 2016 kl. 19.00 i Spejderhuset, Skovvej 48, 7000 Fredericia.
Året går nu på hæld, og inden vi ser os om, er juletravlheden over os alle – pludselig står der 2017 i vores kalender. Men inden da skal vi mødes til et spændende foredrag i Colitis-Crohn Foreningen.
 
Denne gang har vi inviteret kiropraktor Søren Jakobsen og fysioterapeut Henrik Laursen fra Kiropraktisk Klinik, Fredericia, som bl.a. vil informere om:
 
Artrit (gigt) i forbindelse med de kroniske inflammatoriske tarmsygdomme.
Lændesmerter, en folkesygdom.
Undersøgelse af ledsmerter/lændesmerter på Kiropraktisk klinik, Fredericia.
Rygsmerter og refererede smerter fra indre organer.
Behandling af lændesmerter.
Træning og forebyggelse af lændesmerter.
 
Søren og Henrik vil selvfølgelig også gerne svare på spørgsmål.
 
I løbet af aftenen skal vi også hygge os med gløgg, æbleskiver og andre julegodter! Derudover vil der også være amerikanske lotteri med mange flotte gevinster.
 
Tilmelding senest torsdag d. 17. november 2016 på mail til ccf.vejle@gmail.com eller formand Elisabeth Brandt, tlf. 60 13 20 19.
 
Med venlig hilsen og på gensyn!
Bestyrelsen for CCF Sydøstjylland


Kære medlemmer!

Vi glæder os til at se jer

torsdag d. 15. september 2016 kl. 19.00

 i Isabellas Restaurant og Steakhouse som ligger på adressen Vendersgade 20 i Fredericia. Det ligger ned af samme gade som Jensens ligger, på gågaden.

Vi samles til fællesspisning og hygge hvor man kan lære andre medlemmer at kende og evt. få udvidet sit netværk. Mad og drikke er naturligvis for egen regning.

Isabellas er en italiensk restaurant som serverer mad fra det italienske og mexicanske køkken, og har en salatbar m. 28 forskellige ting.

Vi har i forbindelse med spisningen fået tilbudt en rabat på 10% på aften menukortet; (link til menukort er her: http://isabellas-bofhouse.dk/menukort/.

Du er velkommen til at invitere en pårørende med!

Tilmelding på mail til ccf.vejle@gmail.com eller formand Elisabeth Brandt tlf. 60 13 20 19 senest d. 8. september 2016.

Mvh.

Bestyrelsen for CCF Sydøstjylland

Hvordan holder man modet oppe, når livet er lidt træls
Kære medlemmer!

Vi glæder os til at se jer

tirsdag d. 24. maj 2016 kl. 19.00

 i Kolding Bådelaugs Klubhus, Skamlingsvejen 5 (Marina Syd), 6000 Kolding. Det er den gule bygning, i et lokale, der vender ud mod vandet.
Vi får besøg af Coach Nete Sørensen, som vil holde foredrag om hvordan man kan holde sig ”på toppen” med et positivt og lettere mind-set, selv om man lider af en kronisk sygdom. Når de negative tanker og følelser har overtaget, kan du faktisk gøre noget for at få det bedre. Hun vil berøre emnerne:
  • Vi oplever verden forskelligt
  • Vanens magt
  • Du har altid et valg
Efter det foredrag vil du ikke være den samme igen. Du får indsigt og viden der gør, at du kan ændre på det som bekymre- og gør dig i dårligt humør. Du vil vide, hvordan du kan højne din livskvalitet og få meget mere glæde og lethed ind i din hverdag.
Der vil være noget at ”tage med hjem” for alle.
 Entre for foredrag, kaffe og kage er 20,00 kr.
Du er velkommen til at tage en pårørende med!
Tilmelding på mail til ccf.vejle@gmail.com eller formand Elisabeth Brandt tlf. 60 13 20 19 senest 18. maj.
Mvh.
Bestyrelsen for CCF Sydøstjylland
 

 


Foredrag om ”Livsmod i modvind” og generalforsamling
 

Vi glæder os til onsdag d. 10. februar 2016 kl. 19.00, hvor vi har hyret filosoffen John Engelbrecht med et spændende foredrag i Sct. Jørgens Gaard, Hospitalsgade 4, 6000 Kolding:

 
Glædes-depoter – hvorfor og hvordan?
Humor som medicin. Mentalt kurbad.
Det sunde, det sande og det sjove.
Om humor og livsmod i modvind.
 
Sæt noget ind på din glædeskonto! Om humor som åndens solskin og svømmebæltet, der giver opdrift på livets hav. Om humor som en elastik af solidaritet og tilgivelse. Selvom livet ikke er lutter lagkage, så er det vigtigt at finde livsglæden. Sigtet med foredraget er at vise de rige muligheder, der med udgangspunkt i positiv tænkning, kan ændre mismod til livsmod og omskabe modvind til fremdrift. 


Samtidig afholder vi generalforsamling med dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Lokalafdelingens beretning om lokalafdelingens virksomhed i den forløbne periode
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Lokalafdelingens forslag til en handlingsplan for det næste år
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
Formand Keld Nørgaard (ønsker ikke genvalg)
Kasserer Helle Sand (ønsker genvalg)
Sekretær Maria Bjærge Schytz (ønsker ikke genvalg) 
6. Valgt af suppleanter
7. Valg af revisor. På valg er Susanne Grønbæk Tost.
8. Valg af revisorsuppleant
9. Indkomne forslag. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest d. 8. februar 2016.
10. Eventuelt

Foreningen er vært med kaffe/te og sandwich. Entré 30 kr.
Tilmelding til formand Keld Nørgaard senest d. 5. februar 2016.på mail: ccf.vejle@gmail.com eller tlf 24 86 06 06

Mvh.
Bestyrelsen for CCF Sydøstjylland

 

 

 
JULEMØDE

 Opdatering på medicinsk behandling af colitis ulcerosa og Crohns sygdom
 
Kære medlemmer!
 
Vi glæder os til at se jer
 

mandag d. 30. november 2015 kl. 19.00

 
hvor vi får besøg af Specialeansvarlig overlæge Torben Nathan og 1. reservelæge Michael Dam Jensen, begge fra medicinsk gastroenterologisk afdeling på Vejle Sygehus.
 
Torben og Michael vil give os en ny opdatering på de medicinske muligheder for behandling af colitis ulcerosa og Crohns sygdom. Hvad er behandlingsmålet egentlig?
 
Bagefter skal vi julehygge med julegodter, gløgg, æbleskiver og - traditionen tro - amerikansk lotteri.

 
Vi ses i Spejderhytten, Skovvej 48, 7000 Fredericia.
 
Tilmelding til formand Keld Nørgaard senest d. 17. november 2015 på ccf.vejle@gmail.com eller 25 26 77 42.
 
Mvh.
Bestyrelsen for CCF Sydøstjylland